Denne hjemmeside er oprettet 2010 af Tommy Neumann Nielsen.

4 postkort  fra Bjerre by. Set fra øst.

Bjerre Bygade set fra øst.

.

Foto med lidt liv fra ca. 1950. Til venstre ses købmandsforretningen. Til højre ses vejen til Flinterup. Bemærk det gamle vejskilt og vejafmærkningen på træet til venstre.


Fastvogne og cykler var det mest anvendte køretøj. Købmandsforretningen har dog fået en bensintank.


Det er sådan jeg husker bygaden fra min barndom.

Bjerre bygade set fra øst. Foto med meget liv.


Foto som er noget ældre end det ovenfor. Købmandsforretningen er ikke blevet bygget større på dette tidspunkt. Der er hverken lys- eller telefonmaster i gadebilledet.


Transportmidlerne er i dette tilfælde hest og cykler. Det er sikkert ikke tilfældigt at cyklen bliver vist frem.


Alle personerne er ukendte men det er er bredt udsnit af beboerne i området. Der er husmanden, gårdmanden og nogle af håndværkerne i byen.


Alder på foto: 1910-1920.


Bjerre bygade set fra øst. Foto uden liv.


Dette foto er yngre end det ovenfor med meget liv. Der er kommet lysmaster til højre i vejsiden. Huset med kvist er kommet til. I baggrunden ses staldlængerne til matr. nr. 8, Solholm.


Købmandsforretningens ydre er uforandret. den er dog så gammel at der er kommet løbesod i skorsten. Bemærk bommen til at tøjre hestene ved. Der kom bensintanken til at stå. Se første foto.


Hele bygaden ses med smedens hus i baggrunden.


Alder på foto: 1920-1930.

Bjerre Bygade set fra øst i midten af byen. Foto med lidt liv.


Til Højre ses de 2 andre købmandsforretninger som fandtes i byen. Midt i billedet er det smeden hus og beboerne er med på billedet - om end langt væk -.


Den ældste købmandsforretning var revet ned inden jeg kan huske.  Der var/ er en grøn trekant med græs. Det var vist mere en høker forretning end en købmandsforretning.


Til venstre ses indkørslen til matr. nr. 8, Solholm. Bemærk også de åbne grøfter.


Alder på foto: 1920-30.

2 postkort  fra Bjerre by. Set fra vest.

Bjerre by set fra vest. Foto uden liv.


Billedet er taget fra skolebakken. Til højre ses vejen som gik til Bjerre Os.

Gaden har fårt lysmaster - men ingen telefonmaster -.


Mest interessant er møllen med vinger som lå midt i byen. Til højre ses staldlængen til matr. nr. 8, Solholm. Den længe fandtes mens jeg gik i skole. Men bemærk hele området til højre for vejen var ubebygget. Det var matr. nr. 34 som tilhørte smeden på et tidspunkt.


Til venstre for vejen ses de 2 købmandsforretninger - selv om de er utydelige på dette foto.


alder på foto: 1920-30

Bjerre Bygade set fra vest i midten af byen. Foto uden liv.


Ældre foto taget fra matr. nr. 8, Solholm. Der er ingen huse på højre siden af vejen ud over kømandsforretningnen. Der ses heller ikke lysmaster langs vejen.


Husene til venstre for vejen er alle bygget på forten og har matr. nr. 73 plus et bogstav. Alle husene har løbesod i skorsten. Det først hvide hus har været brugt til pogeskole i en periode.


Bemærk også her den åbne grøft med små overgange.


Alder på Foto: 1910-1920