Hjemmesiden er nu 10 år 4 mdr.

Der kommer løbende opdateringer.

Formålet med hjemmesiden er primært at fokusere på mine hovedinteresser. 


 • Slægtsforskning
 • Lokalhistorie
 • Frimærkesamling
 • Musik på vinyl
 • Lystfiskeri


Probanten på marked

Slægtsforskning

Slægtsforskning har interesseret mig i mange år og der er blevet forsket de sidste ca. 35 år. Det er primært i egen slægt, men efterhånden også i mine børnebørns slægt. Slægten er koncentret geografisk 6-8 steder.

 • 1) Vestsjælland,
 • 2) Sydsjælland og Møen,
 • 3) Blekinge,
 • 4) et ubestemt sted i Sverige -måske Skåne,
 • 5) Slesvig
 • 6) Holsten,
 • 7) Sachen.
 • Børnebørnenes slægt kommer desuden fra Østsjælland.
 • Med de nye barnebørn Jakob og Tobias er der kommet en ny gren. Her er slægterne fra
 • 8) Mols, Salling og Mors så her er 3 nye områder.

Lokalhistorie

Nogle sogne er mere interessante end andre: I Vestsjælland generelt er det sognene i Arts, Skippinge og Løve herred der har interesse. Her topper Svallerup, Ubby, Store og Lille Fuglede samt Sæby.


Svallerup sogn er ved at få en særstilling. Ideen om sognehistorie har ligget mig på sinde i mange år uden at blive til så meget. Emnet kan let blive meget stort. Derfor er har jeg taget fat på et mindre område i Bjerre ejerlav. Dette er afgrænset til 16 mands lodderne og Tremandsmarken samt de områder som i en periode hørte under Kommunitetet. (Absalonsgaard, Regnersgaard, Nordgaard og Gormsgaard.) Jeg hører meget gerne fra andre som kunne være interesseret i projektet.


Der er ved at komme lidt gang i Svallerup ejerlav. Jeg har undersøgt kildematerialet og det er langt bedre for Svallerup end for Bjerre. Godsarkiverne er bevarede. Der er jordbøger, fæsteprotokoller og skifterprotokoller fra ca 1720 bevaret.

Frimærkesamling

Det er primært Danmark og Grønland som har min interesse. For Danmark er det de klassiske udgaver som har interesse og for Grønland er det pakkeporto. Jeg har stort set altid samlet på frimærker så jeg har også andre områder. I 2011 har jeg taget fat på Frankrig og franske kolonier igen. Dette har ligget stille i mange år.

Musik på vinyl

Det er primært rockmusik i alle dens afskygninger som har min interesse.

Desuden dansk beat og rock, men også kulturarven fra Giro 413.

Lystfiskeri

Det er primært kystfikeri efter spisefisk fra land og jolle.

Denne hjemmeside er oprettet 2010 af Tommy Neumann Nielsen.

• Kontakt E-post

tnn@neumann-nielsen.dk


tlf.: 5885 1924

Nyheder

Hjemmesiden er omarbejdet en lille smule.  Siderne ændre gradvis udseende og indhold.


Der en ny udgave af anetavlen juni 2020. Tavlen er lidt mindre. Den er uden børnebørns slægt.


Der er foretaget ændringer og rettelser. Der er ca 1000 personer mere i denne udgave.