Ryttersoldat. Nogle indvandrer i slægten er kommet hertil som lejesoldater. En af de ældste aner hed Cort Rytter. (1646-1702).

Senest er Adolph Rytter fundet. Han er viet i Ørslev sogn, men bor i en periode i Ubby. Ellers vides intet om ham p.t.

Vestsjælland

Inden jeg begyndte at slægtsforske havde jeg og familien en forestilling om at slægten altid eller meget længe havde boet i det samme geografiske område. Det var især i alle sognene omkring Tissø. Det har da også for de fleste aner og slægten vist sig at holde. I hvert fald kan nogle grene føres tilbage til 1600 tallet herfra. Det gælder især sognene i Arts herred.

Men selvfølgelig havde vi kendskab til nogle få indvandrere. Der var en oldemor fra Sverige, der var en tipoldefar fra Tyskland og der var en 2x tipoldefar fra et ukendt sted i Sverige. Men alt i alt fyldte de ikke så meget i familiens bevidsthed. En enkelt 2x tipoldemor kom fra Jylland, men det var for længst glemt af alle i familien.

Løve herred er også pænt repræsenteret sammen med Slagelse herred (= Antvorskov Birk) og Slagelse Købstad.

Fra Svallerup sogn, Bjerre mark, Urhøjvej 16

Det ældste bevarede billede med oldefar og oldemor og deres børn

Der kendes 2 eksemplarer af dette billeder. De er begge ret medtagne men dette er forbedret ved retouchering. Billedet er fra 1898 og kaldes farfars/Lars konfirmationsbillede. Der findes måske stadig flere eksemplarer af dette billede. (?)

Alle børn er født i huset ved Urhøj i Bjerre, Svallerup sogn. Personerne er:

Oldemor Christiane f. Hansen (1851-1940)

Oldefar Jens Nielsen (1835-1906)

Børnene efter alder:

Ane Magdalene Nielsen (1881-1968)

Karen Marie Nielsen (1883-1949)

Lars Johan Nielsen (1884-1947)

Mariane Nielsen (1886-1965)

Maren Kirstine Nielsen (1889-1971)

Niels Peder Nielsen (1891-1967)

Hans Peter Nielsen 1894.1989)

Nogle af efterkommerne kan ses i slægtsbogen her på hjemmesiden, men der mangler mange som jeg håber efterhånden vil komme med. Bidrag med oplysninger modtages gerne.

Sydsjælland og Møen

3 personer er indvandret herfra til Vestsjælland. Det er min svenske oldemor, min mormor og hendes bror. De kom fra den lille ø Tærø i 1911. Da havde anerne boet på øen i 135 år.

Min oldefars slægt kommer fra Bårse herred og Møen herred samt fra Næstved by. Disse grene kan også føres tilbage til 1600 tallet. Det er sognene Kallehave og Stege landsogn og senere Marienborg sogn som har de fleste aner og slægt. Særlig interessant er den lille bebyggelse Rytzebech. Her er også tale om en hvis bofasthed for den del af slægten.

Blekinge i Sverige

Men nu er forestillingen om geografisk nærhed ved at falme en del. Som nævnt er der en svensk oldemor som via Tærø kom til Vestsjælland. Der er altså også mange aner i Blekinge og dertil en stor slægt.

Disse aner kendes og deres slægt kendes og de kan føres ligeså langt tilbage der, som for dem i Danmark. Af dem som kendes kommer de fleste fra det store sogn Jämshøg i Lister herred. Jämshög var dengang det største sogn i Norden. Det blev senere delt i Jämshög og Kyrkhult sogne.

Et ubestemt sted i Sverige

Peder Svensker er svensker og kommer derfra, men det er endnu ikke lykkedes at tyde og finde ud af hvor i Sverige han kommer fra. Peder Svensker kendes i Danmark fra begyndelsen af 1800 tallet. Han bor i Reerslev sogn, Løve herred i mere end 50år. Det er nu lykkedes at finde Peder Svenskers dødsdata. Hans dør på Ruds Vedby fattiggård. Han kaldes kun Peder Jensen i kirkebogen. Håber at kunne få hjælp fra andre slægtsforskere til at finde hans forældre. Hans kaldes også Peder Jensen i kirkebøgene og folketællingerne. Men hed sikkert Jönsson oprindeligt.

Holsten, Neumünster

Der er en tipoldefar som er født i Neumünster og hans forældre flytter til København sammen med hans 2 søskende mens de er børn. Det ser ud til hans mors forældre bor i Neumünster mens hans far er født i Bernstadt a. d. Eigen i Sachen. Det er mellem Dresden og den polske grænse.

Tipoldemor fra Flensborg bliver forenet med tipoldefar fra Neumünster i Slagelse. Der findes ingen opgørelse over deres efterslægt som blev grundlagt her i det Vestsjællandske. Men de har mange efterkommere i dag. De fik 8 børn af dem boede 4 af dem som voksne i Slagelse. Dem kan der følges op på ved forskning i efterslægten. De øvrige 4 børn vides der ikke så meget om. 2 eller måske flere rejste til Amerika. Så måske er der også mange efterkommere i USA og Canada.

Denne gren har der været forsket i tidligere af en anden i Neumann slægten. Jeg har forsøgt på internettet, men uden de helt store resultater.

Slægtsforskning i Tyskland.

Slægtsforskning i Tyskland er noget vanskeligere end f. eks i Danmark og Sverige. Arkivalierne er ikke samlet centralt som vi kender fra Danmark og Sverige. De findes stadig kun lokalt og de er heller ikke lagt på internettet endnu. Så vil man forske i Tyskland er det nødvendigt at rejse dertil eller skrive til kirekontoret. Begge dele skal der betales for.

De ældste folketællinger er også tastet ind i Dansk Demografisk Database (DDD).

Slægt i Amerika (= USA og Canada)

Der er kendskab til en del personer som er rejst til "Amerika". Forbindelsen til disse er for længst gået tabt. Men med nye muligheder for at søge vil det være muligt at finde frem til  nogle af personerne.


Af efterlyste personer kan nævnes:


1


2


3


etcOldefar og oldemor efterlader sig mange børnebørn, oldebøern osv. Der er i dag efterkommere i 6. generation og sikkert også 7. generation.

Slesvig, Flensborg amt

Der er en tipoldemor som er født i Flensborg og hendes aner og slægt kommer fra Flensborg og nærliggende landsbyer. Det ser ud til at hendes forældre og bedsteforældre har boet i dette område længe. Det er muligt at tipoldemor er kommet direkte fra Flensborg til Slagelse som ung pige. Her boede hendes moster og onkel og det er i huset hos dem vi første gang finder hende i Slagelse.  Forskningen i dennne gren er først begyndt i 2009 og den vil fortsætte her i 2014.

Men det ser ud til der er ved at kommer lidt bedre muligheder. Bl. a. ved at slægtsforskere kan hjælpe hinanden på tværs af de gamle landegrænser. For Slesvig er det muligt at låne mikrokort af kirkebøger på landsarkiverne og i Rigsarkivet. Endvidere findes folketællingerne fra før 1864 i Rigsarkivet (og på landsarkiverne)?

Denne hjemmeside er oprettet 2010 af Tommy Neumann Nielsen. Den er nu 10 år 4 mdr.

• Kontakt E-post

tnn@neumann-nielsen.dk


tlf.: 5885 1924

Nyheder

Hjemmesiden er omarbejdet en lille smule.  Siderne ændre gradvis udseende og indhold.


Der en ny udgave af anetavlen juni 2020. Tavlen er lidt mindre. Den er uden børnebørns slægt.


Der er foretaget ændringer og rettelser. Der er ca 1000 personer mere i denne udgave.