Denne hjemmeside er oprettet 2014 af Tommy Neumann Nielsen.

Communitets gods i Bjerre


Communitetets gods består af  4 bøndergårde  samt nogle husmænd og huse i Bjerre.


De 4 gårde ligger mellem  Ågårds bøndergods og Svallerup ejerlav. Gårdene  har alle navne.  Det er Sigurdsgaard matr. nr. 2,  (Den  kaldes i dag for Nordgård). Det er Regnersgaard matr. nr. 3,  Absalonsgaard matr. nr. 4, og Gormsgaard matr. nr. 5.  Der er nogle åbenlyse forskelle  mellem de 4 gårde.


Absalonsgården afviger fra de andre ved at den meget tidligt bliver udstykket i en del husmandsteder. Antagelig for at Communitet kan være godt eksempel for andre. Eller måske prøveklud. Gården opdeles i 15 parceller som arvefæstes enekeltvis eller flere parceller sammen.


Absalonsgården blev udflyttet samlet og var en firlænget gård. I forbindelse med udstykninger bliver der bygget en ny gaard på den anden side af vejen. Der hvor gården ligger i dag. Ved udstykningen blev der oprettet i alt 9 ejendomme af de 15 parceller.


Sigurdsgård/Nordgaard udstykkes i nogle små huslodder som bliver en del af Bjerre by.


Regnersgaard og Gormsgaard eksisterer som oprindelige helgårde.


Bebyggelsen  finder sted i starten af 1800 tallet.  Formentlig mellem 1810-1820.  Alderen er ikke  undersøgt nærmere endnu.  På nær nogle få huslodder (2b, 2c, 2d) så sælges de andre først fra i det 19 århundrede.


Oplysninger om de enkelte matrikelnumre, personer og bygninger med mere er samlet i forskellige rapporter trukket fra Legacy slægtsprogrammet.