Denne hjemmeside er oprettet 2014 af Tommy Neumann Nielsen.

16 mands lodderne

16 mands lodderne er fremkommet ved indragelsen af en ødegård i forbindelse med  udskiftningen af Bjerre by.  Antallet 16 lodder kommer af  de 16  bøndergårde som hørte under Ågaard gods i Bjerre by.  Der er dog ingen åbenlys forbindelse til de 16 bøndergårde. Hver af disse havde  en husmandslod på  3 tdr land i et hjørne af  gårdens mark.


De 16 lodder blev  givet til husmændene og håndværkene som boede inde i  Bjerre by.  Det var et supplement til det hus med en lille jordlod som de havde i forvejen.  Dette er den medvirkende årsag til at  nogle af  lodderene aldrig blev bebygget.


Lodderne er på hver ca 3 tdr. land.  Lodderne blev fordelt ved lodtrækning.  De mest uheldige fik  lodderne ved stranden. Det var dem med den dårligste jord. 


Lodderne fik matr. nr. 26  efterfulgt at  et bogstav.  Det var fra 26a til 26q. 26a var tættest på Bjerre by. 


Oplysninger om de enkelte matrikelnumre, personer og bygninger med mere er samlet i forskellige rapporter trukket fra Legacy slægtsprogrammet.