Denne hjemmeside er oprettet 2010 af Tommy Neumann Nielsen.

Svallerup gadekær set mod syd. Gadekæret var meget større på dette tidspunkt og den gamle vandpumpe er der stadig. Men flere af bygningerne findes ikke længere. I midten er der gamle sprøjtehus som blev nedrevet for mange år siden. Til højre ligger kommunehuset som lå der længere tid indtil det blev ubrugeligt. Huset i baggrunden -længst væk - blev revet ned da landevejen blev ført uden om byen. Her var det bl.a. sadelmagerværksted. Her kom jeg som dreng det var et spændende sted. Det  var imponerende at se hvordan der blev syet nyt seltøj og det gamle blev repareret. Jeg var selv med til at rive huset ned sammen med min morfar Ejner Johansen. Materialerne blev brugt til at bygge et maskinhus ved gården Søvejen nr. 2. Maskinhuset er der stadig.

Bageriet som ligger med gavlen ved siden af brugsen er siden nedbrændt. Det blev ikke bygget op igen. Den lange høje bygning ligger der stadig. Det var brugsforeningen. Det vinkelbyggede hus bag vandposten er stækt ombygget. Men der ligger stadig et hus. Det eneste på billedet som er uforandret er kirken og Brugsen.

Billedets alder er ukendt men sikkert fra 1920erne eller før.

Gamle postkort kan være med til at fortælle lokalhistorie. 

Lokalhistorie

Interessen for lokalhistorie er primært knyttet til de steder aner og slægt har boet.

Jeg har desuden puslet lidt med at lave et indeks til de to sæt kirkebøger. Men det er en større opgave.

Løve herred

Hallenslev sogn. Her har boet mange. Det har vist sig at nogle grene går tilbage til 16 tallet. Der er fundet en ane født i 1684 og dennes far er død i 1717. Sognet er spændende ved at det sammen med Sæby har gamle kirkebøger.

Blekinge i Sverige

Supplerende steder.

Vestsjælland

Det er især sognene omkring Tissø. Dvs. Arts, Skippinge og Løve herred:

Svallerup sogn er særlig interessant. Der er her slægten kan føres længst tilbage i øjeblikket. Det er også spændende fordi både præstens og degnens kirkebog er bevaret. Det givet mulighed for sammenligning af de to sæt kirkebøger. Det har været nødvendigt for at få adskilt personer med samme navne.

Som nævnt i indledningen er jeg begyndt at arbejde med Svallerup sogn. Det er dog i øjeblikke fortrinsvis områder i Bjerre ejerlav der arbejdes med. Der er brug for en masse grunddata fra kirkebøger og folketællinger m.m. Desuden vil det være meget vigtigt med et godt billedmateriale.

Ubby sogn. Sognet er anderledes ved af have mange ejerlaug. Men her er det foreløbig ejerlaugene Ubby og Kelleklinte som har størst interesse. Der er endnu ingen slægt i Frankerup, Klouby og Forsinge.

Store og Lille Fuglede sogne. Der er også meget slægt her.  Begge sogne er delvis gennemarbejdet for grunddata. Men ejerlaugene Jerslev, Flinterup og Tystrup er vigtige. De to sidste er naboer til Svallerup sogn og det første er nabo til Ubby sogn.

Årby og Rørby sogne er også vigtige. Men her er kildematerialet sparsomt på flere måder.

Sogne på Røsnæs: Flere sogne er ved at komme med. Det er bl.a. Raklev, Røsnæs og Ulstrup.

Hermed er ringen omkring Tissø sluttet. Ringen omkring Tissø er ved at blive stor, men gøres den endnu større så er der også slægt i en del af disse sogne.

Sæby sogn kommer som det vigtigste. Her er det ejerlauget Buerup som er interessant. Slægten boede på en af de 2 universitetsgårde i Buerup i mange år.

Havrebjerg sogn som ligger længst væk fra Tissø. Her er der slægt i alle ejerlaug. Men her er også forbindelse til Slagelse herred. (som oftes betegnes Anvorskov Birk). Der er tætte forbindelser til Kr. Stillinge sogn og Slagelse med dens opland/ landsogne.

Gørlev, Bakkendrup, Kr.Helsinge og Finderup sogne. Her er der en mere spredt tilstedværelese af slægt. Det vil være enkelte steder der fokuseres på.

Den større afgrænsning kunne også foretages ved at slægten på Vestsjælland var lokaliseret i de to gamle amter Holbæk og Sorø amter.

Sydsjælland og Møen.

Her er det sognene Kallehave og Stege landsogn.  Særlig interesse har Tærø og den lille bebyggelse Rytzebech. (Rydsbæk).