Aner til Hmd Jens Nielsen1. generation


1. Hmd Jens Nielsen {p.D.01}, søn af Hmd Niels Johansen {p.E.01} og Husmor Ane Johansdatter {p.E.02a}, blev født den 3 Jan. 1835 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 8 Feb. 1835 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,1 døde den 19 Dec. 1906 på Bjerre Mark, Svallerup sogn i en alder af 71 år, og blev begravet den 26 Dec. 1906 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.2 Årsagen til hans død var Tuberkulose.

Dåbsnotater: #
Ubby sogn, fødte 1835, opslag 58
Nr. 1: født: 3 jan 1835, Dåb: 8. feb. 1835
Jens Nielsen
Forældre:
hmd Niels Johansen og hustru Ane Johansdatter i Ubby.
Faddere: Pigen Ane Olsdatter tyende i Kalundborg bar barnet. Hmd Rasmus Sørensen i Buerup. Hmd Jens Nielsen i Ubby og Gmd. Jens Danielsen i Ubby.
Vaccineret af Hertz 1835.

Faddere version 2 fra AO: (måske hovedbogen)
Pige Ane Olsdt. bar ham. Faddere. hmd. Rasmus Sørensen, Jens Nielsen i Ubye og Jens Danielsen, Gmd. af Uby.

Den første version er mere præcis med hensyn til faddernes bopæl.

Oldefar er født i et ikke udflyttet hus i Ubby. Jorden lå uden for byen. Det er tydeligt at han er født 1835. I nogle kilder er hans fødselsår 1834.
¤

Begravelsesnotater: #
Svallerup sogn, døde, opslag 225
Død 19. dec. 1906, Begr: 26. dec. 1906
Jens Nielsen
Husmand af Bjerre Mark, Svallerup Sogn, gift med Christiane Hansen, som bor på Bjerre Mark. Afdøde var født i Ubby Sogn 3 Januar 1834, og søn af hmd. Niels Johansen og hustru Ane Johansdatter af Uby Sogn.

Der er fejl i hans fødselsdag her. Det er ikke 1834 men 1835.
¤

Notater: #
Billeder:
Der kendes kun ganske få billeder af oldefar. Reelt er der kun tale om 1 billede. Det er gruppebilledet af familiens Jens Nielsen. Fremstillet ud fra dette kendes der 2 portrætter.

Folketællinger: kilder til oldefar D 1.
Oldefar Jens Nielsen skal optræde i ikke mindre end 10 folketællinger nemlig; 1840+,1845+, 1850+, 1855+, 1860+, 1870+, 1880+, 1890+, 1901+ og 1906+.

Der har været usikkerhed med FT 1850, 1855, og 1860. Der er fundet en løsning som bl. a. støtter sig til oplysningerne fra lægdsrullen.
¤

Medicinske notater: #
Han blev aldrig rask efter deltagelsen i Krigen 1864.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Lægdsruller: Kendte forekomster i Lægdsrullen Fra 1835 til 1863, i Udskrivningskreds gruppe I. #
1. gang 1835. Lægd 48 Ubby sogn, Holbæk amt, Gr. I, bd. xxx
gl. no. K 467, Nyt no. 371
Niels Johansen[s Søn] Jens [Nielsen] født 3. Januar 1835
Født i Ubby, Ophold: Ubby

K = lig med året 1835

2. gang 1838. Lægd 48 Ubby sogn, Holbæk amt, Gr. I, bd. xxx
gl. no. 371, Nyt no. 308
Niels Johansen[s Søn] Jens [Nielsen] Født i Ubby, 3 Aar, Ophold: Ubby

3. gang 1841. Lægd 48 Ubby sogn, Holbæk amt, Gr. I, bd. xxx
gl. no. 308, Nyt no. 264
Niels Johansen[s Søn] Jens [Nielsen] Født i Ubby, 6 Aar, Ophold: Ubby

Ser ud til alle hører under 1LR 4/B. (= 1 Livregiment 4. Batallion)

4. gang 1843. Lægd 48 Ubby sogn, Holbæk amt, Gr. I, bd. xxx
gl. no. 264, Nyt no. 159
Niels Johansen[s Søn] Jens [Nielsen] Født i Ubby, 9 Aar, Ophold: Ubby

5. gang 1846. Lægd 48 Ubby sogn, Holbæk amt, Gr. I, bd. xxx
gl. no. 199, Nyt no. 308
Niels Johansen[s Søn] Jens [Nielsen] Født i Ubby, 12 Aar, Ophold: Ubby

Han og alle andre der ikke var fyldt 14 blev slettet af Lægdsrullen. De blev så optaget igen når de var konfirmeret. Denne ændring trådte i kraft 1849.

6. gang 1849. Lægd 48 Ubby sogn, Holbæk amt, Gr. I, bd. xxx
no. Æ 457, Nyt no. 192
Niels Johansen[s Søn] Jens [Nielsen] Født i Ubby, 14 Aar, født i Ubby 3-1-1835 Opholdssted: Ubby

Han er nu blevet genoptaget i lægdsrullen i året Æ. Dvs. året 1849.

\\\\b
7. gang 1854. Lægd 48 Ubby sogn, Holbæk amt, Gr. I, bd. xxx
gl. no. 192, Nyt no. 102
Niels Johansen[s Søn] Jens [Nielsen] Født i Ubby, 19 Aar, f. 1835, Ophold: Ubby
64¼".
Vedtegning: Nu udviklet. Inf. no.385. Session 1858, 30-5-1858, Ov. 2.Btl 15/58

8. gang 1863. Lægd 48 Ubby sogn, Holbæk amt, Gr. I, bd. xxx
gl. no. 102, Nyt no. 50
Niels Johansen[s Søn] Jens [Nielsen] Født i Ubby 1835, , Ophold: Ubby
64½".
1858 Sold. 2L Batt. 30-5-58.
Flytter til 44 N9. (dvs Svallerup sogn).
Nyt lægd no. 357, i året N (= 1863)

Der er ikke noget med om indkaldelse til krigen i dette.

\\\\b
9. gang 1863, lægd 357 Svallerup sogn, Holbæk amt, Gr. I, bd. 17
gl. nr. N9
Jens Nielsen f. Ubby 1835, højde 64¼ "
1858 S<ession> 1866 konst 34 Battl.
Afsked 2/74, (= 2 kvartal 1874)

Her er der heller ikke noget om krigstjeneste. Han bliver først afskediget i 1874.

Af disse lægdsruller fremgår det at han opholder sig hele tiden i Ubby sogn indtil han i 1863 flytter til Svallerup. Der er dog et lille hul i perioden hvor han er slettet af rullen. Det var han i 2 år.

Denne viden kan bruges til at finde ud af hvor i sognet han har opholdt sig. Han er nu fundet i FT 1850, 1855, 1860. Her er han indenfor Ubby sogn. Han er måske kommet hjemme fra inden konfirmationen efter som han kaldes plejebarn i FT 1850.
¤

2. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 3 #
FT 1840 i Ubby Sogn. 1 huus, fam. 25 s. 196, opslag 5
Niels Johansen, 35 aar, gift, husmand lever af sin jordlod
Ane Johansdatter, 37 aar, gift, hans kone
Karen Nielsdatter, 10 aar, ug, barn
Johan Nielsen, 8 aar, ug, barn
Jens Nielsen, 5 aar, ug, barn
Johanne Marie Nielsdatter, 1 aar, ug, barn

Ved denne tælling er alle 4 søskende født og deres mor er stadig levende. Hun dør i 1843.
¤

3. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 4 #
FT 1845, Ubby sogn, fam. 19, 1 huus, no. 19 s. 261, opslag 10
Niels Johansen, 40 aar, gift, f. i Sæby s. Huusmand, lever af sin jordlod.
Malene Nielsdatter,35 aar, gift, f. i Ll. Fuglede, hans kone
Johan Nielsen, 13 aar, ug, barn f. i. s.
Jens Nielsen, 10 aar, ug, barn f. i. s.
Johanne Marie Nielsdatter, 6 aar, ug, barn f. i. s.

Tipoldefars første kone Ane Johansdatter døde 24 Februar 1843 og han giftede sig igen den 9 juni 1843 med Magdalene Nielsdatter. Tipoldefar har altså været alene med 3 mindreårige børn, heriblandt oldefar Jens Nielsen. Det har antagelig ikke været let overskueligt for ham. Han kunne måske have ladet den ældste Karen blive hjemme og være med, men hun kom ud at tjene i 1844. Hun flyttede til Bjerre, hvor hun tjente på Toftegaard hos Lars Nielsen. (Det er i øvrigt hos Jørgen Helges tiptipoldefar). Hun blev i øvrigt boende i Bjerre resten af sit liv.
¤

4. Han blev konfirmeret 1849 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. 5 #
Ubby sogn, konfirmerede drenge 1849, opslag 69
nr. 6 af 10 drenge
Jens Nielsen i Uby, f. 3. jan og døbt 8. feb 1835
Fader: hmd Niels Johansen i Uby
Kundskab og opførsel: G og sædelig. Vaccineret af Hertz 1835

Det ser ud til at konfirmanderne er indskrevet efter karakter. Oldefar er nr. 6 af 10 drenge. Der var 12 piger til samme konfirmation. De har nogenlunde samme karakterer. Der er ingen dato angivet for konfirmationen i kirkebogen. Datoen har være kendt af alle? Det er normalt 1. søndag efter påske. I dette tilfælde var det så den 15. april 1849
¤

5. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1850 i Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK. 6 #
FT 1850, Ubby sogn, Kelleklinte, nr. 158, 1 Gaard, opslag 26
Christopher Jensen, 46 gift, f. i s. Gaardmand, husfader
Karen Pedersdatter, 44 gift, f. i s. hans Kone
Ane Marie Nielsdatter, 76 Enke, f. i s. husfaders moder, Aftægtskone.
Ane Kirstine Christophersdatter, 4 ug, f. i s. deres Børn
Christiane Christophersdatter, 1 ug, f. i s. deres Børn
Jens Nielsen, 16 ug, deres Plejesøn
Anders Sørensen, 32 ug, f. i Vidskinge sogn, Tjenestefolk
Peder Jørgensen, 19 ug, f. i s. Tjenestefolk
Ane Larsdatter, 29 ug, Tømmerup sogn, Tjenestefolk
Dorthe ?-datter, 35 ug, Tjenestefolk

Det er ikke helt sikkert at det er den rigtige Jens Nielsen som er plejesøn her. Det kræver fx. at der kan findes en forbindelse til den familie han er hos. Forbindelsen kunne være gennem Enken Ane Marie Nielsdatter. Hun kan være i familie med hans stedmoder Magdalene Nielsdatter.
Der er forsket i denne mulighed, men resultatet er ikke helt klar endnu.

Alternativt er der en Jens Nielsen, 16 år som tjener i Klouby. (se opslag 22).
¤

6. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK. 7 #
FT 1855, Ubby sogn, Kelleklinte, 1 Gaard, opslag 15
Gl. Christopher Jensen, 51 gift, f. i s. Gmd. Husfader
Karen Pedersen, 49 gift, f. i s. hans Kone
Ane Christophersdatter, 9 ug, f. i s. deres Barn
Christiane Christophersdatter, 6 ug, f. i s. deres Barn
Jens Nielsen, 21 ug, f. i s. Tjenestefolk
Peder Pedersen, 19 ug, f. i s. Tjenestefolk
Anna Nielsen, 19 ug, f. i s. Tjenestefolk
Johan Nielsen, 16 ug, f. i s. Tjenestefolk
Ane Maria Nielsdatter, 81 Enke, f. i s. Aftægtskone

Oldefar Jens Nielsen er nu blandt tjenestefolkene og ikke længere plejesøn. Men der er samme forbehold som ved FT 1850.
¤

7. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK. 8 #
FT 1860 Ubby sogn, Ubby by, 1 Gaard, opslag 10b
Peder Rasmussen, 64 gift, f. i Vidskinge, Gmd. huusfader
Maren Olsdatter, 54 gift, f. i s. hans Kone
Maren Pedersdatter, 23 ug, f. i s. deres Barn
Ane Marie Pedersdatter, 21 ug, f. i s. deres Barn
Ole Pedersen, 16, ug, f. i s. deres Barn
Peder Pedersen, 12 ug, f. i s. deres Barn
Niels Sørensen, 18 ug, f. i s. deres Tjenestefolk
Jens Nielsen, 26 ug, f. i s. deres Tjenestefolk
Mette Marie, 17 ug, f. i s. deres Tjenestefolk

Det ser ud til oldefar har været forkarl på denne gård i Ubby. Der er ikke flere Jens Nielsen på 26 år i Ubby sogn 1860. Oplysninger fra lægdsrullen om at han flytter til Svallerup i 1863 er med til at bestemme han må være den rigtige. Omvendt så må oplysningerne fra folketællingen 1901 om at han flyttede til Svallerup i 1859 være forkerte. Her nok tale om en huske eller regnefejl. Lægdsrullen er bedre dokumentation.

Gården han tjener på er Vestergård, Dyssevej 10.
Kilde: Lokalhistorien.dk Gårde og slægter i Ubby.
¤

8. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1870 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark. 9 #
FT 1870 i Svallerup Sogn, Bjerre By. En gaard s. 114, opslag 34
Lars Johansen, 59 aar, g. f. i Buerup, Sæby sogn, Husfader, Gaardfæster
Ane Olsdatter, 53 aar, g. f. i Bjerre, Husmoder
Ole Larsen, 16 aar, ugift, f. i Bjerre, barn
Jens Nielsen, 35 aar, ug. f. i Uby, Tyende, karl
Ane Sophie Jensen, 21 aar ug. f. i Brandstrup Sorø Amt, Tyende, Pige

Oldefar tjener her hos sin farbror på Lynggaarden i Bjerre, hans farbror var fæstebonde på denne. (se p.17e).
¤

9. Han arbejdede som Landarbejder og husmand 1877-1906 på Bjerre Mark, Svallerup sogn. 10 #
Han er husmand med 3 td. ld, og han slog sten om vinteren, hvor der ikke var så meget arbejde på gårdene. Han arbejdede som daglejer for sin fætter Chr. Pedersen på Gammelgård og for sine to farbrødre Lars og Peder Johansen som havde Lynggården og Skånshøjgård.
¤

10. Køb af ejendom: 2 Jul. 1877, Bjerre Mark, Svallerup sogn. 11 #
Fra Skøde og pante ptk 26, f. 526\\\\tab\\\\tab
16 juni 1877
Stempel 29 kr 30 øre

KØBEKONTRAKT.

Ifølge hvilken jeg underskrevne Hans Olsen, husmand i Bierre sælger og overdrager til Tjenestekarl Jens Nielsen det hus af Bierre Bys Mark, Svallerup Sogn med Jordlod, der under Matr. No. 41a står Anført for Hartkorn 3 skp 1 fdk 1 1/4 alb, med Gl. skat 7 Kr 31 øre som tilhører mig ifølge Skjøde Tinglyst 25 Oktober 1873. Huse til ...... af Kjøberen førskommende 1 April i den Stand, hvori det Er og forefindes, og er det medtaget af denne Stand ikke maa være ringere end den, hvori huset nu Befindes. Med huset følger murer og nagelfast apperatur, dog ikke bryggkjedel, Kakkelovnen eller andet ................. Fremdeles medfølger Foder og Gødning, hvermed bemærkes, at Sælgeren har forpligtiget sig til at omgaas Foderbeholdningen med Orden og Sparsomhed, ikke at for ... den Besætning, der nu findes med Undtagelse af det lille Kvantum Langhalm, der i øjeblikket er tilbage ved huset, hvilket Sælgeren har forbeholdt sig.

I øvrigt ere Kjøbets Vilkaar følgende: Kjøberen har i Et og Alt at opfylde de Vilkaar under hvilke sælgeren er Ejer af Huset ifølge anmeldte Skjøde. Nemlig udreder han for indeværende Aar og fremdeles den ejendommen paahvilende Arvefæsteafgift til Nørager (s) ejer af 4 Td. Byg og Rekognition ved Ejerskifte af 8 Td By, for hvilken afgift vi nu for bestandigt er forbeholdt 1ste Panteret i Ejendommen og dennes Afgrøde. Sælgeren betaler Skatterne for indeværende Aars 1ste halvdel og frigør Ejendommen for ansvarlige Restancer, heraf følger at han også betaler Kommuneafgifter for 1ste halvaar.

For det Tilfælde, at Sælgeren ikke an omarrangere sig med far Skrædder Søren Olsen, der har Aftægt er indrømmet fri Bolig i Huset for sin Person i sin Livstid, er det vedtaget, at Sælgeren opfører en tilbygning til huset, hvor Kjøberen ............... 4 fag, til samme Bredde som huset opført af ...... eller Gavntømmer, klinede Vægge og Straatag, inddelt til 2 Fag Stue, 1 Fag Indgang og .......... Og 1 Fag Tørvehus, med Loft, Vinduer og Døre, i enhver henseende forsvarligt, hvilken Bolig blive til Søren Olsen udelukkende Afbenyttelse i hans Livstid. Tilbygningen, der skal være fuld færdig til 24 Juni der, tilhører Kjøberen, som dermed har at holde den i forsvarlig Stand aarlig i Søren Olsens Livstid.

2
Som Kjøbesum er betinget den Summa 2900,- skriver to tusinde ni hundrede Kroner, der afdrages forlods. Kjøberen overtager og indfrier, uden Ansvar for Sælgeren, den ejendommen indestående behæftelse til Kammerherre, Greve A. Moltke for 1100 ,- skriver et tusinde et hundrede Kroner. Renterne af denne Kapital for 1/2 til førstkommende 11 Juni betales hver af parterne med det halve.

Restbeløber 1800,- skriver et tusinde otte hundrede Kroner, betaler Kjøberen kontant til Sælgeren førstkommende 11 Juni.

3
Kjøberen udreder alle med nærværende overdragelse det udstedede Skjøde m.m. forbundne Omkostninger uden Undtagelse, deriblandt Rekognition til Nørager Ejer.


Et lovligt Skjøde...............med denne kontrakt vil blive udstedt, naar Kjøbesummen efter 2de punkter er berigtiget.

Med hensyn til det til denne kontrakt forbrugte stemplede Papir bemærkes, at der til anmeldte Kjøbesum..............................................................................2900.00 kommer.
Arvefæsteafgifter efter sidst Kapiteltaxt Kr. 52,68...........1317.00
Rekognition.............................................................................105.36
Vedligeholdelse af til Nemlig 10 Kr, altsaa for 5 aar.............50.00
..................................................................................I alt 4372.36

Skøde: vedtaget\\\\tabOlivias minde 2. januar 1877
\\\\tab\\\\tabHans Olsen Jens NielsenSkøde på huset\\\\tab\\\\tab\\\\tab

S K J Ø D E
Da Kjøberen Jens Nielsen nu har betalt mig de i Kontrakten 2. pkt anmeldte 1800.- skriver et tusinde otte hundrede Kroner i øvrigt paataget sig at opfylde Kjøbekontraktens bestemmelser kan meddeles ham hermed lovligt skjøde paa anmeldte Ejendom med Tilligende fri og kvit for hver Mands Krav og tiltale.

Til bekræftelse under min hvormed vidne

\\\\tabp.t. Olivias minde 12 Juni 1877


Til Vitterlighed FogNiels Nielsen\\\\tabHans Olsen
¤

11. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1880 på Bjerre Mark, Svallerup sogn. 12 #
FT 1880, Svallerup s. Bjerre By. nr. 13 en gaard s. 114, opslag 25
Lars Johansen, 69 Enkemand, f. i Sæby sogn, Husfader, Gaardejer, enkemand
Ole Larsen, 26 gift, f. i s. bestyrer for hans fader
Ane Mette Jensen, 24 gift, f. i s. hans Kone, Husbestyrerinde
Jens Peter Larsen, 2 ug, f. i s. hans Barn
Jens Nielsen, 45 ug, Uby sogn, Tjenestefolk
Jodine(?) Marie Rasmusen, 20 ug f. i s. Tjenestefolk
Peder Jensen, 16 ug, f. i s. Tjenestefolk
Ane Marie Jørgensen, 36 ug, f. i Uby, Sypige

Oldefar Jens Nielsen tjener fortsat hos sin farbror Lars Johansen. Han er 45 år, men er stadig ikke gift. Det bliver han dog samme år. Men han havde dog købt huset matr. nr 41a ved Urhøj. Her var der nogle aftægtsforpligtigelser som har fået ham til at tage den med ro. Se købekontrakten.
¤

12. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1890 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark, Urhøjvej 16. 13 #
FT 1890 i Svallerup Sogn, Bjerre (By), fam. 8, opslag 53 \\b0
Jens Nielsen, husfader, gift, 55 aar, f. i Ubby, Husmand, hmd
Christiane Hansen, gift, husmoder, 39, aar f. i Reerslev
Ane Magdalene Nielsen, ug 8 aar, f. i Bjerre, barn
Karen Marie Nielsen, ug, 7 aar, f. i Bjerre, barn
Lars Johan Nielsen, ug, 5 aar, f. i Bjerre, barn
Mariane Nielsen, ug, 3 aar, f. i Bjerre, barn
Maren Kirstine Nielsen, under 1 aar, f. i Bjerre, barn

De bor i huset Matr no 41a, ved siden af Urhøjgaard. De to yngste børn er ikke født endnu.
¤

13. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1901 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark. 14 #
FT 1901 i Svallerup Sogn, Bjerre (By) matr. No 41b, opslag 163-164
Husliste No.39
Jens Nielsen, gift, f. 3-1-1835 i Ubby Sogn, til sognet fra Ubby 1859, husfader og husmand
Christiane Hansen, gift, f. 26-12-1851 i Reerslev, husmoder til sognet fra Gjørløv 1880, gift 1880 7 levende børn.
Mariane Nielsen, ug, f. 26-11-1886, f. i s. barn
Maren Kirstine Nielsen, ug, f. 9-2-1889, f. i s. barn
Niels Peder Nielsen, ug, f. 4-4-1891, f. i s. barn
Hans Peder Nielsen, ug, f. 16-7-1894, f. i s. barn

Alle børn er født, men de tre ældste er ude at tjene. Lars Johan (farfar) tjener på Vestervang hos Christen Olsen.
¤

14. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1906 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark. 15 #
FT 1906 i Svallerup Sogn, Bjerre (By) Matr. No 41b, tællingsliste nr. 9, opslag 30

Jens Nielsen, f. 3. Januar 1835, gift, husfader, arbejder ved landbruget.
Christiane Nielsen, f. 26-12-1849 gift, husmoder
Hans Peder Nielsen, f. 16-7-1894 ug, Barn
Karoline Amalie Rasmussen, f. 19. dec. 1903 ug, Barn

Der er en fejl ved Christianes fødselsaar, hun er født i 1851 og ikke i 1849.
Hans Peter er den sidste af de hjemmeværende børn. Karoline er deres barnebarn, født af Marie uden for ægteskab. Karolines far døde inden de blev gift. Oldefar døde samme aar 1906 på Karolines fødselsdag. Den dag hun blev 3 aar.
¤


Jens blev gift med Husmor Christiane Hansen {p.D.02}, datter af Hans Pedersen {p.E.03} og Maren Pedersdatter {p.E.04}, den 2 Aug. 1880 i Gørlev Kirke, , Gørlev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Christiane blev født den 26 Dec. 1851 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 23 Maj 1852 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn,16 døde den 6 Feb. 1940 i Svallerup Sogn, Svallerup Mark i en alder af 88 år, og blev begravet den 12 Feb. 1940 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Et andet navn for Christiane var Kristiane Nielsen.

Om Jens og Christiane:

1. Vielse: 2 Aug. 1880, Gørlev Kirke, , Gørlev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 17 #
Gørlev sogn, Viede 1880, opslag 139
Nr. 3, den 2. aug. 1880
Viet: Ungkarl og husejer Jens Nielsen 45 Aar gl af Bjerre og pige Kristiane Hansen 29 Aar gl. tjener Grmd. Jens Hansen i Ulstrup.
Forlovere: Skrædder Peder Larsen, Bjerre og armd. Hans Pedersen i Ulstrup. Han født 1835 og hun født 1854. Viet af Hertz. viet 2 august 1880 i Gørlev kirke.

Skrædder Peder Larsen er hans svoger gift med søsteren Karen Nielsdatter. Det er usikkert om Hans Pedersen er Christianes svoger, gift med Karen Sophie ved Aagaard eller det er en anden med samme navn. Hun tjener hos en selvejerbonde Peder Pedersen i Ulstrup 1. feb 1880. Men det ser ud til hun har skiftet plads inden august for ved vielsen stå der hun tjener Gmd. Jens Hansen i Ulstrup. Der er en Gårdmand Jens Hansen i FT 1880. Han er enkemand og 71 år. Gården bestyres af sønnen Peder Jensen og hans kone Ane Marie.

Farbror Hans Peder Nielsen vidste hvor Christiane tjente i Ulstrup da de blev gift i aug. 1880. Men jeg er usikker på udpegningen af stedet.
¤

Notater: #
Folketællinger: kilder til oldemor p.D.2

Oldemor Christiane er med i 12 tællinger: 1855+, 1860+, 1870+, 1880+, 1890+, 1901+, 1906+, 1911+, 1916+, 1921+, 1925+, og 1930+.

Hvad findes der af billeder:
Der findes nogle stykker. Men i alt kendes under 10 stk.

Det ældste er fra 1898. Det er gruppebilledet med hele familien Jens Nielsen. Af dette er der lavet portrætter af oldemor og oldefar.

Fødte børn af Christiane. Hun fik 7 børn.

Svallerup sogn, fødte 1881 opslag 38
1) Ane Magdalene Nielsen (p.05c)
født 25. august 1881, Hjemmedøbt 26 aug. Moderen 30 år.
Forældre: Jens Nielsen og hustru Kristiane Hansen
Faddere: Inds. Ole Larsen og hustru Ane Mette Jensen på Bjerre Mark. Pige Anna Sophie Pedersen, af Gjørlev Mark og Sogn. Gmd Peder Johansen paa Bjerre Mark og ungkarl Jens Chr, Pedersen ibidem.

Ole Larsen og hans kone Ane Mette er oldefars fætter, søn af Lars Johansen på Lynggården i Bjerre. Pigen Anna (hed vist nok Ane) Sophie Pedersen fra Gørlev er oldemors søsterdatter. Dvs. at der er faster Anes kusine, som hun tilsyneladende er blevet opkaldt efter. Denne kusine rejste vist nok alene til Amerika og vendte aldrig tilbage (se xxc). Peder Johansen er oldefars farbroder på Skånsgård i Bjerre. Derimod er der svært at sige hvem Jens Chr. Pedersen er. Idet oldefar havde en fætter, som var søn af P. Johansen, men hans søster Karen i Bjerre havde en søn af samme navn født samme år (1858) med ca, fire mdr's mellemrum. (senere Chr. Pedersen Gammelgård). Det kan vel lige så godt være den ene som den anden. De har i øvrigt sikkert været med begge to.

Svallerup sogn, fødte 1883, opslag 42
2) Karen Marie Nielsen (p.06c)
født: 16 Januar 1883, døbt: 21 marts 1883
Forældre: Hmd Jens Nielsen og Hustru Kristiane Hansen paa Bjerre Mark.
Faddere: Moderen bærer Barnet. Indsidder Ole Larsens Hustru Ane Mette Jensdatter paa Bjerre Mark. Gmd. Peder Johansen, Ungkarl Jens Kristian Pedersen, Ungkarls Jens Kristian Pedersen, <alle> paa Bjerre Mark. Moderen 33 Aar.

Det er de samme der medvirker ved denne dåb som det var ved Anes dåb. Her er begge Jens Kristian Pedersen dog med.

Svallerup sogn, fødte 1884, opslag 13, 1877-1891
3) Lars Johan Nielsen (p.C01)
Født 6 nov 1884, døbt 26 dec 1884
Forældre: Hmd. Jens Nielsen og hustrue Kristiane Hansen paa Bjerre Mark (34 år)
Faddere: Husmand Johan Nielsen og hustru Johanne Jensen paa Reerslev Mark i Reerslev sogn. Gmd Ole Larsen og hustru Ane Mette Jensen Bjerre Mark. Hmd. <Skrædder> Peder Larsen ibidem.

Johan Nielsen og konen er farfars farbror og tante, som boede ovre ved Nørager, hvor han arbejdede. (se p.10d) og (p.54d) Ole Larsen er oldefars fætter, søn af Lars Johansen. Ole havde Lynggården efter sin far.
Skrædder Peder Larsen er farfars onkel, han var gift med oldefars søster Karen Nielsdatter (se p09d). Degnen har ikke Peder Larsen som skrædder. Det er med hos præsten.


Svallerup sogn, fødte 1886, opslag 51
4) Mariane Nielsen (p.07c)
Født: 26. November 1886, døbt: 23. Januar 1887
Forældre: Hmd. Jens Nielsen og Hustru Kristiane Hansen paa Bjerre Mark.
Faddere: Hmd. Hans Pedersen af Ulstrup i Gjørlev Sogn og Hustru Sofie Hansen, Skomager Kristian Jensen og Hustru Maren Kirstine Nielsen af Bjerre Mark, Ungkarl Emil Pedersen ibidem. Moderen 36 aar.

Hans Pedersen og Sofie er oldemors søster og svoger som arbejdede på Ågaard. Skomageren er jeg usikker på hvem er. Emil er vist en fætter til det døbte barn og søn af Hans og Sofie. Han er 16 år i 1886.

Svallerup sogn, fødte 1889, opslag 56
5) Maren Kirstine Nielsen (p.08c)
Født: 9. Februar 1889, døbt: 18 April 1889
Forældre: Hmd. Jens Nielsen og Hustru Kristiane Hansen af Bjerre Mark.
Faddere: Gmd. Hans Sørensen og Hustru Ane Marie Madsen paa Bjerre Mark, Hmd. Kristian Jensens Hustru Maren Kirstine Nielsen ibid. Ungkarl Jens Kristian Pedersen ibid., Tjenestekarl Kristen Nielsen hos Gmd. Ole Larsen ibidem.

Har ikke styr på alle fadderne her (endnu). Der er både familie og naboer med her. Hmd. Kristian Jensen og Hustru er dem som tidligere blev kaldt skomager. Tjenestekarlen Kristen er ukendt. Det ser ud til at personerne har tilknytning til de to gårde Skånsgård og Lynggården i Bjerre.

Svallerup sogn, fødte 1891, opslag 29
6) Niels Peder Nielsen (p.09c)
Født 4. April 1891, døbt: 24. Maj 1891
Forældre: Hmd. Jens Nielsen og Hustru Kristiane Hansen af Bjerre Mark.
Faddere: Hmd. Hans Hansen og Hustru Kirsten Hansen af Jordløse Sogn, Gmd Ole Larsens Enke Ane Mette Jensen af Bjerre, Hmd. og Skrædder Peder Larsen ibidem, Ungkarl Hans Nielsen hos Gmd. Ole Larsens Enke af Bjerre. Moderen 42 Aar

Ved denne dåb er det igen familie som er flest. På nær ungkarl Hans Nielsen er alle fra familien. Hans og Kirsten fra Jorløse er oldemors søster og svoger. Ole Larsen var oldefars fætter og Skrædder Peder Larsen er hans svoger.

Svallerup sogn, fødte 1894, opslag 11
7) Hans Peder Nielsen (p.10c)
Født: 16 Juli 1894, Døbt: 26 August 1894
Forældre: Husmand Jens Nielsen af Bjerre Mark og Hustru Kristiane Hansen, 46 aar.
Faddere: Moderen bar Barnet, Husmand Kristian Jensens Hustru Maren Kirstine Nielsen af Bjerre Mark, Boelsmand Peder Larsen og Ungkarl Jens Peter Larsen og Avlskarl og Ungkarl Niels Peter Jensen, alle af Bjerre Mark.
Fødehjemstedet er Svallerup sogn.

Her er fadderne lidt mere blandet igen. Kristian Jensen og hustru er med for 3. gang. Det er ikke familie men naboer. Skrædder Peder Larsen er blevet Boelsmand, Jens Peter Larsen er familie mens Niels Peter Jensen er ukendt og ikke familie.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. 18 #
FT 1855 i Reerslev sogn, 1 huus i Reerslev, 1 fam. opslag 15
Hans Pedersen, 51, gift f. i. s., arbejdsmand, husfader
Maren Pedersen, 39, gift f. i. s., husmoder
Peder Hansen, 15, ug, f. i. s. barn
Sophie Hansen, 13, ug, f. i. s. barn
Søren Hansen, 8, ug, f. i. s. barn
Christine Hansen, 6, ug, f. i. s. barn
Christiane Hansen, 4, ug, f. i. s. barn
Kirsten Hansen, 6, ug, f. i. s. barn
Lars Hansen, 2, ug, f. i. s. barn
Frederikke Hansen,15 ug, f. i. s. barn

Oldemor Christiane er her hjemme sammen med syv af sine søskende. Børnene står lidt i rodet orden. Således er Frederikke den ældste af dem alle sammen, men opført sidst. Der har nok været tvivl om hun skulle opføres hjemme eller ude. Hun er i øvrigt ældre end angivet her, hun fyldte 17 år i april, det år tællingen blev foretaget. De to piger med samme alder er rigtig nok, selvom de ikke står ved siden af hinanden Kristine og Kirsten er tvillinger.
¤

2. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. 19 #
FT 1860 i Reerslev sogn, 1 huus i Reerslev, 1 familie, opslag 6b
Hans Pedersen, 57, gift f. i. s., understøttes af fattigvæsenet
Maren Pedersen, 44, gift f. i. s., husmoder, hans kone
Søren Hansen, 13, ug, f. i. s., barn
Ane Christine Hansen, 11, ug, f. i. s., barn
Kirsten Hansen, 11, ug, f. i. s., barn
Christiane Hansen, 9, ug, f. i. s., barn
Lars Hansen, 6, ug, f. i. s., barn
Niels Hansen, 4, ug, f. i. s., barn
Jens Hansen, 3, ug, f. i. s., barn

De fire ældste søskende er nu kommet ud at tjene, men der er stadig syv hjemmeværende børn. Tipoldemor havde fået en mere som døde (se 14d). Dvs. i alt 11 levende børn og en død på dette tidspunkt. Vi kan også se det har været svært at skaffe føden til alle de børn for en arbejdsmand. De har været helt eller delvist støttet af fattigvæsenet. Vi ved faktisk heller ikke om Hans Pedersen var syg, men han døde i 1866 knapt 63 år gl.
¤

3. Hun blev konfirmeret 30 Sep. 1866 i Ruds Vedby Kirke. 20 #
Ruds Vedby sogn, konfirmerede 1866, opslag 186
Nr. 24 - 1 efterår. den 30. september
Christiane Hansen af Sygehjemmet p<aa> Conradineslyst.
født: 26. dec. 1856, Dåb: 23 Mai 1852 i Reerslev.
Karakter: ret god opførsel meget god. Vacc. 6 Juli 1854 af Hasse.
f<orældre> afd. Arbejdsmand Hans Pedersen i fattighuset og hustru Maren Pedersen.

Læg mærke til hun bliver konfirmeret få dage efter hendes fars død og dagen efter hans begravelse.
¤

4. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1870 i Ruds Vedby Fattighus, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK. 21 #
FT 1870 i Ruds Vedby sogn, fattiggården/-huset, opslag 29-30
Maren Petersen, 52, enke, f. i Reerslev sogn, husmoder
Kristiane Hansen, 18, ug, f. i Reerslev sogn, en datter, Tjenestepige.
Anmærkning: Hun tjener i Karsholte, Tersløse s. H.a.

Vi ser at tipoldemor endnu 4 år efter hendes mands død bor i fattighuset i Ruds Vedby. Der bor i alt 6 familier i Fattighuset. Christiane er talt med her i Ruds Vedby. Fordi hun er her på tællingsdagen. Så hun skal ikke regnes som hjemmeværende barn på dette tidspunkt. Den mindste dreng Jens er kun 12 år i 1870. Han må være sat i pleje. Han er måske hos en af sine ældre søskende.

Hvis tællingen i Karsholte, Tersløse sogn er ført rigtigt så bør Christiane være i en tillægsliste. Har søgt hende der. Der er kun en som er fraværende på tællingsdagen i sognet. Hun er i København 14 dage.

Det kan være en fejl at Christiane ikke er nævnt i en af fraværslisterne i Tersløse. En anden mulighed er at hun bor hjemme og går til Karsholte hver dag. Det er muligt men det er en pæn tur hver dag.

Hun er ikke søgt systematisk i Tersløse sogn. Teoretisk kan hun være talt med der også. Så hun er med 2 gange?
¤

5. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1880 i Ulstrup by, Bakkendrup sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK. 22 #
FT 1880 i Bakkendrup sogn, Ulstrup by, Opslag 18
No.19 en Gaard med 1 fam.
Peder Pedersen, 58 f. i Oesløv sogn, Sorø amt, Enkemand, Huusfader, Gårdejer, Jordbruger
Maren Petrine Hedevig Pedersen, 24 ug, f. i Lundforlund s., Sorø amt, hans Barn
Ane Marie Elisabeth Pedersen, 22 ug, f. i Lundforlund s. Sorø amt, hans Barn
Karl Ludvig Pedersen, 10 ug, f. i s. hans barn
Karl Julius Emil Povelsen, 19 ug, f. i Lynge sogn, Elev ved Landvæsen
Hilda Henriette Kehlet 15 ug, f. i Vordingborg landsogn, Præstø amt, Husholdningselev
Lars Peder Hansen, 17 ug, f. i s. Tjenestefolk
Christiane Hansen, 29 ug, f. i. Reerslev sogn, Holbæk amt, Tjenestefolk
Christiane Pedersen, 20 ug, f. i Hallenslev sogn, Holbæk amt, Tjenestefolk.

Døtrene Maren og Ane Marie er født 20 sep. 1855 og 6 april 1857 i Lundforlund sogn.
Deres mor hedder Lise Birgitte Pedersen f. Jacobsen. Opslaget er foretaget for at være sikker på der stod Lundforlund i tællingen.

Hilda er slået op for at læse hendes navn. Hendes far er skolelærer i Bakkebølle Viggo Mads Vinding Kehlet og hustru Karen Marie Jacobsen. Det kan se ud til hun er husholdningselev hos sin onkel. Hendes formodede moster er død.

Ved tællingen 1880 er der 4 gårde og 15 huse i Ulstrup. Der er i alt 121 personer. Jeg ved ikke helt præcis hvilken gård det er. Jeg har spurgt Hans Peder og han vidste det. Hans mor havde fortalt det. Men jeg er ikke sikker på udpegningen. Det var en gård lige inden man kommer til Gørlev fra Tissø siden. Jeg havde indtryk af at der var den på venstre side. Men det er ikke helt sikkert. Jeg kan ikke se der er nogen familierelation mellem Christiane og de øvrige personer.

I hver fald er det ikke nogen helt almindelig gård når der er Landvæsens elev og Husholdnings elev.
Det er muligt at finde frem til gården i SKPK ved yderligere undersøgelser. Det er en selvejergård.
¤

6. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1890 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark, Urhøjvej 16. 13 #
FT 1890 i Svallerup Sogn, Bjerre (By), fam. 8, opslag 53 \\b0
Jens Nielsen, husfader, gift, 55 aar, f. i Ubby, Husmand, hmd
Christiane Hansen, gift, husmoder, 39, aar f. i Reerslev
Ane Magdalene Nielsen, ug 8 aar, f. i Bjerre, barn
Karen Marie Nielsen, ug, 7 aar, f. i Bjerre, barn
Lars Johan Nielsen, ug, 5 aar, f. i Bjerre, barn
Mariane Nielsen, ug, 3 aar, f. i Bjerre, barn
Maren Kirstine Nielsen, under 1 aar, f. i Bjerre, barn

De bor i huset Matr no 41a, ved siden af Urhøjgaard. De to yngste børn er ikke født endnu.
¤

7. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1901 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark. 23 #
FT 1901 i Svallerup Sogn, Bjerre (By) matr. No 41b, opslag 163-164
Husliste No.39
Jens Nielsen, gift, f. 3-1-1835 i Ubby Sogn, til sognet fra Ubby 1859, husfader og husmand
Christiane Hansen, gift, f. 26-12-1851 i Reerslev, husmoder til sognet fra Gjørløv 1880, gift 1880, 7 levende børn.
Mariane Nielsen, ug, f. 26-11-1886, f. i s. barn
Maren Kirstine Nielsen, ug, f. 9-2-1889, f. i s. barn
Niels Peder Nielsen, ug, f. 4-4-1891, f. i s. barn
Hans Peder Nielsen, ug, f. 16-7-1894, f. i s. barn

Alle børn er født, men de tre ældste er ude at tjene. Lars Johan (farfar) tjener på Vestervang hos Christen Olsen.
¤

8. Hun arbejdede som Husmoder og husmandskone 1880-1910 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 24 #
Hun har arbejdet som landhusmor i denne periode. Selvom hun i perioden havde 7 børn at tage vare på, så har hun sikkert også haft nogle timer som landarbejder på nabogårdene. Husmandsstedet med 3 tdr. ld. jord har ikke alene kunnet brødføde familien.

9. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1906 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark. 15 #
FT 1906 i Svallerup Sogn, Bjerre (By) Matr. No 41b, tællingsliste nr. 9, opslag 30

Jens Nielsen, f. 3. Januar 1835, gift, husfader, arbejder ved landbruget.
Christiane Nielsen, f. 26-12-1849 gift, husmoder
Hans Peder Nielsen, f. 16-7-1894 ug, Barn
Karoline Amalie Rasmussen, f. 19. dec. 1903 ug, Barn

Der er en fejl ved Christianes fødselsaar, hun er født i 1851 og ikke i 1849.
Hans Peter er den sidste af de hjemmeværende børn. Karoline er deres barnebarn, født af Marie uden for ægteskab. Karolines far døde inden de blev gift. Oldefar døde samme aar 1906 på Karolines fødselsdag. Den dag hun blev 3 aar.
¤

10. Salg af ejendom: 1907-1910, Bjerre Mark, Svallerup sogn. 25 #
Adkomst til ejendommen matr. nr. 41a efter Oldefars død.

Fra Skøde - og panteprotokol no. 45, s. 903
Arts og Skippinge Herreds skifteret. Kalundborg d. 30. jan. 1907.

Efter de pågældende myndige livsarvinger for deres Vedkommende dertil have meddelt fornødent samtykke og efter derom indkommen Begæring og de oplyste omstændigheder meddeles herved Enken Christiane Nielsen født Hansen af Bjerre tilladelse til i sin Enkestand overensstemmende med Forordning 21-5-1845 § 18 at hensidde i uskiftet Bo efter sin afdøde Mand Husmand Jens Nielsen.
Hvilket hermed meddeles til Bekendtgørelse for Vedkommende, hvem denne Skrivelse overlades.

M.A. Basse.


Foranstaaende skifteudskrift begæres herved tinglæst som adkomst for Christiane Nielsen f. Hansen paa Ejendommen Matr. No. 41a af Bjerre By, Svallerup Sogn af Hartkorn 3 Skp 1 Fdk. 1 ¼ Alb.
Retsanmærknig frafaldes om de Ejendommen paahvilende Prioteter og øvrige Behæftelser. Sidste Købesum plus Kapitaliserede afgifter androg 4372,36.


Høng d. 17-3-1910
For vedkommende: P.C. Halse.

Christiane sælger til Søren og Ane

Stempel 22 kr 55 øre
2. April 1910.

SKØDE
Underskrevne Christiane Nielsen født Hansen, Enke og Husmand Jens Nielsen af Bjerre, efter hvem jeg hensidder i uskiftet Bo, sælger og overdrager herved til min Svigersøn Søren Peder Sørensen der er hjemme hos mig efter adkomst der tinglæses samtidig hermed, tilhørende Husejendom i Bjerre By, Svallerup Sogn, hvis tilliggende findes Skyldsat under Matr. No 41a af Bjerre for Hartkorn 3Skp. 1Fdk 11/4 Alb.
Med Ejendommen følger dens rette Tilliggende og Tilhørende paastaaende Bygninger med mur- og Nagelfaste Tilbehør, hele Besætningen, alle Avlsredskaber og Maskiner samt Beholdningen af Foder og Gødning, endelig den i Jorden nedlagte Sæd og al Plantning og Hegn.

Overdragelsen sker i øvrigt paa følgende Vilkaar:

1.
Ejendommen overdrages Køberen med de samme almindelige og særlige Rettigheder og Byrder, hvormed den tilhørte min afdøde Mand og mig og bemærkes herved særligt, at ejendommen er Arvefæste under Nørager Gods, hvortil udredes i Aarlig afgift
4 Tdr. Byg og i Rekognition ved Ejerskifte 2 Aars Afgift og at Jagtretten muligvis er forbeholdt.

2.
Ejendommen med Tilbehør overtages af Køberen samtidig hermed og henligger den og det saaledes fremtidig for hans Regning og Risiko. Køberen udreder alle af Ejendommen herefter gaaende kongelige og kommunale skatter og afgifter, saa og Arvefæsteafgift og Tiende for Aaret 1910 og fremdeles

3.
Som Købesum er betinget 2150 Kr. skriver to tusinde et Hundrede og femti Kroner - foruden nedenstående aftægt- og berigtiges af Køberen skadesløst saaledes. (Løsøre Værdi ansættes til 700.-)

Køberen overtager alle eller indfrier samt forrenter fra 11 December 1909 den i Ejendommen indestaaende Gæld til Grev Moltke, der forrentes med 4% p.a. og andrager 1100.-
Køberen udbetaler kontant og skadeløst i den 11 Juni eller 11 December Termin, som indtræffer mindst 3 maaneder efter min Død til:

Min Datter Karen Marie Nielsen,
gift med Ferd. Sørensen i Ruds Vedby......................................175.00 kr
min søn, Arbejdsmand Lars Johan Nielsen, Bjerre Aas..............175.00 kr
min ugifte Datter Mariane Nielsen i Vinde Helsinge....................175.00 kr
min ugifte Datter Maren Kirstine Nielsen....................................175.00 kr
min Søn Snedkerlærling Niels P. Nielsen, Fuglede.....................175.00 kr
min søn Tjenestekarl Hans P. Nielsen, Jordløse.........................175.00 kr
.................................................................er 2150.00 kr

F) For disse udbetalinger, der ville være at forrente med 4% min dødsdag indtil betaling sker, forbeholdes Prioritet og Panteret i Ejendommen mod ligemed og jævnsides med den nedennævnte aftægt Jfr nedenfor. Det tilføjes at Mariane, Marie, Kristine og N. P. Nielsen er mindreaarige og Hans P. Nielsen er umyndig.

4.
Køberen og efterfølgende Ejere er den solgte Ejendom forpligter sig til at udrede følgende Aftægt til mig sålænge jer lever:
Frit Husly i en Stue i Huset, indrettet paa forsvarlig maade med Bræddegulv og en god Kogekakkelovn - Vedligeholdelsen heraf paahviler Ejeren.

En kontant aarlig Afgift paa min Bopæl med en Fjerde del = 15 kroner forud hver 1ste Maj, 1ste August, 1ste November og 1ste Februar, første Gang den 1ste Maj dette Aar for det kommende Kvartal.

I Søgsmaalstilfælde om Aftægten skal Frd. 25-1-1828 være gældende og betales Aftægtsyderen altid skadeløse Omkostninger uanset frd. 6 August 1824 Anvendelsen Frafaldes. Udbetalingen af de i §3b ommeldte Beløb i alt 1050 Kr med Renter m.v. til mine der nævnte Børn skal Køberen ved Medunderskrift herpaa meddele mig og dem oprykkende Prioritets 1100 Kr. til Grev Moltke i den herved solgte Ejendom Matr. no 41a af Bjerre med paastaande Bygninger, disses Mur- og Nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfurer og indmuret Gryde, Ejendommens Avl og Afgrøde paa Mark og i Hus, den Besætning af alle Slags, Inventarium og Avlsredskaber, Beholdningerne af Foder, Hø, Halm, Rodfrugter, Gødning og Ildebrændsel (al af Pantet gaaende Interesse), samt det Pantsattes Forssikringssummer.


Det skal dog være Ejendommens Ejer tilladt naar som helst at ombytte de i Ejendommens Ejer tilladt naar som helst at ombytte de i Ejendommen indestaaende 400 kr med saa stort et laan, som paa 1ste Prioritet efter Afgifterne kan erholdes af offentlige - derunder Kreditforeningen- eller Kreditkasse Midler, endog til forhøjet Rente og med statusmæssige Forpligtelser.

5.
Samtlige Omkostninger ved dette Skøde og Overdragelsens Berigtigelse i det hele, desuden også Rekognitionen, udredes af Køberen.
Med underskrevne Søren Peder Sørensen af Bjerre indgaar herved som Køber paa foranstaande Overdragelsesvilkaar, som jeg forpligter mig til nøje og redeligt at opfylde og navnlig meddeler jeg ved min Underskrift herpaa den foran betingede Panteret.

(SKØDE)
Og da Køber saaledes har opfyldt Overdragelsesvilkaarene, saa meddeler underskrevne Christiane Nielsen født Hansen, herved min Svigersøn Søren Peder Sørensen lovligt Skøde paa den indbemeldte Ejendom no. 41a af Bjerre By, Svallerup Sogn, hvilken Ejendom med rette tilliggende og Tilhørerende Bygninger m.v. herefter skal tilhøre ham som hans lovligt erhvervede Arvefæsteejendom med de Rettigheder og Byrder, som foranstaande Skøde og ældre Adkomster hjemle, idet jeg indestaar for Vanhjemmel.
Til Bekræftelse med vore Underskrifter
Vidnefast Bjerre P.T. Høng 17 Marts 1910
Som sælger\\tab\\tab\\tabsom køber
Christiane Nielsen\\tab\\tabSøren Peter Sørensen
\\tab m.f.p

Til Vitterlighed om rigtige Underskrift og Dato om Iagtagelse af D.L. 5-1-7 for

\\tab\\tab\\tabSælgerinden Vedkommende
P. Halse Sagfører\\tabBerthelsen, Godsforvalter
\\tab\\tab\\tab Høng

Der paahviler ikke Ejendommen Matr. no. 41a Bjerre By Svallerup Sogn, Skatterestancer til Amtstuen. Ejendommen er vurderet til Ejendomsskyld til 2800 kr.
Holbæk Amtstue d. 19-3-1910
C. Madsen, Fm.

I Anledning af forenstaaende Overdragelse af Matr. no. 41a af Bjerre til Søren Peder Sørensen er i Rekognition hertil indbetalt 2 Aaars Arvefæsteafgift - 8 Tdr. Byg, beregnet efter Kapitels taxt for Aaret 1909 Kr. 10.12 pr Tdr til 80.96 og vides i øvrigt Intet herfra at errindre imod Tinglæsning af foranstående Skøde, idet Herlighedsejernes Rettigheder efter det oprindelige Arvefæsteskøde forbeholdes.
Nørager Godskontor
d. 20 Marts 1910
Berthelsen.

Kr. 80,96
Stemplet til hoshæftede Skøde beregnes af:

Den kontante Købesum for fast Ejendom.................................................................................1450,00 Kr
Den aarlige Arvefæstafgift 4 Tdr. Byg á 10 Kr12 pr Tdr = 40,48 taget 25 gange.....................................................................................1012,00 Kr
Rekognition................................................................................80,96 Kr
Aftægten: Husly 20 Kr aarlig plus Kontant 60 Kr. aarligt taget 5 gange.......................................................................................400,00 Kr
i alt..........................................................................................2942,96Hvoraf 1ste Kl Taxt udgør---------------------------------------------------19,60 kr
hertil 2de Kl Taxt af løsøre værdi 700 Kr---------------------------------1,12 kr
og Pantebrevsstempel af 1050 kr (§36)-----------------------------------1,75 kr
\\tab i alt stempeltaxt.................................................22,50, kr

Høng den 20 Marts 1910
For vedkommende: P. Halse
¤

11. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1911 i Jorløse sogn. 26 #
FT 1911, Jordløse s. et hus matr. No. 9a. opslag xx (ej i AO 2010)

Hans Hansen f. 14-03-1851, enkemand, f. i Helsinge s. flyttet til Jordløse 1877, husfader, daglejer ved agerbrug.
Kristiane Nielsen, f. 26-12-1850 i Reerslev, husholderske
Karoline Amalie Rasmussen f. 19-12-1904 i Svallerup s., barn

Oldemor Christiane er nu flyttet ned til Jorløse for at være husholderske for sin svoger Hans Hansen. Hendes søster Kirsten var død samme år som oldefar. Hende, Hans Peter og Karoline flyttede altså til Jorløse ca. 1908. Hans Peder er konfirmeret dernede. Christiane boede først sammen med farmor og farfar, men det gik dårligt. De var blevet gift sommeren 1907 og boede i huset indtil 1. maj 1909. Det var i dette tidsrum hun flyttede, men det var hende som ejede huset. Den ældste datter Ane og Søren flyttede ind maj 1909, men Christiane er altså ikke flyttet tilbage med det samme idet hun optræder hernede 1-2-1911. Hun havde dog solgt huset til Søren og Ane i flg. Skødet i marts 1910 og deri betinget sig aftægt i en stue i huset. Men må altså først være flyttet et stykke tid efter dette.

Der er fejl i hendes fødselsår det er 1851 og ikke 1850. Det samme gælder med Karoline hun er født i 1903 og ikke 1904, som anført.
¤

12. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1916 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 27 #
FT 1916 Svallerup sogn, Bjerre Mark, Matr. Nr. 41a, Opslag 38
Tællings liste nr. 9. Tællingskommissær er Chr. Pedersen, Gammelgård.
Fam. 8
Søren Peder Sørensen f. 9-10-1883, gift, nej, Husfader, Landbruger, betaler 5 kr. i kommuneskat
Ane Sørensen f. 25-8-1881, gift, nej, Husmoder, Landbrug
Karen Sørensen f. 28-4-1907, ug, barn
Ester Sørensen f. 20-4-1912, ug. barn
Kristiane Nielsen f. 26-12-1849, Enke, Slægtning, Aftægt, Alderdomsunderstøttelse

Oldemor Christiane Hansen bor her igen sammen med svigersønnen og datteren ved Urhøjgård. I dag Urhøjvej 16.

Bemærk her er hendes navn igen stavet med K og hun har slægtsnavnet Nielsen. Hendes fødselsår er også forkert ved denne tælling.
¤

13. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1921 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark. 28 #
FT 1921, Svallerup sogn, matr. nr. 41a, fam. 26, opslag 30
Søren Peder Sørensen, f. 9-10-1882, gift, f. i Viskinge s. til sognet 1909, Husfader, Landarbejder, arbejder for Gdr. Chr. Pedersen
Ane Sørensen, f. 25-8-1881, gift, f. i s. Husmoder
Karen Sørensen, f. 28-4-1909 ug, f. i s. Barn
Ester Sørensen, f. 20-4-1912 ug, f. i s. Barn
Børge Sørensen, f. 3-10-1919 ug, f. i s. Barn
Kristiane Nielsen, f. 26-12-1850, Enke, f. i Reerslev, til sognet 1880, Slægtning.
¤

14. Hun findes i folketællingen 5 Nov. 1925 i Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk amt, DK. 29 #
FT 1925, Svallerup sogn, matr. nr. 30, fam. nr. 13, opslag 10
Søren Peter Sørensen, f. 2-10-1882, gift, f. i Viskinde s. H.a. Husfader, Arbejdsmand i Landbrug.
Ane Magdalene Nielsen, f. 25-8-1881, gift f. i s. Husmoder
Esther Christiane Sørensen, f. 20-4-1912, ug f. i s. Barn
Børge Johannes Sørensen, f. 3-9-1919, ug f. i s. Barn
Christiane Hansen, f. 26-12-1850, Enke f. i Reerslev, H.a. Slægtning, Aldersrentenyder.

Det er ikke helt klart om der bor 3 familier i dette hus. Der er ikke noget matr. nr. ved fam. 14 og 15.
¤

Deres børn:

          i.  Husmor Ane Magdalene Nielsen {p.05c} blev født den 25 Aug. 1881 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 22 Okt. 1881 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,30 døde den 24 Feb. 1968 i Svallerup Præstemark, Svallerup Sogn i en alder af 86 år, og blev begravet den 29 Feb. 1968 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Ane blev gift med Søren Peder Sørensen {p.25c/92c}, søn af Peder Sørensen {p.86d} og Ane Kirstine Hansen {p.18d}, den 8 Nov. 1907 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Søren Peder blev født den 9 Okt. 1882 i Rugtved, Viskinge sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 19 Nov. 1882, døde den 23 Jun. 1960 i Bjerre Havnemark, Havnemarken 2, Svallerup Sogn i en alder af 77 år, og blev begravet i Jun. 1960 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.

         ii.  Husmor Karen Marie Nielsen {p.06c} blev født den 16 Jan. 1883 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 21 Mar. 1883 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,31 døde den 15 Jun. 1949 i Ruds Vedby, Ruds Vedby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK i en alder af 66 år, og blev begravet den 21 Jun. 1949 i Ruds Vedby Kirke.32 Et andet navn for Karen var Faster I Ruds Vedby Marie Nielsen. Karen blev gift med Ferdinand Sørensen {p.26c/93c}, søn af Peder Sørensen {p.86d} og Ane Kirstine Hansen {p.18d}, den 16 Maj 1909 i Slagelse, Skt Mikkels sogn, Slagelse herred, Sorø amt, DK. Ferdinand blev født den 20 Jan. 1884 i Rugtved, Viskinge sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 6 Apr. 1884 i Viskinge kirke, Viskinge sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, døde den 23 Nov. 1963 i Ruds-Vedby, , Vestsjælland, DNK i en alder af 79 år, og blev begravet den 29 Nov. 1963 i Ruds Vedby Kirke. Karen havde et forhold til Alfred Johannes Rasmussen

        iii.  Bmd Lars Johan Nielsen {p.C.01} blev født den 6 Nov. 1884 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 26 Dec. 1884 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,33 døde den 1 Sep. 1947 i Bjerre Havnemark, Havnemarken 12, Svallerup Sogn34 i en alder af 62 år, og blev begravet den 6 Sep. 1947 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.35 Årsagen til hans død var Mavekræft. Et andet navn for Lars var Bmd Lars Nielsen. Lars blev gift med Husmor Margrethe Kirstine Jensen {p.C.02}, datter af Portør Søren Jensen {p.D.03} og Alvine Juliane Cecilie Neumann {p.D.04}, den 7 Jun. 1907 i Slagelse, Skt Peders Kirke, Slagelse herred, Sorø amt, Dk. Margrethe Kirstine blev født den 2 Jun. 1888 i Ny Holmstrup, Slagelse, Skt Peders Landsogn, blev døbt den 5 Aug. 1888 i Slagelse, Skt Peders Kirke, Slagelse herred, Sorø amt, Dk,36 døde den 20 Dec. 1950 på Kalundborg Sygehus, Kalundborg sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 62 år, og blev begravet den 28 Dec. 1950 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.37 Årsagen til hendes død var Underlivskræft. Et andet navn for Margrethe Kirstine var Margrethe Jensen.

         iv.  Husmor Mariane Nielsen {p.07c} blev født den 26 Nov. 1886 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 23 Jan. 1887 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,38 døde den 5 Maj 1965 i Vinde Helsinge, Kr. Helsinge s. i en alder af 78 år, og blev begravet i Maj 1965 i Kr. Helsinge Kirke. Mariane blev gift med Landmand Jørgen Peder Gert Kristoffersen {27c}, søn af Lars Christoffersen og Sidse Kathrine Christoffersen, den 9 Dec. 1910 i Kr. Helsinge Kirke. Jørgen Peder Gert blev født den 13 Sep. 1886 i Vinde Helsinge, Kr. Helsinge s., blev døbt den 5 Nov. 1886 i Kr. Helsinge Kirke,39 døde den 23 Mar. 1965 i Vinde Helsinge, Kr. Helsinge s. i en alder af 78 år, og blev begravet i Kr. Helsinge Kirke.

          v.  Maren Kirstine Nielsen {p.08c} blev født den 9 Feb. 1889 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 18 Apr. 1889 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,40 og døde den 9 Okt. 1971 i Magleby, Stevns i en alder af 82 år. Maren blev gift med Niels Christian Petersen {p.28c}, søn af Smed Christen Petersen og Ane Sofie Olsen, den 31 Mar. 1917 i Holtug kirke, Holtug sogn, Stevns herred, Præstø amt. Niels Christian er født den 27 Jan. 1888 i Gudum By, Gudum Sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Dk og døde den 24 Aug. 1978 i en alder af 90 år.

         vi.  Snedker Niels Peder Nielsen {p.09c} blev født den 4 Apr. 1891 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 24 Maj 1891 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, døde den 4 Aug. 1967 i Horsens i en alder af 76 år, og blev begravet den 9 Aug. 1967 i Horsens, Vor Frelser Kirke. Niels blev gift med Dagmar Bodil Petersen {p.29c}, datter af Regner Westenholtz Pedersen og Emilie Frederikke Stalknect, den 9 Nov. 1918 i Horsens, Klosterkirken. Dagmar Bodil blev født den 24 Okt. 1896 i Horsens, Frederiksgade 35,, blev døbt den 2 Nov. 1896 i Horsens, Vor Frelser Kirke, døde den 6 Mar. 1996 i Hansted Hospital i en alder af 99 år, og blev begravet den 9 Mar. 1996 i Horsens, Vor Frelser Kirke.

        vii.  Landmand Hans Peter Nielsen {p.10c} blev født den 16 Jul. 1894 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 28 Aug. 1894 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,41 og døde den 27 Nov. 1989 i Vester Såby, Voldborg herred, Roskilde Amt, Dk i en alder af 95 år. Hans blev gift med Martha Anna Grieger {p30c}, datter af Heinrich Wilhelm Grieger og Karoline Grieger, den 14 Nov. 1922 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Martha Anna er født den 29 Feb. 1896 i Mellemschlesien, Preussen, (i dag Polen) og døde den 17 Aug. 1970 i Vester Såby, Voldborg herred, Roskilde Amt, Dk i en alder af 74 år.Kilder


1. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1812-1836: fødte 1835, opslag 58.

2. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1892-1909: døde 1906, opslag 225.

3. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: 1 huus, fam. 25 s. 196, opslag 5.

4. T-K, Folketællingen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: fam. 19, 1 huus, no. 19 s. 261, opslag 10.

5. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 18xx-18xx: konfirmerede drenge 1849, opslag 69.

6. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: Kelleklinte, nr. 158, 1 Gaard, opslag 26.

7. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: Kelleklinte, 1 Gaard, opslag 15.

8. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Hol bæk amt, DK, FT:Ubby by, 1 Gaard, opslag 10b.

9. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: Bjerre By. En gaard s. 114, opslag 34.

10. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer, Tolkning af kilder og mundlig overlevering.

11. Herrdsfogeden, Arts-Skippinge herred, Arts Skippinge herred: SKPK 26, folie 526.

12. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: Bjerre By. nr. 13 en gaard s. 114, opslag 25.

13. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: Bjerre (By), fam. 8, opslag 53.

14. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: Bjerre (By) matr. No 41b, opslag 163-164.

15. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: Bjerre (By) Matr. No 41b, tællingsliste nr. 9, opslag 30.

16. Degnen, Reeslev sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Reerslev fødte 1851, Opslag 39.

17. Degnen, Gørlev kirke, Gørlev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1858-1880: Viede 1880, opslag 139.

18. Tællingskommissæren, Folketælling 1855, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, FT 1 huus, 1 familie, opslag xx.

19. Tællingskommissæren, Folketælling 1860, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, FT: 1 huus i Reerslev, 1 familie, opslag 6b.

20. Ruds Vedby kirke, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1849-1892.

21. Tællingskommissæren, Folketælling 1870, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, FT: fattiggården/-huset, opslag 29-30.

22. T-K, Folketælling, Bakkendrup sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, FT: Ulstrup by, Opslag 18.

23. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT:Bjerre (By) matr. No 41b, opslag 163-164.

24. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer, Mundtligt overleveret.

25. Herrdsfogeden, Arts-Skippinge herred, SKPK no. 45, side 903.

26. Tællingskommissæren, Folketællingen 1911, Jorløse sogn, Skippinge herred, Holbæk amt, Dk, et hus matr. No. 9a.

27. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: Bjerre Mark, Matr. Nr. 41a, Opslag 38.

28. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, Dk, FT: matr. nr. 41a, fam. 26, opslag 30.

29. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: martr. nr. 30, fam. nr. 13, opslag 10.

30. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1877-1891: fødte 1881 opslag 38.

31. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1877-1891: fødte 1883, opslag 42.

32. Ruds Vedby kirke, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1939-1950: døde 1949, Folio 196.

33. Degnen, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, fødte 1884, opslag 13.

34. Degnen, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, opslag 134.

35. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer.

36. Degnen, Slagelse, Skt. Peders sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Dk, Kirkebog 18xx-18xx: fødte 1888, opslag xx.

37. Degnen, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1947-1961:Svallerup sogn, døde 1950, opslag 156.

38. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1877-1891: fødte 1886, opslag 51.

39. Degnen, Kirke Helsinge sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1882-1892: fødte 1886, opslag 17.

40. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1877-1891: fødte 1889, opslag 56.

41. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1892-1909: fødte 1894, opslag 11.

2. generation (Forældre)2. Hmd Niels Johansen {p.E.01}, søn af Johan Jensen {p.F.01} og Maria Dorthea Jensdatter {p.F.02}, blev født i Apr. 1806 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 26 Maj 1806 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,1 døde den 19 Maj 1890 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 84 år, og blev begravet den 27 Maj 1890 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.2

Dåbsnotater: #
Sæby Sogn, fødte 1806, opslag 42

Født: apr. 1806, Dåb: 26. maj 1806
Niels Johansen\tab\tab\tab
2. Pinsedag, den 26 Maj 1806 blev huusmand i Burup Johan Jensen inddøbt søn Niels 8 uger gammel fremstillet til daabspublication baaret af Christen Ladefoged's datter Karen i Buerup.
Faddere: Gamle Mads Jensen og Niels Henriksen og Christen Ladefoged's søn Niels og Niels Andersens kone Trine alle i Burup.

Jeg ved ikke meget om hvem de nævnte personer er, men det er muligt at gamle Mads Jensen er hans fars (Johan Jensen) halvbroder fra Jens Madsens første ægteskab.
¤

Begravelsesnotater: #
Ubby sogn, døde 1890, opslag 58
Død: 19. maj 1890, Beg: 27 Maj 1890.
Niels Johansen
Aftægtsmand i Ubby, født i Buerup, Faderen afdøde Husmand Johan Jensen i Buerup. Alder 84 Aar.
¤

Notater: #
Folketællinger
: tipoldefar Niels Johansen er med i 9 tællinger: FT 1834+, FT 1840+, FT 1845+, FT 1850+, FT 1855+, FT 1860+, FT 1870+, FT 1880+, FT 1890+.

Billeder: Der kendes ingen billeder at Niels Johansen. Det er dog sandsynligt at der har eksisteret billeder af ham på et tidspunkt. En mulighed kunne være blandt dem fra Gammelgård i Bjerre. Her boede hans datter Karen ved hendes død i 1901. ---

Bd.21 f.393 Hjulmand Anders Nielsen køber af Lerchenborg Matr: No. 35 i Uby, som er på 3 skp. 3 fdk 1 ¼ alb. gl. skat er 3 Rbd 65sk. Arealet er på 3 3980/14000 tdr. land

Købesummen er sat til 800 Rbd. Heraf 200 Rbd. Kontant pr. 11-6-1867. De 600 Rbd bliver stående til 3% de første 10 år og herefter 4%

Underskrevet 23 marts 1867.

Bd.21 F.410er indført panteobligation til Lerchenborg. I 1874 oprettes der mellem Anders Nielsen og Niels Johansens datter Johanne Marie et testamente, som siger, at de skal arve hinanden, samt at deres familier senere arver halvdelen. Det er ikke helt klart, hvorfor der oprettes testamente på dette tidspunkt, men de var måske klar over, at de ikke kunne få børn. Desuden var Anders måske allerede klar over at han var syg? Testamentet skrives i 1874, men bliver ikke tinglyst før i 1882 efter Anders Nielsens død, hvorved det giver hende adkomst til stedet.

Bd. 29 f. 778
Stedet overføres til hende i flg testamente og værdisættes (ved sidste handel) til 1600 kr. Uby 28 marts 1882. Det fremlægges til Arts-Skippinge herreds registreringsprotokol 18 Juni 1881.

Udskrift af Arts herreds skifteprotokol: Anders Nielsen er død 9 d.M. (dvs Juni 1881). Hun er eneste arving. Her vurderes boet til 600,- kr som hun betaler 1% i arveafgift af. =6 kr.

Der har tilsyneladende været nogle økonomiske problemer i familien forårsaget af Anders sygdom og død. Ser vi på hæftelserne på matr. no. 35 i realregistret så nævnes følgende:

SKSP 21/410, 1867..........1200,00 4% til Lerchenborg
SKSP 21/417, 1867............540,20 Niels Johansen aftægt
SKSP 26/422, 1877............600.00 kmd. L.C. Hansen 6%
SKSP 28/233, 1880..........1000.00 4% Bødker Jens Nielsen
SKSP 29/131, 1881............500.00 6% kmd. Chr. Funder

Bødker Jens Nielsen fra Rørby må være hans broder, idet han står som repræsentant for den ene familie efter Johanne Maries død 1903. Som det kan ses har er været en del gæld undervejs. Det ser ikke ud til den ene gældspost har kunnet indfri en forudgående, idet alle gældsposterne er nævnt ved tinglysningen af gæld til Funder.

Lån af Funder- eller gæld til samme - som tinglyses på ejendommen Matr. no. 35 i Uby.
Lerchenborg.............................1200,- kr
Aftægt til Niels Johansen, ej anført med beløb
Bødker Jens Nielsen...............1000,- kr
Knud Funder.............................500,- kr

Der var tale om en gæld, som må være helt oppe nærheden af, hvad hus og jord var værd. Hun var med andre ord tvunget til at sælge jorden fra. Det var ca. 3 tdr land som lå uden for byen. Huset med have og vænge har hele tiden ligget inde Ubby. I flg. Realregistret solgte hun jorden til gaardeier Ole Pedersen. Hun boede på dette tidspunkt sammen med faderen i huset. Begge deres ægtefæller var døde på dette tidspunkt. Af samme årsag er Niels Johansens aftægtskontrakt sikker blevet aflyst. (SE denne).

Tipoldefar boede sammen med hende til sin død 8 år senere i 1890. Hun havde vaskeri og rulleforretning, samt et rygeri, som hun drev til sin død i 1903. For de nærmere omstændigheder ved gældsstiftelserne og salget af jorden skal senere forskning belyse dette nærmere under p.11d.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han blev konfirmeret 9 Apr. 1820 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 3 #
Sæby sogn, konfirmation 1820, nr. 9, opslag 114
Niels Johansen
Forældre: Huusmand Johan Jensen og hustru i Buerup. Døbt: 26 Maj 1806.
Kundskab: God kundskab Opførsel.
Vacc. 1808 af Pastor Svitzer.
¤

2. Fæstekontrakt: 12 Sep. 1829, Lerchenborg Gods. #
Fæsteprotokoller med Grevskabet Lerchenborg 1828-47.film M. 13971.
Ubye Huusmand Niels Johansen 3 tdr. Land matr. no. 35, Hartkorn 3 skp, 3 Fdk ½ alb. gl. skat 3 Rbd. 4 mk. 2 sk.
Christian Cornelius Greve af Lerchenborg etc. Gjør vitterligt at have stedt og fæstet, ligesom jeg herved steder og fæster til Niels Johansen af Ubye det huus samme steds under Grevskabet Lerchenborg, med tilhørende Hauge og Vænge, samt 3 tdr Land af forrige Ole Nielsens gaards Jorder, som Johan Hansen sidst har havt i fæste, men nu godvilligen har afstaaet. Bemeldte huus med tilhørende Hauge og Vænge samt tilliggende 3 tdr Land, maa fornævnte Niels Johansen sin Livstid i Fæste nyde bruge og beholde på følgende vilkaar

Pkt. 1.
Fra Mikkelsdag 1829 og siden fremdeles svare Fæsteren udi aarlig Afgift af huus og Jord, 11 Rbd. Skriver elleve Rigsbankdaler sølv, aarlig erlægges i tvende Terminer Paaske og Mikkelsdag, hver gang med det halve, forretter aarlig til Vesterbygaard eller Aunsøgaard derom verder tilsagt, paa egen kost, med egne Redskaber og uden betaling: 6 Høstarbejdsdage, 1 Kjøbenhavnsrejse, eller om Samme ikke forlanges derfor 4 Dages Arbejde, idem 2 Jagtdage og optager aarlig 48 Tdr kartofler ved Vesterbygaard eller Aunsøgaard, naar han derom verder tilsagt, paa egen kost, med egne redskaber, og imod derfor at nyde i betaling hver 9de skeppe. - I Tilfælde at Fæsteren udebliver fra Kartoffeloptagningen efter at være med bestemmelse tilsagt, er han pligtig, uden foregaaende Søgsmaal eller dom og under Tvang af Excution at betale hvad Arbejdets Udførsel ved dertil legedet Folk har kostet. - I Konge og kirketiende svarer Fæsteren aarlig 5, skriver fem, Skæppe toradet Byg, samt Smaarædselspenge lige med Ubyes øvrige Huusmænd - Efter Johan Hansens død forhøjes Afgiften med 1 Rbd sølv og 4 Arbejdsdage.

Pkt. 2
Naar den Huset Tilliggende Jordlod maatte blive ansat i Hartkorn svarer Fæsteren deraf alle Kongelige Skatter og Paabud af hvad Navn nævnes kan.

Pkt. 3
Huset er Fæsteren leveret ved et lovligt Syn, der vedhæftes dette Fæstebrev til Regel ved Fratrædelse eller Dødsfald.

Pkt. 4
Eengang om Aaret skal Fæsteren være forbunden at kalke husets Vægge under en mulkt af 2 Rigsbankmønt Sølv til Sognets Fattigkasse, ligeledes er han forpligtet til at lade huset asurere i Landets Almindelige Brandkasse, og deraf betale den aarlige Kontigent.

Pkt. 5
Fæsteren maa ingen Inderste indtage uden Herskabets Tilladelse, men i Eet og Alt holde sig hans majestæts allermægtigste Love og Anordninger efterrettelig, være sig Herskab og de som paa sammes Vegne have at befale hørig og lydig. Alt at efterkomme under dette fæstes fortabelse og lovmedholdelig Straf.
I Indfæstning betalt 35 Rbd. - skriver tredive og fem Rigsbankdaler Sedler.
Saaledes udstedes dette Fæstebrev under min haand og Embedssegl.

\\\\tab\\\\tab Lerchenborg d. 12 September 1829

C. Lerche

Læst under Arts og Skippinge Herreds Ret. Lørdagen den 19. Sept. 1829.


---
Ligelydende og originale Fæstebrev tilligemed vedhæftet Syns- og ……….sforretning, har jeg modtaget og forpligter mig herved at holde og opfylde i alle dets Ord og Data.
\\\\tab\\\\tab\\\\tab\\\\tabNiels Johansen
Til Vitterlighed
Jørgensen/Petersen
¤

3. Synsforretning: 19 Sep. 1829, Lerchenborg Gods. #
Fæstekontrakt på stemplet papir og Synsforretning over huset i Ubby. Afd. VI på film M 13979

Teksten til dette fæstebrev på stemplet papir er enslydende med det foranstående fra Grevskabets Fæsteprotokol, men det er tilføjet følgende om skatteansættelse i flg. Den nye matrikel.

Ved den nye Matricules Indførsel er dette huus under Matr. no ansat for nyt Hartkorn hvilket ifølge fr 24 Juni 1840, §17 bemærkes ligesom ogsaa at Jordlodden Matr no. Er ansat for nyt Hartkorn med Gammelskat under Gaarden no.\\tab
Frimodt Godsforvalter.

De anførte huller i teksten er aldrig blevet udfyldt. Herefter følger den i fæsteprotokollen omtalte vedhæftede Synsforretning over huset i Ubby. Der er en lang indledning, hvor navnene på de fremmødte m.m. nævnes. (ret langt).

Huset som vender øster og vester, er bestaaende af 10 Fag, 25 ½ Alen lang og 8 Alen bred. Opført af Fyre Over og under ……. , med klinede vægge og Straatag, indrettet til Stue, Kammer, Køkken med Skorstensmure, Loe og Lade, hvoraf med Loft over 5 Fag, 3 Fag Vinduer i Bly, 4 Heele og 2 halve Døre, med ……… lukke og Beslag, Gavle af Stoele og Tang, huset er i skikkelig god Stand, dog mangler Tagets Reparation. 1 Læst Langhalm med arbejdsløn V.. og V….1 Rbd. 2mk
summa gæld 1 Rbd. 2mk

Skorstenen i god Stand.

Saaledes have vi foretaget Forretningen efter sammetlighed og bedste Skiønnende, hvilket vi til næst Ting under Retten med Eed vil bekræfte.

….
Mads Nielsen\\tabChristen Jensen
Som tilstedeværende Fæster, har jeg intet mod denne Forretning at vidne.

\\tab\\tabNiels Nis Johansen
\\tab\\tab m.f.p.
Paa Herskabets Vegne antages Forretningen af Frimodt.

19. september 1829.

Endnu en del om at ingen har noget at indvende. Tingmødet stadfæster ovennævnte.

4. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 4 #
FT 1834, Ubby sogn, nr. 21 et hus, opslag 4
Niels Johansen, 26 aar, gift, husmand lever af sin jord.
Ane Johansdatter, 32 aar, gift, hans kone
Karen Nielsdatter, 5 aar, ug, barn
Johan Nielsen, 2 aar, ug, barn
Ane Nielsdatter, 33 aar, ugift, almisselem

Ved ikke hvem Ane Nielsdatter er?
¤

5. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 5 #
Ubby sogn, FT 1840, fam. 25 et Huus, s. 196, opslag 5
Niels Johansen, 35 aar, gift, husmand, lever af sin jordlod
Ane Johansdatter, 37 aar, gift, hans kone
Karen Nielsdatter, 10 aar, ug, barn
Johan Nielsen, 8 aar, ug, barn
Jens Nielsen, 5 aar, ug, barn
Johanne Marie Nielsdatter, 1 aar, ug, barn.
¤

6. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 6 #
Ubby sogn, FT 1845, fam. 19, 1 huus, no. 19 s. 261, opslag 10
Niels Johansen, 40 aar, gift f. i Sæby s. Huusmand, lever af sin jordlod.
Malene Nielsdatter, 35 aar, gift f. i Ll. Fuglede, hans kone
Johan Nielsen, 13 aar, ug, barn f. i. s.
Jens Nielsen, 10 aar, ug, barn f. i. s.
Johanne Marie Nielsdatter, 6 aar, ug, barn f. i. s.

Tipoldefars første kone Ane Johansdatter døde 24 Februar 1843 og han giftede sig igen den 9 juni 1843 med Magdalene Nielsdatter. Tipoldefar har altså været alene med 3 mindreårige børn, heriblandt oldefar Jens Nielsen. Det har antageligt ikke været let overskueligt for ham. Han kunne måske have ladet den ældste Karen blive hjemme og være med, men kun kom ud at tjene i 1844. Hun flyttede til Bjerre, hvor hun tjente på Toftegaard hos Lars Nielsen. Hun blev i øvrigt boende i Bjerre resten af sit liv.
¤

7. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1850 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 7 #
FT 1850 i Ubby fam. 30, et huus, Opslag 6
Niels Johansen, 45, gift, f. i Sæby sogn, Hmd. Huusfolk lever af sin jordlod.
Malene Nielsdatter, 40 gift, f. i Ll. Fuglede sogn, Hans Kone.
Johanne Marie Nielsdatter, 11 ug. f. i s. deres datter.

Tipoldefar er gift 2 gang med Magdalene Nielsdatter.
¤

8. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 8 #
FT 1855 i Ubby, fam. 16, 1 huus i Ubby Skoledistrikt, opslag 28
Niels Johansen, 50 aar, gift f. i Sæby sogn, Huusmand lever af sin jord.
Malene Nielsdatter, 45 aar, gift f. i Ll. Fuglede sogn
Johanne Marie Nielsdatter, 16 aar, ug f. i. s. deres datter

Johanne er ikke fælles barn. Malene er hendes stedmor.
¤

9. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 9 #
FT 1860 i Ubby skoledistrikt, fam. 31, 1 huus, s. 179. opslag 4b
Niels Johansen, 55 aar, gift f. i Sæby sogn, Huusmand lever af sin jord.
Malene Nielsdatter, 50 aar, gift, hans kone.
Johanne Marie Nielsdatter, 21 aar, ug, f. i. s. deres datter. Syerske.
¤

10. Han arbejdede som Husmand 1829-1867 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. #
Niels Johansen boede det meste af sit liv på matr. nr. 35 inde i Ubby. I perioden 1830 - 1867 som arvefæster under Lercehenborg. Fra 1867 - 1890 boede han på aftægt hos svigersønnen og datteren.

Han lever af sin jordlod i følge folketællingerne, men der har været andre aktiviteter inde i byen.

11. Aftægtskotrakt: 3 Apr. 1867, Arts herred, Holbæk amt, DK. #
Skøde og panteprotokol, Arts-Skippinge herred, f. 416-18 stempel 1 R 80 sk
Aftægtskontrakt
Imellem Undertegnede Niels Johansen, fæster af huus med Jordlod matr. no. 35 i Uby og Svigersøn Anders Nielsen af Uby, Eier af bemeldte Sted i dag oprettet og afsluttet følgende Aftægtskontrakt.

Omenskjønt Anders Nielsen af Uby med mit Niels Johansens samtykke har afkjøbt Grevskabet Lerchenborg huset med jordlod Matr. no. 35 i Uby saa forbeholder jeg mig dog ret til saalænge jeg ønsker det at afbenytte Huset og Jordlodden imod til rette Forfaldstider at udrede til Anders Nielsen eller enhver fremtidig Eier af Stedet, hvad jeg efter Fæstebrev fra Grevskabet Lerchenborg af 12. Sep. 1829 er pligtig at udrede, hvorimod Fæsteforholdet ophører ved min Død og erholdes min nuværende hustru Magdalene Nielsdatter i saa Tilfælde, hvis hun måtte overleve mig den nedenfor nævnte Aftægt. Naar jeg Niels Johansen måtte blive tilsinds at afstaa Brugen af Jordlodden er Eieren pligtig at modtage Samme og svare Aftægt til mig og min nuværende hustru Magdalene Nielsdatter som følger.

Pkt. 1
Til fri Beboelse og Afbenyttelse for mig Niels Johansen og min nuværende hustru Magdalene Nielsdatter indretter Anders Nielsen eller enhver fremtidig Eier af Stedet en Aftægtsbolig i husets Bygninger, Øster ende af 4 Fag, indrettet til Stue, Kammer, Køkken og Tørvehus, forsynet med de fornødne beslagne Vinduer og Døre samt Bræddeloft, hvilken aftægtsbolig stedse skal holdes i forsvarlig Stand af Stedets Eier.

Pkt. 2
I aarlig……. Svarer Anders Nielsen eller enhver fremtidig Eier af fornævnte Sted til mig Niels Johansen og min nuværende hustru Magdalene Nielsdatter den ydelse uforandret saalænge en af os lever. 2 Tdr. er to Tønder Rug, 1 Tdr er en Tønde byg, 3 Lp er tre Lispund Flæsk, 8 er otte Pund Smør, 8 er otte Pund Fedt, 4 er fire Læs Tørv der Alt leveret paa vor Bopæl med gode og sunde …… føde Varer i enhver Henseende. Rugen og Byggen hvert Aars Mikkelsdag, Flædsket, Smøret og Fedteth hvert Aars Mortensdag og Tørvene inden hvert Aars 1. September.

Pkt. 3
Anders Nielsen eller enhver fremtidig Eier af Stedet er endvidere forpligtet til naar jeg Niels Johansen eller min nuværende hustru Magdalene Nielsdatter maatte forlange det, at holde os med Kudsk og Renlighed samt at reparere vore Klædningsstykker.

Pkt. 4
Alle med denne Contracts udstedelse og Thing læsning m.v. forbindende Omkostninger betales af Anders Nielsen.

Pkt. 5
Foranstaaende Aftægtskontrakt vedtages herved i Et og Alt af mig Anders Nielsen, og skal denne Contract være bindende for enhver fremtidig Eier af fornævnte Sted og til Sikkerhed for Aftægtens Erlæggelse og denne Contracts Opfyldelse i det hele givet herved min Svigerfader Niels Johansen og hans nuværende hustru 2de priotets panteret i fornævnte min Eiendom, huus med tilligende jordlod, der under Matr. no. 35 i Uby By og Sogn Arts Herred, Holbæk Amt er Skyldsat Hartkorn Ager og Eng 3 skp. 3Fk. 11/4 Alb. med Grundskat 3 Rbd, Samtlige bygninger med mure og nagelfast Appertinantion (+) de af Eiendommen flydende Indtægter, samt alt Andet hans for Tiden henhører til fornævnte min Eiendom saaledes som den nu er eller fremtidig maatte blive forbedret og forringet, ….. ………

600 Rbd hvorfor det med Grevskabet Lerchenborg forbundne Fideicommis er prioriteret med 1 Prioritets Panteret, hvis ere sig denne Contract bliver at thinglæse som Pantedocument.
Det stemplede Papir til nærværende Contract er beregnet saaledes:

Bolig ............................................6 Rbd, 0(mk),0(sk)
1 Tdr Byg af Captelstact 1866.....6 Rbd, 8 mk, 0 sk
2 Tdr Rug do..............................12 Rbd, 2 mk, 10 sk
3 L Flæsk.....................................7 Rbd, 3 mk, 0 sk
8 Smør.........................................2 Rbd, 0 mk, 0 sk
8 Fedt..........................................2 Rbd, 0 mk, 0 sk
4 Læs Tørv.................................8 Rbd, 0 mk, 0 sk
Kudsk og Renlighed.................10 Rbd, 0 mk, 0 sk
.................................................54 Rbd, 2 mk, 0 sk
den taget 5 gange bliver.......220 Rbd, 10 mk, 0 sk
hertil kommer ind-
rettelse af Aftægtsboligen 50 Rbd, 10 mk, 0 sk
\\\\tab 270 Rbd, 10 mk, 0 sk

Saaledes er denne contract imellem os indgaaet og vedtaget til bekræftigelse underskrevet i Vidners Overværelse.
Uby, p.t. Lerchenborg d. 3. April 1867

Niels Johansen\\\\tab\\\\tab Anders Nielsen
m.f.p.

Til Vitterlighed
Mathiesen\\\\tabOtto Smith
Forhen Branddirecteur og Huusfoged.

Som det fremgår af aftægtskontrakten så frikøbte svigersønnen Anders Nielsen stedet af Lerchenborg samtidig. I øvrigt samme år som han blev gift med datteren Johanne Marie. Hovedpunkterne i denne handel er:
¤

12. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1870 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 10 #
FT 1870 i Ubby, 1 huus med 1 familie, l.nr. 79-83, opslag 6
Anders Nielsen, 38 aar, g. f. i Rørby, husfader, Hjulmand
Johanne Marie Nielsen, 30 aar, hans kone
Niels Johansen, 63 aar, g. f. i Sæby sogn. Konens fader og aftægtsmand.
Magdalene Nielsen, 59 aar, g. f. i Ll. Fuglede, konens moder, hans kone.
Hans Christian Ludvigsen, 24 aar, gift, f. i Aarby, tyende i lære.

Det er Maries stedmoder ikke moder som der står her.
¤

13. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1880 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 11 #
FT 1880 i Ubby fam. 9, et hus, l. nr. 42-45, opslag 17.
Anders Nielsen, 48 aar, gift f. i Rørby, husfader, Hjulmand.
Johanne Marie Nielsen, 40 aar, do, hans kone.
Niels Johansen, 73 aar, enkemand f. i Sæby Sogn, Husmoders fader forsørges på stedet.
Niels Peter Madsen, 20 aar ug, f. i Viskinge, hjulmagersvend.

Tipoldefar Niels Johansens anden kone er død ved denne tælling og han bor stadig sammen med sin datter og svigersøn. Det ser også ud til at deres Hjulmagerforretning er stor nok til at bære en svend.
¤

14. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1890 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 12 #
FT 1890 i Ubby, optællingsliste no. 11, opslag 53
Niels Johansen, 83 aar, enkemand f. i Buerup, husfader og Husmand.
Johanne Marie Nielsdatter, 50 aar, enke, f. i Ubby, husmoder

Nu er også Johannes mand Hjulmand Anders Nielsen død. Så det er tipoldefar, som bor sammen med datteren Johanne i huset. Johanne fik ikke nogen børn med Anders og blev ikke siden gift igen. Se i øvrigt 11d.
¤

15. Dødsanmeldelse: 21 Maj 1890, Arts herred, Holbæk amt, DK. 13 #
Arts-Skippinge herred: Dødsanmeldelsesprotokol 2-4-1890 til 10-3-1900, opslag 4
Nr. 41: død: 19 maj 1890, anmeldt 21 maj 1890
Husmand Niels Johansen af Ubby - 84 aar gl. -
Udlagt for Begravelsen.
<har> ikke efterladt tilstrækkeligt til Begravelsen ifølge Anmelderen p. T. og L. og u E. T. af Svigersønnen, Skrædder Peder Larsen, Bjerre. O. v. underskrift

Peder Larsen (egenhændigt underskrift).

Der er en del forkortelser: på Tro og Love og under Eds Trusler.
¤

Niels blev gift med Husmor Ane Johansdatter {p.E.02a} den 25 Mar. 1829 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Ane blev født den 26 Jul. 1802 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 22 Aug. 1802 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,14 døde den 24 Feb. 1843 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 40 år, og blev begravet den 3 Mar. 1843 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.15

Om Niels og Ane:

1. Vielse: 25 Mar. 1829, Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. 16 #
Ubby sogn viet 1829, (denne tekst er fra degnens eks.)
Viet 25 mar 1829
Niels Johansen i Ubye 22 aar og Pigen Ane Johansdatter [i Ubye 27 Aar].
Forlovere: Gmd. Jens Danielsen og Hmd. Johan Hansen i Ubye.

Hmd Johan Hansen er Anes fader, mens Jens Danielsen ikke behøver at være i familie, men måske den bonde han tjener hos.

Nr. 1-1829 Ubby sogn, opslag 210 (præstens eks)
Niels Johansen 22 Aar i bondestanden i Ubye, har havt Vacinen, og
Pige Ane Johansdatter, 27 Aar af bondestanden i Ubye, er vaccineret.
Forlovere: hmd. Johan Johansen og Gmd Jens Danielsen af Ubye.

De 2 indførelser er forskellige. Johan Johansen må være= Johan Hansen.

Deres børn:

          i.  Karen Nielsdatter {p.09d} blev født den 20 Maj 1829 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 28 Jun. 1829 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk, døde den 10 Apr. 1901 på Bjerre Mark, Svallerup sogn i en alder af 71 år, og blev begravet den 16 Apr. 1901 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Karen blev gift med Skrædder Peder Larsen {p.75d}, søn af Lars Christiansen og Karen Olsdatter, den 4 Jun. 1858 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.17 Peder blev født den 25 Dec. 1828 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark.

         ii.  Hmd Og Skovløber Johan Nielsen {p.10d} blev født den 3 Maj 1832 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, døde den 29 Mar. 1904 i en alder af 71 år, og blev begravet den 6 Apr. 1904. Johan blev gift med Johanne Marie Jensen {p.151d}, datter af Hmd Jens Johansen {p.18e} og Ane Dorthe Jacobsdatter {p.200e}, den 28 Apr. 1865 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn. Johanne Marie blev født den 18 Dec. 1835 i Almadehusene, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 31 Jan. 1836 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn,19 og døde den 24 Sep. 1916 i en alder af 80 år.

1       iii.  Hmd Jens Nielsen {p.D.01} (født den 3 Jan. 1835 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk - døde den 19 Dec. 1906 på Bjerre Mark, Svallerup sogn). Jens blev gift med Husmor Christiane Hansen {p.D.02}, datter af Hans Pedersen {p.E.03} og Maren Pedersdatter {p.E.04}, den 2 Aug. 1880 i Gørlev Kirke, , Gørlev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Christiane blev født den 26 Dec. 1851 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 23 Maj 1852 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn,20 døde den 6 Feb. 1940 i Svallerup Sogn, Svallerup Mark i en alder af 88 år, og blev begravet den 12 Feb. 1940 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Et andet navn for Christiane var Kristiane Nielsen.

         iv.  Johanne Marie Nielsdatter {p.11d} blev født den 29 Sep. 1839 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 3 Nov. 1839 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk, døde den 30 Nov. 1903 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 64 år, og blev begravet den 7 Dec. 1903 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Johanne blev gift med Anders Nielsen {p.77d} den 12 Apr. 1867 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Anders er født cirka 1832 i Rørby og døde den 9 Jun. 1881 i en alder af ca. 49 år. Parret var barnløst.

          v.  Dødfødt Johansen {p.11dd} er født den 14 Feb. 1843 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk og blev begravet den 19 Feb. 1843 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.21

Niels blev derefter gift med Husmor Magdalene Nielsdatter {E.02b}, datter af Unge Niels Nielsen og Ellen Sørensdatter, den 9 Jun. 1843 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Magdalene blev født den 29 Okt. 1810 i Jerslev, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 2 Dec. 1810 i Ll. Fuglede Kirke, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,22 døde den 6 Sep. 1879 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 68 år, og blev begravet den 10 Sep. 1879 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.23 Parret var barnløst.

Om Niels og Magdalene:

1. Vielse: 9 Jun. 1843, Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. 24 #
Ubby sogn, nr. 9 viet 1843, (degnen)
2. gang 9. juni 1843
Huusmand og Enkemand Niels Johansen i Ubye 38 Aar, vaccineret. Har én gang tidligere været gift.
Pigen Magdalene Nielsdatter af Kjelleklinte, tjenende for Gmd. Niels Jensen, Kjelleklinte, 33 Aar, Vaccineret 29 nov. 1816 af Voigt.
Forlovere: Tømmermanden Jacob Johansen i Ubye og Gmd. Niels Jensen i Kjelleklinte.

Hmd Johan Hansen er Anes fader, mens Jens Danielsen ikke behøver at være i familie, men måske den bonde han tjener hos. Forlovere i det andet ægteskab vides der ikke noget om ud over oplysningen om at Ane tjener der.

\\b
Ubby sogn, viede 1843, opslag 90 (præsten)
Enkemans, hmd. Niels Johansen af Ubye - 38 Aar gl. - af 2de Ægteskab, vacc. af Voigt.
<og> Pigen Magdalene Nielsdatter, 33 Aar gl. tjener Gmd. Niels Jensen i Kiellekl. vacc. af Voigt.
Forlovere: Gmd. Niels Jensen i Kjelleklinte og hmd. Jacob Johansen i Ubye. Tillyst 1ste gang 2de April 1843.
Skifteattest 27. marts af Frimodt.

Her er også mindre forskelle. Den sidste om skifteattesten viser det er under Lerchenborg. Fromodt hører til der.
¤

Notater: #
Folketællinger
Malene Nielsdatter optræder i 7 folketællinger, heraf er de 5 sidste med tipoldefar Niels Johansen, se p.E01. Disse er: 1834+, 1840+, 1845+, 1850+, 1855+, 1860+, 1870+.

Børn
Malene/ Magdalene Nielsdatter fik ingen børn med tipoldefar Niels Johansen. Der er ret sikkert hun heller ingen havde før hun blev gift.

Jeg har forsøgt at finde ud af hvordan tipoldefar og Malene fandt sammen. Der er ofte nogle klare sammenhænge ved 2. ægteskab når der er børn etc. Malene var ikke helt nem at spore pga. af hendes fars navn Niels Nielsen. Dem var der samtig flere mulige af.

Der er ikke fundet noget god forklaring på deres valg af hinanden. En anden forbindelse er den plejefamilie som oldefar er hos og som han tjener hos 1855. Heller ikke her er der en klar forbindelse. Ud over der foregår i Kelleklinte.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun blev konfirmeret 1825 i Ll. Fuglede Kirke, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 25 #
Ll. Fuglede sogn, konfirmation 1825, opslag xx
Magdalene Nielsdatter i Jerslev
f(ader) Niels Nielsen Kkl, ibid. født 29 oct 1810 i Jerslev. Meget god i K og Op. (Kristendom og opførsel), Vaccineret 29. nov. 1816.

Hendes moder er død 4 feb. 1819 og beg. 9. feb. 1819. Hun blev 40 aar. (kirkebogen siger 30 år, det er en fejl). Det var usikkert om det er hendes far Niels Nielsen husmand i Jerslev som dør præcis et år efter 4. feb. 1820. Han var da 54 år.

Han kaldes da Niels Nielsen Ubby. Der lever mindst to familier Niels Nielsen i Jerslev. Da hun blev døbt blev hendes far kaldt unge Niels Nielsen. Der skelnes ved fødte børn mellem Niels Nielsen Svallerup og Niels Nielsen Kjelleklinte.

De lever begge efter ovenævnte Niels Nielsen Ubby. I FT 1834 kaldes de stadig unge og gamle Niels Nielsen. Unge er da 55 år og gamle er 58 år
Tilføjelsen Kkl efter f(ader) Niels Nielsen peger på at det er hendes far. Hans kone hedder Karen Nielsdatter.

Yderlige undersøgelse af alle børn og konfirmationer viser at unge Niels Nielsen gifter sig igen med Karen Nielsdatter.

Han giftede sig første gang. med Elle Sørensdatter d. 19 juni 1807 i Ll. Fuglede kirke. Der er ingen alder angivet men hun må være ca. 28 år.
Ellen føder i perioden 1808-1816 5 børn, heraf dør den ene inden et år. (se Ellen Sørensdatter)

unge Niels Nielsen gifter sig igen i Ubby kirke 1819.
Huusmand Niels Nielsen, Jerslev bliver viet 19 marts 1819 med Pigen Karen Nielsdatter fra Kelleklinte. Hans alder er oplyst til 40 år og hendes til 29 år.
Der går således ca. 6 uger inden han bliver gift igen. Hvilket må have været nødvendigt han havde 4 mindreårige børn fra 1. ægteskab.
Konfirmationen af unge Niels Nielsen og Ellen Sørensdatter børn viser at han er den rigtige. Ved Søren Nielsen f. 1809 står Niels Nielsen, stf (stedsøn). Ved Magdalene står Kkl. (Kelleklinte). Det samme står der ved Niels Nielsens og Karen Nielsdatters konfirmationer 1827 og 1831.
¤

2. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. #
FT 1834 er medtaget her. Det er Magdalene Nielsdatters far og stedmoder som boede i Jerslev by. Desuden er alle deres børn Magdalenes halvsøskende.

FT 1834 Ll. Fuglede sogn, Jerslev bye, et huus, nr 14, opslag xx
ug Niels Nielsen, 55, gift, Huusmand
Karen Nielsdatter, 45, gift, Konen
Christian Nielsen, 14, ugift, Søn
Hans Nielsen, 13, ugift, Søn
Jørgen Nielsen, 11, ugift, Søn
Lars Nielsen, 10, ugift, Søn
Christen Nielsen, 8, ugift, Søn
Ellen Nielsdatter, 6, ugift, Datter

Der er ingen af børnene fra første ægteskab med Ellen Sørensdatter hjemme. Der er 6 børn hjemme sammen med de 4 fra første ægteskab er det i alt 10 levende børn.
Bemærk at den første pige der fødes opkaldes efter den første kone Ellen. Det er det som har medvirket til at forsætte undersøgelserne.

FT 1834 og 1840.
Ser ud til af hun er hos Niels Jensen og Ane Nielsdatter i Kjelleklinte ved begge tællinger. Det kræver lidt yderligere efterforskning.

FT 1834 Ubby sogn, Kjelleklinte bye, en gaard, opslag xx
Niels Jensen, 35, gift, Gaardmand
Ane Nielsdatter, 32, gift, Hans Kone
Niels Johansen, 82, gift, Husmandens forældre, aftægtsfolk
Christiane Nielsdt, 66, gift, Husmandens forældre, aftægtsfolk
Niels Sivertsen, 23, ugift, Tjenestefolk
Anders Sørensen, 16, ugift, Tjenestefolk
Magdalene Nielsdt, 24, ugift, Tjenestefolk
Kirsten Søresdt, 28, ugift,Tjenestefolk
Mette Sørensdatter, 9, ugift, plejebarn

Her er Magdalenes navn og alder helt rigtig. Hun tjener allerede hos Niels Jensen, Gmd i Kelleklinte. Den samme som hun tjener hos i 1843 og som er hendes forlover ved vielsen i 1843 med tipoldefar Niels Johansen.

3. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 26 #
FT 1840 Ubby sogn, Kjelleklinte, en gaard, opslag xx
Niels Jensen, 41,gift, Gaardmand
Ane Nielsdatter, 39, gift,Hans Kone
Christiane Nielsdt, 71, enke, Konens moder, aftægtskone
Anders Sørensen, 21, ugift, Konens søsterbørn
Mette Sørensen, 15, ugift, Konens søsterbørn
Niels Jensen, 15, ugift, Tjenestefolk
Malene Nielsdatter, 26, ugift, Tjenestefolk
Mette Lisbeth Sørensdt, 15, ugift, Tjenestefolk

Vi ved fra vielsen at Malene tjente hos Niels Jensen da hun blev gift med Niels Johansen og at han var hendes forlover. Hendes alder er dog for lav.
Hun er ca. 30 år. Magdalene har tilsyneladende været der i ca. 10 år.
Bemærk at Mette og Anders Sørensen også var der i 1834.

4. Hun arbejdede som Husmoder og husmandskone 1843-1879 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. #
Husmoder og husmandskone samt stedmoder for 4 børn. Malene fik ingen børn selv. Det ser ikke ud til de 3 ældste bliver hjemme ret længe. Men til gengæld blev den yngste Johanne Marie altid hjemme sammen med faderen og Magdalene.
¤

5. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 6 #
Ubby sogn, FT 1845, fam. 19, 1 huus, no. 19 s. 261, opslag 10
Niels Johansen, 40 Aar, gift f. i Sæby s. Huusmand, lever af sin jordlod.
Malene Nielsdatter, 35 Aar, gift f. i Ll. Fuglede, hans kone
Johan Nielsen, 13 Aar, ug, barn f. i. s.
Jens Nielsen, 10 Aar, ug, barn f. i. s.
Johanne Marie Nielsdatter, 6 Aar, ug, barn f. i. s.

Tipoldefars første kone Ane Johansdatter døde 24 Februar 1843 og han giftede sig igen den 9 juni 1843 med Magdalene Nielsdatter. Tipoldefar har altså været alene med 3 mindreårige børn, heriblandt oldefar Jens Nielsen. Det har antageligt ikke været let overskueligt for ham. Han kunne måske have ladet den ældste Karen blive hjemme og være med, men kun kom ud at tjene i 1844. Hun flyttede til Bjerre, hvor hun tjente på Toftegaard hos Lars Nielsen. Hun blev i øvrigt boende i Bjerre resten af sit liv.
¤

6. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1850 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 7 #
FT 1850 i Ubby fam. 30, et huus, Opslag 6
Niels Johansen, 45, gift, f. i Sæby sogn, Hmd. Huusfolk lever af sin jordlod.
Malene Nielsdatter, 40 gift, f. i Ll. Fuglede sogn, Hans Kone.
Johanne Marie Nielsdatter, 11 ug. f. i s. deres Datter.

Tipoldefar er gift 2. gang med Magdalene Nielsdatter. og hun bliver Johanne's stedmor. Men hun kan næppe huske meget om sin mor.
¤

7. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 8 #
FT 1855 i Ubby, fam. 16, 1 huus i Ubby Skoledistrikt, opslag 28
Niels Johansen, 50 aar, gift f. i Sæby sogn, Huusmand lever af sin jord.
Malene Nielsdatter, 45 aar, gift f. i Ll. Fuglede sogn
Johanne Marie Nielsdatter, 16 aar, ug, f. i. s. deres datter

Johanne er ikke fælles barn. Malene er hendes stedmor.
¤

8. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 9 #
FT 1860 i Ubby skoledistrikt, fam. 31, 1 huus, s. 179. opslag 4b
Niels Johansen, 55 aar, gift f. i Sæby sogn, Huusmand lever af sin jord.
Malene Nielsdatter, 50 aar, gift, hans kone.
Johanne Marie Nielsdatter, 21 aar, ug, f. i. s. deres datter. Syerske.
¤

9. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1870 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 10 #
FT 1870 i Ubby, 1 huus med 1 familie, l.nr. 79-83, opslag 6
Anders Nielsen, 38 aar, g. f. i Rørby, husfader, Hjulmand
Johanne Marie Nielsen, 30 aar, hans kone
Niels Johansen, 63 aar, g. f. i Sæby sogn. Konens fader og aftægtsmand.
Magdalene Nielsen, 59 aar, g. f. i Ll. Fuglede, konens moder, hans kone.
Hans Christian Ludvigsen, 24 aar, gift, f. i Aarby, tyende i lære.

Det er Maries stedmoder ikke moder som der står her.
¤


3. Husmor Ane Johansdatter {p.E.02a}, datter af Johan Hansen {p.F.03} og Johanne Pedersdatter {p.F.04b}, blev født den 26 Jul. 1802 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 22 Aug. 1802 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,14 døde den 24 Feb. 1843 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 40 år, og blev begravet den 3 Mar. 1843 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.15

Dåbsnotater: #
Ubby sogn, fødte 1801, opslag 65
Født: 26 juli 1802\tabDåb: 22 aug. 1802
Ane Johansdatter den 22 August 1802, som var den 10th Søndag efter Trinitatis. lod husmand af Ubye Johan Hansen og Hustru Johanne Pedersdatter deres den 26 Juli fødte og dagen efter hjemmedøbte datter Ane fremføres offentlig i Kirken af Gmd. Jacob Christensens Kone fra Flinterup.
Faddere: Gmd. Christen Jørgensen Ubye, Unk. Peder Christensen af Ubye, Søren Pedersen af Jerslev og Jacob Christensen af Flinterup.
¤

Begravelsesnotater: #
Ubby sogn, Døde no. 19. 1843, opslag 158 (præsten)
Nr. 15 Ane Johansdatter
Død den 24 Februar 1843, begravet 3 marts 1843 i Ubby,
Huusmand Niels Johansens Kone i Ubye. Alder 40 aar.
Dødsårsag: døde i barselsseng efter et dødfødt barn.

Den sidste linie er tilføjet i denne kirkebog som er ført af præsten. Jeg har oprindeligt brugt degnens eksemplar.
¤

Notater: #
Folketællinger.
Tipoldemor Ane Johansdatter optræder kun i 2: nemlig 1834 og 1840.

Billeder: Der kan ikke være billeder af hende.
¤

Ane Johansdatter blev kun 40 år og døde fra 4 mindreårige børn. Kender ikke dødsårsagen endnu. Jo! hun døde i barselsseng efter en dødfødt dreng. Har søgt efter dødfødte børn 1843 og præsten har nævnt det i sin anmærkning. (Degnen havde ingen ting).

Fødte børn af Ane
kirkebøger: kilder til oldefars søster p.09d
Ubby sogn, fødte 1829, opslag 101 (præsten?)
1) Karen Nielsdatter (p.09d)
Født: 20 Maj 1829, Dåb: 28 Juni 1829
forældre
: Niels Johansen (hmd) og hustru Ane Johansen i Ubby.
faddere: Barnet baaret af Johanne Johansdatter i Svebølle, Jens Johansen i Bjerre, Lars Johansen i Løgtved og Gmd Jens Danielsen i Ubby.
Vaccineret af Voigt 1829.

Pigen som bærer er en faster og Jens og Lars er farbrødre. Vi får her at vide hvor de var på dette tidspunkt. Det er dog ikke med i begge kirkebøger.

Ubby sogn, fødte 1832, opslag 51 (præst/degn?)
2) Johan Nielsen (p.10d)
Født: 3. maj 1832, Døbt 3. juni 1832
Forældre: Niels Johansen og Ane Johansdatter i Ubye.
Barnet båret af pigen Kirsten Johansdatter i Ubye
Faddere: Lars Johansen i Kallundborg, Peder Johansen i Kjelleklinte. Jens Johansen i Buerup.

Alle de nævnte hedder jo Johansen til efternavn, så det kan være svært at se, hvem de er. Men jeg vil mene at Lars og Peder er Johans farbrødre, mens de to andre hører til på moderens side.

Her får vi at vide hvor de opholder sig. Det mangler i kirkebogen på AO. Pigen er ikke fra Ubby, men måske Frankerup.


Ubby sogn, fødte 1835, opslag 58
Nr. 1: født: 3 jan 1835, Dåb: 8. feb. 1835
3) Jens Nielsen
Forældre:
hmd Niels Johansen og hustru Ane Johansdatter i Ubby.
Faddere: Pigen Ane Olsdatter tyende i Kalundborg bar barnet. Hmd Rasmus Sørensen i Buerup. Hmd Jens Nielsen i Ubby og Gmd. Jens Danielsen i Ubby.
Vaccineret af Hertz 1835.

Faddere version 2 fra AO: (måske hovedbogen)
Pige Ane Olsdt. bar ham. Fadd. hmd. Rasmus Sørensen, Jens Nielsen i Ubye og Jens Danielsen, Gmd. af Uby.

Den første version er mere præcis med hensyn til faddernes bopæl.

Oldefar er født i et ikke udflyttet hus i Ubby. Jorden lå uden for byen. Det er tydeligt at han er født 1835. I nogle kilder er hans fødselsår 1834.

Ubby sogn, fødte 1839, opslag 36
4) Johanne Marie Nielsen (p.11d)
Født: 29. sept. 1839, dåb: 3. nov. 1839
Forældre: Niels Johansen og Ane Johansdatter i Ubye.
Faddere: Baaren af <snedker> Jacob Johansens kone i Ubby, Gmd Unge Lars Olsen, hmd Jens Nielsen af Ubye og ungkarl Lars Johansen i Bjerre
vacc- 29 Juli af Weihe

Den sidste er sikkert Niels Johansen bror, som allerede i 1839 tjente og boede i Bjerre. De øvrige ved jeg ikke noget om endnu.

Ane fik kun disse fire levende børn inden hun døde i barselsseng i 1843. Hun levede i 10 dage efter hun fik en dødfødt dreng. Børnene var ikke ret gamle på dette tidspunkt, men i alt fald de 3 ældste har kunnet huske hende. For Johanne har det kunnet knibe med at huske sin mor.

Børnene fik dog hurtigt en stedmoder som de er vokset op med. Den ældste Karen kom hurtigt ud at tjene og det ser ud til oldefar kom i pleje hos en familie i Kelleklinte.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun blev konfirmeret 1817 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. 27 #
Ubby sogn, Konfirmation 1817, Opslag 156
nr. 4 Ane Johansdt i Ubye
Forældre: hmd Johan Hansen og hst Johanne Pedersdt i Ubye, født 26 juli 1802.
Gode kundskaber, God opførsel.
Vacc. af Dist. Ch. Voigt i Callbg. 23 Oct. 1808.
¤

2. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 4 #
FT 1834, Ubby sogn, nr. 21 et hus, opslag 4
Niels Johansen, 26 aar, gift, husmand lever af sin jord.
Ane Johansdatter, 32 aar, gift, hans kone
Karen Nielsdatter, 5 aar, ug, barn
Johan Nielsen, 2 aar, ug, barn
Ane Nielsdatter, 33 aar, ugift, almisselem

Ved ikke hvem Ane Nielsdatter er?
¤

3. Hun arbejdede som Husmoder og husmandskone 1829-1843 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk.

4. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 5 #
Ubby sogn, FT 1840, fam. 25 et Huus, s. 196, opslag 5
Niels Johansen, 35 aar, gift, husmand, lever af sin jordlod
Ane Johansdatter, 37 aar, gift, hans kone
Karen Nielsdatter, 10 aar, ug, barn
Johan Nielsen, 8 aar, ug, barn
Jens Nielsen, 5 aar, ug, barn
Johanne Marie Nielsdatter, 1 aar, ug, barn

Ved denne tælling er alle 4 børn hjemme sammen med deres forældre. Det er sidste gang de alle er sammen.
¤

Ane blev gift med Hmd Niels Johansen {p.E.01} den 25 Mar. 1829 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Niels blev født i Apr. 1806 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 26 Maj 1806 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,1 døde den 19 Maj 1890 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 84 år, og blev begravet den 27 Maj 1890 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.2


Kilder


1. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1784-1814: fødte 1806, opslag 42.

2. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1876-1891: døde 1890, opslag 58.

3. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1819-1830, opslag 114.

4. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: nr. 21 et hus, opslag 4.

5. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: fam. 25 et Huus, s. 196, opslag 5.

6. T-K, Folketællingen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT fam. 19, 1 huus, no. 19 s. 261, opslag 10.

7. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: fam. 30, et huus, Opslag 6.

8. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: fam. 16, 1 huus i Ubby Skoledistrikt, opslag 28.

9. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Hol bæk amt, DK, fam. 31, 1 huus, s. 179.

10. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT:1 huus med 1 familie, l.nr. 79-83, opslag 6.

11. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT: fam. 9, et hus, l. nr. 42-45, opslag 17.

12. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, FT optællingsliste no. 11, opslag 53.

13. Skifteforvalteren, Arts-Skippinge herred, Holbæk amt, Dk, Arts-Skippinge herred: Dødsanmeldelsesprotokol 2-4-1890 til 10-3-1900, opslag 4.

14. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1775-1814: fødte 1801, opslag 65.

15. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1836-1856: Døde no. 19. 1843, opslag 158 (præsten).

16. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1812-1836: viede 1829 opslag 210.

17. Degnen, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, viede 1858.

18. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1812-1836: fødte 1832, opslag 51.

19. Præsten og degnen, Reerslev kirke, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, Kirkebogen 1833-1852, opslag 63.

20. Degnen, Reeslev sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Reerslev fødte 1851, Opslag 39.

21. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1836-1856: fødte 1843, opslag 146.

22. Tællingskommissæren, Ll. Fuglede sogn, Ars Herred, Holbæk amt, DK, side.

23. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1876-1891: døde 1879, no 14, s. 248, opslag 216.

24. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1836-1856: nr. 9 viet 1843, opslag 90.

25. Tællingskommissæren, Ll. Fuglede sogn, Ars Herred, Holbæk amt, DK, 1825.

26. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kjelleklinte bye, en gaard.

27. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebøger 1812-1836: Konfirmation 1817, Opslag 156.

3. generation (Bedsteforældre)4. Johan Jensen {p.F.01}, søn af Jens Madsen {p.G.01} og Johanne Danielsdatter {p.G.02b}, blev født i Mar. 1775 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 25 Mar. 1775 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,1 døde den 7 Jan. 1832 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 56 år, og blev begravet den 15 Jan. 1832 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.2

Dåbsnotater: #
Sæby sogn, fødte 1775, opslag 175b
[født: marts 1775, døbt 25. marts 1775]
Festum annunciat Mariae blev
Forældre: Jens Madsen(s) barn af Burup kristnet og kaldt Johan . Anne Danielsdatter af Søebye bar det.
Faddere: Lars Madsøn, Hans Madsøn, Jens Jensøn, Rasmus Jensøns kone og Bodil Rasmusdatter alle i Burup.

Anne Danielsdatter er måske Johans moster og Lars og Hans Madsøn er måske farbrødre at dømme efter deres navne. De øvrige siger mig ikke noget.
¤

Begravelsesnotater: #
Sæby sogn, døde 1832, opslag xx
Død: 7 jan. 1832, begr.: 15 jan 1832
Johan Jensen
Huusmand i Buerup. Alder 57 år.
Under anmærkninger står: Jordseddel fra Kattrup.

Det betyder at han er fæster under Kattrup og skifteforretningen er foretaget her.
¤

Notater: #
Folketællinger
Johan Jensen findes kun optaget i folketællingerne 1787+ og 1801+, han var død inden den i 1834.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 3 #
FT 1787, Sæby sogn, Buerup by, opslag xx
Jens Madsen,73 husbond, gift 2. gang, Bonde og Gaardmand
Johanne Danielsdatter, 50 Madmoder, gift 1. gang, bondekone
Mads Jensen. 38 ugift, af mandens første ægteskab,
Sara Jensdatter, 29 ugift, samme, vanfør
Johan Jensen, 13 ug, barn af 2. ægteskab
Lars Jensen, 9 ug, barn af 2. ægteskab
Mette Pedersdatter 19 ugift, tjenestepige
Grethe, 8 ug, barn fra opforstringsanstalt
Mette, 6 ug, begge børn fra opforstringsanstalt

Denne folketælling indeholder mange vigtige oplysninger, som det er nødvendigt at have for at komme længere tilbage. Fx. at Jens Madsen har været gift to gange. Kender endnu ikke navnet på hans første kone. Det oplyses også at han var bondemand. Vi får ikke at vide, hvor mange børn der var i første ægteskab. Der kan godt være flere både ældre og yngre søskende.

Systematisk gennemgang af kirkebogen viser at der må være 5.

OBS! Sara er fra 1. ægteskab. Hun er vanfør og bor altid hjemme på gården. Først sammen med forældrene og siden hos sin bror Mads Jensen som overtager gården. Der er ingen oplysninger om hvad hun fejler.

Nyeste forskning har vist at det er matr. nr. 2 i Buerup. Det var den ene af to gårde under Universitetet. På orginalkort 1 er den sat til 47 tdr. land. Gården er den som i dag hedder Bondegården.
¤

2. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 4 #
FT 1801 i Buerup, Sæby sogn, fam. 7, s. 218, opslag xx
Gl. Mads Jensen, husbonden, 54 aar, bonde og gaardmand
Karen Rasmusdatter, husbondes Kone, 32 aar, bondekone Begge i første ægteskab
Bodil Madsdatter, deres datter, 2 aar, ugift
Johan Jensen, 26 ugift, nationalsoldat, tjenestetyende
Lars Jensen, 23 ugift, Landsoldat, tjenestetyende
Mette …..,18 aar, opfostringsbarn, tjenestetyende
Sara Jensdatter, mandens søster, 46 aar krøbling.

Også denne tælling er væsentlig. Tiptiptipoldefar Jens Madsen er død i 1790, men det er sønnen af første ægteskab Mads Jensen, som har overtaget gaarden, som tjenestekarle har han sine to halvbrødre Lars og tiptipoldefar Johan Jensen. Oplysningen om at Sara er mandens søster beviser at det er den rigtige Mads Jensen vi har fat i her. Sammenligner vi derimod aldersangivelserne i de to FT, så bliver der en del afvigelser.
¤

Johan blev gift med Maria Dorthea Jensdatter {p.F.02} den 17 Mar. 1802 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.5 Maria Dorthea blev født i Feb. 1779 i Fjellerup By, Fjellerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt, Dk, blev døbt den 28 Feb. 1779 i Fjellerup Sogn. Djurs Nørre Herred, Randers Amt,6 døde den 1 Apr. 1867 i Ougtved, Sæby sogn i en alder af 88 år, og blev begravet den 7 Apr. 1867 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.7 Et andet navn for Maria Dorthea var Marie Jensdatter.

Om Johan og Maria:

1. Vielse: 17 Mar. 1802, Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 8 #
Sæby sogn, viede 1802, Opslag 83b
27 Februar 1802
Ungkarl Johan Jensen og Pigen Maria Dorthea Jensdatter begge af Burup, Erklærede at have givet hinanden ægteskabsløft.
Forloverne, at disse ikke ere beslægtede eller besvogrede, at vaare frie for aabenbart ægteskabsløfte andetsteds, samt at ellers intet er som kan hindre deres ægteskab, ere undertegnede
Lars LIS Jensen i Løgtved og Mads MIS Jensen i Burup
Viet 17. marts 1802

Bemærk de to forlovere kunne ikke skrive deres eget navn, hvad der var helt almindeligt dengang. Det er sækkebogstaver med ført pen. Hvem er de så. Lars Jensen er uden tvivl Johans broder. Johans far var død dengang. Mads kunne godt være deres halvbroder, idet pigen ikke havde familie på disse kanter må det formodes. Hun var født i Jylland.
¤

Deres børn:

          i.  Johanne Marie Johansdatter {p.17e} blev født i 1802, døde i Maj 1802 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, og blev begravet den 23 Maj 1802 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.

         ii.  Hmd Jens Johansen {p.18e} blev født i 1803 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 14 Aug. 1803 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,9 døde den 27 Feb. 1838 i Almadehusene, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 35 år, og blev begravet den 7 Mar. 1838 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn.10 Jens blev gift med Ane Dorthe Jacobsdatter {p.200e} den 28 Nov. 1829 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Ane Dorthe blev født omkring 1799.

2       iii.  Hmd Niels Johansen {p.E.01} (født i Apr. 1806 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK - døde den 19 Maj 1890 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk). Niels blev gift med Husmor Ane Johansdatter {p.E.02a}, datter af Johan Hansen {p.F.03} og Johanne Pedersdatter {p.F.04b}, den 25 Mar. 1829 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Ane blev født den 26 Jul. 1802 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 22 Aug. 1802 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,11 døde den 24 Feb. 1843 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 40 år, og blev begravet den 3 Mar. 1843 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.12 Niels blev derefter gift med Husmor Magdalene Nielsdatter {E.02b}, datter af Unge Niels Nielsen og Ellen Sørensdatter, den 9 Jun. 1843 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Magdalene blev født den 29 Okt. 1810 i Jerslev, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 2 Dec. 1810 i Ll. Fuglede Kirke, , Ll. Fuglede Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk,13 døde den 6 Sep. 1879 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 68 år, og blev begravet den 10 Sep. 1879 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.14 Parret var barnløst.

         iv.  Johanne Marie Johansdatter {p.19e} blev født i Okt. 1808 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 30 Okt. 1808 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,15 døde den 3 Nov. 1876 i Nørager Skovhuse, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 68 år, og blev begravet den 10 Nov. 1876 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.16 Johanne blev gift med Hjulmand Søren Jensen {p.201e}, søn af Jens Christiansen og Ane Kirstine Sørensdatter, den 3 Dec. 1836 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Søren blev født i Sep. 1798 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 1 Sep. 1798 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,17 døde den 9 Jan. 1852 i Ougtved, Sæby sogn18 i en alder af 53 år, og blev begravet den 17 Jan. 1852 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.19

          v.  Gmd. Lars Johansen {p.20e} blev født i 1810 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 25 Nov. 1810 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,20 døde den 9 Jul. 1883 på Bjerre Mark, Svallerup sogn21 i en alder af 73 år, og blev begravet den 14 Jul. 1883 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Lars blev gift med Ane Olsdatter {p.202e}, datter af Gmd. Ole Pedersen, den 24 Nov. 1847 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Ane blev født den 11 Dec. 1816 i Bjerre By, Svallerup Sogn, blev døbt den 26 Jan. 1817 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, døde den 1 Aug. 1877 på Bjerre Mark, Svallerup sogn i en alder af 60 år, og blev begravet den 8 Aug. 1877 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.22

         vi.  Peder Johansen {p.21e} blev født den 30 Maj 1813 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt i 1813 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk, døde i 1814 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 1 år, og blev begravet den 27 Mar. 1814 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.

        vii.  Gmd. Peder Johansen {p.22e} blev født den 12 Mar. 1815 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 23 Apr. 1815 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,23 døde den 20 Sep. 1890 på Bjerre Mark, Svallerup sogn i en alder af 75 år, og blev begravet den 27 Sep. 1890 i Svallerup By, Svallerup Sogn,.24 Peder blev gift med Husmor Grethe Eleonora Jensdatter {p.204e} den 4 Mar. 1853 i Rørby kirke, Rørby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK. Grethe Eleonora blev født den 28 Jul. 1829 i Rørby by, Rørby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 11 Okt. 1829 i Rørby kirke, Rørby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, døde den 21 Dec. 1918 i en alder af 89 år, og blev begravet den 28 Dec. 1918 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Peder blev derefter gift med Mette Andersdatter {p.203e} den 18 Maj 1849 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Mette blev født omkring 1822, døde den 14 Nov. 1852 på Bjerre Mark, Svallerup sogn i en alder af ca. 30 år, og blev begravet den 20 Nov. 1852 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.

       viii.  Rasmus Johansen {p.23e} blev født den 28 Feb. 1818 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt i 1818 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk, døde den 5 Apr. 1820 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 2 år, og blev begravet den 30 Apr. 1820 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.


5. Maria Dorthea Jensdatter {p.F.02}, datter af Jens Bødker Fynbo {p.G.03} og {p.G.03}, blev født i Feb. 1779 i Fjellerup By, Fjellerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt, Dk, blev døbt den 28 Feb. 1779 i Fjellerup Sogn. Djurs Nørre Herred, Randers Amt,6 døde den 1 Apr. 1867 i Ougtved, Sæby sogn i en alder af 88 år, og blev begravet den 7 Apr. 1867 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.7 Et andet navn for Maria Dorthea var Marie Jensdatter.

Dåbsnotater: #
Fjellerup sogn, fødte opslag 112
Marie Dorthea født feb. 1779
Dom. Remini. d. 28 feb 1779 havde Jens Bødker, Fynboe, af Fjellerup en Datter til daaben, Kaldet Marie Dorthea.
Faddere vare Jomfru Henrichsen af Østergaard, Peder Ladefoged, Søren Ladefoged, Henrich..., Hans Jørgen Just, Hans Skomager alle af Fjellerup.

Teksten er vanskelig at tyde. Nogle af navnene er lidt usikre.

Det er lidt underligt at der er tilføjet Fynboe. Det er ikke nævnt ved nogle af de andre børn som Jens Bødker får i sine to ægteskaber. Vi ved nu at han har boet mange år i Fjellerup og er første gang gift 1735.

Hvad der også er meget påfaldende er at Marie Dorthea ikke er nævnt i skifteuddraget blandt de børn han har fået.

Der mangler et endeligt bevis for at Jens Bødker, Fynbo, er den samme som Jens Christensen Bødker i Fjellerup.

Konklusion nov. 2008: Der er tale om 2 forskellige personer.
Alt arbejdet med Jens Christensen Bødkers familie har taget lang tid men været spændende. Men reelt er der ikke kommet noget spor af Marie Dortheas forældre og hendes aner.
¤

Begravelsesnotater: #
Sæby sogn, døde 1867, opslag xx
Død: 1 apr. 1867, Beg.: 7 apr. 1867
Maria Dorthea Jensdatter fattiglem i Ogtved,
Johan Jensen (s) Enke af Buerup, 88 aar gammel.

Marie som hun måske blev kaldt levede altså i mange år efter hendes (første) mand Johan Jensen var død 35 år tidligere. Af dette kan det se ud som hun var enke i 35 år. Men hun giftede sig igen med Slagter Rasmus Sørensen. Men det ser ud til han er død eller forsvundet igen. (se denne).
¤

Notater: #
Folketællinger

Tiptipoldemor Maria optræder i 8 folketællinger. Nemlig: 1834+, 1840+, 1845+, 1850+, 1855+, 1860+. Alle efter hendes første ægteskab. Desuden må hun være i FT 1787 og 1801. Den første sikkert hjemme hos sine forældre, hun var da ca. 8 år.

Har søgt 1787 i DDD i alle amter i landet efter en pige på 8 år. Der er søgt med ... dort... som søgeord. Det ser ud til hun er blevet kaldet Marie eller Maria. Så det er en anden mulighed.

FT 1787 i Fjellerup sogn, Fjellerup by, Huusfolk liste nr 13
Jens Christensen, 81 gift i 2. ægteskab, Manden, Husbeboere fattige og forarmede
Marie Elisabeth Jensdatter, 51 Gift i 1. ægteskab, Hans Kone
Mette Jensdatter, 13 ægte Datter af 2det ægteskab, Hos Forældrene og Vanfør

Marie Dorthea Jensdatter burde være her sammen med sin storesøster, men hun er allerede flyttet hjemme fra måske hos nogle slægtninge. Har ikke kunnet være hjemme sammen med sin gl. far og den vanføre søster.

Ekskurs: Intensiv forskning har vist at det ikke er den rigtige Jens Bødker der er fundet. Bl. skiftet efter Jens Christensen Bødker nævner ikke et barn på 8 år. Det yngste barn er Mette på 13 år nævnt i folketællingen 1787.
Konklusionen må være at Jens Bødker, Fynbo som er hendes far er en anden person.
¤

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1787 i Fjellerup By, Fjellerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt, Dk. 25 Se under: Generelle noter

2. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 26 #
FT 1834 Sæby sogn, Buerup by, en gaard, fam. 1
Rasmus Hansen, 38 gift, Gaardmand
Kirstine Olsdatter, 38 gift hans Kone
Christen Nielsen, 16 ug, Deres barn
Niels Nielsen, 13 ug, Deres barn
Karen Rasmusdatter, 11 ug, Deres barn
Ane Marie Rasmusdatter, 9 ug, Deres barn
Hans Rasmussen, 3 ug, Deres barn
Rasmus Sørensen, 60 gift, Inderste og Slagter
Marie Jensdatter, 54 gift, hans kone
Sidse Marie Jensdatter, 14 ug, Fattiglem
Christiane Henriksdatter, 37 Enke, Inderste
Sidse Marie Henriksdatter, 7 ug, hendes barn
Margrethe Hedevig Henriksdt, 4 ug, Hendes barn
Henrik Christiansen, 25 ugift, Tjenestefolk
Inger Olsdatter, 18 ugift, Tjenestefolk

Der bor i alt 15 personer på denne gård.
Blandt disse
Rasmus Sørensen, 60 gift, inderste og Slagter
Marie Jensen 54 år gift, hans kone

Det ser ud til Marie Dorthea bliver gift med en slagter. Det fremgår af vielsen at det er enken Marie Dorthea som bliver gift med en enkemand og slagter.

Hun bor på den samme gård i 1840. Men er nu anført som enke igen. Har søgt den anden mands død uden held. Rasmus Sørensen er måske "forsvundet" i mellemtiden.
¤

3. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 27 #
FT 1840 Sæby sogn, Buerup by, en gaard, fam. 3, opslag xx
Rasmus Hansen, 44 gift, Gaardmand
Kirsten Olsdatter, 44 gift, hans Kone
Karen Rasmusdatter, 17 ug, deres Barn
Marie Rasmusdatter, 14 ug, deres Barn
Hans Rasmussen, 8 ug, deres Barn
Bodil Rasmusdatter, 5 ug, deres Barn
Niels Nielsen, 19 ugift, deres Barn (tjenestefolk)
Lars Danielsen, 28 ugift, tjenestefolk
Vilhelm Bormiet, 17. tjenestefolk
Karen Nielsdatter, 89 Enke, Indsidder
Ole Madsen, 26 gift, Indsidder og dagleier
Kirsten Andersdatter, 34 gift, hans Kone
Mette Jensdatter, 72 Enke, hans Svigermor
Marie Jensdatter, 60 Enke, Indsidder
Jonas Larsen, 49 gift, Indsidder og Skomager
Johanne Nielsdatter, 45 gift, hans Kone.
¤

4. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 28 #
FT 1845 Sæby sogn, Uglerup by, fam. 20, opslag 37
Søren Jensen, 46 gift, Hjuulmand, f. i s.
Johanne Marie Johansen, 36 gift, hans kone, f. i s.
Rasmus Sørensen, 7 ug. deres Barn, f. i s.
Jens Christian Sørensen, 2 ug, deres Barn, f. i s.
Marie Jensen, 66 enke, Konens Moder, f. i Aarhuus

Det er et noget upræcist fødested. Det er hendes datter og svigersøn hun nu bor hos i Uglerup.
¤

5. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1850 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 29 #
FT 1850 Sæby sogn, Uglerup 1 Huus, fam. 157, opslag 48
Søren Jensen, 51 gift, Hjuulmand, husfader, f. i s.
Johanne Marie Johansen, 41 gift, husfader, hans kone, f. i s.
Ane Sørensdatter, 3 ug. deres Barn, f. i s.
Marie Jensen, 72 enke, Ophold hos familien, f. i Jylland
Jørgen Olsen, 5 ug, Plejebarn, f. i Hjembæk, Holbæk amt.
¤

6. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 30 #
FT 1855 Sæby, Nørager 1 huus med 2 fam., fam. 29, opslag 52
Fam 1
Johanne Johansen, 47 Enke, Aftægtskone, f. i s.
Ane Sørensen, 7 ug, Hendes datter, f. i s.
Marie Jensen, 77 enke, fattiglem, f. i Østergaard, Randers amt
Fam 2
Kirstine Bagge, 49 Enke,f. i Faarevejle, Holbæk amt, Pensionist
Carl Bagge, 13 ug f. i Faarevejle, HA., Hendes Barn
Marie Bagge, 8 ug, f. i s. hendes Barn

Her er Marie Dorthea flyttet sammen med Datteren til et sted under Nørager. Begge er nu enker. Familien de bor sammen med er ukendt.
¤

7. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 31 #
FT 1860 i Sæby sogn, Løgtved skoledistrikt, 1 huus, 2 familier. opslag 28
Jens Caspersen, 43, gift, f. i Reerslev, husmand, lever af sin jord
Stine Hansdatter, 50, gift, f. i. Drøsselbjerg, hans Kone
Ane Marie Kjøbenhavn, 79 Enke, f. i Kjøbenhavn, husfaders moder, Almisselem
Fam. 2
Johanne Marie Sørensdatter, 50, enke f. i. s. husmandsenke, aftægtskone, Husmoder
Ane Margrethe Sørensen, 12, ug, f. i s. hendes datter
Marie Dorthea Jensdatter, 81 år, enke f. i. Fjellerup sogn, Århus A. Almuelem.

\\b0Johanne er her anført med hendes mands patronym af Søren Jensen. Det afslører at der bor 3 generationer sammen.

Fjellerup sogn ligger i Randers amt og ikke som anført her i Århus amt.

Generelt er oplysningerne om hendes fødested og sogn ret upræcise i FTerne. Men til sammen rammer de rigtigt. Hvis man ved Østergaard er et Gods i Fjellerup.
¤

8. Dødsanmeldelse: 1867-1868, Løver herred. 32 #
Skifteprotokol: Dødsanmeldelser for regnskabsåret 1867-68. opslag 987.
Som døde uden at efterlade sig noget til Arv.
Dødsanmeldelser nr. 2: Marie Dorthea Jensen af Nørager Skov. Fattiglem.

Ved hendes død oplyser kirkebogen at hun er død i Ougtved. Men her står at hun boede i Nørager skov.
¤

Maria Dorthea blev gift med Johan Jensen {p.F.01} den 17 Mar. 1802 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.5 Johan blev født i Mar. 1775 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 25 Mar. 1775 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,1 døde den 7 Jan. 1832 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 56 år, og blev begravet den 15 Jan. 1832 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.2

Maria Dorthea blev derefter gift med Slagter Rasmus Sørensen {p.F.01b} den 17 Dec. 1833 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Rasmus blev født Ber. 1774.

Om Rasmus og Maria:

1. Vielse: 17 Dec. 1833, Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Sæby sogn, vielse 1833, opslag xx
Enkemand Rasmus Sørensen, 56 Aar gammel, Indsidder og Slagter i Buerup.
og Enke Marie Dorthea Jensdatter Indsidderske i Buerup, 54 aar gl
Forlovere: Gaardmand Morten Henrichsen og Rasmus Hansen begge af Buerup.
Viet d. 17 dec. 1833
Note: Manden holdt .... med umyndige børn N. J. .... 22 November 1833.
.... dat 11de Decb. 1833

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 26 FT 1834 Sæby sogn, Buerup by, en gaard, fam. 1
Rasmus Hansen, 38 gift, Gaardmand
Kirstine Olsdatter, 38 gift hans Kone
Christen Nielsen, 16 ug, Deres barn
Niels Nielsen, 13 ug, Deres barn
Karen Rasmusdatter, 11 ug, Deres barn
Ane Marie Rasmusdatter, 9 ug, Deres barn
Hans Rasmussen, 3 ug, Deres barn
Rasmus Sørensen, 60 gift, Inderste og Slagter
Marie Jensdatter, 54 gift, hans kone
Sidse Marie Jensdatter, 14 ug, Fattiglem
Christiane Henriksdatter, 37 Enke, Inderste
Sidse Marie Henriksdatter, 7 ug, hendes barn
Margrethe Hedevig Henriksdt, 4 ug, Hendes barn
Henrik Christiansen, 25 ugift, Tjenestefolk
Inger Olsdatter, 18 ugift, Tjenestefolk

Der bor i alt 15 personer på denne gård.
Blandt disse
Rasmus Sørensen, 60 gift, inderste og Slagter
Marie Jensen 54 år gift, hans kone

Det ser ud til Marie Dorthea bliver gift med en slagter. Det fremgår af vielsen at det er enken Marie Dorthea som bliver gift med en enkemand og slagter.

Hun bor på den samme gård i 1840. Men er nu anført som enke igen. Har søgt den anden mands død uden held. Rasmus Sørensen er måske "forsvundet" i mellemtiden.


6. Johan Hansen {p.F.03}, søn af Væver Hans Sørensen {p.G.05} og Kirsten Jacobsdatter {p.G.06}, blev født i Dec. 1757 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, blev døbt den 11 Dec. 1757 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,33 døde den 23 Sep. 1830 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 72 år, og blev begravet den 29 Sep. 1830 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.34

Dåbsnotater: #
Svallerup sogn, fødte 1757, opslag 200b
Nr. 2: Dom.: 3. Advent <1757> blev døbt Hans Vævers liden Søn: Johan, Søren Jacobsens Hustru fra Ubby bar ham til daaben.
Faddere: vare Lars Andersen, Niles Ericksen, Olle Knudsen og Karen Jacobsdatter, alle fra Svallerup.
¤

Begravelsesnotater: #
Ubby sogn. Døde 1830, opslag
død d. 23. sep. 1830, begravet 29 sep 1830
Johan Hansen
Huusmand i Ubye. Alder 76.

Johans kone Johanne død mindre end en måned efter ham. Det kunne se ud til de er døde af en smitsom sygdom.

Notater: #
Folketællinger: Han er kun med i 2: 1787 og 1801
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK. 35 #
FT 1787, Ubby by, opslag 3
Gl. Peder Jensen, 62 i 2. ægteskab, husbond, Bonde og gaardbeboer
Karen Jensdatter, 58 i 1. ægteskab, madmoder
Cidse Pedersdatter, 28 ug, Barn af sidste ægteskab
Ane Pedersdatter, 17 ug, Barn af sidste ægteskab
Johan Hansen, 28 ug, tjenestekarl, National Soldat
Jens Pedersen, 13 ug, tjenestekarl

Har ikke nogen idé om hvilken relation der er til gårdens familie. Kan måske finde ham som nationalsoldat.
¤

2. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 36 #
FT 1801: Ubby sogn, Ubby by
Johan Hansen, 44 gift, mand, husmand med jord
Ane Jespersdatter, 24 gift, Hans kone
Jacob Jensen, 3 ug, Deres barn
Maren Larsdatter, 60 Enke, Konens moder
Jacob Larsen, 46 ugift, Konens broder, vanfør og nyder almisse.
¤

Johan blev gift med Johanne Pedersdatter {p.F.04b} den 17 Jul. 1801 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. Johanne blev født i 1778, døde den 15 Okt. 1830 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 52 år, og blev begravet den 20 Okt. 1830 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.37

Om Johan og Johanne:

1. Vielse: 17 Jul. 1801, Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. #
Ubby sogn, Viede 1801, opslag xx
Copuleret den 17 Juli 1801.
Den 28 Juni meldte sig Enkemand af Ubye Johan Hansen og Johanne Pedersdatter, tj(enende) Ole Sørensen i Ubye, med begæring at ægte hinanden. For deres ægteskab lovede undertegnede
Gamle Niels /NSS/ Sørensen og
Ole /OSS/ Sørensen,
begge af Ubye

Ingen af dem kan formentlig skrive deres eget navn. Kun forbogstaverne er egenhændigt skrevet. Johan har været gift en gang før og han er antagelige meget ældre end hende. Hvis alderen da de dør er rigtigt opgivet, så var der 24 års forskel. Normalt er alderen på de viede angivet i kirkebogen.


Barnet fra dette ægteskab/forhold:

3         i.  Husmor Ane Johansdatter {p.E.02a} (født den 26 Jul. 1802 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk - døde den 24 Feb. 1843 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk). Ane blev gift med Hmd Niels Johansen {p.E.01}, søn af Johan Jensen {p.F.01} og Maria Dorthea Jensdatter {p.F.02}, den 25 Mar. 1829 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Niels blev født i Apr. 1806 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 26 Maj 1806 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,38 døde den 19 Maj 1890 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 84 år, og blev begravet den 27 Maj 1890 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.39

Johan blev derefter gift med Anna Jespersdatter {F.04a}, datter af Jesper Nielsen og Maren Larsdatter, den 21 Mar. 1797 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Anna blev født omkring 1777, døde i Jun. 1801 i en alder af ca. 24 år, og blev begravet den 17 Jun. 1801 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.40 Årsagen til hendes død var Død i barselsseng.

Om Johan og Anna:

1. Vielse: 21 Mar. 1797, Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. 41 #
Ubby sogn, viet 1797, opslag xx
Trolovet 31 jan copuleret 21 marts 1797
Trolovet Ungkarl Johan Hansen tienende gmd Hartvig Jensen og pigen Anna Jespers Datter begge af Ubye og for deres ægteskab lovede undertegnede mænd.
Hartvig Jensen
Søren /SH/ Hansen
Begge af Ubye.
¤

Notater: Folketællinger: Han er kun med i 2: 1787 og 1801

Fødte børn af Anna Jespersdatter

Ubby sogn, fødte 1798
den 28 aug. 12. søndag efter Trin. lod hmd Johan Hansen og hustru Anna JespersDatter deres søn kaldet Jacob, baaret af pigen (Karen) Pedersdatter .... ....... Wid: Ole Sørensen, Hartvig Jensen, Lars Nielsen, og Søren Hansen hustru alle af Ubye.

Ubby sogn, fødte 1801
d. 17 juni lod husmand af Ubye Johan Hansen og afdøde hustrue Anna Jespersdatter, der samme dag blev begraven, deres den 15 marts og 18 ejusdem hjemmedøbt, Lars, frembære i Kirken af Karen Jespersdatter af Torbe. Fadd. Christen Jørgensen, Ole Sørensen, Knud Olsen og Søren Hansens kone, den sidste fra Kjelleklinte, da andre fra Ubye.

De 2 drenge har ikke kendt deres biologiske mor men er vokset op med stedmoderen Johanne Pedersdatter.

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. 42 #
FT 1801: Ubby sogn, Ubby by, opslag xx
Johan Hansen, 44 gift, mand, husmand med jord
Ane Jespersdatter, 24 gift, Hans kone
Jacob Jensen, 3 ug, Deres barn
Maren Larsdatter, 60 Enke, Konen moder
Jacob Larsen, 46 ugift, Konens broder, vanfør og nyder almisse

Deres børn:

          i.  Jacob Johansen {p.25e} blev født i Aug. 1798 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk og blev døbt den 28 Aug. 1798 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.43

         ii.  Lars Johansen {p.26e} blev født den 15 Mar. 1801 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk og blev døbt den 17 Jun. 1801 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.37


7. Johanne Pedersdatter {p.F.04b} blev født i 1778, døde den 15 Okt. 1830 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 52 år, og blev begravet den 20 Okt. 1830 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.37

Johanne blev gift med Johan Hansen {p.F.03} den 17 Jul. 1801 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. Johan blev født i Dec. 1757 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, blev døbt den 11 Dec. 1757 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,33 døde den 23 Sep. 1830 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 72 år, og blev begravet den 29 Sep. 1830 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.34


Kilder


1. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, fødte 1775.

2. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, døde 1832.

3. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, FT 1787, opslag xx.

4. T-K, Folketælling, Sæby sogn. Løve herred, Holbæk amt, DK, FT: en gård, opslag xx.

5. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1784-1814 opslag xx.

6. Præsten, Fjellerup og Glæsborg sogne, Djurs Nørre herred, Randers ant, Dk, Fødte opslag 112.

7. Degnen, Sæby kirke, Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK.

8. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1784-1814, opslag 83b.

9. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1784-1814, opslag 35.

10. Præsten og degnen, Reerslev kirke, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1833-1852, opslag 306.

11. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1775-1814: fødte 1801, opslag 65.

12. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1836-1856: Døde no. 19. 1843, opslag 158 (præsten).

13. Tællingskommissæren, Ll. Fuglede sogn, Ars Herred, Holbæk amt, DK, side.

14. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1876-1891: døde 1879, no 14, s. 248, opslag 216.

15. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog Hallenslev- Sæby 1784-1814.

16. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1857-1888: opslag 379.

17. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1784-1814. opslag 26a.

18. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1837-1857, opslag 206.

19. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1837-1857: opslag 206.

20. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebogen 1784-1814, opslag 53.

21. Degnen, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1877-1891, opslag 111.

22. Degnen, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1877-1891, opslag 123.

23. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1812-1820, opslag 10.

24. Degnen, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 18x - 18xx, opslag xx.

25. Fjellerup by, Fjellerup s. Djurs Nørre herred, Randers amt, et huus.

26. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, FT 1834: Buerup by, en gaard, fam. 1.

27. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, FT 1840: Buerup by, en gaard, fam. 3, opslag xx.

28. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, FT 1845: Uglerup by, fam. 20, opslag 37.

29. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, FT 1850: Uglerup 1 Huus, fam. 157, opslag 48.

30. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, FT 1855: Nørager 1 huus med 2 fam., fam. 29, opslag 52.

31. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, FT 1860: Løgtved skoledistrikt, 1 huus, 2 familier. opsla g 28.

32. Løve Herres skifteprtokol 1910-1915, Skifteprotokol 1860-1874: dødsanmeldelser for regnskabsåret 1867-68. opslag 987.

33. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1757, opslag 200b.

34. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, døde 1830.

35. T-K, Folketælling, Ubby sogn, Ars herred, Holbæk amt, Dk, FT 1787: Ubby by, opslag 3.

36. Tællingskommissæren, Folketælling 1840, Tærø, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, Dk, Ubby by.

37. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK.

38. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1784-1814: fødte 1806, opslag 42.

39. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1876-1891: døde 1890, opslag 58.

40. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Døde 1801.

41. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog xxxx-xxxx: Viede 1797.

42. Tællingskommissæren, Folketælling 1840, Tærø, Kallehave sogn, Bårse herred, Præstø amt, Dk, et huus.

43. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Fødte 1798.

4. generation (Oldeforældre)8. Jens Madsen {p.G.01}, søn af {p.G.01} og {p.G.01}, blev født Ber. 1713, døde i Mar. 1790 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 77 år, og blev begravet den 7 Mar. 1790 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.1

Begravelsesnotater: #
Sæby sogn, døde 1790 opslag 106a
Begravet Gaardmand i Buerup Jens Madsen, 77 aar gl.
¤

Begivenheder i hans liv:

1. Oeders tælling: 1771, Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 2 #
Oeder 1771, Sæby sogn indtastnings nr. C3727, løbenr. 58. (fra DDD)
Jens Madsen, GaardMand, 50 gift 2. gang
Hustruens alder: 28 gift 1. gang.

Der er ikke yderligere oplysninger. Vi ser her den samme aldersforskel mellem Jens Madsen og Johanne Danielsdatter som findes i FT 1787. Hvis hendes alder er rigtig så er hun blevet gift som 18 årig med Jens Madsen. De blev gift i 1761.
¤

2. Han findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 3 #
FT 1787, Sæby sogn, Buerup by, opslag xx
Jens Madsen, 73 husbond, gift 2. gang, Bonde og Gaardmand
Johanne Danielsdatter, 50, Madmoder, gift 1. gang, bondekone
Mads Jensen. 38 ugift, af mandens første ægteskab,
Sara Jensdatter, 29 ugift, samme, vanfør
Johan Jensen, 13 ug, barn af 2. ægteskab
Lars Jensen, 9 ug, barn af 2. ægteskab
Mette Pedersdatter 19 ugift, tjenestepige
Grethe, 8 ug, barn fra opfostringsanstalt
Mette, 6 ug, barn fra opfostringsanstalt

Denne folketælling indeholder mange vigtige oplysninger, som det er nødvendigt at have for at komme længere tilbage. Fx. at Jens Madsen har været gift to gange. Kender endnu ikke navnet på hans første kone. Det oplyses også at han var bondemand. Vi får ikke at vide, hvor mange børn der var i første ægteskab. Der kan godt være flere både ældre og yngre søskende.

Systematisk gennemgang af kirkebogen viser at der må være 5.

OBS! Sara er fra 1. ægteskab. Hun er vanfør og bor altid hjemme på gården. Først sammen med forældrene og siden hos sin bror Mads Jensen som overtager gården. Der er ingen oplysninger om hvad hun fejler.

Nyeste forskning har vist at det er matr. nr. 2 i Buerup. Det var den ene af to gårde under Universitetet. På originalkort 1 er den sat til 47 tdr. land. Gården er den som i dag hedder Bondegården.
¤

3. Levnedsløb: 1790, Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 4 Udkast til levnedsløb p.G.01

Barndom:
Det ser ikke ud til Jens Madsen er født i Buerup eller i Sæby-Hallenslev sogn. Det er meget tænkeligt at han er kommet til Buerup senere og måske først som voksen. Universitetsgodset og Kommunitetsgodset var meget spredt så han kan være født flere steder. Indtil videre er der ikke noget som peger nogen bestemt steder hen.

Ved de første børn er der deltagelse fra Karsholte i Tersløse sogn. 2 af børnene bæres af en derfra. Dette spor er forfulgt senere. Det er Anders Nielsens hustru Anne som bære barnet. Dette par er gårdfolk i Karsholte. Folketællingen viser at Anne hedder Madsdatter. Der er fundet flere børn født i Karsholte. Men der er ikke synlig deltagelse fra Buerup ved nogle af disse.

Voksen: Jens Madsen optræder første gang i Buerup med barn 1744 (Maren). Dvs. haner ca 30 år. Hans vielse er ikke med sikkerhed fundet. Der er to bud på 1736, men der er ingen beviser. At han gifter sig til en fæstegård er ikke sandsynligt. Han og hans første kone er næsten lige gamle. (Kender hendes navn ved død, men ikke hendes navn.) Vi ved ikke hvornår han fæster gården i Buerup. Præsten benytter ikke titler som skelner mellem gårdmænd og husmænd m. fl.

Det er tænkeligt at han i hvert fald er fæster fra ca. 1747, hvor Mads Jensen bliver født og han er det ved FT 1787. Dvs. mindst 30 år og måske lidt længere. Det er kun de 2 af børnene fra 1. ægteskab der p.t. vides noget om. Det er Mads og Sara. Mads overtager gården.

De 3 andre børn Maren, Sophie og Peder er søgt under døde børn. Men de er tilsyneladende ikke døde som børn. På samme måde er de heller ikke fundet under konfirmerede. Det burde de derimod være.

Jens Madsens 2. ægteskab. Han bliver gift samme år som hans første kone dør 45 år gl. Det ser ud til det er den (pur)unge Johanne Danielsdatter han bliver gift med. Meget tyder på at hun kun var 18 år gl. Selvom hendes alder anføres forskelligt. Men mere end 23-24 år er hun sikkert ikke. Det ser ud til Jens Madsen også får 5 børn i dette ægteskab. Men som ved de 5 fra 1. ægteskab er det kun de 2 der med sikkerhed vides noget om. Heraf selvfølgelig anen Johan Jensen og Lars Jensen. Disse må være de 2 yngste.

Når Daniel, Niels og Jørgen er medtaget så er det pga de faddere som optræder ved dåben. Daniel er sikker opkaldt efter sin morfar. Niels og Jørgen er mere usikre. Hjulmanden/huggeren i Buerup hedder også Jens Madsen. De 3 børn er også søgt som døde og som konfirmerede. Begge forsøg har ikke givet resultat. Det i sig selv er lidt mærkeligt. Men det kan være de dukker op senere.

Alderdom: Jens Madsen er tilsyneladende (aktiv) gårdmand til sin død. Ved FT 1787 er han 73 år gl. og gårdmand. Men han har også 4 af sine børn hjemme og en ung kone (50 år) og en voksen søn Mads og 2 mindreårige sønner.

Gården er rimelig stor i det ½ delen af Præsteskoven også hører til gården i Buerup. De to Universitetsgårde havde hver halvdelen. Den blev senere delt i 4 matr. nr. 40. Der er søgt skifte efter den 1. hustru, efter ham selv og hans sidste kone Johanne Danielsdatter.

Jens blev gift med Hustru Første Ægteskab {p.G.02a}Hustru Første blev født Ber. 1716, døde i Jun. 1761 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 45 år, og blev begravet den 29 Jun. 1761 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.5

Deres børn:

          i.  Maren Jensdatter {p.33f} blev født i Jan. 1744 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK og blev døbt den 1 Feb. 1744 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.6

         ii.  Mads Jensen {p.34f} blev født i Sep. 1747 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK og blev døbt den 10 Sep. 1747 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.7

        iii.  Sophie Jensdatter {p.35f} blev født i Nov. 1750 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK og blev døbt den 29 Nov. 1750 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.8

         iv.  Sara Jensdatter {p.36f} blev født i Jan. 1754 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 20 Jan. 1754 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,9 døde i Maj 1811 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 57 år, og blev begravet den 12 Maj 1811 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.10

          v.  Peder Jensen {p.37f} blev født i Sep. 1756 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK og blev døbt den 26 Sep. 1756 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.11

Jens blev derefter gift med Johanne Danielsdatter {p.G.02b} den 15 Nov. 1761 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Johanne blev født omkring 1737.

Om Jens og Johanne:

1. Trolovelse: 18 Okt. 1761, Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 12 #
Sæy sogn, Trolovede og viede 1761
Dom 8. post Trinitatis 1761 = 12 Juli 1761,
Blef Jens Madsøn og Johanne Danielsdatter af Buerup Trolovede tilsammen, Forløsnings Vidner at disse Personer ere frie for Ægteskabsløfte andetsteds og hinanden ubeslægtede ere undertegnede mænd.

Rasmus RLS Laursen i Buerup og Johan IMS Madsøn i Reersløv.

Viet Dom. 22 post. Trinitatis. 1761 = 18 okt.1761. Blev Jens Madssøn og Johanne Danielsdatter af Buerup Corpulerede.

Det fremgå ikke at Jens Madsen er enkemand. Men det ved vi fra FT1787 at han skal være. Der er heller ingen alder anført. Men han må være ca 54 år og hun er ca. 30 år. jf. FT1787.

Vi kender altså stadig ikke navnet på Jens Madsens første kone.
¤

Deres børn:

          i.  Daniel Jensen {p.38f} blev født i Jun. 1762 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK og blev døbt den 7 Jul. 1762 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.13

         ii.  Niels Jensen {p.39f} blev født i Okt. 1764 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 14 Okt. 1764 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,14 døde den 9 Maj 1839 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 74 år, og blev begravet den 15 Maj 1839 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Niels blev gift med Mette Larsdatter, datter af Lars Hansen og Ellen Madsdatter, den 18 Maj 1796 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Mette blev født i Feb. 1775 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, døde den 24 Feb. 1840 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 65 år, og blev begravet den 4 Mar. 1840 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.

        iii.  Jørgen Jensen {p.40f} blev født i Jun. 1768 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK og blev døbt den 12 Jun. 1768 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.15

4        iv.  Johan Jensen {p.F.01} (født i Mar. 1775 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk - døde den 7 Jan. 1832 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk). Johan blev gift med Maria Dorthea Jensdatter {p.F.02}, datter af Jens Bødker Fynbo {p.G.03} og {p.G.03}, den 17 Mar. 1802 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.16 Maria Dorthea blev født i Feb. 1779 i Fjellerup By, Fjellerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt, Dk, blev døbt den 28 Feb. 1779 i Fjellerup Sogn. Djurs Nørre Herred, Randers Amt,17 døde den 1 Apr. 1867 i Ougtved, Sæby sogn i en alder af 88 år, og blev begravet den 7 Apr. 1867 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.18 Et andet navn for Maria Dorthea var Marie Jensdatter.

          v.  Lars Jensen {p.41f} blev født i Jan. 1777 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 2 Feb. 1777 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,19 døde den 21 Dec. 1857 i Kelleklinte, Ubby, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 80 år, og blev begravet den 29 Dec. 1857 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.20 Lars blev gift med Karen Pedersdatter den 5 Maj 1806 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Karen blev født Ber. 1755. Lars blev derefter gift med Bodil Madsdatter den 7 Nov. 1831 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Bodil blev født Ber. 1799, blev døbt Ber. 1799, døde den 9 Okt. 1857 i Kelleklinte, Ubby, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 58 år, og blev begravet den 16 Okt. 1857 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.


9. Johanne Danielsdatter {p.G.02b}, datter af Daniel Larsen {p.H.03} og {p.H.03}, blev født omkring 1737.

Begivenheder i hendes liv:

1. Oeders tælling: 1771, Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 2 21 #
Oeder 1771, Sæby sogn indtastnings nr. C3727, løbenr. 58. (fra DDD)
Jens Madsen, GaardMand, 50 gift 2. gang
Hustruens alder: 28 gift 1. gang.

Der er ikke ydeligere oplysninger. Vi ser her den samme aldersforskel mellem Jens Madsen og Johanne Danielsdatter som findes i FT 1787. Hvis hendes alder er rigtig så er hun blevet gift som 18 årig med Jens Madsen. De blev gift i 1761.
¤

2. Hun findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. 3 #
FT 1787, Sæby sogn, Buerup by, opslag xx
Jens Madsen,73 husbond, gift 2. gang, Bonde og Gaardmand
Johanne Danielsdatter, 50,Madmoder, gift 1. gang, bondekone
Mads Jensen. 38 ugift, af mandens første ægteskab,
Sara Jensdatter, 29 ugift, samme, vanfør
Johan Jensen, 13 ug, barn af 2. ægteskab
Lars Jensen, 9 ug, barn af 2. ægteskab
Mette Pedersdatter 19 ugift, tjenestepige
Grethe, 8 ug, barn fra opforstringsanstalt
Mette, 6 ug, Bagge børn fra opforstringsanstalt

Denne folketælling indeholder mange vigtige oplysninger, som det er nødvendigt at have for at komme længere tilbage. Fx. at Jens Madsen har været gift to gange. Kender endnu ikke navnet på hans første kone. Det oplyses også at han var bondemand. Vi får ikke at vide, hvor mange børn der var i første ægteskab. Der kan godt være flere både ældre og yngre søskende.

Systematisk gennemgang af kirkebogen viser at der må være 5 børn i 1. ægteskab. Det ser også ud til Johanne får 5 børn.

OBS! Sara er fra 1. ægteskab. Hun er vanfør og bor altid hjemme på gården. Først sammen med forældrene og siden hos sin bror Mads Jensen som overtager gården. Der er ingen oplysninger om hvad hun fejler.

Nyeste forskning har vist at det er matr. nr. 2 i Buerup. Det var den ene af to gårde under Universitetet. På orginalkort 1 er den sat til 47 tdr. land. Gården er den som i dag hedder Bondegården.
¤

Johanne blev gift med Jens Madsen {p.G.01} den 15 Nov. 1761 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Jens blev født Ber. 1713, døde i Mar. 1790 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 77 år, og blev begravet den 7 Mar. 1790 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.1

10. Jens Bødker Fynbo {p.G.03} .

Jens blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt

Hans barn:

5         i.  Maria Dorthea Jensdatter {p.F.02} (født i Feb. 1779 i Fjellerup By, Fjellerup Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt, Dk - døde den 1 Apr. 1867 i Ougtved, Sæby sogn). Maria blev gift med Johan Jensen {p.F.01}, søn af Jens Madsen {p.G.01} og Johanne Danielsdatter {p.G.02b}, den 17 Mar. 1802 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.16 Johan blev født i Mar. 1775 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk, blev døbt den 25 Mar. 1775 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk,22 døde den 7 Jan. 1832 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 56 år, og blev begravet den 15 Jan. 1832 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.23 Maria blev derefter gift med Slagter Rasmus Sørensen {p.F.01b} den 17 Dec. 1833 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Rasmus blev født Ber. 1774.


12. Væver Hans Sørensen {p.G.05}, søn af Søren Klærk Nielsen {p.H.09} og Anne Jensdatter {p.H10}, blev født i Jul. 1703 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, blev døbt den 29 Jul. 1703 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, døde i Dec. 1776 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 73 år, og blev begravet den 17 Dec. 1776 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Et andet navn for Hans var Hans Væver.

Dåbsnotater: #
Svallerup sogn, fødte 1703, opslag 64a
Den 8te Trinit. er døbt Søren Klærkis barn her af byen, N.: Hans, som Karen Bendtsdatter af Bierre bar til daaben.
Faddere: test.: Bendt Ollesen, Niels Klærk, Christen Lauritsen, Karen Skouffs, Bendt Ollesøns Pige Margrethe.
¤

Hans blev gift med Kirsten Jacobsdatter {p.G.06} den 10 Nov. 1748 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Kirsten blev født i Apr. 1717 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 18 Apr. 1717 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,24 døde i Maj 1774 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 57 år, og blev begravet den 29 Maj 1774 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.25

Om Hans og Kirsten:

1. Vielse: 10 Nov. 1748, Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. 26 #
Ubby sogn, viede 1748, opslag 259
d. 14. Juni <1748> Blev Hans Væver af Svallerup trolovet til Niels Madsens Tineste-Pige her af Ubye Navnli: Kirsten Jacobsdatter.
Oven benævnte tvende ere hinanden i de forbudne Leed Upaarørende, har sig ejheller paa nogen af Siderne til andre endnu i live værene Personer med Ægteskab eller Ægteskabs Løfter forbundet, hvorom vi Undertegnede saa fuldkommenlige ere forvissede, at vi derfor paatager os at være Forlovere.
Johan I:S:S: Sørensen hugger af Svallerup og
Niels N:A:S: Andersen af Svebølle.
¤
¤

Deres børn:

          i.  Sara Hansdatter blev født i 1750 i Svallerup By, Svallerup Sogn, og blev døbt den 16 Aug. 1750 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.27

         ii.  Søren Hansen blev født i Mar. 1752 i Svallerup By, Svallerup Sogn, og blev døbt den 12 Mar. 1752 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.28

        iii.  Jacob Hansen blev født i Jul. 1753 i Svallerup By, Svallerup Sogn, og blev døbt den 15 Jul. 1753 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.29

         iv.  Søren Hansen blev født i 1755 i Svallerup By, Svallerup Sogn, og blev døbt den 7 Dec. 1755 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.30

6         v.  Johan Hansen {p.F.03} (født i Dec. 1757 i Svallerup By, Svallerup Sogn, - døde den 23 Sep. 1830 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk). Johan blev gift med Johanne Pedersdatter {p.F.04b} den 17 Jul. 1801 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk. Johanne blev født i 1778, døde den 15 Okt. 1830 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 52 år, og blev begravet den 20 Okt. 1830 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.31 Johan blev derefter gift med Anna Jespersdatter {F.04a}, datter af Jesper Nielsen og Maren Larsdatter, den 21 Mar. 1797 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Anna blev født omkring 1777, døde i Jun. 1801 i en alder af ca. 24 år, og blev begravet den 17 Jun. 1801 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.32 Årsagen til hendes død var Død i barselsseng.


13. Kirsten Jacobsdatter {p.G.06}, datter af Jacob Adolphsen {p.H.11} og Ane {p.H.12}, blev født i Apr. 1717 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 18 Apr. 1717 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,24 døde i Maj 1774 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 57 år, og blev begravet den 29 Maj 1774 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.25

Dåbsnotater: #
Ubby sogn, fødte 1717, opslag 170b
d. 3. søndag efter Paaske blev Jacob Adolphsen pige barn Kiersten døbt, bar det hans søster i Svallerup.
Faddere: Christen Lauritsen .... Smid og Jacob Adolphsens bror, Jens Petersen Kone, Niels Rasmussens Kone, Lisbeth Andersdatter, Bodil ....Datter, alle udi Uby.
¤

Begravelsesnotater: #
Svallerup sogn, døde 1774, opslag 109b (degnen)
nr. 3.: Dom.: Trinit <1774> Hans Vævers hustru Kirsten Jacobsen i Svallerup, æt.: 57 aar.
¤

Kirsten blev gift med Væver Hans Sørensen {p.G.05} den 10 Nov. 1748 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Hans blev født i Jul. 1703 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, blev døbt den 29 Jul. 1703 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, døde i Dec. 1776 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 73 år, og blev begravet den 17 Dec. 1776 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Et andet navn for Hans var Hans Væver.


Kilder


1. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1784-1814, opslag 106a.

2. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Oeder 1771, Sæby sogn indtastnings nr. C3727, løbenr. 58. ( fra DDD).

3. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, FT 1787, opslag xx.

4. Slægtsforskeren, Opsummering, analyse og kommentarer, Tolkning af kilderne.

5. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1736-1784, opslag 210b.

6. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1736-1784, opslag 29a.

7. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1736-1784, opslag 39a.

8. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1736-1784, opslag 47b.

9. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1736.1784, opslag 55b.

10. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1784-1814, opslag 118a.

11. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1736-1784, opslag 62a.

12. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Trolovede og viede 1761, opslag 129b.

13. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1736-1784, opslag 73b.

14. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1736-1784, opslag 153a.

15. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1736-1784, opslag 162a.

16. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1784-1814 opslag xx.

17. Præsten, Fjellerup og Glæsborg sogne, Djurs Nørre herred, Randers ant, Dk, Fødte opslag 112.

18. Degnen, Sæby kirke, Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK.

19. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1736-1784, opslag181b.

20. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1856-1876: opslag 191.

21. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK.

22. Sæby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, fødte 1775.

23. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, døde 1832.

24. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1647-1727: fødte 1717, opslag 170b.

25. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1753-1815: døde 1774, opslag 109b (degnen).

26. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1728-1774: viede 1748, opslag 259.

27. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1750, opslag 186a.

28. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1752, opslag 189a.

29. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1753, opslag 191b.

30. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1755, opslag 194a.

31. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK.

32. Degnen, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Døde 1801.

5. generation (Tipoldeforældre)18. Daniel Larsen {p.H.03}, søn af Lars Pedersen og Johanne Nielsdatter, er født omkring 1707 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK og døde før 1762.

Daniel blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt

Hans børn:

9         i.  Johanne Danielsdatter {p.G.02b} (født omkring 1737). Johanne blev gift med Jens Madsen {p.G.01}, søn af {p.G.01} og {p.G.01}, den 15 Nov. 1761 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Jens blev født Ber. 1713, døde i Mar. 1790 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 77 år, og blev begravet den 7 Mar. 1790 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.1

         ii.  Lars Danielsen blev født omkring 1749 i Sønderød, Reerslev sogn, døde den 21 Sep. 1816 i Skellebjerg, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 67 år, og blev begravet den 25 Sep. 1816 i Skellebjerg kirke, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. Lars blev gift med Malene Jensdatter den 25 Sep. 1774 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Malene blev født i Aug. 1747 i Ougtved, Sæby sogn, døde den 10 Okt. 1823 i Skellebjerg, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK i en alder af 76 år, og blev begravet den 15 Okt. 1823 i Skellebjerg kirke, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK.

        iii.  Ane Danielsdatter


24. Søren Klærk Nielsen {p.H.09} blev født cirka 1667, døde i Aug. 1738 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af ca. 71 år, og blev begravet den 15 Aug. 1738 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.2 Et andet navn for Søren Klærk var Søren Klærk Christensen.

Begravelsesnotater: #
Svallerup sogn, døde 1738, opslag 76a (degnen)
d. 15. Aug. <1738> begr. Søren Clerck af Svallerup, Aetas 71 aar 6 maaneder og 8 dage.
¤

Søren Klærk blev gift med Anne Jensdatter {p.H10}Anne blev født cirka 1666, døde i Jun. 1746 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 5 Jun. 1746 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.3

Deres børn:

          i.  Ukendt Fornavn Sørensen blev født i Jul. 1692 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, blev døbt i Jul. 1692 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, døde i Jul. 1693 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 1 år, og blev begravet den 30 Jul. 1693 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.4

         ii.  Niels Sørensen blev født i Feb. 1694 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, blev døbt den 11 Feb. 1694 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,5 døde i Apr. 1694 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, og blev begravet den 24 Apr. 1694 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.

        iii.  Boel Sørensdatter blev født i Jul. 1695 i Svallerup By, Svallerup Sogn, og blev døbt den 28 Jul. 1695 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.6

         iv.  Niels Klærk Sørensen blev født i Jan. 1697 i Svallerup By, Svallerup Sogn, og blev døbt den 24 Jan. 1697 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.7 Et andet navn for Niels var Niels Sørensen Klærk.

          v.  Kirsten Sørensdatter blev født i Mar. 1699 i Svallerup By, Svallerup Sogn, og blev døbt den 12 Mar. 1699 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.8

         vi.  Hans Sørensen blev født i Maj 1701 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, blev døbt den 1 Jun. 1701 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,9 døde i Apr. 1702 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, og blev begravet den 25 Apr. 1702 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.10

12      vii.  Væver Hans Sørensen {p.G.05} (født i Jul. 1703 i Svallerup By, Svallerup Sogn, - døde i Dec. 1776 i Svallerup By, Svallerup Sogn,). Hans blev gift med Kirsten Jacobsdatter {p.G.06}, datter af Jacob Adolphsen {p.H.11} og Ane {p.H.12}, den 10 Nov. 1748 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Kirsten blev født i Apr. 1717 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 18 Apr. 1717 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,11 døde i Maj 1774 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 57 år, og blev begravet den 29 Maj 1774 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.12

       viii.  Maren Sørensdatter blev født i Jan. 1706 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, blev døbt den 17 Jan. 1706 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,13 døde i Dec. 1723 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 17 år, og blev begravet den 30 Dec. 1723 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.14

         ix.  Berete Sørensdatter blev født i Sep. 1708 i Svallerup By, Svallerup Sogn, og blev døbt den 16 Sep. 1708 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.15

          x.  Alexander Sørensen blev født i Dec. 1710 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, blev døbt den 7 Dec. 1710 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn,16 døde i Apr. 1738 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 27 år, og blev begravet den 7 Apr. 1738 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.17

         xi.  Kirsten Sørensdatter blev født i Feb. 1713 i Svallerup By, Svallerup Sogn, og blev døbt den 5 Feb. 1713 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.18


25. Anne Jensdatter {p.H10} blev født cirka 1666, døde i Jun. 1746 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 5 Jun. 1746 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.3

Begravelsesnotater: #
Svallerup sogn, døde 1746, opslag 108b
nr. 15, Dom.: Trinit <1746> begrafedes Anna Klærkes, æt.: 80 Aar.
¤

Anne blev gift med Søren Klærk Nielsen {p.H.09}Søren Klærk blev født cirka 1667, døde i Aug. 1738 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af ca. 71 år, og blev begravet den 15 Aug. 1738 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.2 Et andet navn for Søren Klærk var Søren Klærk Christensen.

26. Jacob Adolphsen {p.H.11}, søn af Adolph Rytter {p.I.21} og Anne Andersdatter {p.I.22}, blev født den 6 Feb. 1689 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 10 Feb. 1689 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,19 døde i Jan. 1738 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 48 år, og blev begravet i Jan. 1738 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.20

Dåbsnotater: #
Ubby sogn, fødte 1689, opslag 78
6. feb.: <1689> blef Adolph Rytters: Jacob fød. døbt Faste Lauens Søndag. B<aaren> af Hr. Leut. Cruses frue.
Faddere: Johan Trompeter, Balhel Hofmans Rytter, Søren Olesen Rytter, Signe Truelsdatter, Else Espensdatter, Anne .....datter.
¤

Begravelsesnotater: #
Ubby sogn, døde 1738, opslag 317
nr. 5 i 1738 Blev Jacob Adolphsen af Ubby begraven.

Der er ingen alder angivet ved de døde på denne side. Begravelses datoerne er utydelige.
¤

Jacob blev gift med Ane {p.H.12}Ane blev født cirka 1687, døde i Apr. 1744 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af ca. 57 år, og blev begravet den 26 Apr. 1744 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.21

Deres børn:

13        i.  Kirsten Jacobsdatter {p.G.06} (født i Apr. 1717 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk - døde i Maj 1774 i Svallerup By, Svallerup Sogn,). Kirsten blev gift med Væver Hans Sørensen {p.G.05}, søn af Søren Klærk Nielsen {p.H.09} og Anne Jensdatter {p.H10}, den 10 Nov. 1748 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk. Hans blev født i Jul. 1703 i Svallerup By, Svallerup Sogn,, blev døbt den 29 Jul. 1703 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn, døde i Dec. 1776 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 73 år, og blev begravet den 17 Dec. 1776 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Et andet navn for Hans var Hans Væver.

         ii.  Karen Jacobsdatter blev født den 28 Sep. 1722 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk og blev døbt den 4 Okt. 1722 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.22 Karen blev gift med Niels Olsen den 15 Dec. 1754 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Niels blev født i 1726, døde i Apr. 1762 i Svallerup By, Svallerup Sogn, i en alder af 36 år, og blev begravet den 2 Maj 1762 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.23

        iii.  Ane Jacobsdatter blev født den 21 Jun. 1727 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 24 Jun. 1727 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,24 og døde i Jan. 1799 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 71 år. Ane blev gift med Niels PedersenNiels blev født cirka 1726.

         iv.  Søren Jacobsen. Søren blev gift med Birthe Sophie DinesdatterBirthe Sophie blev født cirka 1716, døde i Mar. 1780 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af ca. 64 år, og blev begravet den 17 Mar. 1780 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.25


27. Ane {p.H.12} blev født cirka 1687, døde i Apr. 1744 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af ca. 57 år, og blev begravet den 26 Apr. 1744 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.21

Begravelsesnotater: #
Ubby sogn, døde 1744, opslag 321
Fer.: 3die Pascha. <1744> Blev Ane Sl.: Jarkop Adolphs begr.: æt.: 57.

Der er ikke noget efternavn.

Ane blev gift med Jacob Adolphsen {p.H.11}Jacob blev født den 6 Feb. 1689 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 10 Feb. 1689 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,19 døde i Jan. 1738 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af 48 år, og blev begravet i Jan. 1738 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.20


Kilder


1. Præsten, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, Kirkebog 1784-1814, opslag 106a.

2. T-K, Folketælling, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, Kirkebog 1729-1757: døde 1738, opslag 76a (degnen).

3. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebogen 1693-1771: døde 1746, opslag 108b.

4. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: døde 1693, opslag 84b.

5. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1696, opslag 54b.

6. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1695, opslag 56b.

7. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1697, opslag 57b.

8. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1699, opslag 59b.

9. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: døbt 1701, opslag 62b.

10. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: døde 1702, opslag 88b.

11. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1647-1727: fødte 1717, opslag 170b.

12. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1753-1815: døde 1774, opslag 109b (degnen).

13. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1706, opslag 67b.

14. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: døde 1706, opslag 90a.

15. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1708, opslag 71a.

16. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1710, opslag 74b.

17. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1763: døde 1738, opslag 105b.

18. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: fødte 1713, opslag 76a.

19. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1647-1727: fødte 1689, opslag 78.

20. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1728-1774: døde 1738, opslag 317.

21. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1728-1774: døde 1744, opslag 321.

22. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1647-1727: fødte 1722, opslag 184b.

23. Præsten, Svallerup kirke, Svallerup sogn, Arts herred, Holbæk am, DK, Kirkebog 1693-1771: døde 1762, opslag 114a.

24. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1647-1727: fødte 1727, opslag 199a.

25. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1775-1814: døde 1780, opslag 229b.

6. generation (Tiptipoldeforældre)36. Lars Pedersen er født omkring 1670 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK og døde efter 1762.

Lars blev gift med Johanne Nielsdatter omkring 1696. Johanne er født omkring 1674 og døde omkring 1715 i en alder af ca. 41 år.

Deres børn:

          i.  Kirsten Larsdatter blev født omkring 1697 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK. Kirsten blev gift med Lars Hansen

         ii.  Cathrine Larsdatter blev født omkring 1699 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK. Cathrine blev gift med Jens Andersen

        iii.  Ellen Larsdatter blev født omkring 1701 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, døde omkring 1 Apr. 1788 i Uglerup, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 87 år, og blev begravet den 6 Apr. 1788 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Ellen blev gift med Jens Pedersen den 16 Mar. 1740 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn. Jens er født omkring 1708 og døde i Okt. 1792 i Uglerup, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 84 år. Ellen blev derefter gift med Ib Rasmussen omkring 1725 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn. Ib er født omkring 1701 og døde før 1740.

         iv.  Peder Larsen blev født omkring 1703 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK. Peder blev gift med Karen Nielsdatter omkring 1730 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn.

          v.  Karen Larsdatter blev født omkring 1705 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK. Karen blev gift med Søren Nielsen omkring 1730 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn. Søren blev født omkring 1705 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK.

18       vi.  Daniel Larsen {p.H.03} (født omkring 1707 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK - døde før 1762). Daniel blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt

Lars blev gift med Anne PedersdatterAnne blev født omkring 1695 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK.

Deres børn:

          i.  Peder Larsen blev født omkring 1717 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, døde i Maj 1764 i Høng By, Finderup Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af ca. 47 år, og blev begravet den 13 Maj 1764 i Finderup kirke, Finderup sogn. Peder blev gift med Karen NielsdatterKaren er født omkring 1718 og døde før 1801.

         ii.  Rasmus Larsen blev født omkring 1725, døde i Jun. 1791 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 66 år, og blev begravet den 15 Jun. 1791 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Rasmus blev gift med Else Mortensen den 26 Dec. 1751 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Else blev født omkring 1723 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, døde i Nov. 1762 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 39 år, og blev begravet den 14 Nov. 1762 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Rasmus blev derefter gift med Mette Henrichsdatter den 31 Jan. 1763 i Skellebjerg kirke, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. Mette blev født omkring 1744 i Skellebjerg, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 30 Maj 1744 i Skellebjerg kirke, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, og døde i Sep. 1814 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 70 år.

        iii.  Søren Larsen er født omkring 1726 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK og døde før 1781.

         iv.  Jens Larsen blev født omkring 1728 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, døde i Jan. 1762 i Høng By, Finderup Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af ca. 34 år, og blev begravet den 3 Feb. 1762 i Finderup kirke, Finderup sogn.

          v.  Hmd. Og Skrædder Niels Larsen blev født omkring 1732 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, døde i Mar. 1771 i Høng By, Finderup Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af ca. 39 år, og blev begravet den 10 Mar. 1771 i Finderup kirke, Finderup sogn.

         vi.  Espen Larsen blev født cirka 1736 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, døde i Mar. 1803 i Uglerup, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 67 år, og blev begravet den 9 Mar. 1803 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.

        vii.  Karen Larsdatter blev født omkring 1741 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, døde den 1 Feb. 1821 i Høng By, Finderup Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af ca. 80 år, og blev begravet den 8 Feb. 1821 i Finderup kirke, Finderup sogn. Karen blev gift med Lars LarsenLars blev født omkring 1750, døde i Apr. 1782 i Høng By, Finderup Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af ca. 32 år, og blev begravet den 24 Apr. 1782 i Finderup kirke, Finderup sogn. Karen blev derefter gift med Gmd Niels Madsen omkring 1763. Niels er født omkring 1701 og døde omkring 1774 i Høng By, Finderup Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af ca. 73 år. Karen blev derefter gift med Niels Hansen omkring 1782 i Finderup kirke, Finderup sogn. Niels blev født omkring 1752.


37. Johanne Nielsdatter er født omkring 1674 og døde omkring 1715 i en alder af ca. 41 år.

Johanne blev gift med Lars Pedersen omkring 1696. Lars er født omkring 1670 i Hesselbjerg, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK og døde efter 1762.

52. Adolph Rytter {p.I.21} .

Adolph blev gift med Anne Andersdatter {p.I.22} den 12 Feb. 1682 i Ørslev Kirke, Forskel Sogn, Løve herred, Holbæk, Dk.

Om Adolph og Anne:

1. Vielse: 12 Feb. 1682, Ørslev Kirke, Forskel Sogn, Løve herred, Holbæk, Dk. 1 #
sogn, viede 1682, opslag 2
Den 10. Jan. <1682> Trolovet Adolph Rytter och Anne Andersdatter i Præstegården. Forlovere Enevold Christensen i Ørslev, Laurs Christensen, Olluf Kiøge och Laurs Christensen ... .
Septuagesima Blef de tilsammen viede. <= 12 feb. 1682>.
¤

Barnet fra dette ægteskab/forhold:

26        i.  Jacob Adolphsen {p.H.11} (født den 6 Feb. 1689 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk - døde i Jan. 1738 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk). Jacob blev gift med Ane {p.H.12}Ane blev født cirka 1687, døde i Apr. 1744 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk i en alder af ca. 57 år, og blev begravet den 26 Apr. 1744 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk.2


53. Anne Andersdatter {p.I.22} .

Anne blev gift med Adolph Rytter {p.I.21} den 12 Feb. 1682 i Ørslev Kirke, Forskel Sogn, Løve herred, Holbæk, Dk.


Kilder


1. Præsten, Ørslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, Dk, Kirkebog 1682-1791: viede 1682, opslag 2.

2. Præsten, Ubby sogn, Arts herred, Holbæk amt. DK, Kirkebog 1728-1774: døde 1744, opslag 321.