Aner til Hmd. og Lods Johan Jacob Olsen1. generation


1. Hmd. og Lods Johan Jacob Olsen {p.D.07}, søn af Ole Larsen {p.E.13} og Bolette Christiansen {p.E.14}, blev født den 20 Maj 1860 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 28 Maj 1860 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,1 døde den 27 Jun. 1904 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 44 år, og blev begravet den 4 Jul. 1904 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn.2

Dåbsnotater: #
Kallehave sogn, fødte 1860, opslag xx
født: 20 marts 1860 Tærø, dåb: 28-5-1860
Johan Jacob Olsen
Forældre: Ole Larsen og Bolette Christiansen af Tærø.
Faddere: Lisbeth Olsdatter i Vordingborg <bar barnet>, Jens Larsen Skyttemarken, Lars Larsen Tærø gift med Henriksine Jensen, Jens Larsen Tærø.
Det er hans ældste søster(37d), som bærer ham. Hun er født 1837 og må være 23 år.
¤

Begravelsesnotater: #
Steensby kirke, Kallehave sogn, døde, opslag xx

død: 27 juni 1904 Tærø,beg: 4 juli 1904
Johan Jacob Olsen.
Husmand på Tærø, Kallehave sogn, Møenbo Herred. Født på Tærø, søn af husmand Ole Larsen og Hustru Bolette Christiansdatter. 44 Aar gl. : Var gift med Bengta født Svensdotter. Begravet af Pastor Dahl.

Det bør bemærkes at Kallehave sogn ser ud til at ligge i Mønbo herred, hvad det vitterlig ikke gør; men i Bårse herred. Når det er anført således her må det være fordi skiftejurisdiktionen m.m. var henlagt til det nævnte herred, mens Tærø kirkeligt, kommunalt m.v. hørte til Kallehave sogn, Bårse herred. Hans dødsårsag kendes ikke med sikkerhed; men mundtlig overlevering mener det var tuberkulose. Dette er uafhængigt bekræftet af en person i Kallehave sommeren 1985 (Tærø Ole). Han kan huske ham og var med til hans begravelse; men var kun et barn dengang.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1870 i Kallehave Sogn. Tærø. 3 #
FT 1870 Tærø, Kallehave sogn, et hus, opslag xx
Ole Larsen, 60 gift f. i Stensby, husmand
Bolette Larsen, 52 gift f. på Tærø, husmoder
Jens Peter Larsen, 12 ug f. på Tærø
Johan Larsen, 9 ug f. på Tærø

Bemærk at der ikke er benyttet navneskift. Begge børn er døbt Olsen og hedder det da også sidenhen alle andre steder. Moderen hedder på samme måde Christiansdatter. Ved denne tælling tjente to af oldefars ældre søstre på Jesminde. det var Marie Olsen 24 år, stuepige. Desuden Lise Olsen 26 år, malkepige. Her er deres rigtige efternavne brugt. Der var også lærerinde på øen. Hun hed Emma Drewsen 38 ugift født i København. På dette tidspunkt fandtes ikke nogen skolebygning på øen.
¤

2. Han blev konfirmeret 12 Apr. 1874 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 4 #
Kallehave sogn, konfirmation søndag efter Paaske 1874, (12 april 1874)
Johan Jacob Olsen, Tærø
Forældre: hmd. Ole Larsen og Bolette Christiansen, Tærø. Født 20 marts 1860, dåb 28 maj 1860 karakteren sat til g+. Vacc: 10 juli 1861 af Strøm.

Det er et stort sogn. Der er 29 drenge til denne konfirmation. 11 har et g(odt), 6 har g+. Kun en enkelt har klaret et rent mg. (meget godt) resten er mg- og g-.
¤

3. Lægdsruller: Lægd 153 i 1878, i Kalvehave vestre del. 5 #
Tilgangsrulle 1878, lægd 1-178, opslag 443
Bogstav: B, nr. 21. Johan Jacob Olsen, f. 20.3.1860
Fader: hmd. Ole Larsen.
Antegning: 1883 M2-2003.

M.2. betyder at han er taget til Forplejningskorpsets mandskab.
¤

4. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1880 i Kallehave Sogn. Tærø. 6 #
FT 1880 Tærø, Kallehave sogn, et hus fam. no. 9
Ole Larsen, 70 gift f. i s., husfader
Bolette Christiansen, 62 gift f. i s. husmoder
Ane Marie Olsen, 34 ug f. i s. deres datter
Lars Christian Olsen, 25 ug f. i s. Styrmand

Oldefar Johan bor ikke længere derhjemme. Derimod er søsteren Marie flyttet hjem igen, samt Lars Christian der er blevet sømand. Men Johan er stadig på Tærø, han tjener på Jesminde

FT 1880 Tærø, Kallehave sogn, Jesminde uddrag, opslag xx
Johan Olsen, 19 ug, tjenestekarl
Jens Peter Olsen, 22 ug do

Det er altså tipoldefar Ole Larsens to yngste børn, som tjener på øens eneste gård. Desuden var der blandt tjenestefolkene to svenske piger den ene 29 år og fra Gøteborg og den anden 26 år og fra Svedal ved Malmø. Der har altså været svenske piger på øen inden oldemor Bengta kom der. Der var også lærerinde på øen ved denne tælling. Hun hed Anna Cecilie Petersen, enke 39 år og født i København. Desuden et barn: Elisabeth Marie Petersen, 11 ug f. i Æreskøbing.
¤

5. Lægdsruller: lægd 153 i 1888, i Kalvehave vestre del. 7 #
1889 omskrevet 1878 lægd 1-178, opslag 165
Bogstav B, Nr, 21. Johan Jacob Olsen f. 20-3-1860 i Kalvehave.
Antegning: 1883 M. 2. 2003
Afsked ss/91,

Han bliver afskediget ved sessionen 1891. M.2. betyder at han er taget til Forplejningskorpsets mandskab. Ser ikke ud til han har været indkaldt.
¤

6. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1890 i Kallehave Sogn. Tærø. 8 #
FT 1890 Tærø, Kallehave sogn, et hus, opslag xx
Johan Jacob Olsen, 29 ug, f. på Tærø, husfader, husmand, arbejder på Tærø
Ane Marie Olsen, 45 ugift, f. på Tærø, husmoder
Nikolai Kristensen, 12 ug, f. i Kallehave, Plejesøn.

Oldefars forældre er begge døde; men Johan og søsteren bor i det samme hus på øen. Søsteren Marie er stadig ugift og "hjemmeboende". Vi ved ikke om hun har været syg, men noget tyder på det. Hun dør i hvert fald 7 jan. 1892, 46 år gammel. Hun har måske haft tuberkulose ligesom oldefar døde af 12 år senere. Plejebarnet de har er deres nevø søn af Lise Kirstine Olsen (deres søster) og Jørgen Kristensen. Nicolais far døde tidligt.(det er mormors fætter). Vi ved moderen flyttede til Møen, antagelig til Mandemark.
¤

7. Han arbejdede som Husmand og hjælpelods.

8. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1901 i Kallehave Sogn. Tærø. 9 #
FT 1901 Tærø, Kallehave sogn, matr. no. 2, opslag xx
Johan Olsen f. 20-3-1860 gift, f. på Tærø ophold 1893, landarbejder,eget arbejde, gift 1893
Bengta Olsen f. 22-10-1868, Gränum sogn, Blekinge, Sverige gift 1893,
et født barn
P. Olsen f. 26-6-1893 ug f. på Tærø, Præstø Amt

Opholdsstedet er angivet til at være matr. no.2 og må være det samme sted, som de hele tiden har boet. Dvs. der hvor også Johan og søsteren boede og hvor hans forældre også boede. De er ikke nævnt blandt de matr. no., som har været bortfæstet under Neergaard selvom Ole Petersen og hans fader Peder Jensen begge har været fæstere af no.2 og no.7. Der er i øvrigt slægtskab mellem Johan og Ole Petersen, lods. Lodsen Ole Petersen var Johans mor Bolettes fætter idet hans mormor Ane Jensdatter var en søster til Lods Peder Jensen. Johan og Bengta må have boet til leje under en eller anden form i matr. no.2. Der hørte ca. 10 tdr. land let jord til stedet. Desuden var han anført som landarbejder. Vi ved fra hans død, at han kaldes hjælpelods, hvilket måske henviser til "eget arbejde"

Om hans slægtskab med lodserne Peder Jensen og senere Ole Petersen kan tolkes i retning af at han kunne overtage fæstekontrakten er nok mere tvivlsomt. Ole Petersen døde i 1899. Omvendt var det ikke tilladt at have lejere boende uden godsejerens tilladelse og en sådan foreligger ikke tinglyst i hvert fald. Det er altså ikke helt klart, hvordan deres boligforhold var. Reglerne var klare nok. Fæsterne og indtægterne fra disse tilfaldt godsejeren, mens lejeindtægterne tilfaldt forpagteren, som fra 1894 var den tidligere bestyrer Bay Petersen.
¤

9. Levnedsløb: 1904, Kallehave Sogn. Tærø. 10 #
Udkast til levnedsløb p.D.07

Barndom:
Johan er født og opvokset på Tærø. Hans forældre bor i det husmandsted som han senere selv overtager. Han må have gået i skole på Tærø under en eller anden form. Der kom vist første en egentlig skolebygning senere.


Voksen:
Det er usikkert om Johan har været udenfor Tærø i længere tid. Meget tyder på at han altid har boet på øen. Det kan vel tænkes at han har haft arbejde uden for øen i perioder inden han blev gift med Bengta. Det er ikke undersøgt endnu om han har været soldat.

Hvor meget han har sejlet vides der heller ikke noget om. Men han må have haft et godt kendskab til farvandet som hjælpelods. Han sejlede med skibene mellem Storstrømmen og Nyord. Disse steder blev han sat af og måtte selv søge for hjemtransporten.

Alderdom: Oldefar Johan Olsen blev kun 44 år og det kan ikke kalds alderdom. Mormor kan ikke huske ham, men morbror Ole har fortalt at han kun husker ham som en "gammel" og syg person.
Han havde 2 børn og ingen børnebørn da han døde.
¤

10. Skifteforretning: 22 Nov. 1904, Møns Herred. 11 #
Skifteprotokoller
: Møns Herred 1901-1911, s. 314,
Aar 1904 den 22 nov. fremlagdes til Protokollen et andragende fra Bengta Olsen født Svensson om tilladelse til at forblive hensiddende i uskiftet Bo efter sin den 27 juni d. A. afdøde mand Hjælpelods Johan Jacob Olsen af Tærø med deres 2 umyndige Fællesbørn Ole Peter Olsen, 11 Aar gl. og Marie Bolette Olsen, 3 Aar gl. Andragendet var påtegnet Erklæring fra 3die Mand om, at Enken er en (...) og forstandig Kvinde. I henhold til det Foreliggende meddelte Skifteforvalteren den ansøgte Tilladelse.
S. Sehested Nielsen.

Der bliver altså ikke skiftet mellem Bengta og børnene, hvad der heller ikke kunne forventes. Hun havde tilsyneladende ikke planer om at gifte sig igen. Men der burde vel egentlig være foretaget en boregistrering og boopgørelse.
¤


Johan Jacob blev gift med Gdr. Bengta Svensdotter {p.D.08}, datter af Sven Håkansson {p.E.15} og Nilla Bengtsdotter {p.E.16}, den 2 Jun. 1893 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn. Bengta blev født den 22 Okt. 1868 i Gränum Nr. 48, Jämshög Sogn, Blekinge Län, S, blev døbt den 25 Okt. 1868 i Jämshög Kirke, Jämshög Sogn,,12 døde den 14 Mar. 1936 i Svallerup Sogn, Svallerup Mark i en alder af 67 år, og blev begravet den 21 Mar. 1936 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.13

Om Johan og Bengta:

1. Vielse: 2 Jun. 1893, Steensby Kirke, Kallehave Sogn. 14 #
Steensby kirke, Kallehave sogn, vielse 1893, opslag xx
viet: 2-6-1893
Pige Bengta Svensson af Blekinge i Sverige, i flg. forevist attest født i Gränum, Jämshög sogn i Blekinge i Sverige 22-10-1868, døbt den 25-10-1868, konfirmeret 1883. Datter af torper og skomager Sven Håkansson og hustru Nilla Bengtsdotter af nævnte sogn. Tjener på Tærø <og> ungkarl Johan Jacob Olsen født på Tærø den 20 marts 1860, døbt den 28 maj 1860 i Kallehave kirke og konfirmeret samme sted søndag efter Paaske 1874. Opholder sig for tiden på Tærø. Søn af afdøde hmd Ole Larsen og hustru Bolette Christiansen på Tærø
Forlovere: Indsidder Jens Peter Olsen, Langebæk, og indsidder Kristian Larsen af Tærø

Det er Johans bror som er forlover for ham. Både hans far og mor var døde.
¤

Notater: #
Bengta er med i 8 Folketællinger i Danmark som er tilgængelige. 1890+, 1901+, 1906+, 1911+, 1916+, 1921+, 1925+ og 1930+

Hun findes desuden i de Svenske husforhörslängder. Kommer senere.

Fødte børn af Bengta: Hun fik kun 2 børn.

Kallehave sogn, Steensby kirke, fødte 1893, opslag 9
1) Ole Peter Olsen
Født: 26. Juni 1893 på Tærø, Dåb: 26. nov. 1893
Forældre: Arbejdsmand Johan Jacob Olsen og Hustru Bengta Svensson, Ægteviede i Steensby kirke 2. Juni 1893. Tærø. Moderens alder: 24 Aar.
Faddere: Moderen bar barnet, Husmand Kristian Larsen og Hustru, Tærø. Jens Peter Olsen, Langebæk og faderen.

Kallehave sogn, Stensby kirke, Bårse herred, fødte, opslag xx

2) Marie Bolette Olsen
Født: 5. marts 1901 Tærø, Dåb 27 maj. 1901
Forældre
: Johan Olsen og Bengta Svensdotter
Faddere: Lars Anders Peter Petersens hustru Martine Kathrine f. Henningsen af Tærø bar barnet. Pige Jenny Larsen, Tærø, arbejdsmand Jens Peter Petersen Tærø, arbejdsmand Rasmus Petersen Tærø, Snedkerlærling Jens Søren Peter Petersen, Vordingborg.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Husforhörslängden: 1866-1870, Gränum Nr. 48, Jämshög Sogn, Blekinge Län, S. 15 #
Jämshög sogn, Husförhörsboken 1866-1870, side 414, opslag 428
Sven Håkansson, f. 8-6-1843 i Gränum, viet 4-1-1868, Han er flyttet 24-10-1866 fra Nr. 49 side 425
H. Nilla Bengtsdotter, f. 28-1-1845 här, hun er flyttet 22-11-1867 fra nr. 59 side 505.
Barn:
Bengta Svensdotter, f. 22-10-1868, døbt 25-10-1868
Sven er blevet forhørt 8-10-1866. Han får: a-a-a-b
Nilla er blevet forhørt 9-10-1866. Hun får: bc-ab-b-cb

Det er første gang oldemor Bengta er med i en husförhörslængd.

Det er tydeligt at Nilla ikke er god til læsning, katekismus, forklaring og forståelse af teksten. Der er ikke sket yderligere forhør indtil 1870. Forhørene er fra før de bliver gift.

De er indført i Längden ved at nogle andre er overstreget. De er flyttet ind efter nogle andre, som godt kan være familie.
¤

2. Husforhörslängden: 1871-1875, Gränum Nr. 48, Jämshög Sogn, Blekinge Län, S. 16 #
Jämshög sogn, Husförhör 1871-1875, side 415, opslag 425
De er opført under Gränum nr. 48. Men der er en tilføjelse om at de bor på Per Gummerssons grund i Nr. 49. (de er torpere).
Torper Sven Håkansson, f. 8-6-1843 här, gift 4-1-1868, De er tilflyttet 24-10-1866, de er på listen nr. 49 side 425 (1865-1870).
Hustru Nilla Bengtsdotter, f. 28-1-1845
Barn:
Bengta Svensdotter f. 22-10-1868, døbt: 25-10-1868 här
Johanna Svensdotter f. 12-4-1872, døbt: 23-4-1868 här
Oluf Svensson f. 8-4-1875, døbt: 18-4-1874 här.

De er ikke blevet forhørt i denne periode, men de har været til nadver 3-8 og 2-9-1873, 2-8-1874 og 11-6-1875.
¤

3. Husforhörslängden: 1876-1880, Gränum Nr. 2, Jämshög Sogn, Blekinge Län, S. 17 #
Jämshög sogn, Husförhör 1876-1880, side 330, opslag 27 i bind 2
T<orper> Sven Håkansson, f. 8-6-1843 här, gift 4-1-1868,
Hustru Nilla Bengsdotter, f. 28-1-1845 här
Barn:
Bengta Svensdotter, f. 22-10-1869 här
Johanne Svensdotter, f. 12-4-1872 här
Oluf Svensson, f. 4-8-1875 här, død 4-2-1878
Emma Svensdotter, f. 20-10-1877 här
Oluf Svensson, f. 20-8-1880 här
Læsefærdighederne har ikke ændret sig: Sven: a-a-a-ab og Nilla: bc-bc-bc-bc. Kirkegangen er 1x i 1876, 2x i 1878, 1x i 1880.
De har ikke overrendt kirken i Jämshög.
¤

4. Husforhörslängden: 1881-1887, Gränum Nr. 11, Jämshög Sogn, Blekinge Län, S. 18 #
Jämshög sogn, Gränum nr. 11 (1881-1887) opslag 130 bd. 2, side 451
T<orper> Sven Håkansson, f. 8-6-1843 här, viet 4-1-1868. Kundskab: a-ab, flyttet side 354 i 1887.
H<ustru> Nilla Bengtsson, f. 28-1-1845 här, Kundskab: bc-bc
Barn:
Olof Svensson f. 20-8-1880 här
Bengta Svensdotter, f. 22-10-1868 här, Kundskab: bc-bc
Johanna Svensdotter, f. 12-4-1872 här, Kundskab: bc-bc
Emma Svensdotter, f.20-10-1877 här
Ida Svensdotter, f. 30-8-1883 här
Hulda Svensdotter, f. 6-5-1886 här

Bengta og Johannes kundskaber er blevet prøvet i denne periode.
¤

5. Husforhörslängden: 1881-1887, Gränum Nr. 2, Jämshög Sogn, Blekinge Län, S. 19 #
Jämshög sogn, Gränum nr. 2, side 354 opslag 27 i bind 2 (1881-1887)
T<orper> Sven Håkansson, f. 8-6-1843 här, viet 4-1-1868. Kundskab: a-ab
H<ustru> Nilla Bengtsson, f. 28-1-1845 här, Kundskab: bc-bc
Barn:
Olof Svensson f. 20-8-1880 här
Bengta Svensdotter, f. 22-10-1868 här, Varit i Danmark, fb. 451 i 1887.
Johanna Svensdotter, f. 12-4-1872 här
Emma Svensdotter, f. 20-10-1877 här
Ida Svensdotter, f. 30-8-1883 här
Hulda Svensdotter, f. 6-5-1886 här

Det hele er overstreget her - Skrevet om.
¤

6. Hun blev konfirmeret 1883 i Jämshög Kirke, Jämshög Sogn,. 20 #
Har ikke fundet teksten endnu.
¤

7. Husforhörslängden: Gränum nr. 11, 1888-1897, Gränum Nr. 11, Jämshög Sogn, Blekinge Län, Sverige. 21 #
Husförhörslängder 1888-1897, bog nr. 2 side 388, opslag 145
Torper Sven Håkansson, Skomager, født: 8-6-1843 Här, gift 4-1-1868. Kundskaber: læsning a, Kristendom ab
H<ustru> Nilla Bengtsdotter, født 28-1-1845 Här, gift 4-1-1868, Kundskaber: Læsning b, Kristendom bc
Barn:
Oluf Svensson, født 20-8-1880 Här. Kundskaber: b-b. Konfir 10-5-1895
Bengta Svensdotter, født 20-8-1868. Kundskaber: b-b, Vistat i Danmark sld 1889. Bortflyttet til Seeland 8-11-1890. Uttflytnings Attest nr. 132. (Hendes navn er overstreget).
Johanns Svensdotter f. 12-4-1872 Här. Kundskaber: b-b, bortflyttad til Langeland 22-1-1890, Uttflytnings Attest nr. 8
Emma Svensdotter, født 20-10-1877 Här. Kundskaber: ab-bc Konf. 26-5-1892. Uttflytning til Ysane 30-10-1896. Uttflytnings Attest nr. 123
Ida Svensdotter, født 30-8-1883 Här, Kundskaber -b
Hulda Svensdotter, født 6-5-1886 Här,
Bendt Svensson, f. 21-12-1888 Här

De mindste børn får ingen karakter.
Skemaet for Bevistat förhör og Altergang 1880-1897 er ikke medtaget her. Bogstavkoderne er tydet. De ser dog ikke ud til at være så komplette som for andre familier.

Det er i denne periode Bengta og Johanne tager til Danmark og bliver her. Emma tager til Ysane hvor hun tjener.

8. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1890 i Kallehave Sogn. Tærø. 22 #
FT 1890 Tærø, Jesminde en gård. opslag xx
Hans Bay Petersen, 53 g, f. i Magleby, Langeland, husfader, Avlsforvalter
Hanne Valdemarsine, 52 g, f. i Tikøb s. husbestyrerinde
Johan Kristian Apel Petersen, 14 ug, f. på Tærø, Barn
Kristian Larsen, 23 ug, f. på Tærø, Tjenestekarl
Jens Frederik Hansen, 45 ug, f. i København, Røgter
Ole Jensen, 67 enke, f. Kallehave, Staldkarl
Mads Jacobsen, 17 ug f. Kallehave, Tjenestekarl
Hans Kristensen, 16 ug f. på Tærø, tjenestedreng
Jørgen Olsen, 35 ug, f. Ø. Egedesborg, arbejdsmand
Ane Kirstine Hansen, 22 ug f. Vordingborg, tjenestepige
Peterline Kristensen, 14 ug f. på Tærø, tjenestepige
Bengta Svensson, 21 ug f. i Sverige, tjenestepige mejeripige

Der boede altså tolv af øens 38 personer på selve Jesminde ved denne folketælling: Bay Petersen forpagtede senere hele øen i 1894. Et forhold som varede i 10 år.

Bengta er som det ses tydeligt angivet som mejeripige.
¤

9. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1901 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 23 #
FT 1901 Tærø, Kallehave sogn, matr. no. 2
Johan Olsen f. 20-3-1860 gift, f. på Tærø ophold 1893,landarbejder, eget arbejde, gift 1893
Bengta Olsen f. 22-10-1868, Granum sogn, Blekinge, Sverige gift 1893, et født barn
P. Olsen f. 26-6-1893 ug f. på Tærø, Præstø Amt.
¤

10. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1906 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 24 #
FT: 1906 Tærø, Kallehave sogn, et boelssted, matr. nr 2, opslag xx

Bengta Svensson f. 22-10-1868, Enke, husmoder, landbrug, husmandsenke
Ole Peter Olsen f. 26-6-1893, barn
Marie Bolette Olsen f. 5-3-1900, barn

Der er en fejl ved mormors fødselsår, hun er født i 1901. De boede på matr. no. 2 på Tærø. Der boede 39 personer på øen i 1906. Fordelt på 16 mænd og 23 kvinder. Det er liste no. 28 talt af H. J. Andersen.
¤

11. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1911 i Kallehave Sogn. Tærø. 25 #
FT 1911 Tærø, Kallehave sogn, et hus matr. no.2

Bengta Olsen f. 22-10-1868, Enke, f. i Gränum, til sognet 1889, husmoder, bestyrerinde.
Ole Peter Olsen, f. 26-7-1893 ug f. på Tærø, søn, arbejder ved landbruget, 10 min til arbejde.
Marie Bolette Olsen f. 5-3-1902 ug f. på Tærø, datter

Ole, Bengta og mormor bor stadig alene på stedet på Tærø, som de selv driver. Vi kan se at Ole også arbejder på Jesminde, idet der er ti minutters gang til hans arbejdsplads. Alle øvrige på have kun 5 minutters gang til arbejde. Det passer meget godt med at de boede i vesthuset. Igen er det galt med Oles Fødsels dag. Det skal være 26. juni 1893 og mormor er stadig født i 1901.

På dette tidspunkt er der 9 tællingssteder med 38 personer. Fordelt med 18 kvinder og 20 mænd (børn incl.). Den lærerinde mormor og "morbror" Ole har gået i skole hos kom til øen i 1901 og var der også i 1911. Hun hed Christine Andrea Larsen f. 2-2-1867 Gjørløse, Frederiksborg amt. Hun var ikke gift.
¤

12. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1916 i Svallerup mark, Svallerup Strandvej 16, Svallerup Sogn. 26 #
FT 1916, Svallerup sogn, Matr. nr. 19a, Opslag 80,
Fam. 5
Ole P. Olsen, f. 26-6-93, ug, Nej, Bestyrer, Gmd i Landbrug. Kommuneskat 5,40 kr.
Benda Olsen, f. 22-10-1868, E, Nej, Husmoder. Kommuneskat 0,90 kr.
Marie Olsen, f. 5-3-1901, Barn
Niels Larsen, f. 14-11-1896, Pensionær, Gartner. Kommuneskat 3,60 kr.(
(N) Rasmus Larsen, f. 9-7-1870, Logerende, Arbejdsmand, Hjemsted Bøstrup, Tranekær

Det er mormors to fætre som bor hos Bengta. De kom herover for af finde arbejde. Rasmus er tillige Bengtas svoger. De endte begge med at bo i Ubby og Kalundborg.
¤

13. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1921 i Svallerup mark, Svallerup Strandvej 16, Svallerup Sogn. 27 #
FT 1921, Svallerup sogn, Svallerup mark matr. nr. 19a, fam. nr. 7 opslag 33
Ole P. Olsen, f. 26-6-1893 ug, f. i Kallehave sogn, Præstø amt, 1912 fra Kallehave, husfader, Landbrug,
Bengta Olsen, f. 22-10-1868 Enke, f. i Sverige, Husbestyrerinde
Marie Bolette Olsen, f. 5-3-1901, f. i Kallehave sogn, Præstø amt, Tyende, tjener Gdr. Ole P. Olsen
Martin Larsen, f. 20-5-1904, Bøstrup sogn, Svendborg amt, Tyende, tjener Gdr. Ole P. Olsen.

Mormor er anført som tyende hos sin bror og hendes mor. Martin er hendes fætter. Han og andre af moster Johannes børn kom regelmæssigt her til Sjælland og boede og arbejdede.

Her kan det også ses at det er morbror Ole som er gårdejer og Bengta er Husbestyrerinde.

Matr. nr. 19d, fam. nr. 6
Johannes Andersen, f. 17-10-1892, gift f i Refnes sogn, H. a. fra Raglev sogn 1919, Husfader, Landbrug
Helga Andersen, f. 20-3-1891, gift, f. i Egelund s, Lolland, Husmoder
Niels Volmer Andersen, f. 26-6-1915, f. i Raglev s. H. a. Barn
Børge Andersen, f. 9-7-1917, f. i Kallundborg, H. a. Barn

Familien er medtaget her fordi Ole P. Olsen (morbror Ole) senere blev gift med Helga Andersen. Det var efter oldemor Bengta var død. Helga og Ole fik ikke børn sammen. Men han blev stedfar for de to drenge. De var dog for længst konfirmerede.
¤

14. Hun findes i folketællingen 5 Nov. 1925 i Svallerup mark, Svallerup Strandvej 16, Svallerup Sogn. 28 #
FT 1925, Svallerup sogn, matr. nr. 19a, opslag 38
Ole Peter Olsen, f. 26-6-1893, ugift, f. i Kallehave s. Præstø a. Husfader
Bengta Olsen, f. 22-10- 1868, Enke, Jemssøg, Sverige, Husmoder
Aksel Rasmussen, f. 26-6-1909, f. i s. Tjenestekarl

Bengtas fødested er med lydskrift. Det hedder Jämshög sogn. Men det er meget bedre end Sverige alene som det forekommer nogle gange.

Ole er stadig ugift selvom han er 32 år.
¤

15. Levnedsløb: 1936. 29 #
Udkast til levnedsløb p.D.08

Barndom
: Oldemor Bengta er født i Gränum på nr. 48,Jämshög forsamling (sogn) i Blekinge Län, Sverige. Hun er den ældste af Sven Håkansson og Nilla Bengtsdotters 8 fødte børn. Hendes far var ved hendes dåb anført som torper og moderens alder var 23 år. Det vil formentlig sige, at han var husmand med lidt jord, som han ikke selv ejede men havde lejet (fæstet).Bengta havde ikke mange mindre søskende, således var hun 3 1/2 år inden hun fik søsteren Johanna - som også levede det meste af sit liv i Danmark -. Broderen Oluf dør som spæd så hun var 9 år da hun fik sin anden søster Emma. Der er 20 års forskel på hende og den yngste bror Bendt Svensson. Hun havde mange fætre og kusiner i nærheden idet flere af hendes forældres søskende også boede i Gränum. Her levede hendes farfar Håkon Svensson indtil 1893. (dvs. til efter hun var rejst til Danmark) Hendes øvrige bedsteforældre kan hun ikke huske noget til.

Skolegang: Bengta og hendes søskende har alle gået regelmæssigt i skole formentlig skolen i Gränum by men det kan ikke helt udelukkes at hun har gået i en flytteskole de første år. Skolevæsenet var blevet væsentlig forbedret på dette tidspunkt. Dvs. det svarede til det vi havde her i Danmark på samme tidspunkt. Jeg ved ikke hvor meget hun kunne læse og skrive, der kendes ikke noget bevaret fra hendes hånd, fx. breve. Hun må have skrevet til søsteren Johanna på Langeland og forældrene m.fl. i Sverige en gang imellem.

Ungdom: Bengta er konfirmeret i 1883 og ifølge husforhörslængden er der ingen bemærkninger om at hun er flyttet til noget andet sogn men det betyder ikke at hun var derhjemme. Hun har sikkert været ude at tjene et sted i Gränum eller måske arbejdet ude og boet hjemme. Den første antydning af at hun forlader sognet findes i husforhörslængden som anføre at hun i 1887 "har været i Danmark". Hun har sikkert været blandt de mange svenske roepiger som tog på sæsonarbejde i Danmark. Det kan ikke udelukkes at hun også var af sted i 1888 og 1889 uden at det er blevet nævnt. Derimod er hendes udrejse endelig da hun den 8 nov. 1890 har meldt udrejse. Folketællingen fra 1 feb. 1890 i Danmark viser at hun allerede dengang var på Tærø og ansat som mejeripige på gården Jesminde.

Voksen: Alt taler for at hun hele tiden var på Tærø indtil hun blev gift med oldefar Johan Olsen den 2 juni 1892. Desværre er hendes opholdsbog ikke bevaret den kunne have givet det præcise svar. Derimod var hun i 1887 ikke på Tærø men snarere på Lolland. Det ser ud til at hende og Johan er blevet viet i sidste øjeblik. Ole blev nemlig født den 26 juni 1893. Dette er der ikke noget usædvanligt i - tværtimod synes dette at være reglen snarere end undtagelsen -. Men i dette tilfælde havde det større betydning. Den danske udlændingelov var på dette tidspunkt sådan at gravide ugifte kvinder kunne udvises fra landet - og det var det faktisk også mange som blev -. Hvilket tydeligt fremgår af svenske kirkebøger hvor der optræder mange ugifte mødre hvor faderen er dansk. Pigerne blev forsørget af myndighederne indtil den endelige udvisning hvis de ikke i mellemtiden havde fået løst deres problem fx. ved at blive gift. Dette bryllup har altså været mere nødvendigt end sædvanligt. Vi ved ikke noget om hvor længe de havde "kommet sammen"/været forlovede så måske har der ikke været nogen tvivl om at det skulle være dem to. I dag er det ikke så usædvanligt med langt mellem børnene men der gik næsten 8 år inden Bengta fik mormor. Det ser ikke ud til at hun har fået dødfødte eller barnedøde børn, men hun kan have fået aborter undervejs. Bengta havde været gift med Johan i 11 år, da hun blev enke. Indtil dette tidspunkt havde de boet på matr. nr. 2 og ernæret sig med landbruget. (antagelig som fæstere under J. de Neergaard fra Gunderslevholm) samt suppleret dette med lønarbejde som daglejere. Bengta har måske stadig arbejdet som mejerske på Jesminde og Ole blev efterhånden gammel nok til at arbejde på Jesminde. Efter Johans død blev Bengta boende på husmandsstedet med de to børn. Det ser ikke ud til at hun gør forsøg på at blive gift igen hverken dengang eller senere. Det må formodes at hun har haft noget hjælp til at drive jorden, thi Ole var kun 11 år og de to har nok ikke kunnet klare det hele selv. Hun har måske kunnet bytte sin arbejdskraft med hjælp fra bestyren på Jesminde. Heste- og plovdage. De havde også selv en hest noget af tiden. Bestyren var i en periode Knud Andersen som senere kom til at spille en rolle i forbindelse med købet af gården i Svallerup. Hun boede således 1904-1911 på Tærø inden hun flyttede til Svallerup mark. Hun havde formentlig stadig kontakt til forældrene og familien i Sverige. "Tærø Ole" i Kallehave har fortalt at hun en gang imellem rejste alene til Sverige på besøg. På samme måde aflagde hende og Johanne på Langeland besøg hos hinanden. Ligesom Johannes børn har været på Tærø som det fremgår af det bevarede postkort. (se dette) men de kom også på besøg i Svallerup. Bengta i Svallerup: Som nævnt var det den tidligere bestyrer på Jesminde der formidlede kontakten til Bengta med oplysninger om at den gård han var nabo til nu var til salg. Bengta (og Ole) er formentlig rejst herop for at se på den og har besluttet sig til at købe den. Ole var nu gammel nok til selv at drive landbrug, så det har ikke været noget problem længere. Han var i øvrigt soldat i Fredericia da de købte den fremgår det af købekontrakten. De blev ved med at drive gården i over 25 år indtil hendes død i 1936. Der kom så vidt jeg ved aldrig til at bo andre fast på gården end mormor, Ole og Bengta mens hun var levende. De havde dog en tjenestekarl eller tjenestedreng til at være med i driften. "Morbror" Ole - af Bengta altid kaldt Ola, hendes svenske baggrund skinnede undertiden igennem - beskæftigede sig en del med svineavl og orner (havde ornecentral), så der kom mange som skulle have løbet søerne. Bengta og mormor var ikke så meget med i marken men Bengta havde meget fjerkræ som hun brugte en del tid på at passe. De havde en rimelig social kontakt med en del af de nærmeste naboer men familie havde de som nævnt ikke ret meget af her på egnen. (Det kom først efter Bengta var død.) Bengta tog ikke andel i sognets offentlige liv på nogen måde men gik undertiden i kirke om søndagen. Generelt deltog kvinder nok ikke meget i noget udenfor hjemmet på dette tidspunkt. Da Oldemor døde havde hun selv fået 2 børn og der var kommet 2 børnebørn men ingen oldebørn. Mor og Peter var 14 og 13 år da hun døde. Ole fik aldrig børn men giftede sig samme år som Bengta døde. (se p.24c) Anekdote: En af de ting som er blevet fortalt mange gange er om dengang de flyttede fra Tærø. Dette foregik med toget til Store Fuglede station måske fra Langebæk station på Kallehave banen. De ankom til Store Fuglede om aftenen med alle deres ejendele så vel levende som døde. De medbragte hest, ko og flere andre husdyr alt sammen læsset på en vogn eller vandrende ved siden af. Det må have været et ret særpræget optog at møde ud på aftenen. Men det som gør begivenheden er blevet husket skyldes at de i stedet for at gå mod Bjerre som er vejen til Svallerup så begyndte de at vandre i den stik modsatte retning nemlig mod Store Fuglede. Hvornår de blev klar over fejltagelsen er der ikke noget overleveret om. Men til Svallerup mark kom de da på et tidspunkt. NB! Det havde i øvrigt været kortere hvis de var taget med toget til næste station Jerslev.


Tillæg om Bengta (og søsteren Johanna) p.D.08
Udvandringen fra Sverige,
Da Bengta og Johanna rejste til Danmark havde udvandringen fra Sydsverige allerede stået på 40 år. (Karl Oscar tog af sted i 1850). Der var således ikke noget pioneragtigt i at de to piger rejste til Danmark. Det havde mange tusinde gjort før dem. Både som sæsonarbejdere, men også for at bosætte sig permanent.
Der var heller ikke noget usædvanligt i det var piger, idet de blev brugt som sæsonarbejdere i roemarkerne om sommeren og efteråret eller som malkepiger og mejeripiger. Det var før der kom polske roepiger til Lolland. De kom først fra 1892. De svenske piger var meget søgt som malkepiger og mejersker. Dette var ikke mindst tilfældet på godserne og i mejeribruget. Således var 10 % af den kvindelige arbejdskraft på godserne svensk eller svenskfødt og for mejerierne var der tale om 15 % ved folketællingen 1901.
Indvandringen fra Sverige til Danmark var ikke særlig regelmæssig, men var meget betinget af kriseår i Danmark eller i Sverige. Ved krisen i Sverige 1867-68 kom der mange, mens der ved kriseår i Danmark var et fald i indvandringen. Den gennemsnitlige indvandring pr år ligger på ca. 2000 personer, med den største indvandring 1883-84. Herefter falder det jævnt til om omkring 1910. I 1890 var indvandringen ca. 1860 og svagt stigende et par år. Dette fortsatte med stagnerende tendens frem til 1900, herefter falder kurven. I perioden 1860-1910 udvandrede 1.000.000 fra hele Sverige til USA, samt desuden 200.000 til europæiske lande.
Den samlede registrerede udvandring var ca. 81000 til Danmark. Af den samlede udvandring fra Sverige aftog Danmark ca. 8-9 %. Men en stor del af de indvandrede rejste før eller senere til bage til Sverige, mens f. eks kun 10 % kom tilbage fra USA. Tilbagevandringen fra Danmark var på ca. halvdelen af de ind vandrede.

Udvandringen til Danmark kan ikke sammenlignes med den til USA. Den kom fra hele Sverige, mens den til Danmark kun var fra de sydligste län. Endvidere var det således, at de første år kom der mange fra Skåne, mens Småland kom senere og sidst kom Blekinge til som bidragyder. Udvandringen fra Blekinge var først lige kommet i gang ca. 1890 da Bengta og Johanna også tog af sted.
De her nævnte tal omfatter kun personer, som har taget/fået ud udfærdiget flyttebeviser i deres hjemsogne. Sæsonarbejderne rejste ste i stort tal uden nogen form for papirer. Det reelle tal har været langt større, måske 3 eller 4 gange så stort. Den registrerede indvandring fra Blekinge udgjorde 1850-1910 7943 personer eller 9,6% af den samlede udvandring, mens udvandringen fra Skåne udgjorde 58,5%.

Fæstemænd og agenter.
Hvordan kom de hertil og hvordan blev der hvervet folk?

Der fandtes flere metoder til at skaffe sig svensk arbejdskraft og disse varierede fra landsdel til landsdel. De hvervede og indvandrede folk til Lolland-Falster kom næsten alle fra Ble Blekinge og Kronobergs Län (i Småland).
Dette hænger sammen med en "autoriseret" kommisær løjtnant E- Ekenstam, som i 25 år (1880-1904) forsynede De Danske Sukkerfabrikker med roepiger. Kvindernes andel til Lolland-Falster var på 70-80 %. Fra 90erne forsynede han også Fyn.

En benyttet metode til hvervning var at give en pige, som rejste ste hjem 5 Kr. pr pige hun kunne skaffe i et halvt år. Kunne de skaffe en pige i et helt år var prisen 10 Kr. Sådan er mange piger blevet hvervet og måske også Bengta og Johanna?

Der blev brugt mindst 4 hvervemetoder.

1) Man opsøger arbejdsgiveren direkte, dvs. den pågældende var arbejdsløs ved ankomsten. (Tænk f. eks på gamle Lassefar og Pelle da de kom til Bornholm i Nexøs: Pelle Erobreren. Da kom bønderne til havnen når de vidste at der kom en skibsladning svenskere. Her blev så de stærkeste og sundeste fæstet først.

2) Det omvendte hvor arbejdsgiverne direkte søgte i Sverige. De tog selv over med hest og vogn og hentede dem de skulle bruge eller en hel vognfuld. Andre annoncerede i svenske aviser

3) Det hyppigste blev efterhånden mellemmænd. Der kunne være både svenske og danske. Disse led kunne være vidt forgrenede i begge lande. Dette blev selvfølgelig groft udnyttet i mange til fælde. Efterhånden kom der dog noget lovgivning på dette om råde. Fra 1884 skulle fæstemændene være autoriserede. Og dette var i Sverige forbeholdt svenskere. Løjtnant Ekenstam var så ledes en sådan, men det hjalp ikke så meget på udnyttelsen. Både af tjenestefolkene men også af køberen af arbejdskraft.

4) Svenskerne henvendte sig til danske fæstekontorer, som hoved hovedsaglig havde til huse i København. Her strømmede svenskerne til i meget stort antal ved skiftedagene. Her er mange blevet franarret deres få sammensparede penge. Her er undertiden blevet talt om "hvid slavehandel" når agenterne handlede med folk til fæstemændene. Det kom da også så vidt at det kom op på re regeringslan. Der kom en ny lov i 1891 som skulle forhindre det grove misbrug.

I følge folketællingen 1890 var der 33802 svenskfødte i Danmark Det svarede til 1.6% af den danske befolkning. 1901 var tallet steget til 35555 personer, men dette var procentvis mindre af den samlede befolkning. Herefter var tallet af svenskere faldende, men her er ikke taget højde for de børn som fødtes af rent svenske forældre (ikke mange) og i blandede ægteskaber. De var jo danske statsborgere.

Skal man trække en parallel til nutiden, så var der i 1976 2,6 % bosiddende i Danmark som ikke var født her. Her er det måske værd at bemærke at fremmedarbejderne kun udgør en forsvindende brøkdel af disse 2,6 %. Så svenskerne må have været et langt mere mærkbart indslag i hverdagen end fremmedarbejderne er i dag. De gav da også anledning til mange problemer, som ikke skal medtages her. Blot skal nævnes at mange blev trukket hertil og anvendt som skruebrækkere i arbejdskonflikter.

Men roepigerne, malkepigerne og mejerskene som især kom til Lolland-Falster var der ikke så mange problemer med. Fra 1874/ 75 kom der mange piger og det vedblev til omkring 1900. De kom i store mængder enten med skib fra Malmø til Bandholm eller med tog. Man regner med der kom mellem 1000-2000 roepiger fra midten af 1880erne, men hermed var behovet ikke dækket. Fra 1892 begyndte man at hente polske piger hertil. Dette antal kom op på ØK, men herefter var de svenske pigers antal dalende.

Om nogle af årsagerne til udvandringen fra Sverige. Befolkningstilvæksten var nogenlunde lige stor i Sverige som i Danmark. Selvom husmænd og landarbejderbefolkningen havde usle forhold i Danmark, så var fattigdommen ikke så ekstrem som i Sydsverige. Udvandringen til Amerika fra Danmark (300.000) gav også nogle steder mangel på arbejdskraft, som kunne udfyldes med svenskere. Det gjaldt ikke mindst Lolland-Falster. Måske fordi her var så mange godser og relativt mindre adgang til jord for den fattigste del af landbefolkningen.
I Danmark have nogle landarbejdere lidt jord, som de kunne over leve på, endvidere var der et rimeligt opsving i dansk landbrug i modsætning til i Sverige.
Det var landbefolkningens underklasse som udvandrede til Dan mark. Dvs. torperne, småbrugenes drenge og piger, som der ikke kunne skaffes et livsgrundlag for på stedet, (den svenske inddeling af befolkningen efter rigdom og anseelse er således:
1) Bonde = gårde men meget mindre end vores.
2) Åbo = oversættes normalt også med bonde, men han er mindre end den anden.
3) Topare = husmand eller landarbejder med lidt lejet jord
4) Backstugaklassen = kendes ikke i Danmark. Går mest på husets udseende, idet det ikke har vægge, men kun en facade. Resten er gravet eller sprængt ind i en skråning. Torparen har næsten altid sit eget hus. Backstugaklassen har brugsret (lejet) til noget jord eller skov. Det har de tre foregående klasser også, må man ikke glemme.
5) Inhysesklassen = landarbejdere som udelukkende bor til leje, som regel hos den han arbejder for. Det svarer til den danske Inderste eller Indsidder.
6) Lavest på den sociale rangstige befinder staterne = landarbejde som bor i usle lejekasserner på de større godser. Udmærket beskrevet i Ivar Lo-Johansson: Staterne - også filmatiseret og vist i Danmark

Det var således sjældent at en bondepige udvandrede. Det ansås for nedværdigende, mens torperne og backstugafolkenes piger (og drenge) tog over for at tjene en god sommerløn i Danmark. Vi ved at i hvert fald Bengta var herovre i 1887, men måske også i årene inden den endelige udvandring.
Lønningerne var også mere tiltrækkende i Danmark. Mens en mand kunne tjene ca. 3 gange så meget i Danmark, så var lønnen for pigerne op til 7 gange så høj i Danmark. Hvilket har kunnet hjælpe mange til at klar sig igennem. Vi ved ikke om Bengta og Johanna sendte penge hjem til Sven og Nilla? I så fald har det nok ikke været længere end til de selv blev gift. De har måske været tilfredse med at kunne klare sig selv. Omvendt var de jo de to ældste børn og havde det været drenge havde det måske været mere naturligt.

De svenske roepiger var godt betalt på Lolland-Falster. Her var der mangel på arbejdskraft. I sidste halvdel af 1870erne fik de 110 Kr. for en sommersæson. Dette var langt over det dobbelte af, hvad de kunne tjene på et helt år hjemme.
Men den store udvandring fra Sverige medførte også mangel på arbejdskraft i nogle områder. Befolkningstallet faldt visse steder i Sydsverige med 10 %, hvorved lønningerne begyndte at stige i Sverige. Hermed forsvandt noget af motivet til at rejse til Danmark.
¤

Deres børn:

          i.  Ole Peter Olsen {p.24C} blev født den 26 Jun. 1893 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 26 Nov. 1893 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn,30 døde den 11 Nov. 1943 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 50 år, og blev begravet den 17 Nov. 1943 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.13 Ole blev gift med Helga Antonie Kristine Jensen {P.44C} den 10 Okt. 1936 i Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk amt, DK. Helga Antonie Kristine blev født den 20 Mar. 1891. Parret var barnløst.

         ii.  Husmor Marie Bolette Olsen {p.C.04} blev født den 5 Mar. 1901 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 27 Maj 1901 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn,31 døde den 22 Maj 1978 på Gørlev Plejehjem Overfor Kirken i en alder af 77 år, og blev begravet den 26 Maj 1978 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.32 Årsagen til hendes død var Hun sov stille ind på Gørlev plejehjem. Andre navne for Marie var Marie Johansen og Marie Olsen. Marie blev gift med Gdr Ejner Rudolf Johansen {p.C.03},33 søn af Bmd. Jens Peter Johansen {p.D.05} og Husmor Mariane Jørgensen {p.D.06}, den 28 Apr. 1921 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Ejner Rudolf blev født den 9 Dec. 1898 på Svallerup Mark, Søvejen 4, Svallerup sogn, blev døbt den 22 Jan. 1899 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,34 døde den 5 Dec. 1967 på Kalundborg Sygehus, Kalundborg sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 68 år, og blev begravet den 10 Dec. 1967 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.32 Årsagen til hans død var Leukemi.Kilder


1. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 18xx-18xx: opslag xx.

2. Kallehave sogn, Stennsby kirke, Bårse Herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 18xx-19xx, opslag xx.

3. Tællingskommissæren, Folketælling 1870, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, et hus.

4. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Konfirmation 1874.

5. Lægdsformanden, Lægd 153, Kalvehave vestre del, 2. udskrivningskreds, Tilgangsrulle 1878, lægd 1-178, opslag 443.

6. Tællingskommissæren, Folketælling 1880, Kallevave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Jesminde.

7. Lægdsformanden, Lægd 153, Kalvehave vestre del, 2. udskrivningskreds, 1889 omskrevet 1878 lægd 1-178, opslag 165.

8. Tællingskommissæren, Folketællingen 1890, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, et hus, matr.nr. 2, opslag xx.

9. Tællingskommissæren, Folketælling 1901, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. DK, Tærø, Kallehave sogn, matr. no. 2.

10. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer, Kildeanlyse og mundlig overlevering.

11. Herredfogeden, Retsbetjent, Møns Herred, Møns Herred 1901-1911, s. 314.

12. Jämhög sogn, Lister herred, Blekinge Län, S, Kirkebog 1868-1881: fødte 1868, opslag 19.

13. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 19xx-19xx, opslag xx.

14. Degnen, Steensby kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1892-19009, opslag 193.

15. Jämshög kirke, Jämshög sogn, Blekinge Län, Husförhör 1866-1870, side 414, opslag 428.

16. Jämshög kirke, Jämshög sogn, Blekinge Län, Husförhör 1871-1875, side 415, opslag 425.

17. Jämshög kirke, Jämshög sogn, Blekinge Län, Husförhör 1876-1880, side 330, opslag 27 i bind 2.

18. Jämhög sogn, Lister herred, Blekinge Län, S, Gränum nr. 11 (1881-1887) opslag 130 bd. 2, side 451.

19. Jämhög sogn, Lister herred, Blekinge Län, S, side 354 opslag 27 i bind 2 (1881-1887.

20. Jämhög sogn, Lister herred, Blekinge Län, S.

21. Jämshög kirke, Jämshög sogn, Blekinge Län, Husförhörslängder 1888-1897, bog nr. 2 side 388, opslag 145.

22. Tællingskommissæren, Folketællingen 1890, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Jesminde en gård. opslag xx.

23. Tællingskommissæren, Folketælling 1901, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. DK, matr. no. 2.

24. T-K, Folketælling, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, et boelssted, matr. nr 2, opslag xx.

25. T-K, Folketælling, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, Kallehave sogn, et hus matr. no.2.

26. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Matr. nr. 19a, Opslag 80 i Arkivalieronline.

27. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, FT: Svallerup mark matr. nr. 19a, opslag 33.

28. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: matr. nr. 19a, opslag 38.

29. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer, Udvandring fra Sverige.

30. Degnen, Steensby kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1892-1909: fødte 1893, opslag 9.

31. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Fødte 1901, opslag xx.

32. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK.

33. Tællingskommissæren, Folketælling Hornslet sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers amt, Dk.

34. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1892-1909: fødte 1898, nr. 9, opslag 23.

2. generation (Forældre)2. Ole Larsen {p.E.13}, søn af Lars Pedersen {p.F.25} og Ane Margrethe Olsdatter {p.F.26}, blev født den 7 Okt. 1809 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn, blev døbt den 19 Nov. 1809 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,1 døde den 24 Jun. 1883 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 73 år, og blev begravet den 1 Jul. 1883 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.2

Dåbsnotater: #
Kallehave sogn, fødte, opslag 40b
født: 7. oktober 1809, dåb: 19 nov. 1809
Ole Larsen
Forældre: søn af indsidder i Steensby Lars Pedersen og Ane Margrethe Olsdatter, født og hjemmedøbt den 7 oktober
Faddere: Ane Marie Knudsdatter i Steensby, Peder Rasmussen, Peder Jensen (?ig?), Anders Olsen i Balle og Hans Jensen i stby <Steensby>. Konen introduceret samme dag.

Over Peder Jensen er indføjet et ord eller forkortelse, som ikke er tydet sikkert.
¤

Begravelsesnotater: Kallehave sogn, døde 1883, opslag xx
Ole Larsen
gift hmd. paa Tærø. - 73 Aar gl.

Begivenheder i hans liv:

1. Han blev konfirmeret 2 Apr. 1826 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 3 #
Kallehave sogn, Konfirmation 1826, Kort 2-541-1, 7/19
1. søndag efter Paaske 1826
Nr. 29 Ole Larsen, Stsbye
Forældre: Lars Pedersen og Ane Margrethe Olsdt. hsf. i Stsbye.
Født: 7. okt. 1809.
Karakter/ opførsel: Tg/ god
Der er ingen vaccinationsdato.

NB! Ole er tydeligvis mindst 2 år ældre end de øvrige. Hans konfirmation har trukket ud. Enten pga af kundskaberne eller hans manglende vaccination.

2. Han arbejdede som Husmand og landarbejder på Tærø 1834-1883 i Kallehave Sogn. Tærø. #

3. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Kallehave Sogn. Tærø. 4 #
FT 1834 Kallehave s. Tærø, s. 153-154 bd.65
Jesminde ejes af G. Jacob Apel 60 år

Blandt tjenestefolkene er

Ole Larsen 24 Aar ug, tjenestefolk
¤

4. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Kallehave Sogn. Tærø. 5 #
FT 1840 Kallehave s. Tærø, 1 huus, bd 77 s. 143-44, opslag xx

Ole Larsen, 30 gift, husmand
Bolette Christiansen, 22 gift, hans kone
Lisbeth, 3 ugift, deres barn
Nicolai, 1 ugift, deres barn

Der boede 50 mennesker på Tærø i 1840.
¤

5. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Kallehave Sogn. Tærø. 6 #
FT 1845 Kallehave s. Tærø, bd 93, s. 180-181, 1 huus, opslag xx
Ole Larsen, 37 gift, f. i. s. Indsidder
Bolette Christiansen, 29 gift, f. i s. hans kone
Lisbeth Olsdt, 8 ugift, f. i. s. deres barn
Nicolai Olsen, 6 ugift, f. i. s. deres barn
Ane Olsdt, 4 ugift, f. i. s. deres barn
Lise Kirstine Olsdt, 2 ugift, f. i. s. deres barn

Der boede 50 mennesker på Tærø i 1845
¤

6. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1850 i Kallehave Sogn. Tærø. 7 #
FT 1850 Kallehave s. Tærø, (sidst efter Langebæk),
Et huus
Ole Larsen, 42 gift, f. i. s. Arbejdsmand
Bolette Christiansen, 33 gift, f. på Tærø, hans kone
Lisbeth, 13 ugift, f. på Tærø, deres barn
Nicolai, 11 ugift, f. på Tærø, deres barn
Ane Margrethe, 9 ugift, f. på Tærø, deres barn
Lise, 7 ugift, f. på Tærø, deres barn
Marie, 5 ugift, f. på Tærø, deres barn
Christiane, 1 ugift, f. på Tærø, deres barn.
¤

7. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Kallehave Sogn. Tærø. 8 #
FT 1855 Kallehave s. Tærø, Et huus, opslag xx
Ole Larsen, 45 gift, f. i s. Daglejer
Bolette Christiansen, 36 gift, f. i s. hans kone
Lise, 12 ugift, f. på Tærø, deres barn
Marie, 9 ugift, f. på Tærø, deres barn
Christiane, 3 ugift, f. på Tærø, deres barn
Lars, 1 ugift, f. på Tærø, deres barn.
¤

8. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Kallehave Sogn. Tærø. 9 #
FT 1860 Kallehave s. Tærø, s. 127-28, Et huus
Ole Larsen, 51 gift, f. i. s. arbejdsmand
Bolette Kruse, 42 gift, f. i s. hans kone
Marie, 15 ugift, f. på Tærø, deres barn
Christiane, 9 ugift, f. på Tærø, deres barn
Lars, 6 ugift, f. på Tærø, deres barn
Jens Peter, 3 ugift, f. på Tærø, deres barn

Bemærk Bolette optræder med navnet Kruse. Hun er i øvrigt gravid med oldefar ved FT 1860. Han er født 20 maj 1860.
¤\\b

9. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1870 i Kallehave Sogn. Tærø. 10 #
FT 1870 Tærø, Kallehave sogn, et hus, opslag xx
Ole Larsen, 60 gift f. i Stensby, husmand
Bolette Larsen, 52 gift f. på Tærø, husmoder
Jens Peter Larsen, 12 ug f. på Tærø
Johan Larsen, 9 ug f. på Tærø

Bemærk at der ikke er benyttet navneskift. Begge børn er døbt Olsen og hedder det da også sidenhen alle andre steder. Moderen hedder på samme måde Christiansdatter. Ved denne tælling tjente to af oldefars ældre søstre på Jesminde. det var Marie Olsen 24 år, stuepige. Desuden Lise Olsen 26 år, malkepige. Her er deres rigtige efternavne brugt. Der var også lærerinde på øen. Hun hed Emma Drewsen 38 ugift født i København. På dette tidspunkt fandtes ikke nogen skolebygning på øen.
¤

10. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1880 i Kallehave Sogn. Tærø. 11 #
FT 1880 Kallehave s. Tærø, Et huus No. 9
Ole Larsen, 70 gift, f. i s. husfader
Bolette Christiansen, 62 gift, f. i s. husmoder
Ane Marie Olsen, 34 ugift, f. i s. deres datter
Lars Christian Olsen, 25 ugift, f. i s. Styrmand

Ved FT 1880 er der en gård (Jesminde) og 10 huse på Tærø med 12 familier og i alt 64 personer fordelt med 35 mænd og 29 kvinder.
¤

11. Dødsanmeldelse: 26 Jun. 1883, Mønbo herred. 12 #
Mønbo Herred: Dødsanmeldelsesprotokol 3-1-1883 til 4-3-1889
Anmeldt: 26 Juni 1883\\tabDød: 25 juni 1883
Ole Larsen, Huusmand paa Tærø.
Enke Bolette Christensdatter i uskiftet Bo med fælles børn, myndige, efter forevist Samtykke fra disse.
¤

12. Levnedsløb: 1883, Kallehave Sogn. Tærø. Udkast til levnedsløb Tipoldefar Ole Larsen p.E.13

Barndom:
Ole Larsen er født 7 okt. 1809 i Steensby, Kallehave sogn som den næstældste af i alt 9 søskende. Hans forældre Lars Pedersen og Ane Margrethe Olsdatter har antagelig været landarbejdere. De er anført som indsiddere da Ole bliver født og i øvrigt det samme da de øvrige børn fødes. I FTerne benævnes han husmand og daglejer men han har næppe jord eller i hvert fald meget lidt. De benævnes også som husfolk - et andet ord for indsiddere. Hans skolegang kender vi ikke noget til men han må være kommet ind under den nye skolelov fra 1813. Endvidere er han født i et gammelt rytterdistrikt som traditionelt var lidt bedre forsynet med skoler.

Voksen:
Vi ved fra Lægsrullen at Ole Larsen var 60" høj (=157 cm) altså ikke nogen kæmpe. Ved ikke så meget endnu men i 1834 er han angivet til 24 år og blandt tjenestefolkene på gården Jesminde på Tærø. Det må være her han træffer Bolette som han bliver gift med 14 juni 1837 i Kallehave kirke. Bolette er 17 år i 1834 og bor hjemme sammen med 3 yngre søskende. Brylluppet/vielsen fandt først sted efter det første barn Lisbeth var født 8 maj samme år. Med jævne mellemrum fik Ole og Bolette i alt 9 børn fordelt over 23 år. Ole står både anført som husmand, daglejer og indsidder i de forskellige folketællinger fra 1840-1880.

Der boede 50 personer på Tærø i 1840 og i 1845, 1860 er der 64 personer, det højeste kendte antal personer på øen. I 1870 er der 1 gård og 10 huse på øen med 22 mand og 30 kvinder (incl. børn) i alt 52 personer. I 1880 er der igen 64 personer - 35 mænd og 29 kvinder i 1 gård og 10 huse. 1890 er dette faldet til 38 personer i 1 gård og 6 huse. De sidste 4 huse har antagelig været ubeboede. Dette folketal er nogenlunde fast til FT 1911 da mormor og Bengta forlader øen. Der har været jord til det sted Ole og Bolette havde. Oprindeligt blev der tillagt de ti huse hver ca. 10 tdr. land. Det var ikke den bedste jord men det meste var let sandjord. Husmændene ejede ikke selv jorden men var fæstere eller lejere af jorden under J. C. Apel som selv boede på øen og drev Jesminde. Mens Ole og Bolette levede blev øen solgt til de Neergaard på Gundeslevholm og der kom bestyrer på Jesminde (mellem 1870 og 1880). Husene med fæstekontrakt forblev direkte under de Neergaard mens de lejede huse hørte under bestyrerne som fik lejeindtægtene af disse. Det er ikke helt fastslået hvilken af de nævnte former Ole og Bolette hørte ind under. Det har ikke været muligt at finde en fæstekontrakt på huset. Vi ved heller ikke helt sikkert om det var samme sted som Bengta og Johan senere boede på, men det er meget tænkeligt at der har været tale om en form for arvefæste. Nøjere forskning kan måske belyse dette nærmere.
¤

Ole blev gift med Bolette Christiansen {p.E.14} den 14 Jun. 1837 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Bolette blev født den 5 Nov. 1817 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 28 Dec. 1817 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,13 døde den 5 Mar. 1889 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 71 år, og blev begravet den 13 Mar. 1889 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.2 Andre navne for Bolette var Bolette Kruse og Bolette Larsen.

Om Ole og Bolette:

1. Vielse: 14 Jun. 1837, Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 14 Kallehave sogn, vielse 1837, opslag xx
Viet: 14 juni 1837
Ungkarl Ole Larsen, tjenende på Tærø, 25 år gl. vacc. 16-9-1812 af Hayde <og> p<ige> Bolette Christiansen af Tærø, 20 Aar gl. vacc. 9. aug. af Hayde. Forlovere: h<md> Jens Petersen af Tærø og h<md> Lars Pedersen af
Steensby.

Bolettes forlover er ikke hendes far; men hendes morfar: Lars Pedersen er Oles far i Steensby.

2. Vielse: 14 Jun. 1837, Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 14 Kallehave sogn, vielse 1837, opslag xx
Viet: 14 juni 1837
Ungkarl Ole Larsen, tjenende på Tærø, 25 år gl. vacc. 16-9-1812 af Hayde <og> p<ige> Bolette Christiansen af Tærø, 20 Aar gl. vacc. 9. aug. af Hayde. Forlovere: h<md> Jens Petersen af Tærø og h<md> Lars Pedersen af
Steensby.

Bolettes forlover er ikke hendes far; men hendes morfar: Lars Pedersen er Oles far i Steensby.

Deres børn:

          i.  Lisbeth Olsdatter {p.55d} blev født den 17 Maj 1837 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 16 Jul. 1837 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,2 døde den 5 Sep. 1923 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt i en alder af 86 år, og blev begravet den 10 Sep. 1923 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.15 Lisbeth blev gift med Jens Nicolai Johansen Lykke {p.116d} den 9 Nov. 1866 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Jens Nicolai Johansen er født den 23 Sep. 1838 og døde den 17 Dec. 1907 i en alder af 69 år. Et andet navn for Jens Nicolai Johansen var Jens Nicolai Lykke Johansen.

         ii.  Nicolai Olsen {p.56d} blev født den 7 Okt. 1839 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 22 Mar. 1840 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.

        iii.  Margrethe Olsdatter {p.57d} blev født den 10 Jul. 1841 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 26 Sep. 1841 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, døde den 20 Dec. 1851 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 10 år, og blev begravet den 26 Dec. 1851 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.

         iv.  Lise Kirstine Olsdatter {p.58d} blev født den 1 Maj 1843 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 5 Jun. 1843 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Lise blev gift med Jørgen Christensen {p.118d} den 1 Mar. 1872 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.

          v.  Ane Marie Olsdatter {p.59d} blev født den 26 Aug. 1845 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 19 Okt. 1845 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, døde den 1 Jan. 1892 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 46 år, og blev begravet den 13 Jan. 1892 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn.

         vi.  Christiane Olsdatter {p.60d} blev født den 1 Jul. 1849 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 29 Jul. 1849 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, døde den 14 Dec. 1851 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 2 år, og blev begravet den 21 Dec. 1851 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.

        vii.  Christiane Olsdatter {p.61d} blev født den 1 Nov. 1851 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 21 Dec. 1851 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, døde den 10 Jun. 1917 i Vordingborg Sygehus i en alder af 65 år, og blev begravet den 16 Jun. 1917 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Christiane blev gift med Niels Peter Christian Enevoldsen {p.122d}Niels Peter Christian blev født den 25 Okt. 1860 i Langebæk, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, døde den 27 Jul. 1902 i Viemose Fredsskov, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 41 år, og blev begravet den 1 Aug. 1902 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.

       viii.  Kaptajn Lars Christian Olsen {p.62d} blev født den 14 Sep. 1854 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 12 Nov. 1854 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Lars blev gift med Johanne Lisbeth Nielsen, datter af Niels Larsen {p.xxx} og {p.xxx}, den 16 Apr. 1880 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Johanne Lisbeth døde den 21 Jan. 1884 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev begravet den 29 Jan. 1884 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.

         ix.  Jens Peter Olsen {p.63d} blev født den 30 Dec. 1857 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 14 Feb. 1858 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, døde den 8 Apr. 1935 i Langebæk, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 77 år, og blev begravet den 12 Apr. 1935 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Jens blev gift med Cecilie LethCecilie blev født den 27 Aug. 1857 i Grønby Sogn, Skåne, Sverige, blev døbt den 27 Aug. 1857 i Grønby kirke, Grønby sogn, Skåne, og døde den 5 Jun. 1927 i Langebæk Østenskov, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 69 år.

1         x.  Hmd. og Lods Johan Jacob Olsen {p.D.07} (født den 20 Maj 1860 i Kallehave Sogn. Tærø - døde den 27 Jun. 1904 i Kallehave Sogn. Tærø). Johan blev gift med Gdr. Bengta Svensdotter {p.D.08}, datter af Sven Håkansson {p.E.15} og Nilla Bengtsdotter {p.E.16}, den 2 Jun. 1893 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn. Bengta blev født den 22 Okt. 1868 i Gränum Nr. 48, Jämshög Sogn, Blekinge Län, S, blev døbt den 25 Okt. 1868 i Jämshög Kirke, Jämshög Sogn,,16 døde den 14 Mar. 1936 i Svallerup Sogn, Svallerup Mark i en alder af 67 år, og blev begravet den 21 Mar. 1936 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.17


3. Bolette Christiansen {p.E.14}, datter af Snedker Christian Christensen {p.F.27} og Ane Jensdatter {p.F.28}, blev født den 5 Nov. 1817 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 28 Dec. 1817 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,13 døde den 5 Mar. 1889 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 71 år, og blev begravet den 13 Mar. 1889 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.2 Andre navne for Bolette var Bolette Kruse og Bolette Larsen.

Dåbsnotater: #
Kallehave sogn, fødte 1817, opslag 128
Bolette Christiansdatter
Forældre: Datter af Christian Christensen Kruse og Ane Jensdatter paa Tærø født og døbt 5 nov.
Faddere: Pige Marie Jensdatter i Pedersgaarden, Peder Hansen i Lgbech (= Langebæk), Peder Jensen Tærø og Anders Jensen Tærø.
¤

Begravelsesnotater: Kallehave sogn, døde 1889, opslag xx
Bolette Christiansdatter
Enke efter Hmd. Ole Larsen af Tærø, død på Tærø, Datter af Snedker Christian Kruse. - 71 Aar gl.

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun blev konfirmeret 14 Apr. 1833 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 18 #
Kalvehave sogn, konfirmation 1833, opslag xx, kort 2-541-2 10/22
Dominica Quasimodogeniti 1833 = 1. søndag efter påske 1833 = 14. apr. 1833
No. 19, Bolette Chrisiansdatter, Tærø
Forældre; Christian Christensen Kruse og Anne Jensdatter paa Tærø.
Født 5 nov. 1817. Kundskab: g Opførsle: mg, Vacc. 9. aug. 1818 Heyde

Hendes karakter er bedre end de andre.
¤

2. Hun arbejdede som Landarbejder og husmandskone på Tærø 1834-1889 i Kallehave Sogn. Tærø. #
¤

3. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Kallehave Sogn. Tærø. 19 #
FT 1834 Kallehave s. Tærø, bd 65 .153-154, opslag xx
Jens Pedersen, 72 gift, hmd
Ane Jensdatter, 40 gift, hans datter
Bolette Christiansdatter , 17 ugift, hendes barn
Jens N. Christiansen, 13 ugift, hendes barn
Peder Christiansen, 8 ugift, hendes barn
Frederik Christiansen, 3 ugift, Hendes barn

Bolette bor sammen med sin mor og morfar på Tærø. Hendes far er snedker, men er ikke hjemme ved folketællingen. Han arbejder antagelig langt væk.
¤

4. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Kallehave Sogn. Tærø. 5 #
FT 1840 Kallehave s. Tærø, 1 huus, bd 77 s. 143-44, opslag xx

Ole Larsen, 30 gift, husmand
Bolette Christiansen, 22 gift, hans kone
Lisbeth, 3 ugift, deres barn
Nicolai, 1 ugift, deres barn

Der boede 50 mennesker på Tærø i 1840.
¤

5. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Kallehave Sogn. Tærø. 20 #
FT 1845 Kallehave s. Tærø, bd 93, s. 180-181, 1 huus, opslag xx

Ole Larsen, 37 gift, f. i. s. Indsidder
Bolette Christiansen, 29 gift, f. i s. hans kone
Lisbeth Olsdt, 8 ugift, f. i s. deres barn
Nicolai Olsen, 6 ugift, f. i s. deres barn
Ane Olsdt, 4 ugift, f. i s. deres barn
Lise Kirstine Olsdt, 2 ugift, f. i s. deres barn

Der boede 50 mennesker på Tærø i 1845.
¤

6. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1850 i Kallehave Sogn. Tærø. 7 #
FT 1850 Kallehave s. Tærø, (sidst efter Langebæk),
Et huus
Ole Larsen, 42 gift, f. i. s. Arbejdsmand
Bolette Christiansen, 33 gift, f. på Tærø, hans kone
Lisbeth, 13 ugift, f. på Tærø, deres barn
Nicolai, 11 ugift, f. på Tærø, deres barn
Ane Margrethe, 9 ugift, f. på Tærø, deres barn
Lise, 7 ugift, f. på Tærø, deres barn
Marie, 5 ugift, f. på Tærø, deres barn
Christiane, 1 ugift, f. på Tærø, deres barn.
¤

7. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Kallehave Sogn. Tærø. 21 #
FT 1855 Kallehave s. Tærø, Et huus, opslag xx
Ole Larsen, 45 gift, f. i s. Daglejer
Bolette Christiansen, 36 gift, f. i s. hans kone
Lise, 12 ugift, f. på Tærø, deres barn
Marie, 9 ugift, f. på Tærø, deres barn
Christiane, 3 ugift, f. på Tærø, deres barn
Lars, 1 ugift, f. på Tærø, deres barn.
¤

8. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Kallehave Sogn. Tærø. 9 #
FT 1860 Kallehave s. Tærø, s. 127-28, Et huus
Ole Larsen, 51 gift, f. i. s. arbejdsmand
Bolette Kruse, 42 gift, f. i s. hans kone
Marie, 15 ugift, f. på Tærø, deres barn
Christiane, 9 ugift, f. på Tærø, deres barn
Lars, 6 ugift, f. på Tærø, deres barn
Jens Peter, 3 ugift, f. på Tærø, deres barn

Bemærk Bolette optræder med navnet Kruse. Hun er i øvrigt gravid med oldefar ved FT 1860. Han er født 20 maj 1860.
¤

9. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1870 i Kallehave Sogn. Tærø. 10 #
FT 1870 Tærø, Kallehave sogn, et hus, opslag xx
Ole Larsen, 60 gift f. i Stensby, husmand
Bolette Larsen, 52 gift f. på Tærø, husmoder
Jens Peter Larsen, 12 ug f. på Tærø
Johan Larsen, 9 ug f. på Tærø

Bemærk at der ikke er benyttet navneskift. Begge børn er døbt Olsen og hedder det da også sidenhen alle andre steder. Moderen hedder på samme måde Christiansdatter. Ved denne tælling tjente to af oldefars ældre søstre på Jesminde. det var Marie Olsen 24 år, stuepige. Desuden Lise Olsen 26 år, malkepige. Her er deres rigtige efternavne brugt. Der var også lærerinde på øen. Hun hed Emma Drewsen 38 ugift født i København. På dette tidspunkt fandtes ikke nogen skolebygning på øen.
¤

10. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1880 i Kallehave Sogn. Tærø. 11 #
FT 1880 Kallehave s. Tærø, Et huus No. 9
Ole Larsen, 70 gift, f. i s. husfader
Bolette Christiansen, 62 gift, f. i s. husmoder
Ane Marie Olsen, 34 ugift, f. i s. deres datter
Lars Christian Olsen, 25 ugift, f. i s. Styrmand

Ved FT 1880 er der en gård (Jesminde) og 10 huse på Tærø med 12 familier og i alt 64 personer fordelt med 35 mænd og 29 kvinder.
¤

11. Dødsanmeldelse: 7 Mar. 1889, Mønbo herred. 22 #
Mønbo Herred: Dødsanmeldelsesprotokol 3-1-1883 til 4-3-1889, Lb. nr. 217
Anmeldt: 7 marts 1889, Død: 5 marts 1888
Bolette Larsen, Enke efter Huusmand Ole Larsen af Tærø.
(Skrevet ovenover denne linie) Betalt afgiften 2-7-1890.

Myndige arvinger (overstreget), Enken Dorthea Andersen Universalarving iflg. Testamente af 4-9-1889 med påategning af 4-11-1889.

Der er ikke noget skifte efter Bolette?
Der må være tale om en forkert indførsel, som er overstreget og ført om til Hans Jørgen Christoffersen, Tærø. Der er ingen overstregning der. Protokolføren har husket forkert med en død på Tærø.
¤

12. Levnedsløb: 1889, Kallehave Sogn. Tærø. 23 #
Udkast til levnedsløb p.E.14

Barndom: Bolette er født 5. nov. 1817 på Tærø, som den næstældste af 6 søskende af forældrene Christian Christensen Kruse og Ane Jensdatter. Bolette og hendes søskende er alle født på Tærø og i hvert fald deres mor Ane Jensdatter har boet det meste af sit liv på Tærø, hvor hun også er født.

Bolettes forældre anføres ved børnenes dåb som indsiddere på Tærø. Jeg er ret sikker på de bor i et hus som hendes morfar har ejet; men som på et tidspunkt er solgt til Apel som ejer Jesminde (og måske på dette tidspunkt hele øen).

Hendes far har også arbejdet uden for øen, således ved vi at han i 1824 arbejder som snedker i København. Det er da drengen Frederik bliver født. Måske har Bolettes far været en slags narver og dermed meget væk hjemmefra.

Ungdom: I 1834 er Bolette 17 år og bor hjemme sammen med moderen Ane (40 år) og morfaderen Jens Pedersen (72 år). Om hun har været ovre at tjene på Tærøgård (Jesminde) inden hun 2-3 år senere bliver gravid med Ole Larsen og i 1837 gifter sig med ham, det er vel ikke helt utænkeligt. Ved FT 1834 er hendes far ikke hjemme.

Voksen: Efter vielsen bosætter Bolette og Ole sig på Tærø - måske i et fæstehus under Jesminde hvor Ole er daglejer. Bolette får i alt 10 børn de næste 23 år. Heraf er anen Johan Olsen den yngste. Det er ikke så svært at gætte hvad hun har fået tiden til at gå med. Nogle af børnene flytter fra Tærø, nogle blev sømænd og andre blev boende. Det er ikke nærmere undersøgt endnu.

Alderdom: Bolette dør 5. marts 1889 og levede ca. 6 år længere end Ole. Hun var da 71 år gl. De sidste år levede hun, som vi har set sammen med sønnen Johan og datteren Marie Olsen.
¤

Bolette blev gift med Ole Larsen {p.E.13} den 14 Jun. 1837 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Ole blev født den 7 Okt. 1809 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn, blev døbt den 19 Nov. 1809 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,1 døde den 24 Jun. 1883 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 73 år, og blev begravet den 1 Jul. 1883 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.2


Kilder


1. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1805-1821, opslag 40b.

2. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 18xx-18xx, opslag xx.

3. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 18xx-18xx: Kort 2-541-1, 7/19.

4. Tællingskommissæren, Folketælling 1834, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, s. 153-154 bd.65.

5. Tællingskommissæren, Folketælling 1840, Tærø, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, Dk, Tærø, bd 77 s. 143-44, opslag.

6. Tællingskommissæren, Folketælling 1845, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, bd 93, s. 180-181, opslag xx.

7. Tællingskommissæren, Folketællingen 1850, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, (sidst efter Langebæk), Et huus.

8. Tællingskommissæren, Folketælling 1855, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, Et huus, opslag xx.

9. Tællingskommissæren, Folketælling 1860, Kallehave sogn, Bårse herred,, Præstø amt, DK, Tærø, s. 127-28, Et huus.

10. Tællingskommissæren, Folketælling 1870, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, et hus.

11. Tællingskommissæren, Folketælling 1880, Kallevave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Et huus No. 9, opslag xx.

12. Herredsfogeden, Mønbo Herred: Dødsanmeldelsesprotokol 3-1-1883 til 4-3-1889.

13. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1814-1833: opslag 128.

14. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Vielser 1837.

15. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 19xx-19xx, østre del, 541-16, s.295, opslag xx.

16. Jämhög sogn, Lister herred, Blekinge Län, S, Kirkebog 1868-1881: fødte 1868, opslag 19.

17. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 19xx-19xx, opslag xx.

18. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, konfirmation 1833: Kort 2-541-2, 10/22.

19. Tællingskommissæren, Folketælling 1834, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, bd 65 s.153-154, opslag xx.

20. Tællingskommissæren, Folketælling 1845, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, bd 93, s. 180-181, 1 huus, opslag xx.

21. Tællingskommissæren, Folketælling 1855, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kallehave s. Tærø, Et huus.

22. Herredsfogeden, Mønbo Herred: Dødsanmeldelsesprotokol 3-1-1883 til 4-3-1889, 3-1-1883 til 4-3-1889, Lb. nr. 217.

23. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer, Analyse og fortolkning af kilderne.

3. generation (Bedsteforældre)4. Lars Pedersen {p.F.25}, søn af Peder Olsen {p.G.49} og Maren Larsdatter {p.G.50}, blev født i Maj 1779 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 30 Maj 1779 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,1 døde den 14 Maj 1842 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 63 år, og blev begravet den 18 Maj 1842 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.2

Dåbsnotater: #
Kallehave sogn, fødte 1779, opslag 85a
Dom. Trinit.
Lars Pedersen
Forældre: Inderste Peder Olsens Barn i Steensby.
Faddere: baaren af Christen Ørslevs Pige i Steensby. Faddere vare Ole Wish, Poul Bødker, Hans Drejer og Marcus Jeppesen i Steensbye.
¤

Begravelsesnotater: #
Kallehave sogn, døde 1842, opslag xx
Lars Pedersen
Husmand i Steensby. 50 Aar.

Hans alder må være helt forkert angivet. Han skulle være ca. 57 Aar Gl.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 3 #
FT 1787 Kallehave sogn, Steensby, fam. 25, opslag 20
Peder Ohlsen, 55 gift 1. gang, Mand og Inderste og Hyrde
Maren Larsdatter, 50 gift 1. gang, Konen
Lars Pedersen, 5 ug, deres ægte Søn

Der ser ud til Lars Pedersen har været den yngste af de børn parret har haft.
¤

2. Han blev konfirmeret 1797 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 4 #
Kallehave sogn, konfirmation 1797 opslag 172a
No. Langebeck
Lars, Per Olsens Søn i Steensby, tjener Rasmus Michelsen i Langebeck. alder 16 3/4 Aar.

Det er en ret præcis alder der her oplyses. Den kan bruges til at finde hans fødselsdata med. Han må være født ca. 1780.
¤

3. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 5 #
FT 1834 Kallehave sogn, Steensby, nr. 79 et huus, opslag 21
Lars Pedersen, 50 gift, hsmd, Daglaier
Ane Margrethe Olsdatter, 45, gift, hans Kone
Maren Larsdatter, 23 ug, deres Barn
Lars Larsen, 14 ug,
Jens Larsen, 11 ug
Kirstine Larsdatter, 5 ug

Tipoldefar Ole Larsen er ikke hjemme længere. Han er 24 år og tjener på Tærø på gården Jesminde.
¤

4. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 6
FT 1840 Kallehave sogn, Steensby Linie, fam. 79, et huus, opslag 51
Lars Pedersen, 56 gift, Huusmand, Daglaier
Ane Margrethe Olsdatter, 51 gift, Konen
Ane Kirstine Larsdatter, 10 ug, Deres Døttre
Maren Larsdatter, 29 ugift, Deres Døttre
Rasmus Larsen, 5 ug, hendes sønner
Hans Larsen, 4 ug, hendes sønner

Der bor en ugift datter hjemme, som har 2 drenge. Der står hun er ugift, så det må antages at hun ikke har været gift. Ellers burde der stå enke.

Manden/ faderen er rømmet. Det fremgår af skiftet efter en af hendes forældre.
¤

5. Dødsanmeldelse: 14 Maj 1842, Præstø Byfoged. 7 #
Dødsanmeldelsesprotokol 18411848, nr. 50
Nr. 50 Kallehauge sogn, Steensby Linie
Husmand Lars Pedersen. Dødsdag 14 maj 1842
Enken Margrethe Olsdatter. Arvinger: 1) en Søn Jens Larsen i Steensby, 2) hmd Ole Larsen Tærø, 3) en Søn Peder Larsen 24 Aar paa Tærø, 4) en Søn Lars Larsen 20 paa Tærø, 5) Jens Larsen 18 Aar Steensby, 6) en datter Maren Larsdatter gift med Lars Magnussen, Tærø. 7) en datter Stine Larsdatter 13 Aar i Steensby.
¤

6. Levnedsløb: 1842, Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 8 #
Udkast til levnedsløb for Lars Pedersen p.F.25

Barndom. Lars er født i Steensby inden byen bliver udskiftet. Han er den yngste af en række søskende født mellem 1761 og 1779. Der kendes 6 søskende men nogle af dem er barnedøde.

Ungdom: Lars Pedersen (skrives ofte Persen), det er han sikkert også blevet kaldt. Han har boet det meste af sin tid i Steensby. Han bliver gift i 1806 og bor her til sin død. Han bor til slut på Steensby linie. Det er nogle husmandsstedet som oprettes i forbindelse med udskiftningen i Steensby. Det er ikke undersøgt om han bor der fra han bliver gift.

Voksen:
Lars er 22 og Margrethe 18 år da de får det første barn. De fik i hvert fald 9 børn heraf er Ole Larsen den næstældste. Husmandsstedet ser ud til at have været rummeligt thi i 1840 boede deres datter Maren Larsdatter (29 år) hjemme med sine 2 drenge Rasmus og Hans Larsen. Datteren er da anført som ugift. Men af senere skifter fremgår det at manden Lars Rasmussen har været rømmet i mindst 10 år.

Alderdom:
Han var 63 år da han døde i 1742 og boede formentlig lang tid på Steensby Linie. Det er lidt usikkert om han har kunne leve af husmandsstedet eller det er blevet suppleret med landarbejde i Steensby.
¤

7. Skifteforretning: 14 Maj 1842, Skifteretten Vordingborg Nordre Birk. 9 #
Skifteprotokol for Kallehave sogn 1837-57
Aar 1842 den 14 Maj anmeldtes, at hmd. Lars Pedersen Steensby Line ved døden var afgaaet, efterladende sig Enken Margrethe Olsdatter, 1) en Søn Jens Larsen hmd i Steensby, 2) En do Ole Larsen hmd Tærø, 3) en do Peder Larsen 24 Aar paa Tærø, 4) en do Lars Larsen 20 paa Tærø, 5) En do Jens Larsen 18 Aar Steensby, 6) en datter Maren Larsdatter gift med Lars Rasmussen, Tærø. 7) en datter Stine Larsdatter 13 Aar i Steensby. Registreres:
Enken hensidder i uskiftet Boe i følge for. af 21 Juni 1799.
¤

Lars blev gift med Ane Margrethe Olsdatter {p.F.26} den 20 Jun. 1806 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Ane Margrethe blev født i Jun. 1788 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 13 Jul. 1788 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,10 døde den 14 Mar. 1848 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 59 år, og blev begravet den 21 Mar. 1848 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.11

Om Lars og Ane:

1. Vielse: 20 Jun. 1806, Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. #
Kallehave sogn, viede 1806, opslag xx
Trolovelse: 18. april 1806 Lars Persen, Ungkarl i Steensy og Ane Margrethe Olsdatter i Vrangsgaarde, Pige.
Forlovere: for ham Lars Krog gaardmand og for hende Hans Jensen, husmand begge i Steensby.

Vielsesdato: 20 Juni 1806: Indsidder Lars Persen ungkarl og Ane Margrethe Olsdatter, Pige begge i Steensby.
¤

Deres børn:

          i.  Karen Larsdatter er født i 1779 i Sengeløse, Smørum, København og døde den 14 Aug. 1806 i Sengeløse, Smørum, København i en alder af 27 år. Årsagen til hendes død var Barselssengen.

         ii.  Jens Larsen {p.150e} blev født i Okt. 1806 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 19 Okt. 1806 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.12

2       iii.  Ole Larsen {p.E.13} (født den 7 Okt. 1809 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn - døde den 24 Jun. 1883 i Kallehave Sogn. Tærø). Ole blev gift med Bolette Christiansen {p.E.14}, datter af Snedker Christian Christensen {p.F.27} og Ane Jensdatter {p.F.28}, den 14 Jun. 1837 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Bolette blev født den 5 Nov. 1817 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 28 Dec. 1817 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,13 døde den 5 Mar. 1889 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 71 år, og blev begravet den 13 Mar. 1889 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.11 Andre navne for Bolette var Bolette Kruse og Bolette Larsen.

         iv.  Maren Larsdatter {p.151e} blev født den 14 Jun. 1812 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 5 Jul. 1812 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.14

          v.  Peder Larsen {p.152e} blev født den 23 Okt. 1817 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 26 Dec. 1817 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.15

         vi.  Lars Larsen {p.153e} blev født den 29 Okt. 1820 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 3 Dec. 1820 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.16

        vii.  Jens Larsen {p.154e} blev født den 1 Aug. 1823 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 7 Sep. 1823 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.17

       viii.  Kirsten Larsen {p.155e} blev født den 3 Mar. 1826 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn og blev døbt den 19 Apr. 1826 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.18

         ix.  Jørgen Larsen {p.156e} blev født den 29 Apr. 1827 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 30 Apr. 1827 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,19 døde den 9 Maj 1827 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, og blev begravet i Maj 1827.

          x.  Dorthe Kirstine Larsdatter {p.157e} blev født i 1829.


5. Ane Margrethe Olsdatter {p.F.26}, datter af Ole Jensen {p.G.51} og Dorthe Hansdatter {p.G.52}, blev født i Jun. 1788 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 13 Jul. 1788 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,10 døde den 14 Mar. 1848 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 59 år, og blev begravet den 21 Mar. 1848 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.11

Dåbsnotater: #
Kallehave sogn, fødte 1788, opslag 23a
Anne Margrethe <Olsdatter>
Forældre: Indsidder Ole Jensens Barn i Steensbye Anne Margrethe.
Faddere: baaren af Marcus Jeppesens datter ibid. Sidse Kirstine. Faddere: Rasmus Knudsen i Langebeck, Jens Piil, Morten Schræder, og Jeppe Marchussen alle i Steensbye.
¤

Begravelsesnotater: #
Kallehave sogn, døde 1848, opslag xx
Ane Margrethe Olsdatter
Enke efter hmd. Lars Pedersen af Steensby Linie. - 60 Aar -
Dødsårsag: Koldfeber.
Skifte Juni <1848> (jour. 1-8)
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 20 #
FT 1801 Kallehave sogn, Steensby fam. 80, opslag 45
Ole Jensen, 49 gift, Husbonden, Begge i 1. ægteskab, Indsidder og Daglejer
Dorthe Hansdatter, 41 gift, hans Kone,
Ane Margrethe Olsdatter, 13 ug, deres Datter

Dorthes alder passer ikke så godt. Der skal stå 47 vil jeg mene. Fanen mangler på 7 tallet. Der var kun 1 års forskel på deres alder i 1787.
¤

2. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 3 #
FT 1834 Kallehave sogn, Steensby, nr. 79 et huus, opslag 21
Lars Pedersen, 50 gift, hsmd, Daglaier
Ane Margrethe Olsdatter, 45, gift, hans Kone
Maren Larsdatter, 23 ug, deres Barn
Lars Larsen, 14 ug,
Jens Larsen, 11 ug
Kirstine Larsdatter, 5 ug

Tipoldefar Ole Larsen er ikke hjemme længere.
¤

3. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 6 #
FT 1840 Kallehave sogn, Steensby Linie, fam. 79, et huus, opslag 51
Lars Pedersen, 56 gift, Huusmand, Daglaier
A(ne) Margrethe Olsdatter, 51 gift, Konen
Ane Kirstine Larsdatter, 10 ug, Deres Døttre
Maren Larsdatter, 29 ugift, Deres Døttre
Rasmus Larsen, 5 ug, hendes sønner
Hans Larsen, 4 ug, hendes sønner

Der bor en ugift datter hjemme, som har 2 drenge. Der står hun er ugift, så det må antages at hun ikke har været gift. Eller burde der stå enke.
¤

4. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 21 #
FT 1845 Kallehave sogn, Steensby Linie, nr. 80, et hus, opslag 15
Peder Larsen, 27 gift, f. i s. hmd. daglejer
Frederikke Christiansen, 26 gift, f. i s. hans Kone
Peder Pedersen, 5 ug, f. i. s. deres Barn
Maren Pedersdatter, 2 ug, f. i s.
Margrethe Olsdatter, 57 enke, f. i s. Aftægtskone
Kirsten Larsen, 16 ug, f. i s. hendes Datter
Rasmus Larsen, 10 ug, f. i s. Plejebarn
Hans Larsen, 9 ug, f. i s. Plejebarn

Margrethe bor til aftægt hos hendes søn og svigerdatter. Det er en form for storfamilie, hvor alle er i familie med hinanden. Børnene er fætre og kusiner. Kirsten er deres faster og moster. Fra skiftet ved vi at Plejebørnenes far Lars Rasmussen er absolveret (rømmet) for 10 år siden. Deres mor er den ældste datter Maren Larsen. Plejebørnene kan ikke have kendt meget til deres far.
Margrethe er børnenes farmor og mormor, men er sikker blevet kaldt bedstemor.

Frederikke Christiansen er en søster til 2x tipoldemor Bolette Christiansen på Tærø. De to søstre er gift med to brødre.
¤

5. Dødsanmeldelse: 15 Mar. 1848, Præstø Byfoged. 22 #
Dødsanmeldelser: Kallehave sogn, 7-1-1848 til 4-5-1854
Aar 1848 den 15 marts anmeldte hmd. Peder Larsen af Steensby linie at hans Moder Margrethe Olsdatter, Enke efter hmd. Lars Pedersen i gaar ved døden er afgaaet, efterladende sig følgende Arvinger, nemlig:
1) Søn Jens Larsen, hmd. Steensby Skov
2) Søn Ole Larsen, hmd. Tærø
3) Anmelderen
4) Søn Lars Larsen, Tjener på Tærø for Abel
5) Søn Jens Larsen, tjener i Steensby for Rasmus Nielsen
6) Datteren Maren Larsen, gift med Lars Rasmussen som for cirka 10 Aar siden har absolveret sig
7) Datteren Dorthe Kirstine, ugift tienende for Gmd. Hans Christensen i Steensby.
Bemærk.: Vide Skifte <.....> Folie, 223, 233, 237.

Har ikke set der egentlige skifte endnu.
¤

6. Levnedsløb: 1848, Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. #
Udkast til levnedsløb Ane Margrethe p.F.26

Barndom: Hun er født i Steensby i Kallehave sogn. Hun har en ældre søster som er født i Langebæk. Det er ikke helt undersøgt hvor mange søskende hun har. Der er 2 yngre som begge hedder Hans Olsen. I hvert fald den ene er barnedød.

Ungdom og voksen: Margrethe som hun blev kaldt traf Lars Pedersen da hun var ca. 18 år og blev gravid med ham. De bosatte sig i Steensby og fik med jævne mellemrum ca. 3 år i alt 9 børn mellem 1806 og 1829. Heraf er en barnedød et par uger gammel. Tipoldefar Ole Larsen er den næstældste f. 1809. Det er mormors farfar.

Alderdom: Ved FT 1840 boede datteren Maren Larsdatter 29 år hjemme med sine 2 børn Rasmus på 5 år og Hans på 4 år. Deres far hedder Lars Rasmussen.

Ved FT 1845 er hendes mand Lars død. Han døde 1842. Det ser ud til at Peder Larsen - hendes 4. ældste barn flytter hjem til Margrethe. De to drenge, som Maren Larsen har, er nu anført som Margrethes plejebørn. Maren Larsen er anført blandt tjenestefolkene på Tærøgård/Jesminde.

Peder Larsen kommer fra Tærø og er på det tidspunkt 27 år og han er anført som husmand og daglejer. Hans kone hedder Frederikke Christiansdatter og er 26 år. Det er en søster til tipoldemor Bolette Christiansdatter, som er gift med Peder Larsens bror Ole Larsen. Det er altså to brødre som bliver gift med to søstre.

Margrethe bor sammen med flere af sine børnebørn indtil hun dør 3 år senere i 1848 af koldfeber.
¤

Ane Margrethe blev gift med Lars Pedersen {p.F.25} den 20 Jun. 1806 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Lars blev født i Maj 1779 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 30 Maj 1779 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,1 døde den 14 Maj 1842 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 63 år, og blev begravet den 18 Maj 1842 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.2

6. Snedker Christian Christensen {p.F.27}, søn af Christen Pedersen {p.G.53} og Bodil Jacobsdatter {p.G.54}, blev født den 5 Mar. 1793 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 5 Maj 1793 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK,23 døde den 17 Aug. 1848 i Langebæk, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 55 år, og blev begravet den 22 Aug. 1848 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.24 Andre navne for Christian var Christian Kruse og Christian Chistensen Kruse.

Dåbsnotater: #
Næstved, Skt. Mortens sogn, fødte 1793, opslag 229
født: 1793; dåb: 5 maj 1793
Christian Christensen
Forældre: 5.søndag e. Paaske 1793 døbt Christen Pedersen og hustru Bodil Jacobsdatters Søn Christian.
Faddere: Moderen b<ar>, Jacob Larsens hustru st<od> h<os>. Test Søren Olsen skomager, Christian Schou fisker, Niels Christoffersen.
¤

Begravelsesnotater: #
døde 1848, opslag 292 (Præsten)
Nr. 21: død: 17 aug. 1848, begr.: 22 aug. 1848
Christian Kruse
Snedker i Langebæk, -gift-. 55 Aar.
Dødsaarsag: Delirium Pru...

døde 1848, opslag 230 (Degnen)
Nr 21: død: 17. Aug. begr.: 22 august
Christian Kruse
Inds. Snedker i Langebæk, født i Nestved. Gift. - 55 Aar -.
Dødsaarsag: Krampe.

De 2 indførelser er forskellige. Præstens delerium er blevet til krampe hos degnen. Vi får også at vide han er født i Næstved.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Næstved Købstad. 25 #
FT 1801 Næstved købstad, uden for Ringsted port, fam 109, opslag 34
Jacob Smidt, 50 gift, i 1. ægteskab, husbond, Reebslager
Bodil Jacobsdatter, 50 gift, i 2. ægteskab, hans Kone
Maren Christensdatter, 17 ug, hendes Datter
Jacob Christensen, 14 ug, hendes Søn
Knud Christensen, 11 ug, hendes Søn
Jens Christian Christensen, 8 ug, hendes Søn
Søren Bager, 58 Enkemand efter 1. ægteskab, Reebslagersvend

Bodil bor her sammen med 4 af sine børn og sammen med hendes 2. mand. Anen Christian har således mindst 3 ældre søskende som lever som voksne.
Der er sikkert 2 mere som er flyttet hjemmefra. Peder Christensen og Anne Marie.

Der er kommet et Jens foran Christians navn. Det er der ikke dækning for ved han fødsel, konfirmation eller senere.
¤

2. Han blev konfirmeret 1807 i Næstved, Skt Mortens kirke, Hammer herred, Præstø amt, DK. 26 #
Næstved, Skt. Morten, konfirmation 1807, opslag 163
Christian, Jacob Smidts, Stedsøn.

Her får vi at vide at han er stedsøn til Jacob <Johansen> Smidt, men moderens navn nævnes ikke.

Endvidere må det antages at han bor hjemme på dette tidspunkt eller i det mindste i Næstved.
¤

3. Han arbejdede som Snedker 1815-1848 i Kallehave Sogn. Tærø. #
Han arbejder som snedker forskellige steder men med udgangspunkt fra Tærø.
¤

4. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Kallehave Sogn. Tærø. 27 #
FT 1834 Kallehave s. Tærø, bd 65 .153-154, opslag xx
Jens Pedersen, 72 gift, hmd
Ane Jensdatter, 40 gift, hans datter
Bolette Christiansdatter , 17 ugift, hendes barn
Jens N. Christiansen, 13 ugift, hendes barn
Peder Christiansen, 8 ugift, hendes barn
Frederik Christiansen, 3 ugift, Hendes barn

Bolette bor sammen med sin mor og morfar på Tærø. Hendes far er snedker, men er ikke hjemme ved folketællingen. Han arbejder antagelig langt væk.
¤

5. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 28 #
FT 1840 Kallehave s. Tærø, 1 Huus, opslag 15
Christian Kruse, 48 gift, Snedker
Ane Jensdatter, 49 gift, hans kone
Peder, 13 ugift, deres barn
Frederik, 9 ugift, deres barn

Her benyttes alene efternavnet Kruse. Der har ført til at drengene ikke er anført med efternavn. De anføres senere med efternavnet Christiansen men også med navnet Kruse eller med begge samtidig.

Der er ikke fundet nogen forklaring på slægtsnavnet Kruse endnu. Det ser ikke ud til det kommer fra hans forældre. Christians mor er gift 2. gang med en mand som bruger navnet Smidt/ Schmidt. Men det giver ikke mening.
¤

6. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 29 #
FT 1845 Kallehave s. Steensby, Et huus i Steensby, nr. 40, opslag 10.
Fam 1
Christian Nielsen, 33 gift, f. i s. huusmand, Væver
Margrethe Jensdt, 37 gift, f. i. s. hans kone
Niels Christiansen, 12 ugift, f. i s. deres barn
Jens Christiansen, 9 ugift, f. i s. deres barn
Peder Christiansen, 5 ugift, f. i s. deres barn
Fam 2
Christian Kruse, 52 gift, f. i Næstved, inds. Snedker
Ane Jensdt, 48 gift, f. i s. hans kone
Frederik Christiansen, 14 ugift, f. i K(øben)havn, Søn

Her er sønnens slægtsnavn Christiansen mens faderens er Kruse. Chr. og Ane bor sikkert til leje hos den anden familie. Der er ikke søgt slægtskab med den anden familie. Men det kan ikke udelukkes.

Bemærk i øvrigt at Frederik er angivet født i København.
¤

7. Levnedsløb: 1848, Diverse. 30 #
Udkast til levnedsløb for Christian Christensen Kruse p.F.27

Barndom: Christian er født 1793 i Næstved. Hans forældre bor uden for Ringsted port men faderen er borger i Næstved ved sin død. Christian har aldrig kendt sin far. Han dør året efter i 1794. Det ser ud til han bor i Næstved indtil han bliver konfirmeret. Derimod har han nogle søskende, som er født 1779 - 1790. Der er 5 i alt. Disse vides der ikke noget om p.t. men det ser ud til de lever til voksenalder.

Hans mor gifter sig igen da han er 2-3 år gl. med en rebslager Jacob Johansen Smidth. Han er formodentlig opvokset i denne familie og bor sammen med dem til han bliver konfirmeret. Også hans ældre søskende bor der ved FT i 1801.

Ungdom: Christian optræder senere hen som snedker. Det oplyses at han er snedkersvend i Vordingborg da han bliver gift med Ane Jensdatter. Vi ved ikke hvor han har stået i lære. Det kan være i Næstved men måske også i Vordingborg.

Der er ikke nogen forklaring på hvorfor han begynder at kalde sig eller bliver kaldt Kruse. En teori kunne være at han som lille har været sat i pleje hos en familie med dette navn. Navnet Kruse forekommer hos andre personer i Kallehave sogn uden at det tilsyneladende er familie.

Voksen: Christian er 22 år da han bliver gift med Ane Jensdatter (21 år) som tjener på Pedersgården. Den forbindelse er meget naturlig for en (farende) Snedkersvend. Han er formentligt rejst rundt efter arbejde. Det som er lidt anderledes er, at han tilsyneladende bliver ved med at rejse og arbejde andre steder. Herunder i København.

Trods hans rejser og fravær får han i perioden 1816 til 1826 i hvert fald 6 børn med Ane. Det meste af tiden er han knyttet til Tærø, hvor Ane og børnene bor hos deres morfar Jens Pedersen. Han er også fraværende ved nogle af børnenes fødsel, dåb og konfirmation.

Alderdom: Christian dør 55 år gammel så alderdom kan det ikke kaldes.

Alle hans børn optræder senere hen med efternavnet Kruse.
¤

8. Dødsanmeldelse: 18 Aug. 1848, Præstø Byfoged. 31 #
Præstø byfoged & Vordingborg Ndr. Birk: Dødsanmeldelsesprotokol 7-1-1848 til 7-4-1854 s. 146
Kallehave sogn
Aar 1848 den 18. August anmeldte Ungkarl Peder Christiansen at hans Fader Inds. Christian Kruse af Langebæk i gaar ved døden er afgaaet efterladende sig Enken Ane JensDatter og følgende med hende avlede Børn:
1. Søn Anmelderen, 22 Aar
2. Søn Frederik Christiansen,18 Aar
3. Datter Lise Christiansen gift med hmd Jens Peter Mortensen Sømark paa Møen
4. Datter Bolette gift med hmd. Ole Larsen, Tærø
5. Datter Frederikke gift med Peter Larsen, Steensbye
Enken vil søge Tilladelse til at sidde i uskiftet Bo
Vide Folie 230

Bolette og Frederikke er gift med 2 brødre.
¤

Christian blev gift med Ane Jensdatter {p.F.28} den 17 Nov. 1815 i Kallehave Sogn. Tærø. Ane blev født i Feb. 1795 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 22 Feb. 1795 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,32 døde den 20 Feb. 1858 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 63 år, og blev begravet den 28 Feb. 1858 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.33

Om Christian og Ane:

1. Vielse: 17 Nov. 1815, Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 34 #
Kallehave sogn, viede 1815, viede 1815
Trolovede 8 okt 1815
ungkarl Christian Christensen Kruse - født i
Næstved 1793, 5 maj nu tjenende som Snedkersvend i Vordingborg og
Pige Anne Jensdatter 21 aar, tjener i Pedersgaarden.
Forlovere: Lods Ole Nielsen paa Petersværft og snedker derst<eds>,
<og> Jens Pedersen paa Tærø. Begge have naturlige kopper.

Viet: 17 november 1815 i Kallehave k:r
Ungkarl Christian Christensen Kruse af Vordingborg og Pige Anne
Jensdt, Pedersgaarden.
¤

Deres børn:

          i.  Lise Ambrosia Christiansdatter {p.160e} blev født i 1816.

3        ii.  Bolette Christiansen {p.E.14} (født den 5 Nov. 1817 i Kallehave Sogn. Tærø - døde den 5 Mar. 1889 i Kallehave Sogn. Tærø). Bolette blev gift med Ole Larsen {p.E.13}, søn af Lars Pedersen {p.F.25} og Ane Margrethe Olsdatter {p.F.26}, den 14 Jun. 1837 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Ole blev født den 7 Okt. 1809 i Steensby Kirke, Kallehave Sogn, blev døbt den 19 Nov. 1809 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,35 døde den 24 Jun. 1883 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 73 år, og blev begravet den 1 Jul. 1883 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.11

        iii.  Hansine Fredriche Christiansdatter {p.161e} blev født den 28 Dec. 1818 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 12 Apr. 1819 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.36

         iv.  Jens Nicolai Christiansen {p.162e} blev født i 1820.

          v.  Frederik Christiansen {p.163e} blev født i 1824.

         vi.  Peter Christiansen {p.164e} blev født i 1826.


7. Ane Jensdatter {p.F.28}, datter af Jens Petersen {p.G.55} og Lisbeth Hansdatter {p.G.56}, blev født i Feb. 1795 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 22 Feb. 1795 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,32 døde den 20 Feb. 1858 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 63 år, og blev begravet den 28 Feb. 1858 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.33

Dåbsnotater: #
Kallehave sogn, fødte 1795, opslag 50b
Dom Invocavit 1795, barn af
Forældrene Jens Persen og Lisbeth Hansdatter paa Tærø. Ved Hjemmedåb baaren af Konen, som døbte det, hendes navn blev ikke tilkendegivet. Tilstedeværende Rasmus Hansen og hustru Karen Larsdatter paa Tærø og Forældrene.
Baaren ved Intimation i Kirken af Kirsten Andersdt. Hans Larsens hustru paa Tærø.
Faddere: Rasmus Hemmingsen og Niels Christensen paa Tærø, Rasmus Frederiksen og Christian Persen fra Sprogør <Sprove>.

Det har tilsyneladende ikke været nemt, at få fat i en relevant person når der skulle foretages hjemmedåb ude på øen. Der var tilsyneladende hverken skolelærer eller jordemoder tilstede, som har kunnet klare opgaven. I farten har Anes mor glem at barnet skulle have et navn ved en sådan lejlighed.
¤

Begravelsesnotater: #
Kallehave sogn, døde 1858, opslag 329
Ane Jensdatter
Enke efter Snedker Christian Kruuse af Langebæk. 62½ Aar gl.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 37 #
FT 1801 Kallehave s. Tærø bd. 81 s. 168-69
Jens Persen, husbond, 43 begge i 1. ægteskab
Lisbeth Hansdt, hans kone, 44
Kirsten Jensdatter, 20 ugift, deres barn
Sidse Jensdatter, 13 ugift, deres barn
Bente Marie Jensdatter, 8 ugift, deres barn
Anne Jensdatter, 6 ugift, deres barn
Else Margrethe Jensdatter, 3 ugift, deres barn

Der boede 25 personer fordelt på 4 familier på Tærø i 1801.
¤

2. Hun blev konfirmeret 29 Apr. 1810 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 38 #
Kallehave sogn, konfirmation 1810
s. e. Paaske 1810
Ane Jensdatter, f. 22 Feb. 1795.
Forældre: Hmd. Jens Peersens <datter>.

Her får vi måske hendes rigtige fødselsdato som ikke fremgår af dåben. Bemærk hendes far ikke længere er anført som gaardmand. Hvilket er helt rigtigt. De 4 gårde på øen var nedlagt og samlet til Jesminde. Desuden blev der oprettet et antal husmandsteder. Det var 8 i alt.
¤

3. Hun arbejdede som Husmandskone og landarbejder på Tærø 1815-1858 i Kallehave Sogn. Tærø. #
Ane bor næsten hele sit liv på Tærø. Men dør i Langebæk.
¤

4. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 39 #
FT 1834 Kallehave s. Tærø bd. 65 s. 153-54, opslag xx
Jens Pedersen, 72 gift, hmd
Ane Jensdatter, 40 gift, hans datter
Bolette Christiansdt, 17 ugift, hendes barn
Jens N. Christiansen, 13 ugift, hendes barn
Peder Christiansen, 8 ugift, hendes barn
Frederik Christiansen, 3 ugift, hendes barn

Ane bor sammen med sin far og 4 børn på Tærø. Hendes mand er snedker, men er ikke hjemme ved folketællingen. Han arbejder antagelig langt væk.
¤

5. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 28 #
FT 1840 Kallehave s. Tærø, 1 Huus, opslag 15
Christian Kruse, 48 gift, Snedker
Ane Jensdatter, 49 gift, hans kone
Peder, 13 ugift, deres barn
Frederik, 9 ugift, deres barn

Her benyttes alene efternavnet Kruse. Der har ført til at drengene ikke er anført med efternavn. De anføres senere med efternavnet Christiansen men også med navnet Kruse eller med begge samtidig.

Der er ikke fundet nogen forklaring på slægtsnavnet Kruse endnu. Det ser ikke ud til det kommer fra hans forældre. Christians mor er gift 2. gang med en mand som bruger navnet Smidt/ Schmidt. Men det giver ikke mening.
¤

6. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 29 1845 Kallehave s. Steensby, Et huus i Steensby, nr. 40, opslag 10.
Fam 1
Christian Nielsen, 33 gift, f. i s. huusmand, Væver
Margrethe Jensdt, 37 gift, f. i. s. hans kone
Niels Christiansen, 12 ugift, f. i s. deres barn
Jens Christiansen, 9 ugift, f. i s. deres barn
Peder Christiansen, 5 ugift, f. i s. deres barn
Fam 2
Christian Kruse, 52 gift, f. i Næstved, inds. Snedker
Ane Jensdt, 48 gift, f. i s. hans kone
Frederik Christiansen, 14 ugift, f. i K(øben)havn, Søn

Her er sønnens slægtsnavn Christiansen mens faderens er Kruse. Chr. og Ane bor sikkert til leje hos den anden familie. Der er ikke søgt slægtskab med den anden familie. Men det kan ikke udelukkes.

Bemærk i øvrigt at Frederik er angivet født i København.
¤

7. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1850 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 40 #
Kallehave sogn, et huus med 2 fam. opslag 28
Morten Christophersen, 37 gift, f. i s. Arbejdsmand
Maren x. Hansdatter, 35 gift, f. i Vordingborg, hans Kone
Hans Mortensen, 3 ug. f. i s. deres Barn
Ane Jensd. 55 enke, f. i s. Aftægtskone

Ved ikke hvem det er hun bor til aftægt hos.
¤

8. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 41 #
Kallehave sogn, Langebæk et huus med 2 fam. opslag 77
Peter Kruse, 29, gift, f. i s. daglejer
Caroline Mortensdatter, 30 gift, f. i s. hans Kone
Jensine, 1 ug, f. i s. deres Barn
Ane Jensdt. 61 enke, f. i s. hans Moder

Nu bor Ane sammen med den yngste søn og hendes svigerdatter og barnebarn.
Her er der tilsyneladende udeladt barnets efternavn pga. forvirringen om det skal hedde Kruse eller Pedersdatter eller begge dele.

Det er tænkeligt at hun bor i samme hus som i 1850 hvor hun boede på aftægt. Men hun kan også være flyttet ind til sønnen og svigerdatteren.
¤

9. Dødsanmeldelse: 21 Feb. 1858, Præstø Byfoged. 42 #
Præstø Byfoged: Vordingborg Nordre Birk 14-5 __ til 5/1859
Kallehave s.
Aar 1858 d. 21 Februar anmeldtes at Ane Jensdatter, Enke efter Snedker Christian Kruse, i Langebæk, er død igaar ibid.
Hun efterlader sig myndige Arvinger, der overtager boet. Disse ere:
1 En datter Lise Kruse, 40 Aar
2 En datter Bolette, 38 Aar
3 En datter Frederikke Kruse, 36 Aar
4 En søn Peder Kruse, 32 Aar
5 En søn Fredrik Kruse, 28 Aar.
¤

10. Levnedsløb: 1858, Kallehave Sogn. Tærø. #
Udkast til levnedsløb for p.F.28 Ane Jensdatter

Barndom: Ane er den næstyngste af 7 søskende alle født på Tærø. Hendes far havde oprindeligt en af de fire gårde som fandtes på øen inden udskiftningen. Men ved udskifningen blev hendes far en af de 8 husmænd som blev oprettet på øen. Hun er formentlig ikke gammel nok til at kunne huske gården og de mange agre/marker som hørte til hver gård.

Der har været lidt skolegang men der var ingen skole dengang hun var barn. Hvor meget hun har kunnet læse og skrive ved vi ikke. Men det er nok meget begrænset.

Ungdom: Hun er på øen til hun bliver konfirmeret, men kommer sikkert ud at tjene herefter. At hun kom væk fra øen i en periode ved vi fra hun blev gift. Dengang tjente hun på Pedersgården. Da var hun 20 år.

Voksen. Hun bliver gift som 20 årig med snedkeren Christian Kruse i 1815. De bor herefter på Tærø i mange år. Her er de fleste børn født og opvokset. Hun og børnene bor tilsyneladende hos hendes forældre i nogle år. Mens manden arbejder uden for øen en hel del af tiden.

Hvis det er rigtigt at sønnen Frederik er født i København så må de antagelig have boet der en tid. Mellem 1840 og 1845 flytter de til Langebæk, hvor de er i folketællingen. Da det er samme sogn er de ikke opført i til/ afgangslisterne.

Fra 1845 til sin død i 1858 ser det ud til hun bor i Langebæk. De sidste 10 år alene men på aftægt efter mandens død.

Alderdom: De sidste år bor hun sammen med sønnen Peder Kruse og svigerdatteren i et hus i Langebæk.
¤

Ane blev gift med Snedker Christian Christensen {p.F.27} den 17 Nov. 1815 i Kallehave Sogn. Tærø. Christian blev født den 5 Mar. 1793 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 5 Maj 1793 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK,23 døde den 17 Aug. 1848 i Langebæk, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 55 år, og blev begravet den 22 Aug. 1848 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.24 Andre navne for Christian var Christian Kruse og Christian Chistensen Kruse.


Kilder


1. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783: opslag 85a.

2. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1832-1848, opslag xx.

3. Tællingskommissæren, Folketælling 1834, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, nr. 79 et huus, opslag 21.

4. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 172a.

5. Tællingskommissæren, Folketælling 1787, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, fam. 25, opslag 20.

6. Tællingskommissæren, Folketælling 1840, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Steensby Linie, et huus, opslag 51.

7. Byfogeden, Dødsanmeldelsesprotokol Præstø Byfoged og Vordingborg nordre Birk, Periode 9-8-1841 til 15-2-1848, Nr. 50.

8. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer, Analyse og tolkning af kilder.

9. Herrdsfogeden, Skifteprotokol for Kallehave sogn, Periode 1837- 1857.

10. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 23a.

11. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 18xx-18xx, opslag xx.

12. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1805-1821, opslag 16a.

13. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1814-1833: opslag 128.

14. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1805-1812, opslag 53a.

15. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1814-1833: opslag 20.

16. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1814-1833:opslag 40.

17. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1814-1833: opsalg 58.

18. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kiekebog 1814-1834:opslag 184.

19. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1814-1833, opslag 81.

20. Tællingskommissæren, Folketælling 1801, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Steensby fam. 80, opslag 45.

21. Tællingskommissæren, Folketælling 1845, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Steensby Linie, nr. 80, et hus, opslag 15.

22. Byfogeden, Dødsanmeldelsesprotokol Præstø Byfoged og Vordingborg nordre Birk, Kallehave sogn, 7-1-1848 til 4-5-1854.

23. Præsten, Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, Dk, Kirkebog 1731-1805, opslag 29.

24. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, døde 1848, opslag 292 (Præsten).

25. Tællingskommissæen, Næstved Købstad,, FT 1801 , opslag 34.

26. Præsten, Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, Dk, Kirkebog 1731-1805, opslag 163.

27. Tællingskommissæren, Folketælling 1834, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, bd 65 s.153-154, opslag xx.

28. Tællingskommissæren, Folketælling 1840, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, 1 Huus, opslag 14.

29. Tællingskommissæren, Folketælling 1845, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Et huus i Steensby, lb. nr. 40, opslag xx.

30. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer, Analyse og tolkning af kilderne.

31. Byfogeden, Dødsanmeldelsesprotokol Præstø Byfoged og Vordingborg nordre Birk, bd. 7-1-1848 til 7-4-1854 s. 146.

32. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 50b.

33. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 18xx-18xx, opslag 329.

34. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, viede 1815, Opslag xx.

35. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1805-1821, opslag 40b.

36. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1814-1833: opslag 136.

37. Tællingskommissæren, Folketælling 1801, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø bd. 81 s. 168-69, opslag xx.

38. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.

39. Tællingskommissæren, Folketælling 1834, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø bd. 65 s. 153-54, opslag xx.

40. Tællingskommissæren, Folketællingen 1850, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Langebæk, et huus, opslag 28.

41. Tællingskommissæren, Folketælling 1855, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Langebæk et huus, opslag 77.

42. Byfogeden, Dødsanmeldelsesprotokol Præstø Byfoged og Vordingborg nordre Birk, Bd. 14-5 __ til 5/1859, Kallehave s.

4. generation (Oldeforældre)8. Peder Olsen {p.G.49} blev født Ber. 1730, døde i Maj 1811 i Langebæk, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 81 år, og blev begravet den 26 Maj 1811 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.1

Begravelsesnotater: #
Kallehave sogn, døde 1811, opslag 102a
Peder Olsen,
Almisselem i Langebeck. 81 aar.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 2 #
FT 1787 Kallehave sogn, Steensby, fam. 25, opslag 20
Peder Ohlsen, 55 gift 1. gang, Mand og Inderste og Hyrde
Maren Larsdatter, 50 gift 1. gang, Konen
Lars Pedersen, 5 ug, deres ægte Søn

Der ser ud til Lars Pedersen har været den yngste af de børn parret har haft.
¤

Peder blev gift med Maren Larsdatter {p.G.50} den 18 Okt. 1761 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Maren blev født Ber. 1740, døde i 1792 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 52 år, og blev begravet den 5 Feb. 1792 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.3

Om Peder og Maren:

1. Vielse: 18 Okt. 1761, Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 4 #
Kallehave sogn, viede 1761, opslag 145
Dom. 22 post Trinitatis. <1761> corpuleret
Peder Olsen og Maren Larsdatter af Steensbye

Kallehave sogn, trolovede 1761, opslag 125
Dom. Miserie <1761> trolovet Ungkarl Peder Olsen og Maren Larsdatter af Steensbye.
Forlovere: ere Jens Tekkemand og Jacob Hansen ibid.
¤

Deres børn:

          i.  Karen Pedersdatter blev født i Feb. 1763 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 11 Feb. 1763 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.5

         ii.  Maria Pedersdatter blev født i Jan. 1766 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 26 Jan. 1766 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.6

        iii.  Lars Pedersen blev født i Sep. 1768 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 11 Sep. 1768 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.7

         iv.  Sidse Marie Pedersdatter blev født i Nov. 1770 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 18 Nov. 1770 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.8

          v.  Bodil Olsdatter blev født i Apr. 1774 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 8 Maj 1774 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,9 døde i Dec. 1776 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 2 år, og blev begravet den 15 Dec. 1776 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.10

         vi.  Bodild Olsdatter blev født i Okt. 1777 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 2 Nov. 1777 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,11 døde i Mar. 1778 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, og blev begravet den 18 Mar. 1778 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.12

4       vii.  Lars Pedersen {p.F.25} (født i Maj 1779 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK - døde den 14 Maj 1842 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK). Lars blev gift med Ane Margrethe Olsdatter {p.F.26}, datter af Ole Jensen {p.G.51} og Dorthe Hansdatter {p.G.52}, den 20 Jun. 1806 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Ane Margrethe blev født i Jun. 1788 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 13 Jul. 1788 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,13 døde den 14 Mar. 1848 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 59 år, og blev begravet den 21 Mar. 1848 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.14


9. Maren Larsdatter {p.G.50} blev født Ber. 1740, døde i 1792 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 52 år, og blev begravet den 5 Feb. 1792 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.3

Begravelsesnotater: #
Kallehave sogn, døde 1792, opslag 110b
Septuagesima 1792
Ins. Peder Ohlsen hustru i Steensby Maren Larsdatter. 52 Aar.

Hendes alder er mindre end i FT 1787.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 2 #
FT 1787 Kallehave sogn, Steensby, fam. 25, opslag 20
Peder Ohlsen, 55 gift 1. gang, Mand og Inderste og Hyrde
Maren Larsdatter, 50 gift 1. gang, Konen
Lars Pedersen, 5 ug, deres ægte Søn

Der ser ud til Lars Pedersen har været den yngste af de børn parret har haft.
¤

Maren blev gift med Peder Olsen {p.G.49} den 18 Okt. 1761 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Peder blev født Ber. 1730, døde i Maj 1811 i Langebæk, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 81 år, og blev begravet den 26 Maj 1811 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.1

10. Ole Jensen {p.G.51} blev født Ber. 1751, blev døbt Ber. 1751, døde i Okt. 1807 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 56 år, og blev begravet den 11 Okt. 1807 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.15

Begravelsesnotater: #
Kallehave sogn, døde 1807, opslag 97a
Dom. 20. post Trinitatis. <1807>
Indsidder Ole Jensen i Steensby, 56 Aar.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 16 #
Kallehave sogn, Steensby fam. 67, opslag 23
Ole Jensen, 33 gift, Mand og Inderste, gift 1. gang, er Daglejer
Dorthe Hansdatter, 32 gift, Konen, gift 1. gang
Maren Ohlsdatter, 3 ug, deres Datter.
¤

2. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 17 #
FT 1801 Kallehave sogn, Steensby fam. 80, opslag 45
Ole Jensen, 49 gift, Husbonden, Begge i 1. ægteskab, Indsidder og Daglejer
Dorthe Hansdatter, 41 gift, hans Kone,
Ane Margrethe Olsdatter, 13 ug, deres Datter

Hendes alder passer ikke så godt. Der skal stå 47 vil jeg mene. Fanen mangler på 7 tallet. Der var kun 1 års forskel på deres alder i 1787.
¤

Ole blev gift med Dorthe Hansdatter {p.G.52} den 20 Jun. 1783 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Dorthe blev født i Feb. 1754 i Skovledhuset, blev døbt den 6 Mar. 1754 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,18 døde den 20 Jul. 1819 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 65 år, og blev begravet den 25 Jul. 1819 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.19

Om Ole og Dorthe:

1. Vielse: 20 Jun. 1783, Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. 20 #
Kallehave sogn, trolovet/ viet 1783, opslag 124 og opslag 151
21 maj 1783 blev Ungkarl Ole Jensen og Pigen Dorthe Hansdatter i Langebeck trolovede.
Forloverne vare: Lars Danielsen og Hans Pedersen i Langebeck

20 juni 1783 blev Ole Jensen og Dorthe Hansdatter i Langebeck copulerede.
¤

Deres børn:

          i.  Maren Olsdatter blev født i Mar. 1785 i Langebæk, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 25 Mar. 1785 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.21

5        ii.  Ane Margrethe Olsdatter {p.F.26} (født i Jun. 1788 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK - døde den 14 Mar. 1848 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK). Ane blev gift med Lars Pedersen {p.F.25}, søn af Peder Olsen {p.G.49} og Maren Larsdatter {p.G.50}, den 20 Jun. 1806 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Lars blev født i Maj 1779 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 30 Maj 1779 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,22 døde den 14 Maj 1842 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 63 år, og blev begravet den 18 Maj 1842 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.23

        iii.  Hans Olsen blev født i Aug. 1791 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 28 Aug. 1791 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.24

         iv.  Hans Olsen blev født i Sep. 1793 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 22 Sep. 1793 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.25


11. Dorthe Hansdatter {p.G.52}, datter af Hans Nielsen {H.103} og {H.103}, blev født i Feb. 1754 i Skovledhuset, blev døbt den 6 Mar. 1754 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,18 døde den 20 Jul. 1819 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 65 år, og blev begravet den 25 Jul. 1819 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.19

Dåbsnotater: #
Kallehave sogn, fødte 1754, opslag xx
Dorthe <Hansdatter>
Forældre: Hans Nielsens barn af Skovledshuset.
Faddere: baaren af Rasmus Paulsøns hustru af Balle. Faddere: Hans ..... ,Niels Hansøns Søn Peder, Christian Christensøns kone, Hans Løbers datter Elsebeth, alle af Langenbech, Christopher Knutsøns Kone i Balle.

NB! slå op igen.
¤

Begravelsesnotater: #
Kallehave sogn, døde 1819, opslag 110b
Døde Qvindekøn 1819,
Død 20 juli: begr:: 25 juli 1819
Dorthe Hansdatter, almisselem i Steensby. - 70 Aar -

Hun må også være i degnens kirkebog. Ny type kirkebog fra 1814.

Hun er lidt ældre end tidligere beregnet.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 16 #
Kallehave sogn, Steensby fam. 67, opslag 23
Ole Jensen, 33 gift, Mand og Inderste, gift 1. gang, er Daglejer
Dorthe Hansdatter, 32 gift, Konen, gift 1. gang
Maren Ohlsdatter, 3 ug, deres Datter.
¤

2. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 17 #
FT 1801 Kallehave sogn, Steensby fam. 80, opslag 45
Ole Jensen, 49 gift, Husbonden, Begge i 1. ægteskab, Indsidder og Daglejer
Dorthe Hansdatter, 41 gift, hans Kone,
Ane Margrethe Olsdatter, 13 ug, deres Datter

Hendes alder passer ikke så godt. Der skal stå 47 vil jeg mene. Fanen mangler på 7 tallet. Der var kun 1 års forskel på deres alder i 1787.
¤

Dorthe blev gift med Ole Jensen {p.G.51} den 20 Jun. 1783 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Ole blev født Ber. 1751, blev døbt Ber. 1751, døde i Okt. 1807 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 56 år, og blev begravet den 11 Okt. 1807 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.15

12. Christen Pedersen {p.G.53} blev født Ber. 1744, døde i Apr. 1794 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK i en alder af 50 år, og blev begravet den 20 Apr. 1794 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK.26

Begravelsesnotater: #
Næstved, Skt. Mortens sogn, døde 1749, opslag 61a
20 April Jordet Christen Pedersen uden for Ringsted Port. Var Borger her af Byen. 50 <Aar>. Begravet paa: S:M:kg.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK. 27 #
FT 1787 Herlufsholm sogn, ved Ringsted port, opslag 35-36
Hele teksten til dette område:
Huusmænd og Inderste ved Ringsted Port, samt Skoughuusene udi Herlufholms Skoug.

fam. 12
Christen Person, husbond, 42 i første ægteskab, Skougfoged og
Boel Hansdatter, madmoder, 36 i første ægteskab
Per Christensen, 8 ug, ægte og barn af første ægteskab
Anna Maria Christensdatter, 7 ug, ægte og barn af første ægteskab
Maren Christensdatter, 2 ug, ægte og barn af første ægteskab
Anna Ebbesdatter, 78 Enke af 1. ægteskab, Konens Moder, Almisse Lem.

Tællingen har været lidt vanskelig at finde frem til. Der er fejl ved begge hovedpersonernes navne. Christen Pedersen bliver her til Person eller Persøn.
Bodils navn er her Boel Hansen i stedet for Bodil Jacobsen. Drengen Per hedder Peder senere hen.

I dette område som forenklet kaldes Skoughuuse bor der 17 mandkøn og 29 kvindekøn. I alt 46.
¤

Christen blev gift med Bodil Jacobsdatter {p.G.54} den 28 Dec. 1778 i Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK. Bodil blev født Ber. 1751, døde den 10 Jul. 1822 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK i en alder af 71 år, og blev begravet den 16 Jul. 1822 i Næstved, Skt Mortens kirke, Hammer herred, Præstø amt, DK.28

Om Christen og Bodil:

1. Vielse: 28 Dec. 1778, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK. 29 #
Herlufsholm sogn, viede 1778, opslag 152a
28 december 1778 blev Ungkarl Christen Pedersen, som Ladefoged hos forpagter Hanson paa Herlufsholm trolovet med Pige Boel Jacobs Datter tienende sammesteds og at intet nytter loveg. hindrer deres ægteskab, lover for hanem Lars Hansen og for hende Per Persen begge Gaardmænd i Lille Næstved

L:H:S og P:P:S
¤

Deres børn:

          i.  Peder Christensen blev født i Apr. 1779 i Herlufsholm skov, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK og blev døbt den 25 Apr. 1779 i Herlufsholm kirke, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.30

         ii.  Anna Maria Christensdatter blev født i Jan. 1781 i Herlufsholm skov, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK og blev døbt den 14 Jan. 1781 i Herlufsholm kirke, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.31

        iii.  Maren Christensdatter blev født i Mar. 1786 og blev døbt den 19 Mar. 1786.32

         iv.  Jacob Christensen blev født i Nov. 1787 og blev døbt den 18 Nov. 1787 i Herlufsholm kirke, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.33

          v.  Knud Christensen blev født i Apr. 1790 og blev døbt den 11 Apr. 1790 i Herlufsholm kirke, Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK.34

6        vi.  Snedker Christian Christensen {p.F.27} (født den 5 Mar. 1793 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK - døde den 17 Aug. 1848 i Langebæk, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK). Christian blev gift med Ane Jensdatter {p.F.28}, datter af Jens Petersen {p.G.55} og Lisbeth Hansdatter {p.G.56}, den 17 Nov. 1815 i Kallehave Sogn. Tærø. Ane blev født i Feb. 1795 i Kallehave Sogn. Tærø, blev døbt den 22 Feb. 1795 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK,35 døde den 20 Feb. 1858 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 63 år, og blev begravet den 28 Feb. 1858 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.36


13. Bodil Jacobsdatter {p.G.54}, datter af {p.G.54} og Anna Ebbesdatter {p.H.108}, blev født Ber. 1751, døde den 10 Jul. 1822 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK i en alder af 71 år, og blev begravet den 16 Jul. 1822 i Næstved, Skt Mortens kirke, Hammer herred, Præstø amt, DK.28

Begravelsesnotater: #
Næstved, Skt. Mortens sogn, døde 1822
Boel Jacobs D. Smidt
Reebslager Smidts hustru. - 71 Aar -.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Næstved Købstad. 37 #
FT 1801 Næstved købstad, uden for Ringsted port, fam 109, opslag 34
Jacob Smidt, 50 gift, i 1. ægteskab, husbond, Reebslager
Bodil Jacobsdatter, 50 gift, i 2. ægteskab, hans Kone
Maren Christensdatter, 17 ug, hendes Datter
Jacob Christensen, 14 ug, hendes Søn
Knud Christensen, 11 ug, hendes Søn
Jens Christian Christensen, 8 ug, hendes Søn
Søren Bager, 58 Enkemand efter 1. ægteskab, Reebslagersvend

Bodil bor her sammen med 4 af sine børn sammen med hendes 2. mand. Anen Christian har således mindst 3 ældre søskende som lever som voksne.
Der er sikker 2 mere som er flyttet hjemmefra. Peder Christensen og Anne Marie.

Der er kommet et Jens foran Christians navn. Det er der ikke dækning for ved han fødsel, konfirmation eller senere.
¤

Bodil blev gift med Christen Pedersen {p.G.53} den 28 Dec. 1778 i Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK. Christen blev født Ber. 1744, døde i Apr. 1794 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK i en alder af 50 år, og blev begravet den 20 Apr. 1794 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK.26

Bodil blev derefter gift med Jacob Johansen Schmidt den 17 Okt. 1796 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK.

Om Jacob og Bodil:

1. Vielse: 17 Okt. 1796, Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK. 38 #
Næstved, Skt. Mortens sogn, viede 1797, opslag 294a
Mandag d. 18 Juli 1796 blev trolovede Reebslager Jacob Johansen Schmidt, Ungkarl og Enken Bodil Jacobs Datter. Fæstemanden fremviste Bevis fra Magistraten af Skiftet efter Enkens afdøde Mand er tilendebragt.

Noteret ut supr.

Dem forlovere underskrevne
For Fæstemanden og for Enken
Anders AA Andersen Peder Pedersen

Vielsen forettet d. 17de Octbr. 1796


Vi får ikke hendes 1. mands navn her. Det er hendes pigenavn der benyttes. Manden hed Christen Pedersen.
¤


14. Jens Petersen {p.G.55}, søn af Peder Olsen {p.H.109} og Sidsel Caspersdatter {p.H.110}, blev født i Sep. 1760 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 28 Sep. 1760 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK,39 døde den 8 Jan. 1849 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 88 år, og blev begravet den 14 Jan. 1849 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.14

Dåbsnotater: #
Damsholte sogn, fødte 1760, opslag 13b (1752-1787) måske degnen
Jens <Pedersen>
Forældre: Den 17de søndag e. Trinitatis, døbt Huusmand Peder Olsens og Hustru Sidsel Kasparsdatter paa Rytzebech, deres søn kaldet Jens
<Moderen> introduceret Dom. 22 post Trinitatis.

NB! Der er ikke anført faddere i denne kirkebog. Prøv at finde ham i den anden kirkebog.
¤

Begravelsesnotater: #
Kallehave sogn, døde 1849, opslag xx
Jens Pedersen paa Tærø, 91 Aar. - Stege -
Dødsårsag: alderdom

Stege: henviser til Stege Byfoged 1840-185x, side 196.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 40 #
FT 1787 Kallehave sogn, Tærø, 1 fam. opslag xx
Jens Pedersen, 27 gift, i 1. ægteskab, bonde og gaardbeboer
Lisbeth Hansdt, 28 gift, i 1. ægteskab, madmoder
Kirsten Jensdatter, 5 ug, deres ægte barn
Sidsel Jensdatter, 2 ug, deres ægte barn
Niels Hansen, 16 ug, tjenestedreng
Marie Jensdt. 8 ug, tjenestepige
Hans Andersen, 60 enkemand af 1. ægteskab, mand og Inderste

Der bor 6 familier på Tærø i 1787, med i alt 29 personer.
¤

2. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 41 #
FT 1801 Kallehave s. Tærø bd. 81 s. 168-69
Jens Persen, husbond, 43 begge i 1. ægteskab
Lisbeth Hansdt, hans kone, 44
Kirsten Jensdatter, 20 ugift, deres barn
Sidse Jensdatter, 13 ugift, deres barn
Bente Marie Jensdatter, 8 ugift, deres barn
Anne Jensdatter, 6 ugift, deres barn
Else Margrethe Jensdatter, 3 ugift, deres barn

Der boede 25 personer fordelt på 4 familier på Tærø i 1801.
¤

3. Han aftjente sin værnepligt 12 Maj 1804 i Kallehave Sogn. Tærø. #
Lægdsrullen no. 567, seddel nr. 5.
Gl. nr 593; nyt nr. 451
Fader: Peder Olsen's Søn
Jens <Pedersen> S. L.
født i Rytzebech, 44 Aar Gl. 68" høj.
bor på Tærø.

Anmærkning til 593/451
Fæsteg<aard> 20 Nov. 1801
Gaardmand, 8 børn

Fra S. L. Sølemitten: lægsseddel no. 6. Lægdsrulle no. 67
Gl. nr. 451, Nyt nr. 100
Peder Olsens Søn
Jens <Pedersen> f. i Rytzebech, 47 Aar, 68"
Anmærkning: Søxx Pat. 1802/459, gift husmand, 8 børn
Gaardmand 1809 hk <harktkorn> 1 tdr. 1 Sk. 1 3/4 album, xx fdk.
Afstået gaardmand 12 tdr ld. 7 sk. 1 fdk 1 alb.
1. marts 1806

Dette viser noget om hvornår udskiftningen af Tærø blev gennemført. Det ser ud til det gælder fra 1806. Det har åbenbart også noget at betyde hvor stort hartkornet var. Siden det bliver oplyst her. Hvad det betyder for Jens Pedersen personligt er mere usikkert.

Han er 68 tommer høj hvilket svarer til 178 cm. Han har været en høj person dengang.

Maj 1810: Sølemitten no. 9, 2. del
Gl. nr. 100, nyt nr. 89
Peder Olsens Søn
Jens <Pedersen> S. L. (skrevet med rødt blæk)
f. i Rytzebech, 50 Aar, 68" : sømd: ER P 1810/20
Givt Gmd. 1809. htk. 1 tdr. 1 sk. 1 3/4 alb. 8 børn

Han står åbenbart i rullen helt til han er 50 år. Han formentlig også skullet give møde hos lægsmanden. Kan ikke helt tyde forkortelserne. ER betyder ekstra rulle. Men i forbindelse med perioden med krig kan der være foretaget ekstra mobilisering.

Hele lægdsrulle materialet bør gennemgås igen. Der mangler også nogle.
¤

4. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 42 #
FT 1834 Kallehave s. Tærø bd. 65 s. 153-54, opslag xx
Jens Pedersen, 72 gift, hmd
Ane Jensdatter, 40 gift, hans datter
Bolette Christiansdt, 17 ugift, hendes barn
Jens N. Christiansen, 13 ugift, hendes barn
Peder Christiansen, 8 ugift, hendes barn
Frederik Christiansen, 3 ugift, hendes barn

Jens Pedersen kone er død i 1833 og han bor nu sammen med sin datter
Ane og 4 børnebørn på Tærø. Hendes mand er snedker, men er ikke hjemme ved folketællingen.
¤

5. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 43 #
FT 1840 Kallehave sogn, Tærø et huus s. 143, opslag 14
Peder Jensen, 52 gift, Lods
Ane Olsdatter, 51 gift, hans Kone
Sidse Marie, 18 ug, deres Barn
Niels, 12 ug, deres Barn
Ole, 12 ug, deres Barn
Jens Pedersen, 81 enkemand, mandens fader

Der bor 50 mennesket på øen i 1840.
¤

6. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 44 #
FT 1845 Kallehave sogn, Tærø, et huus s. 180-81, opslag 62
Peder Jensen, 57 gift, f. i. s. Lods
Ane Olsdatter, 56 gift, f. i s. hans Kone
Ole Pedersen, 17 ug, f. i s. deres Søn
Jens Pedersen, 85 enkemand, f. i s. Indsidder
Maren Jensdatter, 17 ug, f. i s. hans Datter

Jens bor hos sin søn Lodsen Peder Jensen. Der står ikke noget om at det er på aftægt. Han er i øvrigt ikke født i sognet. Men han boet på øen så længe nogen kan huske.

Maren Jensdatter er lidt usikker. Det kan ikke være hans egen datter.
¤

7. Levnedsløb: 1848, Kallehave Sogn. Tærø. 45 #
Udkast til levnedsløb for p.G.55

Barndom: Jens er født på Rytzebech i Damsholte sogn. Han er den næstældste af sine søskende. De er måske kun 3 helsøskende. Alle er muligvis ikke fundet endnu. Den noget afsides beliggenhed i udkanten af sognet, men helt ud til Østersøen har været spændende. Rytzebech er et meget lille sted med få gårde og huse. Der er i alt kun 8 matrikelsnumre.
Trods dette kan han godt have fået noget undervisning. Der var en skolemester i Frendrup. (Han er en ane, se nedenfor).

Ungdom: Jens er hjemme eller i Rytzebech indtil han bliver gift i 1781. Ved vielsen tjente han hos Hans Olsen i Rytzebech. Han bliver gift med Skolemesterens datter Lisbeth Hansdatter fra Frendrup. Så hvis han ikke var så god til det med at læse og skrive så fik han endnu en chance for at lære det.

Voksen: Jens er kun 21 år da han fæster gård og bliver gift. Jens og Lisbeth bor resten af deres liv på Tærø. Kort efter han er blevet gift fæster han en af de 4 gårde som dengang var på Tærø. Det var gård nr. 4. Gården havde et hartkorn på 5 tdr. 3 skp. 3 fdk. 2½ album. og bygningerne bestod af 4 længer med i alt 44 fag.

Hvor vidt der er en sammenhæng mellem ægteskabskontrakten og fæstekontrakten er ikke afklaret. Men det kan ikke helt udelukkes der er en sammenhæng.

Det er i øvrigt værd at bemærke hans bror Anders Pedersen året efter fæster en anden gård på Tærø. Således er det de to brødre som driver halvdelen af øen i nogle år. Anders dør tidligt. Han bor der i kun ca. 5 år. Han dør 31 år gl.

Jens var optaget i Sølemitten helt fra den blev oprettet (ført) i 1794 og til han var høj op i årene. Hvor meget han har gjort tjeneste i flåden vides ikke. Men han har sikkert ikke skulle møde, fordi han var anført at være gift og havde 8 børn. Desuden er han jo fæstebonde, hvilket vist nok gav mulighed for fritagelse.

En anden grund til han står der kan være at de 4 gårde nedlægges i forbindelsen med udskiftningen af øen. Hvor gården Jesminde og 8 husmandssteder oprettes. Hermed får han som husmand en anden status med hensyn til militærtjeneste.

Jens er med i andre Sølemitter bl.a. 1806 og i Maj 1810. Af de forskellige anmærkninger fremgår det at han er gift og har 8 børn, samt noget om den jord han har.

Det er bemærkelsesværdigt at han trods sin alder stadig er optaget i sølemitten.
Desuden er hans sønner Peder og Hans Jørgen også optaget i SL

Alderdom: Som nævnt boede han på Tærø fra han fæstede gården i 1781 til sin død i 1849. Han boede der i ca. 68 år. Efter Lisbeth døde i 1833 blev han boende og formentlig sammen med et af børnene. Det ser ud til det kan have været Ole Larsen og datteren Bolette Christiansen han boede sammen med. Det er dem som jf. skifteprotokollen overtager husmandsstedet. Mens sønnen Peder Jensen er anført som eneste arving til 7 Rbd. 68 Sk.

Sønnen Peder Jensen var lods og ved FT 1840 og 1845 bor Jens sammen med Peder Jensen i et hus. Der må være lodshuset. Der var matrikuleret fra og ejet af staten.

Jens havde 8 børn som tilsyneladende levede til voksenalder. Der kendes ikke noget antal for børnebørn men der har sikker været en del. I hvert fald boede 2 af hans børn på Tærø og der var mindst 8 børnebørn på øen. Men der kan være mange flere, hvis de bliver fundet. I kraft af hans alder kan det også være nogle oldebørn.
¤

Jens blev gift med Lisbeth Hansdatter {p.G.56} den 21 Nov. 1781 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Lisbeth blev født i Jan. 1761 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 21 Jan. 1761 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK,46 døde den 9 Feb. 1833 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 72 år, og blev begravet den 18 Feb. 1833 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.14

Om Jens og Lisbeth:

1. Vielse: 21 Nov. 1781, Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. 47 #
Damsholte kirke, viede 1781, opslag xx
Trolovede 7. søndag efter Trinitatis. <= 29 Juli 1781> Hans Olsens karl Jens Pedersen og Pigen Lisbeth Hansdatter paa Rytzebech.
Forlovere: Hans Olsen, <og> Rasmus Jordan ibid.

Viede: 21 nov. 1781.

Anden registrering:
Damsholte kirke, viede 1781, opslag 381a (1743-1785)
Samme dag Trolovede Hans Olsens Karl Jens Pedersen paa Rytzebech og Lisbeth Hansdatter som tiente Peder Pedersen i Hielm.
Copulerede d. 21de November

Hans Olsen er sikkert Jens Pedersen farbror. Hans far er død mange år tidligere. (1764).
¤

Deres børn:

          i.  Kirsten Jensdatter {p.168f} blev født i Jan. 1783 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 12 Jan. 1783 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.48

         ii.  Sisse Jensdatter {p.169f} blev født i Sep. 1785 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 11 Sep. 1785 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.49

        iii.  Peder Jensen {p.170f} blev født i Maj 1788 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 8 Jun. 1788 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.50

         iv.  Hans Jørgen Jensen {p.171f} blev født i Apr. 1790 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 9 Maj 1790 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.51

          v.  Bente Marie Jensdatter {p.172f} blev født i Dec. 1792 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 26 Dec. 1792 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.52

7        vi.  Ane Jensdatter {p.F.28} (født i Feb. 1795 i Kallehave Sogn. Tærø - døde den 20 Feb. 1858 i Kallehave Sogn. Tærø). Ane blev gift med Snedker Christian Christensen {p.F.27}, søn af Christen Pedersen {p.G.53} og Bodil Jacobsdatter {p.G.54}, den 17 Nov. 1815 i Kallehave Sogn. Tærø. Christian blev født den 5 Mar. 1793 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 5 Maj 1793 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK,53 døde den 17 Aug. 1848 i Langebæk, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 55 år, og blev begravet den 22 Aug. 1848 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.54 Andre navne for Christian var Christian Kruse og Christian Chistensen Kruse.

        vii.  Else Margrethe Jensen {p.173f} blev født i Okt. 1797 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 15 Okt. 1797 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.55

       viii.  Mette Kirstine Jensdatter {p.174f} blev født i Jul. 1801 i Kallehave Sogn. Tærø og blev døbt den 2 Aug. 1801 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.56


15. Lisbeth Hansdatter {p.G.56}, datter af Skolemester Hans Rasmusen {p.H.111} og Sidsel Mortensdatter {p.H.112}, blev født i Jan. 1761 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 21 Jan. 1761 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK,46 døde den 9 Feb. 1833 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 72 år, og blev begravet den 18 Feb. 1833 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.14

Dåbsnotater: #
Damsholte sogn, fødte 1761, opslag 183 a og b
21 jan. <1761> hafde
Forældre: Hans Rasmussen og hustru Sidse Mortensdatter i Frendrup, en datter til Daaben kaldet Lisbeth
Faddere:
holdt over daaben af Jeppe Jensen hustru Karen hos hende gik Jens Jensens hustru Thyra begge fra Frendrup. Faddere vare: Jørgen Pedersens søn Lars, og Rasmus Mortensens do. Christian i Hielm, Hans Tuelsens pige Karen, Jens Kunges datter Maren, alle fra Hielm.

Anden indførsel
Damsholte sogn, fødte 1761, opslag 14a (1752-1787) måske degnen
Samme dag døbt Skolemesteren Hans Rasmussen og Hustru Sidsel MortensDatter i Frendrup, deres datter, kaldet Lisbeth.
Introduceret 25 feb.

Det er første gang der nævnes at Hans Rasmussen er skolemester. Det er ikke nævnt ovenfor hos Præsten.
¤

Begravelsesnotater: #
Kallehave sogn, døde 1833, opslag xx
Lisbeth Hansdatter paa Tærø, hmd. Jens Pedersens kone paa Tærø, - 70 Aar Gl.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 40 #
FT 1787 Kallehave sogn, Tærø, 1 fam. opslag xx
Jens Pedersen, 27 gift, i 1. ægteskab, bonde og gaardbeboer
Lisbeth Hansdt, 28 gift, i 1. ægteskab, madmoder
Kirsten Jensdatter, 5 ug, deres ægte barn
Sidsel Jensdatter, 2 ug, deres ægte barn
Niels Hansen, 16 ug, tjenestedreng
Marie Jensdt. 8 ug, tjenestepige
Hans Andersen, 60 enkemand af 1. ægteskab, mand og Inderste

Der bor 6 familier på Tærø i 1787, med i alt 29 personer.
¤

2. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt. 41 #
FT 1801 Kallehave s. Tærø bd. 81 s. 168-69
Jens Persen, husbond, 43 begge i 1. ægteskab
Lisbeth Hansdt, hans kone, 44
Kirsten Jensdatter, 20 ugift, deres barn
Sidse Jensdatter, 13 ugift, deres barn
Bente Marie Jensdatter, 8 ugift, deres barn
Anne Jensdatter, 6 ugift, deres barn
Else Margrethe Jensdatter, 3 ugift, deres barn

Der boede 25 personer fordelt på 4 familier på Tærø i 1801
¤

Lisbeth blev gift med Jens Petersen {p.G.55} den 21 Nov. 1781 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Jens blev født i Sep. 1760 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 28 Sep. 1760 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK,39 døde den 8 Jan. 1849 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 88 år, og blev begravet den 14 Jan. 1849 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.14


Kilder


1. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1805-1821: opslag 102a.

2. Tællingskommissæren, Folketælling 1834, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, nr. 79 et huus, opslag 21.

3. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 110b.

4. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783, opslag 145b.

5. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783, opslag 37a.

6. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783, opslag 44a.

7. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783, opslag 53a.

8. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783, opslag 62a.

9. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783, opslag 70a.

10. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783, opslag 109b.

11. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783, opslag 78b.

12. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783, opslag 111.

13. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 23a.

14. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 18xx-18xx, opslag xx.

15. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1805-1821,opslag 43b.

16. Tællingskommissæren, Folketælling 1787, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Steenby fam. 67: opslag 23.

17. Tællingskommissæren, Folketælling 1801, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Steensby fam. 80, opslag 45.

18. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 17xx-17xx, opslag xx.

19. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1805-1821, opslag 110b.

20. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 124 og opslag 151.

21. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 9a.

22. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1748-1783: opslag 85a.

23. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1832-1848, opslag xx.

24. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 36b.

25. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804,opslag 43b.

26. Præsten, Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, Dk, Kirkebog 1731-1805.

27. Tællingskommissæren, Herlufholms sogn, Øster Flakkebjerg sogn, Sorø amt, DK, Ved Ringsted Port, opslag 36.

28. Degnen, Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, Dk, Kirkebog 1814-1832.

29. Præsten, Herlufholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK, Kirkebog 1768-11814, opslag 152a.

30. Præsten, Herlufholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK, Kirkebog 1769-1814, opslag 15a.

31. Præsten, Herlufholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK, Kirkebog 1768-1814, opslag 16b.

32. Præsten, Herlufholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK, Kirkebog 1768-1814, opslag 18a.

33. Præsten, Herlufholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK, Kirkebog 1768-1814, opslag 25b.

34. Præsten, Herlufholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK, Kirkebog 1768-1814, opslag 29b.

35. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 50b.

36. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 18xx-18xx, opslag 329.

37. Tællingskommissæen, Næstved Købstad,, FT 1801 , opslag 34.

38. Præsten, Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, Dk, Kirkebog 1731-1805, opslag 294a.

39. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1752-1787, opslag 13b.

40. Tællingskommissæren, Folketælling 1787, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø, side 117-18, opslag xx.

41. Tællingskommissæren, Folketælling 1801, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø bd. 81 s. 168-69, opslag xx.

42. Tællingskommissæren, Folketælling 1834, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø bd. 65 s. 153-54, opslag xx.

43. Tællingskommissæren, Folketælling 1845, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø s. 180-81.

44. Tællingskommissæren, Folketælling 1840, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Tærø s.143, opslag 62.

45. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer, Analyse og tolkning af kilderne.

46. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785, opslag 183a og b.

47. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1752-1787, opslag xx.

48. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 4a.

49. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 10a.

50. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 22.

51. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 32a.

52. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 41b.

53. Præsten, Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, Dk, Kirkebog 1731-1805, opslag 29.

54. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, døde 1848, opslag 292 (Præsten).

55. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 67b.

56. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 82a.

5. generation (Tipoldeforældre)22. Hans Nielsen {H.103} .

Hans havde et forhold til ukendt

Hans barn:

11        i.  Dorthe Hansdatter {p.G.52} (født i Feb. 1754 i Skovledhuset - døde den 20 Jul. 1819 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK). Dorthe blev gift med Ole Jensen {p.G.51} den 20 Jun. 1783 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK. Ole blev født Ber. 1751, blev døbt Ber. 1751, døde i Okt. 1807 i Steensby, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK i en alder af 56 år, og blev begravet den 11 Okt. 1807 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.1


27. Anna Ebbesdatter {p.H.108} blev født Ber. 1709.

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK. 2 #
FT 1787 Herlufsholm sogn, ved Ringsted port, opslag 35-36
Hele teksten til dette område:
Huusmænd og Inderste ved Ringsted Port, samt Skoughuusene udi Herlufholms Skoug.

fam. 12
Christen Person, husbond, 42 i første ægteskab, Skougfoged og
Boel Hansdatter, madmoder, 36 i første ægteskab
Per Christensen, 8 ug, ægte og barn af første ægteskab
Anna Maria Christensdatter, 7 ug, ægte og barn af første ægteskab
Maren Christensdatter, 2 ug, ægte og barn af første ægteskab
Anna Ebbesdatter, 78 Enke af 1. ægteskab, Konens Moder, Almisse Lem.

Tællingen har været lidt vanskelig at finde frem til. Der er fejl ved begge hovedpersonernes navne. Christen Pedersen bliver her til Person eller Persøn.
Bodils navn er her Boel Hansen i stedet for Bodil Jacobsen. Drengen Per hedder Peder senere hen.

I dette område som forenklet kaldes Skoughuuse bor der 17 mandkøn og 29 kvindekøn. I alt 46.
¤

Anna blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt

Hendes barn:

13        i.  Bodil Jacobsdatter {p.G.54} (født Ber. 1751 - døde den 10 Jul. 1822 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK). Bodil blev gift med Christen Pedersen {p.G.53} den 28 Dec. 1778 i Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg herred, Sorø amt, DK. Christen blev født Ber. 1744, døde i Apr. 1794 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK i en alder af 50 år, og blev begravet den 20 Apr. 1794 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK.3 Bodil blev derefter gift med Jacob Johansen Schmidt den 17 Okt. 1796 i Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, DK.


28. Peder Olsen {p.H.109}, søn af Ole Andersen {p.I.217} og Bente Sørensdatter {p.I.218}, blev født omkring 1734, døde i Maj 1764 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af ca. 30 år, og blev begravet den 13 Maj 1764 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.4

Begravelsesnotater: #
Damsholte sogn, døde 1764, opslag 216a se og 217a
Begravet den 13 Maj 1764 Peder Olsen paa Rytzebech.

Der er ingen alder angivet. Og den kendes ikke andre steder fra. Ser ud til han er indført 2 x.

Har fundet hans konfirmation i 1750. Her er heller ingen alder. Men ud fra dette må han være ca. 15 år og altså født ca. 1735.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han blev konfirmeret 1750 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. 5 #
Damsholte sogn, konfirmerede 1750, opslag 10a
fra
Rytzebec
Ole Andersens søn Peder <Olsen>

Der er ingen alder ved de konformerede. Men han er sikket ca. 15 år og dermed født ca. 1735.
¤

Peder blev gift med Sidsel Caspersdatter {p.H.110} den 19 Nov. 1756 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Sidsel blev født den 13 Jul. 1735 i Rytzebech, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 17 Jul. 1735 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt,6 døde i Nov. 1780 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 45 år, og blev begravet den 19 Nov. 1780 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.7

Om Peder og Sidsel:

1. Vielse: 19 Nov. 1756, Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. 8 #
Damsholte sogn, viede 1756, opslag xx
Trolovet: 6 okt. 1756 Huusmand Peder Olsen fra Rytzebech og Kaspar Hansens datter Sidsel ibidem.
Forlovere: for ham, <...> faderen Ole Andersen boemand paa Rytzebech, for hende faderen Kaspaar Hansen ibidem.
¤

Deres børn:

          i.  Anders Pedersen {p.340g} blev født omkring 1757, døde i Apr. 1786 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af ca. 29 år, og blev begravet den 26 Apr. 1786 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.9 Anders blev gift med Kirsten HansdatterKirsten blev født Ber. 1749.

14       ii.  Jens Petersen {p.G.55} (født i Sep. 1760 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK - døde den 8 Jan. 1849 i Kallehave Sogn. Tærø). Jens blev gift med Lisbeth Hansdatter {p.G.56}, datter af Skolemester Hans Rasmusen {p.H.111} og Sidsel Mortensdatter {p.H.112}, den 21 Nov. 1781 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Lisbeth blev født i Jan. 1761 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 21 Jan. 1761 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK,10 døde den 9 Feb. 1833 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 72 år, og blev begravet den 18 Feb. 1833 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.11

        iii.  Anne Marie Pedersdatter blev født i Mar. 1762 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 28 Mar. 1762 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.


29. Sidsel Caspersdatter {p.H.110}, datter af Casper Hansen {p.I.219} og Kirsten Hansdatter {p.I.220}, blev født den 13 Jul. 1735 i Rytzebech, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 17 Jul. 1735 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt,6 døde i Nov. 1780 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 45 år, og blev begravet den 19 Nov. 1780 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.7

Dåbsnotater: #
Stege Landsogn, fødte 1735, opslag xx
Forældre
: Caspar Hansen og h<ustru> Kirsten Hansdt paa Rytzebec een datter til Daaben d. 17 Juli født den 13. ditto, kaldet Sidse.
Faddere: Baaret af Ole Andersens H<ustru> Bente ibid. Hos gik Jørgen Andersens H<ustru> Marie ibid. Mandefaddere: Jens Andersen i Hjelm, Rasmus Mortensen og Hans Christensen paa Rytzebec. Pigefaddere: Margrethe Jeppesdt. ibid. Margrethe Mogensdt. i Frendrup.

Det er værd at bemærke at det er barnets senere svigerforældre, som er med ved barnedåben. Det er barnets svigermoder som bærer hende. Men det kunne hun nok ikke vide noget om på dette tidspunkt.
¤

Begravelsesnotater: #
Damsholte sogn, døde 1780, opslag 374a
Dom 26. post Trinitatis.<1780>
Rasmus Jordansen hustru Sidse paa Rytzebec. - 50 Aar -

Hendes alder passer ikke så godt. Hun er kun 45 år.
¤

Sidsel blev gift med Peder Olsen {p.H.109} den 19 Nov. 1756 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Peder blev født omkring 1734, døde i Maj 1764 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af ca. 30 år, og blev begravet den 13 Maj 1764 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.4

Sidsel blev derefter gift med Rasmus Jordansen den 12 Dec. 1764 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.

Om Rasmus og Sidsel:

1. Vielse: 12 Dec. 1764, Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. 12

Barnet fra dette ægteskab/forhold:

          i.  Mette Rasmusdatter blev døbt den 4 Dec. 1774.13


30. Skolemester Hans Rasmusen {p.H.111}, søn af Rasmus Rasmussen {p.I.221} og {p.I.221}, døde i Jan. 1775 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt og blev begravet den 6 Jan. 1775 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.

Begravelsesnotater: #
Damsholte sogn, døde 1775, opslag 46a (1752-1787) måske degnen
Dom. 1ste post Epiphan 1775 begravet Skolemester Hans Rasmussen fra Frendrop, og over ham blev holdt Lig-Tale.

Der er ikke noget angivet om hans alder.
¤

Hans blev gift med Sidsel Mortensdatter {p.H.112} den 16 Jan. 1754 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Sidsel blev født cirka 1725, døde i Mar. 1789 i Frendrup, Damsholt sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt i en alder af ca. 64 år, og blev begravet den 8 Mar. 1789 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.14

Om Hans og Sidsel:

1. Vielse: 16 Jan. 1754, Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. 15 #
Damsholte sogn, viede 1754, opslag 105
4de December Trolovede huusmand Hans Rasmussen fra Frenderop og Morten Jensens Datter Sidsel Mortens Datter fra Hielm. for ham lover Faderen Rasmus Rasmussen i Frendrop; for hende lover ligeledes Faderen Morten Jensen Boemand i Hielm.
Copulerede 16. Jan. 1754
¤

Deres børn:

          i.  Morten Hansen blev døbt den 1 Jan. 1755 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt.16

         ii.  Anne Cathrine Hansdatter blev født i Apr. 1757 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt og blev døbt den 27 Apr. 1757 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.

        iii.  Hans Hansen blev født den 7 Sep. 1759 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 7 Sep. 1759, og døde den 7 Sep. 1759 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt.

15       iv.  Lisbeth Hansdatter {p.G.56} (født i Jan. 1761 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt - døde den 9 Feb. 1833 i Kallehave Sogn. Tærø). Lisbeth blev gift med Jens Petersen {p.G.55}, søn af Peder Olsen {p.H.109} og Sidsel Caspersdatter {p.H.110}, den 21 Nov. 1781 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Jens blev født i Sep. 1760 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK, blev døbt den 28 Sep. 1760 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK,17 døde den 8 Jan. 1849 i Kallehave Sogn. Tærø i en alder af 88 år, og blev begravet den 14 Jan. 1849 i Kallehave kirke, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK.11

          v.  Rasmus Hansen blev født i Okt. 1762 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt og blev døbt den 3 Nov. 1762 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.

         vi.  Jens Hansen blev født i Feb. 1765 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt og blev døbt den 20 Feb. 1765 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.


31. Sidsel Mortensdatter {p.H.112}, datter af Morten Jensen {p.I.223} og {p.I.223}, blev født cirka 1725, døde i Mar. 1789 i Frendrup, Damsholt sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt i en alder af ca. 64 år, og blev begravet den 8 Mar. 1789 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.14

Begravelsesnotater: #
Damsholte sogn, døde 1789, opslag 90
2. Søndag i Faste <1789> = 8. marts 1789
Samme dag begravet Hans Torsens Enke Sidse Mortensdatter fra Frendrup. - 64 aar gl. -

Hun er også med i kirkebogen 1785-1799,opslag 31. Teksten er den samme. Her står også Hans Thorsen og ikke Hans Jensen Thorsen som ved hans egen død.


Sidsel blev gift med Skolemester Hans Rasmusen {p.H.111} den 16 Jan. 1754 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Hans døde i Jan. 1775 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt og blev begravet den 6 Jan. 1775 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.

Sidsel blev derefter gift med Hans Jensen Thorsen den 19 Okt. 1775 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Hans Jensen døde i Jan. 1788 i Frendrup, Damsholt sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt og blev begravet den 6 Jan. 1788 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.18 Et andet navn for Hans Jensen var Hans Jensen.

Om Hans og Sidsel:

1. Vielse: 19 Okt. 1775, Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. 19 #
Damsholte sogn, viede 1775, opslag 75
Efter Prædiken d. 22de hujus <marts> trolovede Ungkarl Hans Jensen fra Frendrop med afgangen Hans Rasmussens Enke Sidse Mortensdatter ibid. Cautionister: gm Jens Svensen i Frendrop og Em Christian Mortensen i Hielm.
Copulerede d. 19. October <1775>.
¤Kilder


1. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1805-1821,opslag 43b.

2. Tællingskommissæren, Herlufholms sogn, Øster Flakkebjerg sogn, Sorø amt, DK, Ved Ringsted Port, opslag 36.

3. Præsten, Næstved, Skt Mortens sogn, Hammer herred, Præstø amt, Dk, Kirkebog 1731-1805.

4. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785, opslag 216a.

5. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1791, opslag 10a.

6. Præsten, Stege kirke, Stege Landsogn, Møenbo herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 17xx-17xx, opslag xx.

7. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebob 1743-1785, opslag 374a.

8. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 17xx-17xx, opslag xx.

9. Præsten, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1782-1804, opslag 104a.

10. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785, opslag 183a og b.

11. Degnen, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 18xx-18xx, opslag xx.

12. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785.

13. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785, opslag 307a.

14. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Krkebog 1787-1815: døde 1789, opslag 90.

15. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785: viede 1754, opslag 105.

16. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1752-1787, opslag 6b.

17. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1752-1787, opslag 13b.

18. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkeboh 1785-1899: døde 1788, opslag 19.

19. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1752-1787: viede 1775, opslag 75.

6. generation (Tiptipoldeforældre)56. Ole Andersen {p.I.217}, søn af Anders Olsen {p.J.433} og Sidse Lauritsdatter {p.J.434}, blev født den 24 Okt. 1700 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 31 Okt. 1700 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt,1 døde i Apr. 1782 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 81 år, og blev begravet den 28 Apr. 1782 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.2

Dåbsnotater: #
Stege landsogn, fødte 1700, opslag 75b
No. 84 <1700>
Anders Oelsen og hustru Sidse Laurits Datter i Frendrup, en søn føed d. 24 hujus kalt Oluf <Andersen>
Faddere: Maren Hans ..... ibid. bar barnet. F: Rasmus Larsen, Lars Jensen ibid. Anders Madses ibid. Marthe, Christian Substitutis i kirken Jens Larsens Pige Mette Pedersdatter i Ebblenæs
Den: 5.de December introduceret hustruen.
¤

Begravelsesnotater: #
Damsholte sogn, døde 1782, opslag 55a
28 April. Dom. 4. post Paaske begravet
Ole Andersen fra Rytzebec, 83 Aar Gl

Der er ikke mere tekst her.

Anden indførsel
Damsholte sogn, døde 1782, opslag 390a (1743-1785)
Samme dag begravet (teksten hvilken søndag det er, mangler).
Ole Andersen fra Rytzebek, 83 aar.

\b0Der er heller ikke mere tekst her.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Jordbogs optegnelser: Jordebog for Møen's Amt, 1733, Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. 3 #
Jordebog for Møens Amt 1733, No. 1808A, s. 62,
Ejer: kgl. Majestæts Gods
Rytzebech no. 1
Søren Pedersen, nu Ole Andersen
Hartkorn: 1 td. 7 sk. 1 fdk. 0 alb.
Gl. beskatning (landgilde efter Gl. Jordebog)
Rug 1 skp.
Landgilde Rug 1. td. , txxx
af et vænge: Byg 2 skp.

Ny skat: 7 skp. Rug og 1 skp. Byg.

Det vigtigste her er oplysningen om at Ole Andersen har overtaget efter Søren Pedersen. Det er hans svigefar. Dernæst oplysningen om at det stadig er krongods. Jordebogen kan være udfærdiget i forbindelse med "salget" af krongodset. Endvidere kan vi se at gården ikke er ret stor. Det er et lille hartkorn. Det er derfor de fleste i kirkebogen omtales som boemænd.
¤

Ole blev gift med Bente Sørensdatter {p.I.218} i 1719-1731. Bente blev født i Sep. 1698 i Rytzebech, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 9 Okt. 1698 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt,4 døde i Apr. 1768 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 69 år, og blev begravet den 18 Apr. 1768 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.5

Deres børn:

28        i.  Peder Olsen {p.H.109} (født omkring 1734 - døde i Maj 1764 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK). Peder blev gift med Sidsel Caspersdatter {p.H.110}, datter af Casper Hansen {p.I.219} og Kirsten Hansdatter {p.I.220}, den 19 Nov. 1756 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Sidsel blev født den 13 Jul. 1735 i Rytzebech, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 17 Jul. 1735 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt,6 døde i Nov. 1780 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 45 år, og blev begravet den 19 Nov. 1780 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.7

         ii.  Valborg Olsdatter blev født den 22 Mar. 1735 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK og blev døbt den 27 Mar. 1735 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt. Valborg blev gift med Anders Pedersen den 27 Jun. 1759 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.

        iii.  Hans Olsen blev født omkring 1742.

Ole blev derefter gift med Margrethe PoulsdatterMargrethe blev født i 1732, døde i Feb. 1782 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 50 år, og blev begravet den 10 Feb. 1782 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.8

Deres børn:

          i.  Anders Olsen døde i 1772.

         ii.  Udøbt Andersen døde i 1773.


57. Bente Sørensdatter {p.I.218}, datter af Søren Pedersen {p.J.435} og Valborg {p.J.436}, blev født i Sep. 1698 i Rytzebech, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 9 Okt. 1698 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt,4 døde i Apr. 1768 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 69 år, og blev begravet den 18 Apr. 1768 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.5

Dåbsnotater: #
Stege landsogn, fødte 1698, opslag xx
Forældre
: Søfren Pedersen i Rydsebec Een datter til daaben kaldet Bente.
Faddere: Dorthea Jacob Peitersen i Møllegaarden, Anders Olsen, Rasmus Pedersen i Rytzebec, Jens Nielsen Sauskærer i Frendrup, Ane Peder Olsens i Rxxxx, Hans Skovriders datter Mette og Pige Ane Kirstine.
Introduceret 20. nov. 1698.
¤

Begravelsesnotater: #
Damsholte sogn, døde 1768, opslag 259b
Begravet Ole Andersens hustru Bente Søfrensdatter paa Rytzebec.
Over hende blev der holdt ligtale ved graven.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Levnedsløb: 1768, Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. 11 #
Udkast til levnedsløb for p.I.218 Bente Sørensdatter

Barndom: Hun er født på Rytzebech og opvokset her. Hendes far Søren Pedersen og moderen Valborg (kender ikke hendes efternavn p.t.) de har en af gårdene i det lille ejerlav Rytzebech.

Ungdom og voksen: Hun bor antagelig hele tiden i Rytzebech og her møder hun Ole Andersen som hun bliver gift med på et tidspunkt mellem 1719 og 1731. Kirkebogen mangler for denne periode. Det er meget tænkeligt at de bliver gift ca. 1724. Det er det år hendes forældre begge dør. Det kan endda være tidligere da hendes far var 80 år da han døde i 1724. Så et generationsskifte lå lige for. Vi ved at Bente og Ole overtager efter forældrene, så muligheden for at andre søskende kan have været inde i mellemtiden er ikke sandsynligt. Det ser i øvrigt ud til Søren og Valborg kun har fået piger.

Bente og Ole Andersen overtager altså fæstet efter hendes far. Det fremgår af Jordebogen fra 1733 at det er sket inden dette tidspunkt. Det var på dette tidspunkt stadig krongods. Af ovenstående må det have været senest 1724.

Det er noget usikkert hvor mange børn hun får sammen med Ole. Der er fundet 3 børn som må være de yngste. Der kan let være nogle ældre.

Alderdom: Det ser ud til Bente tilbringer hele sit liv i Rytzebech. Hun tilbringer således også sin alderdom her. Hendes søn Peder Olsen dør før hende, men hun havde nogle børnebørn herfra som også boede i Rytzebech. Hun blev 69 år og boede måske de sidste år hos sønnen Hans Olsen.
¤

Bente blev gift med Ole Andersen {p.I.217} i 1719-1731. Ole blev født den 24 Okt. 1700 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 31 Okt. 1700 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt,1 døde i Apr. 1782 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 81 år, og blev begravet den 28 Apr. 1782 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.2

58. Casper Hansen {p.I.219} blev født i 1675, døde i Maj 1776 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 101 år, og blev begravet den 26 Maj 1776 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.12

Begravelsesnotater: #
Damsholte sogn, døde 1776, opslag
1ste Pinsedag begravet c.i.s. <Civis i sognet = borger>? Casper Hansen fra Rytcebech, 101 Aar Gl.
¤

Casper blev gift med Kirsten Hansdatter {p.I.220}Kirsten døde i Feb. 1767 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK og blev begravet den 1 Mar. 1767 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.12

Deres børn:

29        i.  Sidsel Caspersdatter {p.H.110} (født den 13 Jul. 1735 i Rytzebech, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt - døde i Nov. 1780 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK). Sidsel blev gift med Peder Olsen {p.H.109}, søn af Ole Andersen {p.I.217} og Bente Sørensdatter {p.I.218}, den 19 Nov. 1756 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Peder blev født omkring 1734, døde i Maj 1764 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af ca. 30 år, og blev begravet den 13 Maj 1764 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.13 Sidsel blev derefter gift med Rasmus Jordansen den 12 Dec. 1764 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.

         ii.  Hans Caspersen {p.xxxh} blev døbt den 4 Mar. 1736.


59. Kirsten Hansdatter {p.I.220} døde i Feb. 1767 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK og blev begravet den 1 Mar. 1767 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.12

Begravelsesnotater: #
Damsholte sogn, døde 1767, opslag xx
Dom. Septuagesima begraved Casper Hansens hustru Kirsten Hansdatter paa Rytzebech.

Der er ingen alder angivet!
¤

Kirsten blev gift med Casper Hansen {p.I.219}Casper blev født i 1675, døde i Maj 1776 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 101 år, og blev begravet den 26 Maj 1776 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.12

60. Rasmus Rasmussen {p.I.221} .

Rasmus blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt

Hans barn:

30        i.  Skolemester Hans Rasmusen {p.H.111} (døde i Jan. 1775 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt). Hans blev gift med Sidsel Mortensdatter {p.H.112}, datter af Morten Jensen {p.I.223} og {p.I.223}, den 16 Jan. 1754 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Sidsel blev født cirka 1725, døde i Mar. 1789 i Frendrup, Damsholt sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt i en alder af ca. 64 år, og blev begravet den 8 Mar. 1789 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.14


62. Morten Jensen {p.I.223} .

Morten blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt

Hans barn:

31        i.  Sidsel Mortensdatter {p.H.112} (født cirka 1725 - døde i Mar. 1789 i Frendrup, Damsholt sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt). Sidsel blev gift med Skolemester Hans Rasmusen {p.H.111}, søn af Rasmus Rasmussen {p.I.221} og {p.I.221}, den 16 Jan. 1754 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Hans døde i Jan. 1775 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt og blev begravet den 6 Jan. 1775 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Sidsel blev derefter gift med Hans Jensen Thorsen den 19 Okt. 1775 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK. Hans Jensen døde i Jan. 1788 i Frendrup, Damsholt sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt og blev begravet den 6 Jan. 1788 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.15 Et andet navn for Hans Jensen var Hans Jensen.Kilder


1. Præsten, Stege kirke, Stege Landsogn, Møenbo herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1691-1731, opslag 75b.

2. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1772-1787, opslag 55a.

3. Herredfogeden, Retsbetjent, Møns Herred, Møens Amt 1733, No. 1808A, s. 62.

4. Præsten, Stege kirke, Stege Landsogn, Møenbo herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 16xx- 17xx, opslag xx.

5. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785, opslag 259b.

6. Præsten, Stege kirke, Stege Landsogn, Møenbo herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 17xx-17xx, opslag xx.

7. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebob 1743-1785, opslag 374a.

8. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785, opslag 386a.

9. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785, opslag 288a.

10. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785,opslag 293a.

11. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer, Analyse og tolkning af kilder.

12. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 17xx-17xx, opslag xx.

13. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785, opslag 216a.

14. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Krkebog 1787-1815: døde 1789, opslag 90.

15. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkeboh 1785-1899: døde 1788, opslag 19.

7. generation (3x tipoldeforældre)112. Anders Olsen {p.J.433} .

Anders blev gift med Sidse Lauritsdatter {p.J.434} den 6 Jan. 1694 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt.

Om Anders og Sidse:

1. Vielse: 6 Jan. 1794, Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt. 1 #
Stege landsogn, vielse 1794, opslag 11b, nr. 24
Fredagen d. 1 ste december <1793> Trolovet Anders Ollesøn og Sidtze Laurids Datter begge unge folk i Frendrup.
Forløsningsmændene: Olle Andersen og Lars Maarsen-

Søndagen d. 3die i Advendt eller 17. dec. blef udlyst for disse ... Personer af Frendrup.

Anno 1694 Januarij sammenvied Anders Olesen og Sidtze Larsdatter af Frendrup ved Præsten.
¤

Barnet fra dette ægteskab/forhold:

56        i.  Ole Andersen {p.I.217} (født den 24 Okt. 1700 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt - døde i Apr. 1782 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK). Ole blev gift med Bente Sørensdatter {p.I.218}, datter af Søren Pedersen {p.J.435} og Valborg {p.J.436}, i 1719-1731. Bente blev født i Sep. 1698 i Rytzebech, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 9 Okt. 1698 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt,2 døde i Apr. 1768 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 69 år, og blev begravet den 18 Apr. 1768 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.3 Ole blev derefter gift med Margrethe PoulsdatterMargrethe blev født i 1732, døde i Feb. 1782 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 50 år, og blev begravet den 10 Feb. 1782 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.4


113. Sidse Lauritsdatter {p.J.434} .

Sidse blev gift med Anders Olsen {p.J.433} den 6 Jan. 1694 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt.

114. Søren Pedersen {p.J.435} blev født Ber. 1644, døde i Sep. 1724 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 80 år, og blev begravet den 26 Sep. 1724 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt.5

Begravelsesnotater: #
Stege landsogn, døde 1724, opslag 5b.
No. 52 og 53
d. 26 sep. <1724> blef sl <salig>. Søren Pedersen og sin sl <salig>. Hustru fra Rytzebech som døde hver af dem den ene dag efter den anden, begrafen i een graf, Vesten for kirken, han i sit alders 80ende og hun i sit 67ende Aar.

Der er ikke noget navn på hustruen, men vi ved hun hed Valborg. Derimod kendes ikke hendes efternavn.

Det er en meget omhyggelig indførsel i kirkebogen af disse to personer. At de dør med en dags mellemrum skyldes formentlig de er har fejlet det samme.

Den store aldersforskel kan tyde på han har været gift en gang tidligere.
¤

Søren blev gift med Valborg {p.J.436}Valborg blev født Ber. 1657, døde i Sep. 1724 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 67 år, og blev begravet den 26 Sep. 1724 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt.5

Deres børn:

          i.  Peder Sørensen blev døbt i Nov. 1691.

57       ii.  Bente Sørensdatter {p.I.218} (født i Sep. 1698 i Rytzebech, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt - døde i Apr. 1768 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK). Bente blev gift med Ole Andersen {p.I.217}, søn af Anders Olsen {p.J.433} og Sidse Lauritsdatter {p.J.434}, i 1719-1731. Ole blev født den 24 Okt. 1700 i Frendrup, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt, blev døbt den 31 Okt. 1700 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt,6 døde i Apr. 1782 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 81 år, og blev begravet den 28 Apr. 1782 i Damsholte Kirke, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK.7

        iii.  Ingeborg Sørensdatter blev født omkring 1702.


115. Valborg {p.J.436} blev født Ber. 1657, døde i Sep. 1724 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 67 år, og blev begravet den 26 Sep. 1724 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt.5

Begravelsesnotater: Stege landsogn, døde 1724, opslag 5b.
No. 52 og 53
d. 26 sep. <1724> blef sl <salig>. Søren Pedersen og sin sl <salig>. Hustru fra Rytzebech som døde hver af dem den ene dag efter den anden, begrafen i een graf, Vesten for kirken, han i sit alders 80ende og hun i sit 67ende Aar.

Der er ikke noget navn på hustruen, men vi ved hun hed Valborg. Derimod kendes ikke hendes efternavn.

Det er en meget omhyggelig indførsel i kirkebogen af disse to personer. At de dør med en dags mellemrun skyldes formentlig de er har fejlet det samme.

Den store aldersforskel kan tyde på han har været gift en gang tidligere.

Valborg blev gift med Søren Pedersen {p.J.435}Søren blev født Ber. 1644, døde i Sep. 1724 i Rytzebech, Damsholte sogn, Mønbo herred, Præstø amt, DK i en alder af 80 år, og blev begravet den 26 Sep. 1724 i Stege Kirke, Stege landsogn, Mønbo herred, Præstø amt.5


Kilder


1. Præsten, Stege kirke, Stege Landsogn, Møenbo herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1691-1719, opslag 11b, nr. 24.

2. Præsten, Stege kirke, Stege Landsogn, Møenbo herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 16xx- 17xx, opslag xx.

3. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785, opslag 259b.

4. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1743-1785, opslag 386a.

5. Præsten, Stege kirke, Stege Landsogn, Møenbo herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1723-1762, opslag 5b.

6. Præsten, Stege kirke, Stege Landsogn, Møenbo herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1691-1731, opslag 75b.

7. Præsten, Damsholte kirke, Damsholte sogn, Møn herred, Præstø amt, DK, Kirkebog 1772-1787, opslag 55a.