Denne hjemmeside er oprettet 2014 af Tommy Neumann Nielsen.

16 mands lodderne

For at arbejde med 16 mandslodderne har det vist sig nødvendigt at begynde med  husene og lodderne inde i byen.  Da nr 26 ikke var parcelleret eller inddelt i matr. nr. fra starten så er det fæsterne af  hus og lod i byen som får hver en sekstendedel af nr. 26.


En forløbig oversigt vil være:

Matr. nr. 34 i byen hører sammen med 26b

Matr. nr. 48 og 73d i byen hører sammen med 26i

Matr. nr. 49 og 73c i byen hører sammen med 26f

Matr. nr. 50 i byen hører sammen med 26l

Matr. nr. 51 i byen hører sammen med 2

Matr. nr. 52 i byen hører sammen med 26k

Matr. nr. 53 i byen hører sammen med 26o

Matr. nr. 54 i byen hører sammen med 26g

Matr. nr. 55 i  byen hører sammen med 26q

Matr. nr. 56 og 73f i byen hører sammen med 26e

Matr. nr. 57 i byen hører sammen med 26d

Matr. nr. 58 i byen hører sammen med 26p

Matr. nr. 59 i byen hører sammen med 26a

Matr. nr. 60 og 73i hører sammen med 26h

Matr. nr. 61 og 73 h i byen hører sammen med 26c

Matr. nr. 62 og 73g i byen hører sammen med 26n.


Listen er forløbig indtil alle ejendomme er udforsket. Flere af ejendommene har ret forskellig historie. Nogle hører sammen i en periode for senere ar blive adskilt mens andre ikke reelt er sammenhørende men adskilt fra begyndelsen


Olysninger om de enkelte matrikelnumre, personer og bygninger med mere er samlet i forskellige rapporter trukket fra Legacy slægtsprogrammet.

Matr. nr. 26a Link til tømrer Valdemar Pedersen. Han har rødder i Bjerre i 4 generationer  Brug undermenuen.

Matr. nr. 26c. Link til Anders Pedersen. Han har rødder i Bjerre i 7 generationer helt tilbage til 1600 tallet. Han har samme forfædre som jeg selv. Ser ud til han døde barnløs. Brug undermenuen.

Matr. nr. 26q og 55 ca 1834-1935.

Den yderste og sidst af 16 man0sdlodderne. Der bor 3 generationer på denne ejendom. 4 hvis plejedatteren Oda tages med. Oda var plejebarn hos Chr. Nielsen. Hun kom til den til dem  da hun var 4 år i 1894.


Matr. nr. 55 var det oprindelige hus med vænge inde i byen. Fæsteren havde desuden 1/16 af matr. nr. 26. Huset på matr. nr. 26q er bygget omkring 1849. På dette tidspunkt bliver det brandforsikret første gang. I perioden 1849-1867 er de 2 matr. nr. sammenhørende og der er huse begge steder.


Christen Jensen dør i 1851 (Chr. Nielsen farfar) men Marie Pedersdatter beholder arvefæstet og de 2 huse til hun dør i 1867. Herefter bliver de 2 huse adskilt. Det sker ved at en søn Niels Christensen og en datter Anne Margrethe Christensdatter og hendes mand Lars Hansen får arvefæsteskøde på hver et matr. nr. Niels får 26q og Anne Margrethe 55 i byen. Herefter forbliver de adskilt.

Detajerne fremgår af:

Matr. nr. 26q og 55 linkMatr. nr. 55

55 og 26q bliver adskilt 1867.  Lars Hansen og Anne Margrethe fæster efter hendes morder. Sønnen Jens Christian Larsen køber huset med vænge til arvefæste i 1891. Huset er et lille hus på 5 fag. Prisen er 600 kr. Der oprettes et pantebrev på 500 kr. Det kniber med afdragene på lånet. Huset ender på tvangsauktion i 1907.


Huset bliver solgt ved auktionen til Jens Chr. Larsen, Toftegaard for hammeslag 455 kr. Herefter hører ejendommen matr. nr. 55 sammen med Toftegaard. I dag er huset forsvundet. Det vides ikke hvornår huset helt forsvandt.  Ved folketællingen i 1906 boede der en tækkemand Lars Chr. Hansen med kone og 4 børn.


Har ikke fundet mere om Jens Chr. Larsen. Hans moder Anne Margrethe Christensdatter dør i Tystrup i 1903.

Matr. nr. 55 uden 26q link