Denne hjemmeside er oprettet 2014 af Tommy Neumann Nielsen.

Communitets gods i Bjerre: Absalonsgaarden.Absalonsgården afviger fra de andre ved at den meget tidligt bliver udstykket i en del husmandsteder. Antagelig for at Communitet kan være godt eksempel for andre. Eller måske prøveklud. Gården opdeles i 15 parceller som arvefæstes enekeltvis eller flere parceller sammen.


Absalonsgården blev udflyttet samlet og var en firlænget gård. I forbindelse med udstykninger bliver der bygget en ny gaard på den anden side af vejen. Der hvor gården ligger i dag. Ved udstykningen blev der oprettet i alt 9 ejendomme af de 15 parceller.


Absalonsgaarden som helgaard inden udflytningen fra byen.

Den ældste kendte bruger er Thomas Pedersen. Han er født på matr. nr. 03 Regnersgaard og bliver gift 1743. Det er formentlig herfra han er fæster til sin tidlige død i 1751. 29 år gl. Fra skiftet ved vi at gården var en firlænget gård med i alt 52 fag bygninger.

Link til Peder Thomasen


Næste fæster er Jacob Iversen som gifter sig med enken Anne Olsdatter i 1751. Fæstet varer herefter sålænge de lever. Hun dør i 1778 og han dør i 1780. Herefter er det datteren Margrethe Jacobsdatter som gifter sig med Morten Hansen i 1780. Morten og Margrethe er indvolveret i 2 begivenheder. 1) udflytningen af gården fra byen og 2) dens udparcellering må være sket i deres levetid. De første arvefæsteskøder er underskrevet i 1828 altså umiddelbart efter hans død.


Link til Morten Hansen.


Link til Margrethe og hendes far Jacob Iversen.


Det bliver 3 generationer som er fæstere af helgården Absalonsgård mens den ligger i byen og den første tid på marken. Det ser ud til den ved udflytningen har fået navnet Eilekærgaarden eller Iglekærgaarden. Navnet kommer fra det marknavn som den kom til at ligger på. Absalonsgaard kommer først efter 1800 og måske lidt senere.


Absalonsgaarden bliver hovedparcellen og får matr. nr. 4a

Den består af parcellerne 1, 8 og 9.


Øvrige parceller


Parcel nr. 2 bliver til matr. nr. --


Parcel nr. 3 bliver til matr. nr. --


Parcel nr. 4 bliver til matr. nr. --


Parcel nr. 5 bliver til matr. nr. --


Parcelr. nr. 6 og 15 bliver til matr. nr. 4e

Niels Pedersen (1839-1863) *1795-1863

Ejendommen købes ved arvefæsteskøde 1839. De køber den af gårdmand og sogenefoged Jens Christensen i St. Fuglede. Han er formentlig den første arvefæster af stedet. Men er i mellemtiden blevet gårdmand i St. Fuglede uden at sælge. På stedet boede Peder Sørensen.


Niels Pedersen og Ane Kirstine Christensdatter boede på stedet indtil deres død. Han dør i 1863 og Ane Kirstine i 1866.


Parret var barnløse og i 1841 oprettede de et testamente som tilgodeså deres søskende. Men i 1861 ændre de testamentet til fordel for Ellen Pedersen. Hun er p.t. ukendt.  Denne ændring fører til en vidneretssag om testamentets gyldighed. Efter retsagen får Ellen Pedersen og hendes mand skrædder Lars Larsen adkomst til ejendommen. Testamentet var gyldigt.

Link til Niels Pedersen


Parcel nr. 7 bliver til matr. nr. --


Parcel nr. 8 bliver til matr. nr. 4a


Parcel nr. 9 bliver til matr. nr. 4a


Parcel nr. 10 bliver til matr. nr. 4g

Peder Andersen Rosenqvist (1829-1869) *1799-1869

Peder Andersen - kaldes også Rosenqvist -. Det er sandsynligt at han er den første fæster af parcel nr. 10. Han får arvefæsteskøde 1829. I følge brandtaksationen er det et beskedent hus på 6 fag som opføres på parcellen. 3 fag til beboelse og 3 fag til driften af de ca, 3 tdr. land.


Peder Andersen er gift 3 gange. De 2 første hustruer dør i forbindelse med fødsler på et tidspunkt hvor de begge er 40 år gamle.


Det ser ikke ud til huset bliver udvidet i Peder Andersens tid som ejer. Men måske efter de kommer på aftægt hos datteren og svigersønnen Jens Chr. Kjær. Ellers var der ikke meget plads til 2 familier.


Ejendommen bliver ved at være arvefæsteejendom ved datteren Anne Marie Pedersdatter og Jens Chr. Kjær indtil de sælger den i 1913.

Link til Peder Andersen Rosenqvist.


Parcel nr. 11 bliver til matr. nr. 4h

Ole Hansen (1830-1861) *1796-1861

Ole Hansen får arvefæsteskøde på parcel nr. 11 og 13 i 1829. Hartkorn: 0 tdr 4 skp 3 fdk 1½ alb.  Arealet er knapt 7 tdr. land. Han har tidligere haft stedet i brug som fæster.


1832 køber Ole Hansen parcel nr. 12 af Thomas Hermansen som er bestyrer på Philipsdal. Hartkorn: 0 tdr. 2skp. 2 fdk 1/4 alb. Købesummen er 200 Rigsbankdaler. Parcellen få matr. nr. 4bb.


1838 Køber Ole Hansen huslodden matr. nr. 28. Den er på 2½ tdr. land. Det er huslodden som hører til Sigurdsgaard. De 3 matr. nr. 4h, 4bb og 28 fortsætter som en ejendom efter Ole Hansen.


Ole Hansen begynder som husmand og hønsekræmmer men arbejder sig op til at blive gårdmand på Sigurdsgaard inden han dør i 1861. Det ser ud til han er bestyrer på Sigurdsgaard i en periode inden han fæster den i 1845.


Parcel nr. 12 bliver til matr. nr. 4bb

Jeppe Jensen (1828-1831) *1778-1831

Første arvefæster er Jeppe Jensen, han fæste en lod på 7 tdr 4400/14000 ld. Fæstet bliver ikke langvarigt hans kone og han selv dør begge af Kolera Epedemien omkring 1830. Hun døde 1830 og han 1831.


Jeg har lavet en fuld afskrift af arvefæsteskødet som er med i linket til Jeppe Jensen. Dette kan bruges til alle parcellerne af Absalonsgaarden. Teksten er ens for alle parceller med undtagelse af navne og mængder m.m.

Link til Jeppe Jensen


Thomas Hermansen (1831-1832)

Thomas Hermansen får arvefæsteskøde efter Jeppe Jensen men han sælger den videre med det samme til Ole Hansen for 200 Rigsdaler. Ved denne handel kommer parcel nr. 11, 12, og 13 til at høre sammen. De har matr. nr. 4h og 4bb. Det ser ud til de hører sammen de næste mange år.


Parcel nr. 13 bliver til matr. nr. 4h. (se parcel nr. 11 og 12).


Parcel nr. 14 bliver til matr. nr.

Niels Nielsen (1879-1993) *1847-1993

1. generation.

Jørgen Larsen er den første fæster af matr. nr. 4i. Han får arvefæsteskøde på stedet i 1829.

2. generation.

Svigersønnen Jens Jensen og datteren Birthe Jørgensdatter overtager stedet i 1835. Jens Jensen og hans 2 hustruer har ingen levende børn da de afstår fæstet i 1879. Derfor komme søskende barnet fra hans andet ægteskab i betragtning.

3. generation.

Niels Nielsen har stedet i ca 14 år inden han dør. Enken bor på stedet til 1904, hvor det ender med tvangsauktion. Herefter hører det sammen med matr. nr. 4g.

Link til Niels Nielsen.


Parcel nr. 15 bliver til matr. nr. 4e. (se parcel nr. 6).Oplysninger om de enkelte matrikelnumre, personer og bygninger med mere er samlet i forskellige rapporter trukket fra Legacy slægtsprogrammet.