Aner til Husmor Christiane Hansen


1. Husmor Christiane Hansen {p.D.02}, datter af Hans Pedersen {p.E.03} og Maren Pedersdatter {p.E.04}, blev født den 26 Dec. 1851 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 23 Maj 1852 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn,1 døde den 6 Feb. 1940 i Svallerup Sogn, Svallerup Mark i en alder af 88 år, og blev begravet den 12 Feb. 1940 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Et andet navn for Christiane var Kristiane Nielsen.

Dåb Notater:Reerslev sogn, fødte, Opslag 39
Født 26 dec. 1851, Christiane Hansen, Dåb: 23 Maj 1852
Forældre: Indsidder Hans Pedersen og Hustru Maren Pedersdatter paa Reerslev Mark.
Faddere: Niels Hansens kone af Reerslev bar barnet. Husmand Niels Hansen i Reerslev, Skovfoged Frederik Hansen og Ungkarl Hans Chr. Frederiksen. (af samme)
Vacc.. d. 6 Juli 1854 af Hasse.

Begge af Nøragerskov. Det sidste er ikke med i hovedbogen.
Der er formentlig ikke tale om familie blandt de nævnte faddere
.

Begravelsesnotater: Svallerup sogn, døde
Død 6 Februar 1940, Beg: 12 Februar 1940.
Christiane Hansen
Født på Reerslev Mark d. 26 December 1851 datter af Indsidder Hans Pedersen og Hustru Maren født Pedersdatter, 88 Aar gammel.
Bemærkning: Skifteattest fra Dommeren i Klbg. 6-2-1940.

Forskningsnotater: Arbejdsplan: for kilder til oldemor, Christiane D.02

Prøv at finde ud af, hvornår hun var på Conradineslyst og hvor længe. Hun har også tjent der som pige, måske i forlængelse af sit barneophold. Hans Peter mener hun var der fordi hun var svagelig. Kan også have noget at gøre med hendes forældres dårlige økonomiske forhold. Hun var jo kun ca. 15 år da hendes far døde.

Find ud af om der blev formuleret noget om hendes aftægt da Søren og Ane solgte huset ca.1919. I hvert fald flyttede hun jo med dem til forsamlingshuset, hvor hun døde.

Find skiftet efter hende i 1940. Der var ikke så meget i følge Hans Peder.

Har søgt i folkemindevidenskabs folkenes arkiv efter noget om hende. Uden resultat. Karoline Gravers skulle ellers have besøgt hende, men ikke sikkert hun har skrevet noget om hende. Prøv at se om der skulle være et privatarkiv efter hende.
A) Rigsarkivet, B) i Kalundborg museum og arkivet, C) folkemindevidenskab, D) NEU i brede.

Foto fra hendes 85 års fødselsdag 26-12-1836. Se om det findes i Kalundborg Folkeblad.

Vær opmærksom på hvem der kan huske noget om hende. Der er Hans Peders nulevende børn 2011 og Anna Margrethe på Stevns.
Har spurgt dem alle sammen. Men der er ikke så meget de kan huske ud over hendes fødselsdage i Svallerup Forsamlingshus som blev holdt 2. juledag i mange år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. 2 #
FT 1855 i Reerslev sogn, 1 huus i Reerslev, 1 fam. Opslag 15
Hans Pedersen, 51, gift f. I. S., arbejdsmand, husfader
Maren Pedersen, 39, gift f. I. S., husmoder
Peder Hansen, 15, ug, f. I. S. Barn
Sophie Hansen, 13, ug, f. I. S. Barn
Søren Hansen, 8, ug, f. I. S. Barn
Christine Hansen, 6, ug, f. I. S. Barn
Christiane Hansen, 4, ug, f. I. S. Barn
Kirsten Hansen, 6, ug, f. I. S. Barn
Lars Hansen, 2, ug, f. I. S. Barn
Frederikke Hansen,15 ug, f. I. S. Barn

Oldemor Christiane er her hjemme sammen med syv af sine søskende. Børnene står lidt i rodet orden. Således er Frederikke den ældste af dem alle sammen, men opført sidst. Der har nok været tvivl om hun skulle opføres hjemme eller ude. Hun er i øvrigt ældre end angivet her, hun fyldte 17 år i april, det år tællingen blev foretaget. De to piger med samme alder er rigtig nok, selvom de ikke står ved siden af hinanden Kristine og Kirsten er tvillinger.

2. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. 3 #
FT 1860 i Reerslev sogn, 1 huus i Reerslev, 1 familie, opslag 6b
Hans Pedersen, 57, gift f. I. S., understøttes af fattigvæsenet
Maren Pedersen, 44, gift f. I. S., husmoder, hans kone
Søren Hansen, 13, ug, f. I. S., barn
Ane Christine Hansen, 11, ug, f. I. S., barn
Kirsten Hansen, 11, ug, f. I. S., barn
Christiane Hansen, 9, ug, f. I. S., barn
Lars Hansen, 6, ug, f. I. S., barn
Niels Hansen, 4, ug, f. I. S., barn
Jens Hansen, 3, ug, f. I. S., barn

De fire ældste søskende er nu kommet ud at tjene, men der er stadig syv hjemmeværende børn. Tipoldemor havde fået en mere som døde (se 14d). Dvs. I alt 11 levende børn og en død på dette tidspunkt. Vi kan også se det har været svært at skaffe føden til alle de børn for en arbejdsmand. De har været helt eller delvist støttet af fattigvæsenet. Vi ved faktisk heller ikke om Hans Pedersen var syg, men han døde i 1866 knapt 63 år gl.

3. Hun blev konfirmeret 30 Sep. 1866 i Ruds Vedby Kirke. 4 #
Ruds Vedby sogn, konfirmerede 1866, opslag 186
Nr. 24 - 1 efterår. Den 30. September
Christiane Hansen af Sygehjemmet p<aa> Conradineslust.
født: 26. Dec. 1856, Dåb: 23 Mai 1852 i Reerslev.
Karakter: ret god opførsel meget god. Vacc. 6 Juli 1854 af Hasse.
f<orældre> afd. Arbejdsmand Hans Pedersen i fattighuset og hustru Maren Pedersen.

Læg mærke til hun bliver konfirmeret få dage efter hendes fars død og dagen efter hans begravelse.

4. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1870 i Ruds Vedby Fattighus, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK. 5 #
FT 1870 i Ruds Vedby sogn, fattiggården/-huset, opslag 29-30
Maren Petersen, 52, enke, f. I Reerslev sogn, husmoder
Kristiane Hansen, 18, ug, f. I Reerslev sogn, en datter, Tjenestepige.
Anmærkning: Hun tjener i Karsholte, Tersløse s. H.a.

Vi ser at tipoldemor endnu 4 år efter hendes mands død bor i fattighuset i Ruds Vedby. Der bor i alt 6 familier i Fattighuset. Christiane er talt med her i Ruds Vedby. Fordi hun er her på tællingsdagen. Så hun skal ikke regnes som hjemmeværende barn på dette tidspunkt. Den mindste dreng Jens er kun 12 år i 1870. Han må være sat i pleje. Han er måske hos en af sine ældre søskende.

Hvis tællingen i Karsholte, Tersløse sogn er ført rigtigt så bør Christiane være i en tillægsliste. Har søgt hende der. Der er kun en som er fraværende på tællingsdagen i sognet. Hun er i København 14 dage.

Det kan være en fejl at Christiane ikke er nævnt i en af fraværslisterne i Tersløse. En anden mulighed er at hun bor hjemme og går til Karsholte hver dag. Det er muligt men det er en pæn tur hver dag.

Hun er ikke søgt systematisk i Tersløse sogn. Teoretisk kan hun være talt med der også. Så hun er med 2 gange?

5. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1880 i Ulstrup by, Bakkendrup sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK. 6 #
FT 1880 i Bakkendrup sogn, Ulstrup by, Opslag 18
No.19 en Gaard med 1 fam.
Peder Pedersen, 58 f. I Oesløv sogn, Sorø amt, Enkemand, Huusfader, Gårdejer, Jordbruger
Maren Petrine Hedevig Pedersen, 24 ug, f. I Lundforlund s., Sorø amt, hans Barn
Ane Marie Elisabeth Pedersen, 22 ug, f. I Lundforlund s. Sorø amt, hans Barn
Karl Ludvig Pedersen, 10 ug, f. I s. Hans barn
Karl Julius Emil Povelsen, 19 ug, f. I Lynge sogn, Elev ved Landvæsen
Hilda Henriette Kehlet 15 ug, f. I Vordingborg landsogn, Præstø amt, Husholdningselev
Lars Peder Hansen, 17 ug, f. I s. Tjenestefolk
Christiane Hansen, 29 ug, f. I. Reerslev sogn, Holbæk amt, Tjenestefolk
Christiane Pedersen, 20 ug, f. I Hallenslev sogn, Holbæk amt, Tjenestefolk.

Døtrene Maren og Ane Marie er født 20 sep. 1855 og 6 april 1857 i Lundforlund sogn.
Deres mor hedder Lise Birgitte Pedersen f. Jacobsen. Opslaget er foretaget for at være sikker på der stod Lundforlund i tællingen.

Hilda er slået op for at læse hende navn. Hendes far er skolelærer i Bakkebølle Viggo Mads Vinding Kehlet og hustru Karen Marie Jacobsen. Det kan se ud til hun er husholdningselev hos sin onkel. Hendes formodede moster er død.

Ved tællingen 1880 er der 4 gårde og 15 huse i Ulstrup. Der er i alt 121 personer. Jeg ved ikke helt præcis hvilken gård det er. Jeg har spurgt Hans Peder og han vidste det. Hans mor havde fortalt det. Men jeg er ikke sikker på udpegningen. Det var en gård lige inden man kommer til Gørlev fra Tissø siden. Jeg havde indtryk af at der var den på venstre side. Men det er ikke helt sikkert. Jeg kan ikke se der er nogen familierelation mellem Christiane og de øvrige personer.

I hver fald er det ikke nogen helt almindelig gård når der er Landvæsens elev og Husholdnings elev.
Det er muligt at finde frem til gården i SKPK ved yderligere undersøgelser. Det er en selvejergård.

6. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1890 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark, Urhøjvej 16. 7 #
FT 1890 i Svallerup Sogn, Bjerre (By), fam. 8, opslag 53

Jens Nielsen, husfader, gift, 55 aar, f. I Ubby, Husmand, hmd
Christiane Hansen, gift, husmoder, 39, aar f. I Reerslev
Ane Magdalene Nielsen, ug 8 aar, f. I Bjerre, barn
Karen Marie Nielsen, ug, 7 aar, f. I Bjerre, barn
Lars Johan Nielsen, ug, 5 aar, f. I Bjerre, barn
Mariane Nielsen, ug, 3 aar, f. I Bjerre, barn
Maren Kirstine Nielsen, under 1 aar, f. I Bjerre, barn

De bor i huset Matr no 41a, ved siden af Urhøjgaard. De to yngste børn er ikke født endnu.

7. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1901 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark. 8 #
FT 1901 i Svallerup Sogn, Bjerre (By) matr. No 41b, opslag 163-164
Husliste No.39
Jens Nielsen, gift, f. 3-1-1835 i Ubby Sogn, til sognet fra Ubby 1859, husfader og husmand
Christiane Hansen, gift, f. 26-12-1851 i Reerslev, husmoder til sognet fra Gjørløv 1880, gift 1880, 7 levende børn.
Mariane Nielsen, ug, f. 26-11-1886, f. I s. Barn
Maren Kirstine Nielsen, ug, f. 9-2-1889, f. I s. Barn
Niels Peder Nielsen, ug, f. 4-4-1891, f. I s. Barn
Hans Peder Nielsen, ug, f. 16-7-1894, f. I s. Barn

Alle børn er født, men de tre ældste er ude at tjene. Lars Johan (farfar) tjener på Vestervang hos Christen Olsen.

8. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1906 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark. 9 #
FT 1906 i Svallerup Sogn, Bjerre (By) Matr. No 41b, tællingsliste nr. 9, opslag 30

Jens Nielsen, f. 3. Januar 1835, gift, husfader, arbejder ved landbruget.
Christiane Nielsen, f. 26-12-1849 gift, husmoder
Hans Peder Nielsen, f. 16-7-1894 ug, Barn
Karoline Amalie Rasmussen, f. 19. Dec.1903 ug, Barn

Der er en fejl ved Christianes fødselsaar, hun er født i 1851 og ikke i 1849.
Hans Peter er den sidste af de hjemmeværende børn. Karoline er deres barnebarn, født af Marie uden for ægteskab. Karolines far døde inden de blev gift. Oldefar døde samme aar 1906 på Karolines fødselsdag. Den dag hun blev 3 aar.

9. Hun arbejdede som Husmoder og husmandskone 1880-1910 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 10 #
Hun har arbejdet som landhusmor i denne periode. Selvom hun i perioden havde 7 børn at tage vare på, så har hun sikkert også haft nogle timer som landarbejder på nabogårdene. Husmandsstedet med 3 tdr. Ld. Jord har ikke alene kunnet brødføde familien.

10. Salg af ejendom: 1907-1910, Bjerre Mark, Svallerup sogn. 11 #
Adkost til ejendommen matr. Nr. 41a efter Oldefars død.

Fra Skøde - og panteprokol no. 45, s. 903
Arts og Skippinge Herreds skifteret. Kalundborg d. 30. Jan. 1907.

Efter de pågældende myndige livsarvinger for deres Vedkommende dertil have meddelt fornødent samtykke og efter derom indkommen Begæring og de oplyste omstændigheder medddeles herved Enken Christiane Nielsen født Hansen af Bjerre tilladelse til i sin Enkestand overensstemmende med Forordning 21-5-1845 § 18 at hensidde i uskiftet Bo efter sin afdøde Mand Husmand Jens Nielsen.
Hvilket hermed meddeles til Bekendtgørelse for Vedkommende, hvem denne Skrivelse overlades.

M.A. Basse.


Foranstaaende skifteudskrift begæres herved tinglæst som adkomst for Christiane Nielsen f. Hansen paa Ejendommen Matr. No. 41a af Bjerre By, Svallerup Sogn af Hartkorn 3 Skp 1 Fdk. 1 ¼ Alb.
Retsanmærknig frafaldes om de Ejendommen paahvilende Prioteter og øvrige Behæftelser. Sidste Købesum plus Kapitaliserede afgifter androg 4372,36.


Høng d. 17-3-1910
For vedkommende: P.C. Halse.

Christiane sælger til Søren og Ane

Stempel 22 kr 55 øre
2. April 1910.

SKØDE
Underskrevne Christiane Nielsen født Hansen, Enke og Husmand Jens Nielsen af Bjerre, efter hvem jeg hensidder i uskiftet Bo, sælger og overdrager herved til min Svigersøn Søren Peder Sørensen der er hjemme hos mig efter adkomst der tinglæses samtidig hermed, tilhørende Husejendom i Bjerre By, Svallerup Sogn, hvis tilliggende findes Skyldsat under Matr. No 41a af Bjerre for Hartkorn 3Skp. 1Fdk 11/4 Alb.
Med Ejendommen følger dens rette Tilliggende og Tilhørende paastaaende Bygninger med mur- og Nagelfaste Tilbehør, hele Besætningen, alle Avlsredskaber og Maskiner samt Beholdningen af Foder og Gødning, endelig den i Jorden nedlagte Sæd og al Plantning og Hegn.

Overdragelsen sker i øvrigt paa følgende Vilkaar:

1.
Ejendommen overdrages Køberen med de samme almindelige og særlige Rettigheder og Byrder, hvormed den tilhørte min afdøde Mand og mig og bemærkes herved særligt, at ejendommen er Arvefæste under Nørager Gods, hvortil udredes i Aarlig afgift
4 Tdr. Byg og i Reconnition ved Ejerskifte 2 Aars Afgift og at Jagtretten muligvis er forbeholdt.

2.
Ejendommen med Tilbehør overtages af Køberen samtidig hermed og henligger den og det saaledes fremtidig for hans Regning og Risiko. Køberen udreder alle af Ejendommen herefter gaaende kongelige og kommunale skatter og afgifter, saa og Arvefæsteafgift og Tiende for Aaret 1910 og fremdeles

3.
Som Købesum er betinget 2150 Kr. Skriver to tusinde et Hundrede og femti Kroner - foruden nedenstående aftægt- og berigtiges af Køberen skadesløst saaledes. (Løsøre Værdi ansættes til 700.-)

Køberen overtager alle eller indfrier samt forrenter fra 11 December 1909 den i Ejendommen indestaaende Gæld til Grev Moltke, der forrentes med 4% p.a. Og andrager 1100.-
Køberen udbetaler kontant og skadeløst i den 11 Juni eller 11 December Termin, som indtræffer mindst 3 maaneder efter min Død til:

Min Datter Karen Marie Nielsen,
gift med Ferd. Sørensen i Ruds Vedby......................................175.00 kr
min søn, Arbejdsmand Lars Johan Nielsen, Bjerre Aas..............175.00 kr
min ugifte Datter Mariane Nielsen i Vinde Helsinge....................175.00 kr
min ugifte Datter Maren Kirstine Nielsen....................................175.00 kr
min Søn Snedkerlærling Niels P. Nielsen, Fuglede.....................175.00 kr
min søn Tjenestekarl Hans P. Nielsen, Jordløse.........................175.00 kr
.................................................................er 2150.00 kr

F) For disse udbetalinger, der ville være at forrente med 4% min dødsdag indtil betaling sker, forbeholdes Prioritet og Panteret i Ejendommen mod ligemed og jævnsides med den nedennævnte aftægt Jfr nedenfor. Det tilføjes at Mariane, Marie, Kristine og N. P. Nielsen er mindreaarige og Hans P. Nielsen er umyndig.

4.
Køberen og efterfølgende Ejere er den solgte Ejendom forpligter sig til at udrede følgende Aftægt til mig sålænge jer lever:
Frit Husly i en Stue i Huset, indrettet paa forsvarlig maade med Bræddegulv og en god Kogekakkeovn - Vedligeholdelsen heraf paahviler Ejeren.

En kontant aarlig Afgift paa min Bopæl med en Fjerde del = 15 kroner forud hver 1ste Maj, 1ste August, 1ste November og 1ste Februar, første Gang den 1ste Maj dette Aar for det kommende Kvartal.

I Søgsmaalstilfælde om Aftægten skal Frd. 25-1-1828 være gældende og betales Aftægtsyderen altid skadeløse Omkostninger uanset frd. 6 August 1824 Anvendelsen Frafaldes. Udbetalingen af de i §3b ommeldte Beløb i alt 1050 Kr med Renter m.v. Til mine der nævnte Børn skal Køberen ved Medunderskrift herpaa meddele mig og dem oprykkende Prioritets 1100 Kr. Til Grev Moltke i den herved solgte Ejendom Matr. No 41a af Bjerre med paastaande Bygninger, disses Mur- og Nagelfaste Tilbehør, derunder Kakkelovne, Komfurer og indmuret Gryde, Ejendommens Avl og Afgrøde paa Mark og i Hus, den Besætning af alle Slags, Inventarium og Avlsredskaber, Beholdningerne af Foder, Hø, Halm, Rodfrugter, Gødning og Ildebrændsel (al af Pantet gaaende Interesse), samt det Pantsattes Forssikringssummer.


Det skal dog være Ejendommens Ejer tilladt naar som helst at ombytte de i Ejendommens Ejer tilladt naar som helst at ombytte de i Ejendommen indestaaende 400 kr med saa stort et laan, som paa 1ste Prioritet efter Afgifterne kan erholdes af offentlige - derunder Kreditforeningen- eller Kreditkasse Midler, endog til forhøjet Rente og med statusmæssige Forpligtelser.

5.
Samtlige Omkostninger ved dette Skøde og Overdragelsens Berigtigelse i det hele, desuden også Recognitionen, udredes af Køberen.
Med underskrevne Søren Peder Sørensen af Bjerre indgaar herved som Køber paa foranstaande Overdragelsesvilkaar, som jeg forpligter mig til nøje og redeligt at opfylde og navnlig meddeler jeg ved min Underskrift herpaa den foran betingede Panteret.

(SKØDE)
Og da Køber saaledes har opfyldt Overdragelsesvilkaarene, saa meddeler underskrevne Christiane Nielsen født Hansen, herved min Svigersøn Søren Peder Sørensen lovligt Skøde paa den indbemeldte Ejendom no. 41a af Bjerre By, Svallerup Sogn, hvilken Ejendom med rette tilliggende og Tilhørerende Bygninger m.v. Herefter skal tilhøre ham som hans lovligt erhvervede Arvefæsteejendom med de Rettigheder og Byrder, som foranstaande Skøde og ældre Adkomster hjemle, idet jeg indestaar for Vanhjemmel.
Til Bekræftelse med vore Underskrifter
Vidnefast Bjerre P.T. Høng 17 Marts 1910
Som sælgersom køber
Christiane NielsenSøren Peter Sørensen
m.f.p

Til Vitterlighed om rigtige Underskrift og Dato om Iagtagelse af D.L. 5-1-7 for

Sælgerinden Vedkommende
P. Halse SagførerBerthelsen, Godsforvalter
Høng

Der paahviler ikke Ejendommen Matr. No. 41a Bjerre By Svallerup Sogn, Skatterestancer til Amtstuen. Ejendommen er vurderet til Ejendomsskyld til 2800 kr.
Holbæk Amtstue d. 19-3-1910
C. Madsen, Fm.

I Anledning af forenstaaende Overdragelse af Matr. No. 41a af Bjerre til Søren Peder Sørensen er i Recognition hertil indbetalt 2 Aaars Arvefæsteafgift - 8 Tdr. Byg, beregnet efter Kapitels taxt for Aaret 1909 Kr. 10.12 pr Tdr til 80.96 og vides i øvrigt Intet herfra at errindre imod Tinglæsning af foranstående Skøde, idet Herlighedsejernes Rettigheder efter det oprindelige Arvefæsteskøde forbeholdes.
Nørager Godskontor
d. 20 Marts 1910
Berthelsen.

Kr. 80,96
Stemplet til hoshæftede Skøde beregnes af:

Den kontante Købesum for fast Ejendom.................................................................................1450,00 Kr
Den aarlige Arvefæstafgift 4 Tdr. Byg á 10 Kr12 pr Tdr = 40,48 taget 25 gange.....................................................................................1012,00 Kr
Recognition................................................................................80,96 Kr
Aftægten: Husly 20 Kr aarlig plus Kontant 60 Kr. Aarligt taget 5 gange.......................................................................................400,00 Kr
i alt..........................................................................................2942,96Hvoraf 1ste Kl Taxt udgør---------------------------------------------------19,60 kr
hertil 2de Kl Taxt af løsøre værdi 700 Kr---------------------------------1,12 kr
og Pantebrevsstempel af 1050 kr (§36)-----------------------------------1,75 kr
i alt stempeltaxt.................................................22,50, kr

Høng den 20 Marts 1910
For vedkommende: P. Halse

11. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1911 i Jorløse sogn. 12 #
FT 1911, Jordløse s. Et hus matr. No. 9a. Opslag xx (ej i AO 2010)

Hans Hansen f. 14-03-1851, enkemand, f. I Helsinge s. Flyttet til Jordløse 1877, husfader, daglejer ved agerbrug.
Kristiane Nielsenf. 26-12-1850 i Reerslev, husholderske
Karoline Amalie Rasmussen f. 19-12-1904 i Svallerup s., barn

Oldemor Christiane er nu flyttet ned til Jordløse for at være husholderske for sin svoger Hans Hansen. Hendes søster Kirsten var død samme år som oldefar. Hende, Hans Peter og Karoline flyttede altså til Jordløse ca. 1908. Hans Peder er konfirmeret dernede. Christiane boede først sammen med farmor og farfar, men det gik dårligt. De var blevet gift sommeren 1907 og boede i huset indtil 1. Maj 1909. Det var i dette tidsrum hun flyttede, men det var hende som ejede huset. Den ældste datter Ane og Søren flyttede ind maj 1909, men Christiane er altså ikke flyttet tilbage med det samme idet hun optræder hernede 1-2-1911. Hun havde dog solgt huset til Søren og Ane i flg. Skødet i marts 1910 og deri betinget sig aftægt i en stue i huset. Men må altså først være flyttet et stykke tid efter dette.

Der er fejl i hendes fødselsår det er 1851 og ikke 1850. Det samme gælder med Karoline hun er født i 1903 og ikke 1904, som anført.

12. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1916 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk. 13 #
FT 1916 Svallerup sogn, Bjerre Mark, Matr. Nr. 41a, Opslag 38
Tællings liste nr. 9. Tællingskommissær er Chr. Pedersen, Gammelgård.
Fam. 8
Søren Peder Sørensen f. 9-10-1883, gift, nej, Husfader, Landbruger, betaler 5 kr. I kommuneskat
Ane Sørensen f. 25-8-1881, gift, nej, Husmoder, Landbrug
Karen Sørensen f. 28-4-1907, ug, barn
Ester Sørensen f. 20-4-1912, ug. Barn
Kristiane Nielsen f. 26-12-1849, Enke, Slægtning, Aftægt, Alderdomsunderstøttelse

Oldemor Christiane Hansen bor her igen sammen med svigersønnen og datteren ved Urhøjgård. I dag Urhøjvej 16.

Bemærk her er hendes navn igen stavet med K og hun har slægtsnavnet Nielsen. Hendes fødselsår er også forkert ved denne tælling.

13. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1921 i Svallerup Sogn. Bjerre Mark. 14 #
FT 1921, Svallerup sogn, matr. Nr. 41a, fam. 26, opslag 30
Søren Peder Sørensen, f. 9-10-1882, gift, f. I Viskinge s. Til sognet 1909, Husfader, Landarbejder, arbejder for Gdr. Chr. Pedersen
Ane Sørensen, f. 25-8-1881, gift, f. I s. Husmoder
Karen Sørensen, f. 28-4-1909 ug, f. I s. Barn
Ester Sørensen, f. 20-4-1912 ug, f. I s. Barn
Børge Sørensen, f. 3-10-1919 ug, f. I s. Barn
Kristiane Nielsen, f. 26-12-1850, Enke, f. I Reerslev, til sognet 1880, Slægtning

14. Hun findes i folketællingen 5 Nov. 1925 i Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk amt, DK. 15 #
FT 1925, Svallerup sogn, martr. Nr. 30, fam. Nr. 13, opslag 10
Søren Peter Sørensen, f. 2-10-1882, gift, f. I Viskinde s. H.a. Husfader, Arbejdsmand i Landbrug.
Ane Magdalene Nielsen, f. 25-8-1881, gift f. I s. Husmoder
Esther Christiane Sørensen, f. 20-4-1912, ug f. I s. Barn
Børge Johannes Sørensen, f. 3-9-1919, ug f. I s. Barn
Christiane Hansen, f. 26-12-1850, Enke f. I Reerslev, H.a. Slægtning, Aldersrentenyder.

Det er ikke helt klart om der bor 3 familier i dette hus. Der er ikke noget matr. Nr. Ved fam. 14 og 15.

Christiane blev gift med Hmd Jens Nielsen {p.D.01}, søn af Hmd Niels Johansen {p.E.01} og Husmor Ane Johansdatter {p.E.02a}, den 2 Aug. 1880 i Gørlev Kirke, , Gørlev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Jens blev født den 3 Jan. 1835 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 8 Feb. 1835 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,16 døde den 19 Dec. 1906 på Bjerre Mark, Svallerup sogn i en alder af 71 år, og blev begravet den 26 Dec. 1906 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.17 Årsagen til hans død var Tuberkulose.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Husmor Ane Magdalene Nielsen {p.05c} (født den 25 Aug. 1881 på Bjerre Mark, Svallerup sogn - døde den 24 Feb. 1968 i Bjerre Havnemark, Havnemarken 12, Svallerup Sogn). Ane blev gift med Søren Peder Sørensen {p.25c/92c}, søn af Peder Sørensen {p.86d} og Ane Kirstine Hansen {p.18d}, den 8 Nov. 1907 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Søren Peder blev født den 9 Okt. 1882 i Rugtved, Viskinge sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 19 Nov. 1882, døde den 23 Jun. 1960 i Bjerre Havnemark, Havnemarken 2, Svallerup Sogn i en alder af 77 år, og blev begravet i Jun. 1960 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.

         ii.  Husmor Karen Marie Nielsen {p.06c} (født den 16 Jan. 1883 på Bjerre Mark, Svallerup sogn - døde den 15 Jun. 1949 i Ruds Vedby, Ruds Vedby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK). Karen blev gift med Ferdinand Sørensen {p.26c/93c}, søn af Peder Sørensen {p.86d} og Ane Kirstine Hansen {p.18d}, den 16 Maj 1909 i Slagelse, Skt Mikkels sogn, Slagelse herred, Sorø amt, DK. Ferdinand blev født den 20 Jan. 1884 i Rugtved, Viskinge sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 6 Apr. 1884 i Viskinge kirke, Viskinge sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, døde den 23 Nov. 1963 i Ruds-Vedby, , Vestsjælland, DNK i en alder af 79 år, og blev begravet den 29 Nov. 1963 i Ruds Vedby Kirke. Karen havde et forhold til Alfred Rasmussen.

        iii.  Bmd Lars Johan Nielsen {p.C.01} (født den 6 Nov. 1884 på Bjerre Mark, Urhøjvej 16, Svallerup Sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk - døde den 1 Sep. 1947 i Bjerre Havnemark, Havnemarken 12, Svallerup Sogn). Lars blev gift med Husmor Margrethe Kirstine Jensen {p.C.02}, datter af Portør Søren Jensen {p.D.03} og Alvine Juliane Cecilie Neumann {p.D.04}, den 7 Jun. 1907 i Slagelse, Skt Peders Kirke, Slagelse herred, Sorø amt, Dk. Margrethe Kirstine blev født den 2 Jun. 1888 i Ny Holmstrup, Slagelse, Skt Peders Landsogn, blev døbt den 5 Aug. 1888 i Slagelse, Skt Peders Kirke, Slagelse herred, Sorø amt, Dk,18 døde den 20 Dec. 1950 på Kalundborg Sygehus, Kalundborg sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 62 år, og blev begravet den 28 Dec. 1950 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.19 Årsagen til hendes død var Underlivskræft. Et andet navn for Margrethe Kirstine var Margrethe Jensen.

         iv.  Husmor Mariane Nielsen {p.07c} (født den 26 Nov. 1886 på Bjerre Mark, Svallerup sogn - døde den 5 Maj 1965 i Vinde Helsinge, Kr. Helsinge s.). Mariane blev gift med Landmand Jørgen Peder Gert Kristoffersen {27c}, søn af Lars Christoffersen og Sidse Kathrine Christoffersen, den 9 Dec. 1910 i Kr. Helsinge Kirke. Jørgen Peder Gert blev født den 13 Sep. 1886 i Vinde Helsinge, Kr. Helsinge s., blev døbt den 5 Nov. 1886 i Kr. Helsinge Kirke,20 døde den 23 Mar. 1965 i Vinde Helsinge, Kr. Helsinge s. i en alder af 78 år, og blev begravet i Kr. Helsinge Kirke.

          v.  Maren Kirstine Nielsen {p.08c} (født den 9 Feb. 1889 på Bjerre Mark, Svallerup sogn - døde den 9 Okt. 1971 i Magleby, Stevns). Maren blev gift med Niels Christian Petersen {p.28c}, søn af Smed Christen Petersen og Ane Sofie Olsen, den 31 Mar. 1917 i Holtug kirke, Holtug sogn, Stevns herred, Præstø amt. Niels Christian blev født den 27 Jan. 1888 i Gudum By, Gudum Sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Dk og døde den 24 Aug. 1978 i en alder af 90 år.

         vi.  Snedker Niels Peder Nielsen {p.09c} (født den 4 Apr. 1891 på Bjerre Mark, Svallerup sogn - døde den 4 Aug. 1967 i Horsens). Niels blev gift med Dagmar Bodil Petersen {p.29c}, datter af Regner Westenholtz Pedersen og Emilie Frederikke Stalknect, den 9 Nov. 1918 i Horsens, Klosterkirken. Dagmar Bodil blev født den 24 Okt. 1896 i Horsens, Frederiksgade 35,, blev døbt den 2 Nov. 1896 i Horsens, Vor Frelser Kirke, døde den 6 Mar. 1996 i Hansted Hospital i en alder af 99 år, og blev begravet den 9 Mar. 1996 i Horsens, Vor Frelser Kirke.

        vii.  Landmand Hans Peter Nielsen {p.10c} (født den 16 Jul. 1894 på Bjerre Mark, Svallerup sogn - døde den 27 Nov. 1989 i Vester Såby, Voldborg herred, Roskilde Amt, Dk). Hans blev gift med Martha Anna Grieger {p30c}, datter af Heinrich Wilhelm Grieger og Karoline Grieger, den 14 Nov. 1922 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn. Martha Anna blev født den 29 Feb. 1896 i Mellemschlesien, Preussen, (i dag Polen) og døde den 17 Aug. 1970 i Vester Såby, Voldborg herred, Roskilde Amt, Dk i en alder af 74 år.Forældre2. Hans Pedersen {p.E.03}, søn af Peder Nielsen {p.F.05} og Frederikke Larsdatter {p.F.06a}, blev født den 29 Okt. 1804 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 11 Nov. 1804 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn,21 døde den 22 Sep. 1866 i Ruds Vedby Fattighus, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 61 år, og blev begravet den 29 Sep. 1866 i Ruds Vedby Kirke.22

Dåb Notater:kilder til tipoldefar i Reerslev, Hans p.E.03

Dåbsdata fra Reerslev kirkebog. Noget sådant findes ikke fra Reerslev (og Ruds Vedby) før efter 1814. Disse er endda ikke særligt troværdige idet præstegården brændte 1833 og der blev lavet kopier efter degneeksemplaret, som var den egentlige kilde til de dårligt førte kirkebøger.

Fødselsdatoen stammer fra lægdsrullen 1805 som siger at han er født den 29. oktober 1804 i Reerslev sogn og at faderen er Peder Nielsen (der er ingen titel). Af konfirmationen fremgår det at han er døbt 11-11-1804.

Begravelsesnotater: Ruds Vedby sogn, døde 1866, opslag 260
nr. 23 Hans Pedersen
Død: 22. september 1866, begravet 29 september 1866 i Vedby sogn.
fattiglem i kommunens fattighus, 62 Aar. Anmærkning: Begge Attester.

Alderen passer fint han ville være blevet 63 aar den 29-10-1866.

Forskningsnotater: Arbejdsplan: til tipoldefar i Reerslev Hans Pedersen, E.03

- Find hans konfirmation i Reerslev igen og se vidnerne på hans alder.
Han er konfirmeret i Niløse sogn.

- Find ham i FT 1834 inden han bliver gift.
Ok! Han tjener hos skovfogeden i Taagerup.

- Find dem i FT 1840 i Reerslev sogn. Har forsøgt flere gange.

- Prøv at finde ud af hvor de har boet. De har i hvert fald boet i Almark og specielt er her nævnt Almakshuset (kaldes undertiden Almadehuset). Men de har sikkert boet flere steder inden de havnede i fattighuset i Ruds Vedby.

- Prøv at finde ud af hvornår de kommer til at bo i fattighuset. Da han dør/står der at det var kommunens fattighus. Kan også have noget med kirken at gøre. Der må findes noget om dette i kommunearkivet (er det afleveret) regnskaber/ hvor meget fik de i understøttelse.

- Se også i sognekaldsarkivet her kan også være noget. Kaldes også for pastoratets fattighus.

Begivenheder i hans liv:

1. Han blev konfirmeret 11 Nov. 1819 i Niløse Sogn, Kongsted. 23 #
Nidløse sogn, Konfirmation 1819, opslag 100
Konfirmerede i Nidløse sogn søndag efter Paaske 1819,
no. 2 Hans Pedersen i Kongsted.
Faderen: Indsidder Peder Nielsen i Kongsted, døbt i Reerslev kirke 24 søndag efter Trinitatis 1804 (= 11 november).
Kundskaber og opførsel: Har temmelig gode Kristendomskundskaber. Er sædelig. Er vaccineret af Hr. <Pastor> Svitzer efter Attest i Aaret 1804.

Tipoldefar er født i Reerslev sogn, men flyttede som barn til Kongsted i Nidløse sogn. Dette skete mellem 1811-14 ifølge lægdsrullen har han da været 9-10 år gl.
I 1819 boede han altså i Kongsted antagelig sammen med forældrene. 1820 er han med i lægdsrullen i Reerslev, men der står han opholder sig i lægd 12. Dvs. Nidløse sogn.

2. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. 24 FT 1834 Reerslev sogn, Taagerup no. 19, et huus, opslag 19
Niels Pedersen, 46, gift, Skovfoged
Trine Grethe Clausdatter, 30 gift, hans kone
Peder Nielsen, 13 aar, ug, hans barn
Hans Nielsen, 10 aar, ug. Hans barn
Jens Nielsen, 4 aar, ug, hans barn
Hans Pedersen, 29, ugift, Tjenestefolk
Lisbeth Carlsdatter, 18 ugift, Tjenestefolk

Det er ret sikkert at det er den rigtige Hans Pedersen. Det fremgår bl. A. Af lægdsrullen at han er i Reerslev 1834.

3. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. 25 #
FT 1845 i Reerslev sogn, no. 60 et huus med 3 fam. Opslag 14
Hans Pedersen, 41, gift, f. I s. Arbejdsmand
Maren Pedersdatter, 29, gift, f.i.s, husmoder
Frederikke Hansen, 7 ugift, f.i.s, barn
Peter Hansen, 5 ugift, f. I s, barn
Karen Sophie Hansen, 3 ugift, f. I s, barn

FT 1845 (fortsat) De andre 2 familier
Marie Andersdatter, 50, enke f. I Søbye
Vilhelmine Sørensen, 3, ugift, f. I. S. Ovennævntes plejedatter

Hans Jensen, 30, gift, f. I Skamstrup, arbejdsmand
Kirsten Sørensdatter, 29, f. I Søbye, hans kone

Ved ikke meget om hvad, det er for et hus de boer i, men at de er indsiddere er der næppe meget tvivl om.

Ved heller ikke noget om de to andre familier.

4. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1850 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. 26 FT 1850 i Reerslev sogn, no 120 et hus, s. 217, opslag 22
Hans Pedersen, 47 gift f.i.s.,arbejdsmand, husfader
Maren Pedersdatter, 35 gift f.i.s, hans kone
Peder Hansen, 10 ug, f. I s. Deres barn
Sophie Hansen, 7 ug,f. I s. Deres barn
Søren Hansen, 3 ug, f. I s. Deres barn
Kirsten Hansen, 1 ug, f. I s. Deres barn
Kristine Hansen1 ug, f. I s. Deres barn

Den ældste datter Frederikke Hansen 12 år bor hus bedsteforældrene (morfar) Peder Svensker og Bodil Andersdatter begge familier antagelig inde i Reerslev by.

Fam nr. 119 er dem som de bor sammen med 1845. Dengang opført som et hus.

5. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. 27 #
FT 1855 i Reerslev sogn, 1 huus, 1 familie, opslag 15
Hans Pedersen, 51 gift, f. I s. Arbejdsmand, husfader
Maren Pedersdatter, 39 gift, f.i.s. Husmoder
Peter Hansen, 15 ug, f. I s. Barn
Sophie Hansen,13 ug, f. I s. Barn
Søren Hansen, 8 ug, f. I s. Barn
Christine Hansen, 6 ug, f. I s. Barn
Christiane Hansen, 4 ug, f. I s. Barn
Kirsten Hansen, 6 ug, f. I s. Barn
Lars Hansen, 2 ug, f. I s. Barn
Frederikke Hansen, 15 ug, f. I s. Barn

Her bor de i et hus alene, men familien er også blevet ret stor. Frederikke som er den ældste og hvis alder ikke passer her - hun er født 17-04-1838 og må altså være fyldt 17 år i 1855. Hun er mærkeligt klistret på forneden. Det er ikke sikkert at hun har boet hjemme eller i hvert fald har hun sikkert arbejdet ude et eller andet sted. Derfor sat på til sidst. De øvrige står nogenlunde i orden, bortset fra oldemor Christiane, som er blevet sat ind imellem de to tvillingesøstre.

I 1855 var der 117 gårde og huse med 217 familier eller i alt 979 personer i Reerslev sogn.

6. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. 3 #
FT 1860 i Reerslev sogn, 1 huus i Reerslev, 1 familie, opslag 6b
Hans Pedersen, 57, gift f. I. S., understøttes af fattigvæsenet
Maren Pedersen, 44 gift f. I. S., husmoder, hans kone
Søren Hansen, 13 ug, f. I. S., barn
Ane Christine Hansen, 11 ug, f. I. S., barn
Kirsten Hansen, 11 ug, f. I. S., barn
Christiane Hansen, 9 ug, f. I. S., barn
Lars Hansen, 6 ug, f. I. S., barn
Niels Hansen, 4 ug, f. I. S., barn
Jens Hansen, 3 ug, f. I. S., barn

De fire ældste søskende er nu kommet ud at tjene, men der er stadig syv hjemmeværende børn. Tipoldemor havde fået en mere som døde (se p.14d). Dvs. I alt 11 levende børn og en død på dette tidspunkt. Vi kan også se det har været svært at skaffe føden til alle de børn for en arbejdsmand. De har været helt eller delvist støttet af fattigvæsenet. Vi ved faktisk heller ikke om Hans Pedersen var syg, men han døde i 1866 knapt 63 år gl.

Hans blev gift med Maren Pedersdatter {p.E.04} den 29 Sep. 1838 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn.21 Maren blev født den 1 Mar. 1817 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 4 Apr. 1817 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn,21 døde den 18 Maj 1875 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 58 år, og blev begravet den 23 Maj 1875 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.28

Børn af dette ægteskab:

          i.  Frederikke Hansen {p.12d} (født den 17 Apr. 1838 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK - døde den 2 Sep. 1890 på Kalundborg Sygehus, Kalundborg sogn, Arts Herred, Holbæk Amt, Dk). Frederikke blev gift med Frederik Christian Johansen. Frederik Christian blev født den 29 Apr. 1818 i Ruds Vedby, døde den 6 Mar. 1896 i Hallenslev By i en alder af 77 år, og blev begravet den 12 Mar. 1896 i Hallenslev Kirke, , Hallenslev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.29

         ii.  Peder Hansen {p.13d} (født den 16 Aug. 1840 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK)

        iii.  Karen Sofie Hansen {14d} (født den 13 Okt. 1842 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK - døde den 1 Okt. 1921 i Slibestenen, Gørlev sogn, Løve herred,). Karen blev gift med Hans Pedersen, søn af Peder Christensen og Maren Hansdatter, den 21 Mar. 1863 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Hans blev født den 12 Jan. 1835 i Hallenslev By, blev døbt den 15 Feb. 1835 i Hallenslev Kirke, , Hallenslev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk, og døde den 28 Sep. 1916 i en alder af 81 år.

         iv.  Ane Marie Hansen {15d} (født den 4 Feb. 1845 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK)

          v.  Niels Hansen {p.16d} (født den 22 Nov. 1846 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK - døde den 20 Jan. 1847 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK)

         vi.  Søren Hansen {p.17d} (født den 15 Dec. 1847 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK)

        vii.  Kirsten Hansen {p.19d} (født den 26 Jun. 1849 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK - døde den 25 Apr. 1906, begravet i Jorløse kirke, Jorløse sogn, Skippinge herred, Holbæk amt, DK). Kirsten blev gift med Hans Hansen. Hans blev født den 14 Mar. 1851 i Kr. Helsinge Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK.

       viii.  Ane Kirstine Hansen {p.18d} (født den 26 Jun. 1849 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK - døde den 18 Nov. 1901 i Sæby sygehus, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK). Ane blev gift med Peder Sørensen {p.86d}, søn af Søren Nielsen og Ane Marie Elisabeth Christensdatter, den 27 Dec. 1873 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn. Peder blev født den 16 Sep. 1849 i Viskinge, Viskinge sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 21 Okt. 1849 i Viskinge kirke, Viskinge sogn, Arts herred, Holbæk amt, DK, døde den 5 Jan. 1897 i Selchausdal, Sæby Sogn, i en alder af 47 år, og blev begravet den 12 Jan. 1897 i Buerup Kirke, Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.

1        ix.  Husmor Christiane Hansen {p.D.02} (født den 26 Dec. 1851 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK - døde den 6 Feb. 1940 i Svallerup Sogn, Svallerup Mark). Christiane blev gift med Hmd Jens Nielsen {p.D.01}, søn af Hmd Niels Johansen {p.E.01} og Husmor Ane Johansdatter {p.E.02a}, den 2 Aug. 1880 i Gørlev Kirke, , Gørlev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. Jens blev født den 3 Jan. 1835 i Ubby by, Ubby Sogn, Arts, Holbæk, Dk, blev døbt den 8 Feb. 1835 i Ubby Kirke, Arts, Holbæk, Dk,16 døde den 19 Dec. 1906 på Bjerre Mark, Svallerup sogn i en alder af 71 år, og blev begravet den 26 Dec. 1906 i Svallerup Kirke, , Svallerup Sogn.17 Årsagen til hans død var Tuberkulose.

          x.  Lars Hansen {p.20d} (født den 22 Aug. 1853 i Almadehusene, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK)

         xi.  Niels Hansen {p.21d} (født den 20 Apr. 1855 i Almadehusene, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK)

        xii.  Jens Hansen {p.22d} (født den 20 Jan. 1858 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK - døde den 22 Nov. 1896 i Drøsselbjerg, , Drøsselbjerg Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk). Jens blev gift med Ane Margrethe Andersen, datter af Anders Gabrielsen og Karen Kirstine Nielsdatter. Ane Margrethe blev født den 11 Apr. 1863 i Mullerup, Drøsselbjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 11 Okt. 1863 i Drøsselbjerg Kirke, , Drøsselbjerg Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk, døde i 1938 i en alder af 75 år, og blev begravet i Holbæk.
3. Maren Pedersdatter {p.E.04}, datter af Peder Jensen (Svensker) {p.F.07} og Bodil Andersdatter {p.F.08}, blev født den 1 Mar. 1817 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 4 Apr. 1817 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn,21 døde den 18 Maj 1875 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 58 år, og blev begravet den 23 Maj 1875 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.28

Dåb Notater:#
Reerslev sogn, fødte 1817, opslag xx
Født: 1 marts 1817 Maren Pedersdatter, vaccineret i Reerslev skole den 20 August 1820 af Kirurg Lindberg og ifør attest gennemgået Vaccinen. Daaben publiceret i kirken 4 april 1817 eller Langfredag.
Forældre: Huusmand af Hesselberg Peder Jensen og Hustru Bodil Johansdatter.
Faddere: hmd Niels Frederiksen og Frederik Pedersen og Anders Pedersen af Hesselberg, samt hmd Frederik Pedersens kone Marie Olsdatter, som bar barnet, alle af Hesselberg.

Alle de nævnte har tydeligvis en nær tilknytning til Hesselberg. Men hvem de er vanskeligt at sige. Umiddelbart må det antages at være naboer. Vi ved fra kirkebogen at Anders Pedersen var en meget benyttet fadder ved barnedåb og desuden optræder han med flere plejebørn. Navnet Anders er også værd at bemærke fordi Bodil fra FT 1834 optræder med efternavnet Andersdatter hele tiden. Peder er her uden tilnavnet Svensker og at kalde ham husmand er nok lidt i overkanten, i hvert fald var det jordløs husmand, dvs. han var landarbejder og boede antagelig til leje i et hus som hørte under Hesselberg.

Dødsnotater: Løve Herreds skifteprotokol 1874-83 s. 69, no. 41
I fd <formiddag>. at fattiglem Maren Pedersdatter 59 Aar gl. hmd Hans Pedersens Enke af Løitved, død i gaar. (At skifte) -INTET-

Som det kan ses var der intet at skifte efter hende. Hvis hun boede i fattighuset så var alt forinden frataget hende. Hendes tøj var solgt eller bortgivet.

Begravelsesnotater: Dødsdata fra Sæby sogn.

Død 18 maj 1875 Maren Pedersdatter, hmd Hans Petersen Enke, Løgtved
(fattiglem fra Reerslev) under anmærkninger står anført som dødsårsag: Brystsyge. Begravet 23 maj 1875 i Sæby.

Hun døde altså som fattiglem i Løgtved af tuberkulose. Vi kunne ellers forvente at hun var blevet begravet i Ruds Vedby samme med manden, men det har nok været på tale når der var tale om det skulle være på sognets regning. Reerslev sogn havde i øvrigt denne forpligtelse, idet det var hendes hjemstedsogn. Hun havde kun boet ca. 1 år i Løgtved. Gad vist om der overhovedet blevet lavet noget gravsted efter fattiglemmer. Hun var kun 58 år.

Forskningsnotater: Fødte børn af Maren Pedersen (p.E.04)

Reerslev sogn, fødte no. 59, opslag 71 i SA
født: 17 april 1838dåb: 29. sep. 1839
Frederikke Hansen
Forældre: Ugifte fruentimmer Maren Pedersdatter hjemme hos sin fader Peder Svenske indsidder paa Reerslev. Til Barnefader blev udtaget tjenestekarl Hans Pedersen, Reerslev
Faddere: Indsidder Lars Jensens kone Sophie paa Reerslev mark bar barnet. Faddere Boelsmd. Christian Pedersen, hsmd Niels Hansen af Reerslev og hsmd Christen Mouritsen Taagerup.

Det interessante ved denne dåb er at Maren og Hans bliver gift samme dag. Mikkelsdag 1839.

Reerslev kirkebog, fødte, (opslag 90 SA)
Født 16. aug, 1840, Dåb: 4. okt 1840
Peder Hansen
Forældre: Indsidder Hans Pedesen og hustru Maren Pedersdatter i almadehuset på Reersløv Mark.
Faddere: Niels Hansens kone Lisbeth bar barnet, gdmd Jørgen Jensen, Hd. Niels Hansen og kusken Jens Pedersen alle af Reerslev. Pag. 464. Vacc. 16 juli 184 af Kannegiesen.

Reerslev kirkebog, fødte, (opslag 90 SA)
Født 13. okt. 1842Dåb: 13 nov. 1842
Karen Sofie Hansen
Forældre: Indsidder Hans Pedersen og hustru Maren Pedersdatter (ugift fruent er streget over)
Faddere: Pigen Ane Jensdatter i Reerslev bar barnet. Fadd. Husmand Jens Nielsen, Væver Niels Hansen og Peder Svensker paa Reerslev Mark. Jf. reg. pag. 445 nr. 65. Vaccineret den 4. august 1843 af distrikts kirug Kannegiesen.

Reerslev kirkebog, fødte, (opslag 98 SA)
Født: 4. feb. 1845Dåb: 17. maj 1845
Ane Marie Hansen
Forældre: Indsidder Hans Pedersen og hustru Maren Pedersdatter, Almagr Reerslev Mark.
Faddere: Pigen Marie Hansdatter paa .... bar Barnet. Fadd. Hmd Niels Hansen, .... hmd Peder Jensen ...., alle af Reerslev.
(Der mangle nogle ord).


Reerslev kirkebog, fødte, (opslag 5 SA)
Født 22 nov. 1847Dåb: 17 jan 1847
Niels Hansen
Indsidder Hans Pedersen og hustru Maren Pedersdatter på Reerslev mark.
Niels Hansens Lisbeth Jensdatter bar barnet, Fadd. hsmd Niels Hansen, Peder Larsen, og Væver Jens Pedersen, alle af Reerslev.

Reerslev kirkebog, fødte, (opslag 7 SA)
Født 15 dec. 1847Dåb: 13 feb. 1848
Søren Hansen
Indsidder Hans Pedersen og hustru Maren Pedersdatter på Reerslev mark.
Grdmd Kresten Jensen Pige i Sønnerød bar barnet. Test. Hsmd Niels Hansen, og Væver (hsmd) Jens .... af Reerslev, og Møller Fredriksens tjenestedrg Anders af Vedby


Reerslev kirkebog, fødte, (opslag 35 SA)
Født 26 juni 1849Dåb: 7, dec. 1849
Kristine Hansen
Kirsten Hansen, tvillinger
Indsidder Hans Pedersen og hustru Maren Pedersdatter på Reerslev mark.
Faddere: Tjenestepigerne Sophie Jensdatter paa Nørager og Marie Christensdattet fra Uglerup bar tvillingerne.
NB! Der er ikke skrevet faddere ind for de to tvilllinger.


Reerslev kirkebog, fødte, (opslag 39 SA)
Født 26. dec. 1851Dåb: 23 maj 1852
Christiane Hansen
Indsidder Hans Pedersen og Maren Pedersdatter på Reerslev mark.
Faddere: Niels Hansens Kone Reerslev (bar) barnet, Hsmd Niels Hansen, Skovfoged Frederik Hansen og Ungkarl Hans Chr. Fredriksen. Vacc 6 juli 1854 af Hasse.

Reerslev kirkebog, fødte, (opslag 17 SA)
Født 22 aug. 1853Dåb: 16 okt. 1853
Lars Hansen
Huusmand Hans Pedersen Almade... og hustru Maren Pedersdatter
Tjenestepige Stine Gotfriedsdatter i Sæby, Tjenestekarl Hans Jensen (i) Reerslev, Skovfoged Frederik Hansens søn og Tjenestekarl Hans Andersen på Nørager. Vacc 26 juli 1854


Reerslev kirkebog, fødte, (opslag 21 SA)
Født 20 april 1855Dåb: 29 juni 1855
Niels Hansen
Huusmand Hans Pedersen Almadehuset og Maren Pedersdatter (39 Aar) af Reerslev.
Faddere: Barnet blev baaret af Maren Pedersdatter. Frederik Hansen skovf., Rasmus Pedersen Gmd., Niels Hansen husmd. alle af Reerslev.

Reerslev kirkebog, fødte, (opslag 26 SA)
Født 20 jan 1858Dåb: 28 maj 1858
Jens Hansen
Huusmand Hans Pedersen på Reerslev mark, Maren Pedersdatter (42 Aar)
Barnet blev baaret af pigen Kirsten Frederiksdatte.
Faddere vare: Skovfoged Frederik Hansen, Indsidder Hans Fredriksen, Gaardmand Rasmus Pedersen. Vacc. 14 juli 1859 af Hasse.

Arbejdsplan: til tipoldemor Maren i Reerslev, E.04
\emdash Find hende fødsel igen f. eks i hovedbogen også< Der mandler ord

\emdash Find ud af om hendes konfirmation er med i Hovedbogen?

\emdash Slå vielsen op igen der mangler ord (1838)

\emdash Men vi ved at hun boede i Sønderød i 1874. Da datteren Ane Kristine Hansen får sit første barn med Peder Sørensen, nemlig Hans Peder Sørensen 58c. Her får vi at vide at hun bor hjemme hos Hans Pedersens enke. Det vil sige at det er hendes mor Maren Pedersdatter. Herefter er der ingen spor. Men væk er hun kommet,
\emdash b) hvis hun er flyttet med Kristine og Peder Sørensen til Viskinge sogn, så kan hun være død og begravet der. Er hun gift igen flytter hun ingen steder må det formodes. Hun skulle derfor være blevet boende i Sønderød, Reerslev sogn. Hun kan selvfølgelig også bare bo til leje som indsidder evt. som husholder for en eller anden.
\emdash C) En anden mulighed er at hun er flyttet sammen med Sophie og Hans Pedersen til Gørlev, Eller sammen med Christiane, som også boede/tjente i Gørlev eller Bakkendrup sogne.
\emdash Om de andre ældre søskende ved vi kun, at de flyttede til Østsjælland (Roholte) og den anden endte i København. Om hun er der er nok mere tvivlsomt.

\emdash Søg hende evt. i FT 1880 de i de samme sogne

\emdash Søg efter et skifte efter hende efter 1874 i Løve Herred.

\emdash Prøv det samme i Arts-Skippinge herred.X

\emdash søg efter en (fattig)auktion efter hende, som fattiglem havde
hun ingen ret til sine (ejendomsret) få ejendele, hvis hun boede i et
kommunalt fattighus blev hendes ejendele solgt til fordel for sognet.
Hendes hjemstedssogn var Reerslev, som det fremgår af kirkebogen. For meldt er det sognerådet, som skulle tage beslutning om at hun måtte flytte fra Ruds Vedby fattiggård. Søg i kommunearkivet

Begivenheder i hendes liv:

1. Vielse: 29 Sep. 1838, Reerslev Kirke, Reerslev sogn. 21 30 #
Reerslev sogn, Viede 1838, opslag 170
Viet 29 sep. 1838 i Reerslev kirke
Hans Pedersen, Tjenestekarl hos Grdmd. Niels Christiansen i Reerslöv 34 Aar født i Reerslöv. Konfirmeret i Nidløse. Vac: 1804 af Pastor Svitzer. Og
Maren Pedersdatter, hjemme hos faderen Peder Svendske 21 ½ Aar født paa Hesselberg, Reerslev sogn og confirmeret sammesteds. Vac. 1820 af Lindberg.
Forlovere: hmd Kristen Mauritsen af Taagerup og Inds Peder Svendske paa Reersløv Mark.
Anm: at inter ere til hindre for dette ægteskab fuldbyrdelse bevidner Christen Mauritsen - Peder Svendske.
Anført i jf. Registeret pag. 434 no. 45

Tipoldefar var tjenestekarl hos Niels Christiansen i Reersløv. Derimod er vielsesdatoen værd at bemærke, idet det er samme dag, som deres første barn Frederikke bliver døbt. En af parterne har nok stillet betingelser inden barnet skulle døbes. Hans Pedersens forlover er Kristen Mauritsen i Taagerup. Ham har vi mødt samme dag ved Frederikkes dåb.

2. Hun arbejdede som Husmoder og landarbejderkone.

3. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1860 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK. 3 #
FT 1860 i Reerslev sogn, 1 huus i Reerslev, 1 familie, opslag 6b
Hans Pedersen, 57, gift f. I. S., understøttes af fattigvæsenet
Maren Pedersen, 44, gift f. I. S., husmoder, hans kone
Søren Hansen, 13, ug, f. I. S., barn
Ane Christine Hansen, 11, ug, f. I. S., barn
Kirsten Hansen, 11, ug, f. I. S., barn
Christiane Hansen, 9, ug, f. I. S., barn
Lars Hansen, 6, ug, f. I. S., barn
Niels Hansen, 4, ug, f. I. S., barn
Jens Hansen, 3, ug, f. I. S., barn

De fire ældste søskende er nu kommet ud at tjene, men der er stadig syv hjemmeværende børn. Tipoldemor havde fået en mere som døde (se 14d). Dvs. I alt 11 levende børn og en død på dette tidspunkt. Vi kan også se det har været svært at skaffe føden til alle de børn for en arbejdsmand. De har været helt eller delvist støttet af fattigvæsenet. Vi ved faktisk heller ikke om Hans Pedersen var syg, men han døde i 1866 knapt 63 år gl.

4. Hun findes i folketællingen 1 Feb. 1870 i Ruds Vedby Fattighus, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK. 5 #
FT 1870 i Ruds Vedby sogn, fattiggården/-huset, opslag 29-30
Maren Petersen, 52, enke, f. I Reerslev sogn, husmoder
Kristiane Hansen, 18, ug, f. I Reerslev sogn, en datter, Tjenestepige.
Anmærkning: Hun tjener i Karsholte, Tersløse s. H.a.

Vi ser at tipoldemor endnu 4 år efter hendes mands død bor i fattighuset i Ruds Vedby. Der bor i alt 6 familier i Fattighuset. Christiane er talt med her i Ruds Vedby. Fordi hun er her på tællingsdagen. Så hun skal ikke regnes som hjemmeværende barn på dette tidspunkt. Den mindste dreng Jens er kun 12 år i 1870. Han må være sat i pleje. Han er måske hos en af sine ældre søskende.

Hun kan også bo sammen med moderen. Det kan være de på dem måde har kunnet betragtes som en familie. Alternativet var at hendes mor blev regnet som enligt fattiglem. De havde ikke samme rettigheder.

Hvis tællingen i Karsholte, Tersløse sogn er ført rigtigt så bør Christiane være i en tillægsliste. Har undersøgt det. Det er hun ikke.

Maren blev gift med Hans Pedersen {p.E.03} den 29 Sep. 1838 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn.21 Hans blev født den 29 Okt. 1804 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 11 Nov. 1804 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn,21 døde den 22 Sep. 1866 i Ruds Vedby Fattighus, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 61 år, og blev begravet den 29 Sep. 1866 i Ruds Vedby Kirke.22

Bedsteforældre4. Peder Nielsen {p.F.05}, søn af Niels Pedersen {p.G.09} og Sara Hermansdatter {p.G.10}, blev født omkring 1766 og døde i 1831 i en alder af ca. 65 år.

Forskningsnotater: Peder ses ikke født i Sæby sogn omkring 1766.

Begivenheder i hans liv:

1. Han findes i folketællingen 1 Jul. 1787 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk. #
FT 1787 Sæby sogn, Gundetved, fam. Nr. 1, opslag 8-9
Niels Munk Krag husbond, 45 gift 1. Gang, ejere af Grundetved ,---
Marie Hansen, Madmoder, 57 gift 2. Gang
Niels Schou, Madmoders Datter Søn, 6
Mette Marie Hansen, 38 ugift, Huus- Jomfru
Jørgen Nimb, 54, begge i første ægteskab, Forvalter ved Gundetved
Henriette Margrethe Ferslev, 48 , do

Desuden er der 9 tjenestefolk. Blandt dem er

Sara Hermansdatter, Tjenestefolk, 48, gift 1ste gang men Manden bortløbet.

Det er her det bliver vanskeligt/spændende. Jeg har undersøgt navnet Sara Hermandedatter i DDD i 3 amter. Holbæk, Sorø og Præstø. Der er ingen andre med det navn i den database. Så det er ret sikkert at det er samme person. Alderen fra FT 1801 passer rimeligt godt.

2. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1801 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK. #
FT 1801 Reerslev sogn, Reerslev by, fam. Nr. 45, opslag 15
Peder Nielsen, huusbonde, 36 begger i 1. Ste ægteskab, Jordløs, daglejer
Frederikke Larsdatter, hans Kone, 37
Sara Hermansdatter, Enke efter Niels Jacobsen, Mandens Moder. 63 enke efter 1ste ægteskab.

Kolonnen med næring, erhverv eller hvad de lever af er næsten ulæselig. Det kan ikke tydes hvad Sara evt. Lever af.

Teksten med fed er skrevet oven i noget andet. Der er tydeligvis rettet eller tilføjet senere. Hvorfor det var vigtigt af få det nævnt er uklart. Der kan være flere årsager. Det er tydelig at det er Peder Nielsens moder som bor hos dem. Men det er ikke sikket at det er hans far selvom navnet godt kan passe.

Ser bl.a. Folketællingen fra 1787 ovenfor.

Peder blev gift med Frederikke Larsdatter {p.F.06a}. Frederikke blev født omkring 1766 og døde i 1814 i en alder af ca. 48 år.

Barn af dette ægteskab:

2         i.  Hans Pedersen {p.E.03} (født den 29 Okt. 1804 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK - døde den 22 Sep. 1866 i Ruds Vedby Fattighus, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK). Hans blev gift med Maren Pedersdatter {p.E.04}, datter af Peder Jensen (Svensker) {p.F.07} og Bodil Andersdatter {p.F.08}, den 29 Sep. 1838 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn.21 Maren blev født den 1 Mar. 1817 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 4 Apr. 1817 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn,21 døde den 18 Maj 1875 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk i en alder af 58 år, og blev begravet den 23 Maj 1875 i Sæby Kirke, , Sæby Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, Dk.28

Peder blev derefter gift med Ane Margrethe Nielsdatter {p.F.06b} den 23 Jun. 1815 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn. Ane Margrethe blev født omkring 1785, døde den 12 Feb. 1851 i Herrestrup, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 66 år, og blev begravet den 21 Feb. 1851 i Skellebjerg kirke, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK.

Børn af dette ægteskab:

          i.  Niels Pedersen {p. 29e} (født den 7 Jul. 1828 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK)

         ii.  Marie Pedersdatter {p.30e} (døde den 12 Dec. 1829 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK)


5. Frederikke Larsdatter {p.F.06a} blev født omkring 1766 og døde i 1814 i en alder af ca. 48 år.

Frederikke blev gift med Peder Nielsen {p.F.05}. Peder blev født omkring 1766 og døde i 1831 i en alder af ca. 65 år.

6. Peder Jensen (Svensker) {p.F.07} blev født cirka 1769, døde den 20 Nov. 1859 i Ruds Vedby Fattighus, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 90 år, og blev begravet den 27 Nov. 1859 i Ruds Vedby Kirke.31

Begravelsesnotater: #
Ruds Vedby, døde 1859, opslag 256
Nr. 41: død: 20. nov. 1859, begr.: 27. Nov. 1859
Peter Jensen
Fattiglem i Fattighuset. - 90 Aar -
Begge Attester.

Forskningsnotater: addenda til arbejdsplan for Peder Jensen og Bodil Andersd F.0l & F.02


Skifteprotokollen1854-60 mangler for Løve herred eller også er den ført et andet sted. ( nogle få måneder i 1854 er ført i Ågårds gods skifteprotokol 1841-50.

Kirkebøger kilder 2x tipoldefar, Peder Svensker F.7

Dåbsdata:
Disse må antagelig være fra Sverige. Chancerne for at finde dem er indtil videre meget små. Sålænge vi ikke har en nærmere stedsangivelse, samt hans faders navn el lign. I virkeligheden hedder han nok ikke Jensen men Jonsson.

Konfirmation:
Det samme som ovenfor. Han er næppe kommet til Danmark før efter denne var overstået.

Vielsesdata

Det formodes at han første gang bliver gift i Reerslev s. med Bodil Johansdatter. Engang før 1810, hvor det første kendte barn er født. (kirkebogen starter først 1814). Jeg ved dog endnu ikke om hans første kone er født i Reerslev sogn.(se F.8a)

Hans andet ægteskab er det heller ikke lykkedes at finde. Det var med Bodil Andersdatter, født i Kirke Såby. Jeg har også søgt i Ruds Vedby sogn. Traditionenmed at blive gift i kvindens hjemsogn tror jeg ikke meget på her. Dette ægte- skab må være indgået mellem 1821, hvor han får det sidste barn med Bodil Johansdatter og inden 1834 hvor han optræder i FT sammen med Bodil AnDersdatter.


Både han og Bodil Andersdatter lever ved FT 1850 (se denne) deres dødsdata er forgæves søgt i Reerslev og Ruds Vedby sogne til langt over deres 100 års dag uden resultat.

Kirkebøger: kilder til 2x tipoldefar, Peder Svensker F.07

Da der ikke findes noget kirkebogsmateriale om ham vil jeg medtage det der findes om hans børns fødsel og konfirmation her. Der er kendskab til formodentlig 6 børn
En pige født ca. 1810, som hedder Bodil Pedersdatter
Enpige født ca. 1811, som hedder Ane Lisbeth Pederdatter
En pige født 27-4-1815, død et par timer gammel
En dødfødt dreng f.13-4-1816, begravet 20-4-1816
tipoldemor f.1-3-1817, som hedder Maren Pedersdatter
En dreng f. 31-10-1821, som hedder Jens Pedersen

Der kan meget vel være flere børn, som er ældre eller flere døde ind i mm el l em, men nok ikke så mange.

Konfirmationer:

Det er kun lykkedes at finde den sidste Jens Pedersen, idet der i kontraministerialbogen ikke er ført konfirmerede for 1824-34.

Jens Pedersen under konfirmerede drenge i Reerslev første søndag efter Påske 1837.
Forældre: Hmd. Peder Jensen Svendsker og hustru Bodil Johansdatter på Reerslev Mark. (Drengen) født på Taagerup Mark 31 Oktober 1821.

Her nok det vigtigste bevis for at Peder Jensen og Peder Sven sker er én og samme person. Bemærk også at det ikke hans anden kones Navn der er angivet, selvom hun er død på dette tidspunkt.


Kirkebøger kilder til 2x tipoldefar, Peder Svensker F.07

Tekst til de fødte børn no. 3-6.
Reerslev s. no. 313-1, s.59 fødte piger

Født 27 April 1815, Et barn på Hesselbjerg, som intet navn havde da det døde et par timer efter fødslen før dåb.
Forældre: Hmd på Hesselbjerg Peder Jensen og hustru Bodil Johansdatter

I samme side 290, no.5 under døde mænd og under fødte mænd
13-4-1816 dødfødt drengebarn. forældre:.huusmand på Hesselb(j)erg Peder Jensen og hustru Bodil Johansdatter, egl.Johannesdt. begravet: dødfødt drengebarn, hans forældre vare Huusmand paa Hesselbjerg Peder Jensen og Hustru Bodil Johansdatter

I samme, s. t marts 1817 Maren Pedersdatter vaccineret i Reerslev Skole d en 20 August 1820 af Kirug Lindberg og ... attest gennemgået vacc. Daaben publiseret i kirken 4 april 1817 eller Langfredag.
Forældre: Huusmand af Hesselbjerg Peder Jensen og hustru Bodil Johansdatter,. Faddere Hmd Niels Frederiksen og Frederik Pedersen og Anders Pedersen af Hesselbjerg, samt husmand Frederik Pedersens kone Marie Olsdatter, som bar barnet, alle af Hesselbjerg.

I samme, s. 36 fødte drenge
Jens Pedersen
f. 31-10-1821 døbt hjemme, i kirken 25-11-1821.
Forældre: Indsidder Peder Jensen og hustru Bodil Johanesdatter
paa Taagerup Mark. Faddere: Anders Larsen i Taagerup. Inds. Ole Henriksen i Riisberg. Hmd Anders Pedersen af Hesselberg Samt bemeldte Anders Pedersens Steddatter Klaudine Klausdatter som bar barnet

Kirkebøger: kilder til tiptipoldefar Peder Svensker, Reerslev F.07

Fødte i Reerslev sogn piger, s. 63
født d. 29-4-1810, ANE MARIE NIELSDATTER døbt 7-7-1816 forældre: Huusmand paa Hesselberg Mark. Niels Frederiksen og Hustruen Kirsten Jensdatter.
Faddere: Huusmand Anders Pedersen i Klinkehuset og Frederik Petersen hmd. paa Hesselberg Mark, Huusmand Rasmus Jensen, Reerslev, huusmand Peder Jensen paa Hesselberg Mark samt pigen Mette Niels paa Hesselberggaard, som bar barnet.

Her optræder Peder Svensker blandt fadderne hos Niels Frederiksen Vi ved ikke meget om forholdet mellem de nævnte familier her. Det mest rimelige vil nok være at der bare er tale om naboer. Ser vi på tipoldemor Marens fødsel så er det nøjagtig de samme personer som er med. Fra hendes fødsel får vi at vide Anders Pedersens kone hedder Marie Olsdatter. Da vi ikke ved noget om Peder Svensker forældre eller om han har søskende her i Danmark så kan vi ikke sluttet noget af det. På samme måde ved vi ikke noget om Bodil Johansdt/Andersdatters forældre eller hendes evt søskende. Det eneste jeg kunne forestille mig var at hun var plejedatter hos Pedersen. Han er en meget benyttet fadder på denne tid og optræder også med flere andre plejebørn/ stedbørn .

Selvom Peder Svensker er født i Sverige kunne han jo godt have søskende som også var taget til Danmark. Eller han kunne være kommet herover som barn med sine forældre og søskende. Indtil videre må vi sige vi ved ikke noget. Han er i øvrigt ikke den e- neste svensker jeg er truffet på i dette område. Det er måske en af herregårdene, som har trukket svensk arbejdskraft hertil fra Sverige. Det
er måske værd at lægge mærke til vi første gang træffer ham i forbindelse med Hesselberggård, men at senere optræder på Taagerup Mark, Reerslev Mark, Reerslev by, og antagelig også i Ålmaken/almarkshuset (som måske kan være det samme som Reerslev Mark). Men i hvert fald har han skiftet mellem et eller flere godser. Hvor han til slut (i Reerslev) må høre enten til Nørager eller Ågård gods. (samme ejer).
Peder Svensker er desuden fadder ved en anden familie.

fra Reerslev kirkebog 313-3, s. 73
født 2-9-1817 Karen Pedersdatter, døbt
forældre: Peder Hansen og Sidsel Katrine Hansdatter på Hesselberg.

kirkebøger,til - og afgangsliste kilder til tipoldefar, F.7
Tilgangslisten i Reerslev no 19. s. 215
Christian Christiansen og hustruen Birte Andersdatter
55 (år må være hans alder). Har lejet et huus Peder Svendskes gamle på Reerslev Mark. (Flyttet) fra Tersløse den 12 maj 1834.

Her får at vide han har boet ude på Reerslev Mark på et tidspunkt før 1834. Det skulle være meget mærkeligt hvis der var tale om familie Huset er antagelig lejet af Nørager Gods. Dvs
et af de huse, som de selv lejede ud i stedet for at fæste det ud. Ved folketællingen i 1834 boede han tilsyneladende i Reerslev by. (SElvom vi ikke al- tid ved folketællingene behøver at være inde i byen selvom dette er stedsangivelsen . J lægdsrullen for sønnen Jens Pedersen skel nes der ikke nærmere indenfor det enkelte sogn. Så her er ikke noget at hente med hensyn til bosted.


Arbejdsplan: til 2x tipoldefar, Peder svensker, Reerslev F.07

Der er en svag mulighed for at han kan være optaget i lægdsrullen fra 1792 Han må da være mellem 23-25 år gl. Ved dog ikke om udlændinge kunne blive soldater dengang, Hvis han er med må der vel være en bemærkning om ; hvor han komme fra og evt. faderens navn. Søg først i Sæby gaards Amt. lægd 2.

Der findes nok ikke nogen form for indregistrering af indvandring fra Sverige på dette tidspunkt. Men han kunne måske søges i udvandrearkivet i Vexs.jø For at finde ham iSverige skal vi have fat i hans fødesogn. Her vil husholsforlægden kunne sige noget om hans udrejse.


Find ud af om han skulle være blevet skilt fra sin første kone Bodil Johansdatter efter 1821 men før 1834.

Søg efter hans andet ægteskab. Han kan godt være blevet borgeligt viet, f. eks af sognefogden. Protokollen skulle finde i Amtsstuearkivet.

Søg et skifte efter ham efter 1850 i Løve herred (1844-50]
l(1851-54) , (1860-74) .

Søg i FT 1855 om de skulle være levende endnu og evt. 1860, hvis de findes.

Begivenheder i hans liv:

1. Brandtaxation: 2 Nov. 1814, Reerslev sogn. Se opslag 184, taxation 1800-1824

2. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1834 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK. #
FT 1834 i Reerslev s. Reerslev by, no. 55 et hus , s.155
Peder Jensen, 78, gift, husmand og arbejdsmand
Bodil Andersdatter, 56, gift, hans kone
Bodil Pedersdatter, 24, ug, hans Barn
Maren Pedersdatter 18, ug, hans Barn
Jens Pedersen, 13, ug, hans Barn

Her har vi første gang Peder Svensker med alderangivelse, som dog nok er helt ved siden af. Se de efterfølgende tællinger. Når der står, at det er hans børn. Så skal det tages bogstaveligt i dette tilfælde. Deres mor er død, men ved endnu ikke hvornår. (Her ses dog bort fra skilsmisse). Tipoldemor Maren Pedersdatter er opgivet til 18 år. Dette er rigtigt på nær en måned.

Teorien om at der er en første kone som er død holder næppe længere. Se andre steder.

3. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1840 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK. #
FT 1840 i Reerslev sogn, Reerslev by , no, 52 et huus med 2 fam. S.404
Niels Hansen, 30, gift huusmand, arbejdsmand
Ane Lisbeth Pedersdatter, 29, gift, hans kone
Anders Nielsen, 7, ug, deres barn
Peder Nielsen, 6 , ug, deres barn
Peder Jensen, 72, gift, aftægtmand
Bodil Andersdatter, 60, gift hans kone

Ved ikke meget om hvem det er de bor til aftægt hos, men det er et hus i Reerslev by er jeg ret sikker på. Skulle jeg gætte kunne det godt være en ældre datter, som ikke er med i FT ovenfor eller andre steder. Hun kaldes sikkert Lisbeth. Efter alderen skulle hun være født ca. 1811. Datteren fra ovenfor er født ca. 1810.

2008. Det er et rigtigt gæt. De bor sammen med datteren og svigersønnen

4. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1845 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK. #
FT 1845 i Reerslev s., Reerslev by no. 18, et huus, s. 227, opslag 8
Peter Jensen, 76, gift født i Østerdahl i Sverige
Bodil Andersdatter, 60, gift født i Kirke Saabye, Roskilde amt
Jens Pedersen, 24, ugift, f. I. S. , Væver

Her får vi for første gang officielt at vide, at han er svensker. De bor
tilsyneladende stadig i Reerslev by, Væveren Jens Pedersen er deres søn, selv om dette ikke er nævnt explisit. (Har formodentlig ikke taget alle med, de må vel stadig være aftægtfolk, slå op igen.) Stednavnet i Sverige er ikke tydet med sikkerhed. Men andre mener det er rigtigt tydet.

5. Han findes i folketællingen 1 Mar. 1850 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK. #
FT 1850 i Reerslev s., Reerslev by, et huus med 2 fam. No. 139, opslag 24
Niels Hansen, 41, gift f. I Gierslev s. Husfader, arbejdsmand
Lisbeth Pedersdatter 39, gift f. I s. , hans kone
Peder Jensen, 83, gift f. I Skjaaned ?, almisselem
Bodil Andersdatter, 79, gift f. I Kr. Saabye, hans kone
Frederikke Hansen, 12, ug, f, i s. Deres datterdatter

Peder svensker bor stadig i aftægt hos Niels Hansen, der som nævnt kan være en svigersøn. Angivelsen om at han skulle være født i skåne er måske lidt tvivlsom, i hvert fald svær at komme videre med, sammenlignes den med FT 1845, hvor der vistnok står Østerdahl i Sverige så giver dette ikke meget. Har ikke kunnet finde dette stednavn i Sverige andet end langt oppe nordpå. Peder Svenskers alder er der ikke meget styr på i de fire FTer. Ser Jeg bort fra den i 1834, hvor han skulle være 78 og dermed født ca. 1756. De tre øvrige tællinger svinger ikke mere end det kan forventes. De skulle give ham følgende fødselsår, 1768,1769 og 1767. Dette er faktisk en lille afvigelse ved FT. Vi ved ikke noget om hvornår han er kommet til Danmark og om han skulle have opholdt sig andre steder inden han kom til Reerslev. Har tidligere søgt ham ved FT 1801 i Reerslev og Sæby, men uden resultat. Han var nok heller ikke gift på dette tidspunkt. De ældste børn der har kunnet findes er født 1810. Om hendes alder
se p.F.08b.

Frederikke er oldemors ældste søster hun bor altså her hos sin morfar

6. Han findes i folketællingen 1 Feb. 1855 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK. #
FT 1855 i Reerslev sogn, Reerslev by, 1 huus, 1 fam., opslag 19
Niels Hansen,46 gift, Giersløv, arbejdsmand, husfader
Lisbeth Pedersen 44, gift, Reersløv, hans kone
Ane Marie Hansen, 10, ug, plejedatter
Peder Jensen, 80, enkemand, f. I Sverige, almisselem

Vi får her helt bestemt at vide at Bodil Andersdatter nu er død, idet han angives som enkemand. Hans alder passer ikke særligt godt. 5 år tidligere var han 83 år, men sagen er nok at ingen ved hvor gammel han var end ikke ham selv. Måske havde han ikke nogen papirer mere. Ser vi på de andre FT skulle han måske snarere være 86-88 år. Han er ikke i FT 1860 i Reerslev sammen med Niels Hansen og Lisbeth. Vi må formode at han er død inden denne dato.(Han var i øvrigt heller ikke nogen andre steder i sognet)

Addenda: Det er blevet klart, hvem plejedatteren er. Det er Tipoldemor Maren Pedersdatter og tipoldefar Hans Pedersen pige
Ane, som jeg først har fundet 15-2-1984 ved nærlæsning af kirkebogen i Reerslev. Det er altså rigtigt hvad Hans Peder fortalte for længe siden / at der var en moster som hed Ane i København. Det har jeg indtil videre regnet med var Frederikke Hansen / som vi ikke ved noget rigtigt om, Ane Marie Hansen er født 4-2-1845 kort efter FT 1845 og er sat i pleje hos søsteren og svogeren i 1855 (= med hendes moster og onkel). Hvor var hun indtil da?

Peder blev gift med Bodil Andersdatter {p.F.08}. Bodil blev født cirka 1780, døde den 19 Okt. 1862 i Ruds Vedby, Ruds Vedby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 82 år, og blev begravet den 26 Okt. 1862 i Ruds Vedby Kirke.32

Børn af dette ægteskab:

          i.  Bodil Pedersdatter {p.33e} (født omkring 1810 i Reerslev, Reerslev sogn, Løve Herred, Holbæk Amt, DK - døde den 22 Aug. 1876 i Karsholte, Tersløse sogn). Bodil blev gift med Søren Hansen {p.216e} den 17 Maj 1834 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn. Søren blev født omkring 1803 i Gierslev sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, døde den 12 Feb. 1856 i Fattighuset i Ruds Vedby, i en alder af ca. 53 år, og blev begravet den 17 Feb. 1856 i Ruds Vedby Kirke.

         ii.  Ane Lisbeth Pedersdatter {p.34e} (født omkring 1811 - døde den 20 Jan. 1881). Ane blev gift med Niels Hansen {p.217e}, søn af Ukendt {p.217e} og Ukendt {p.217e}, den 23 Feb. 1833 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn. Niels blev født omkring 1809 i Gierslev sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK, døde den 10 Jan. 1863 i Reerslev Mark, Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 54 år, og blev begravet den 17 Jan. 1863 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn.33

        iii.  Barnedød Udøbt Pedersdatter {p.35e} (født den 27 Apr. 1815 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK - døde den 27 Apr. 1815 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK)

         iv.  Dødfødt Dreng Pedersen {36e} (født den 13 Apr. 1816 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK - begravet den 20 Apr. 1816 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn)

3         v.  Maren Pedersdatter {p.E.04} (født den 1 Mar. 1817 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK - døde den 18 Maj 1875 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk). Maren blev gift med Hans Pedersen {p.E.03}, søn af Peder Nielsen {p.F.05} og Frederikke Larsdatter {p.F.06a}, den 29 Sep. 1838 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn.21 Hans blev født den 29 Okt. 1804 i Hesselbjerg Mark, Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 11 Nov. 1804 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn,21 døde den 22 Sep. 1866 i Ruds Vedby Fattighus, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 61 år, og blev begravet den 29 Sep. 1866 i Ruds Vedby Kirke.22

         vi.  Jens Pedersen {37e} (født den 31 Okt. 1821 i Taagerup, , Reerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk amt, Dk). Jens blev gift med Johanne Kirstine Rasmusdatter {p.218e}, datter af Rasmus Sørensen og Maren Jensdatter, den 9 Sep. 1848 i Ruds Vedby Kirke. Johanne Kirstine blev født den 25 Aug. 1824 i Tersløse, Tersløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt, DK, blev døbt den 19 Sep. 1824 i Tersløse Kirke, Tersløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt, DK, døde den 18 Jun. 1869 i Hestehaven, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af 44 år, og blev begravet den 23 Jun. 1869 i Ruds Vedby Kirke.


7. Bodil Andersdatter {p.F.08} blev født cirka 1780, døde den 19 Okt. 1862 i Ruds Vedby, Ruds Vedby sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 82 år, og blev begravet den 26 Okt. 1862 i Ruds Vedby Kirke.32

Begravelsesnotater: #
Ruds Vedby, døde 1862, opslag 277
Nr. 3: X død: 19. okt. 1862, begr.: 26. Okt. 1862
Bodil Andersdatter, Fattiglem.
Enke efter Peder Jensen (Svenske). - 82 Aar -.

Forskningsnotater: Fødte børn af Bodil Johansdatter

Reerslev sogn, fødte 1815
Født d. 27 april 1815
Et barn på Hesselberg som intet navn havde da det døde et par timer efter fødslen, før daab.
Forældre: Hmd på Hesselberg Peder Jensen og hustrue Bodil Johansdatter

Reerslev sogn, fødte 1816
Dødfødt drengebarn født 13 april 1816
Forældre: Hmd Peder Jensen og kone Bodil Johansdatter, Hesselberg.

Reerslev sogn, fødte 1817 (opslag 70 SA) no. 10
Født 1 marts 1817dåb. 4. april 1817
Maren Pedersdatter
Forældre: Hmd af Hesselberg Peder Jensen og Hustrue Bodil Johansdatter.
Faddere: Hmde. Niels Fredriksen og Frederik Pedersen samt Anders Pedersen og Hmd Frederik Pedersens kone som bar barnet, alle af Hesselberg.
Vaccineret i Reerslev skole d. 20. august 1820 af Kirug Lindberg. og efter attest gennemgået vaccinen

Reerslev sogn fødte. 1821 (opslag 39 i SA)
Født 31. okt 1821 hjemmedøbt. Dåb i kirken 25. nov 1821
Jens Pedersen
Forældre: hmd (slettet og rettet til indsidder) Peder Jensen og hustrue Bodil Johansdatter på Taagerup mark.
Faddere: Gmd Anders Larsen Taagerup, Indsid. Ole Henriksen, Reerslev, Hmd Anders Pedersen i Hesselberg og sidstnævntes steddatter (der er ikke noget navn nævnt)

arbejdsplan til 2x tipoldemor Bodil Johansdatte/ Andersdatter F.08

Kirkebøger: Formoder indtil videre at hun er født i Reerslev, her findes jo ingen kirkebog. Her er ikke meget hente. Alder ved vi ikke noget specielt om. Denne er f. eks ikke opgivet ved hendes 5 børns fødsel (dem vi kender til). Det eneste vi ved er at hun er fødedygtig 1821 da Jens Pedersen bliver født.

Det må betyde at hun er under 45 år. Omvendt må hun være 20-25 år da hun det første kendte barn i 1810. Hun skulle altså være født mellem 1776-1790.
Søg hende i FT 1787. Hendes sandsynligste alder må være nede ved 1776. Hun er stadig noget yngre end Peder Jensen, måske næsten 10 år. Hun skulle altså kunne være hos sine forældre i 1787, idet hun skal være ca. 10 år.

Ved FT 1801 bliver hun altså ca. 24 år. Men her er det ikke sikkert at hun er hjemme. FT 1787 kan give os nogle søskende - brødre vil gøre det muligt at søge i lægdsrullen, hvor deres fødested er opgivet.
Ved de fødte børn i 1817 Og 1821 er der ingen faddere, som kan være hendes forældre eller hendes søskende. Det tre oplysninger.
a) De kan være døde
b) De kan bo langt væk,
c) de kan være uvenner.

ekskurs; der er ikke tale om to personer men om en: Bodil Johansdatter SOM SENERE KALDES ANDERSDATTER

arbejdsplan til stedtiptipoldemor Bodil Andersdatter F.08

En teori jeg har overvejet er om hun skulle have skiftet navn fra børnenes fødsel 1815, 1816, 1817 og 1821 til FT 1834 og senere. Således at det i virkeligheden er denne samme Person der her er tale om? Men hvad skulle bevirke dette? Det er set før i mit arbejde at kvinder ikke er ført med samme efternavn. Årsagen har været at faderen
havde to fornavne f. eks Johan Henrik Jensen. Pigen skulle
så hedder Johansdatter, men da faderen kaldes Henrik Jensen
optræder hun to gange med efternavnet Henriksdatter for
derefter siden kun at optræde med efternavnet Jensen(uden
datter) Pigen var født 1829. Pigen i dette tilfælde kan
også have været plejebarn, hvilket også kan give vaklen i
valg af hendes familienavn.

Et argument for dette kunne være at fornavnet Bodil ikke benyttes ret meget på dette tidspunkt og begge hans koner skulle altså have heddet Bodil. En nøjere granskning af f. eks FT 1801 efter pigenavnet Bodil kunne måske også afsløre om der findes en Bodil Andersdatter, som evt er gift 1. gang med en eller anden. Desuden skulle der være en Bodil Johansdatter (om hvem det antages at hun er født i Reerslev sogn. Da begge forældres navne er nævnt i de konfirmerede i Reerslev sogn kan man også søge herunder fra 1814 og se om der skulle være børn hvis mødre hedder Bodil. til støtte for teorien at hun skulle have fået sin plejefars efternavn/familienavn er måske den kensgerning. at der ved tipoldemors fødsel og hendes brors fødsel optræder en Anders Pedersen af Hesselberg. Dette kunne måske være hendes plejefar, som evt havde gjort hende arveberettiget eller adopteret hende fuldt ud. Et andet svagt tegn er at det første barn Lisbeth Pedersdatter og Niels Hansen får er døbt Anders Nielsen. Det skulle så være hans mormors plejefar/adop- tivfar? Han er opkaldt efter?


arbejdsplan til Bodil Andersdatter F.08
Find hendes fødsel i Kr. Såby, Roskilde Amt. Kender ikke, hendes alder særligt nøjagtigt, men i flg de fire FT hun er med i skulle hun være født mellem 1771-1785. De 3 første tællinger er der ret stor forskel på hende og Peder, men denne er indskrænket noget i FT 1850 til 4 år. Hvis vi udelader den sidste, så er der 1778,1780 og 1785 tilbage.

27 juli 2007 Eftersøgning i Kirke Såby og Kisserup sogne.

Har søgt alle der er døbt Bodil mellem 1771 og 1790. Kirkebogen er fælles for Såby og Kisserup.
De med [] er formentlig døde som børn. Præsten har tegnet en cirkel om disse.
Opslag 4: 1771 [Bodil] Jensdatter, f. i Kr. Såby
Opslag 20: 1776 Bodil Jørgensdatter, f. i Abbedtved
Opslag 24: 1776 Bodil Tobiasdatter, f. i Torkildstrup
Opslag 24: 1776 Bodil Jørgensdatte, f. i Vester Såby
Opslag 27: 1777 Bodil Jørgensdatter, f. i Torkildstrup
Opslag 28: 1777 Bodil Larsdatter, f. Kr. Såby
Opslag 35: 1778 Bodil Jørgensdatter, f. i Abbedtved
Opslag 38: 1779 Bodil Aagesdatter, f. i Kr. Såby, faderen Aage Jens Degn
Opslag 45: 1780 Bodil Marie Jensdatter,
Opslag 48: 1780 [Bodil]Larsdatter, f. i Vester Såby.
Opslag 51: 1781 [Bodil]Pedersdatter, f. i Torkildstrup
Opslag 53: 1781 [Bodil]Jørgensdatter, f. i Abbedtved
Opslag 56: 1782 Bodil Pedersdatter, f. i Kr. Såby
Opslag 57: 1782 Bodil Hansdatter, fra Sortevads huset, Kr. Såby
Opslag 72: 1786 [Bodil]Jørgensdatter, f. i Kr. Såby
Opslag 82: 1790 [Bodil]Larsdatter, f. i Kr. Såby

Der er i alt 16 som er døbt Bodil i dette tidsrum. Heraf er de 6 sikkert døde som børn elle unge.

Ud fra folketællingerne skulle Bodil være født 1771, 1778, 1780, 1785. Der er blot det kedelige at ingen af de 16 fødte hedder hverken Johansdatter eller Andersdatter til efternavn som vi har for p.F.08.

Find hendes konfirmation sammesteds. Komfirmationer er gennemgået på samme måde.
Her er medtaget perioden 1785 - 1814. Folio 501-529.

1785 Bodil Jacobsdatter 15 aar, Jacob Hieronimus, Kidserup
1789 Bodil Nielsdatter 16 aar, Niels Hansen Torkildstrup
1792 Bodil Tobiasdatter 15½ aar, Tobias Ephrahimsen, smed Vester Saabye
1794 Bodil Marie Jensdatter 13 aar, Jens Klarskov, gmd. Hun bliver senere gift i sognet.
1796 Bodil Jensdatter, 17 aar, Jens Jensen, gmd.
1796 Bodil Kirstine Kristiansdt, 18 aar, afg. Christian Carlssen skytte ved ...
1799 Bodil Sørensdatter, afg. Søren ......, huusmand, Torkildstrup
1814 Bodil Rasmusdatter, f. 24 juli 1799, Kr. Saabye
1814 Bodil Madsdatter, f. feb 1800, Abbedtved.

Der er ikke flere Bodil i denne periode. Der er ikke det store sammenfald mellem fødte og konfirmerede at dømme efter deres efternavne.

Find hende i FT 1787, sammen med forældrene, faderen skulle hedde ANDERS. Alderen afhænger af fødselsåret.

Samtlige personer i husstanden
Roskilde, Voldborg, Saaby, Kirke Saabye, , 28de Fam., FT-1787, C2260
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jacob Hansen 44 Gift Mand Huusmand
Kirsten Jensdatter 43 Gift Kone
Lars Jacobsen 9 Ugift Deres Børn
Ane Jacobsdatter 6 Ugift Deres Børn
Jens Jacobsen 3 Ugift Deres Børn
Bodil Andersdatter 1 Ugift Tiltaget Barn, uægte

Her er en Bodil Andersdatter i Kirke Saabye, som har det rigtige navn. Hun er ikke født i dette sogn. Hun må være født i 1786. (Se ovenfor.) Hun er heller ikke konfirmret i Kr. Såby eller Kisserup sogne. (se ovenfor).Disse kan være så store at de er flyttet hjemmefra. f
Søg hendes dødsdata (Ej i Reerslev og Ruds Vedby) efter
hvor de begge lever og bor i Reerslev by.

Søg efter et skifte i Løve Herred, kan måske give døds sognet.
Søg efter hende i sognekaldsarkivet eller kommunearkivet under fattigvæsenet og dettes regnskab i Reerslev og Ruds- Vedby kommuner.
Med hensyn til deres dødsdata har den tanke strejfet mig
at de kan være flyttet til et andet sogn.
Men hvor flytter to gamle på over 80 år hen som er indsiddere, måske hos en svigersøn. De må næsten flytte med disse Niels Hansen og Lisbeth Pedersdatter. Eller de overgår til fattigvæsnet i et andet sogn, hvor de dør og bliver begravet. Det kunne være Sæby sogn, som har fattiggård i Ougtved. Eller hans fødesogn. Niels Hansen er født i Gierslev sogn. Søg evt. der.

Bodil blev gift med Peder Jensen (Svensker) {p.F.07}. Peder blev født cirka 1769, døde den 20 Nov. 1859 i Ruds Vedby Fattighus, Ruds Vedby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 90 år, og blev begravet den 27 Nov. 1859 i Ruds Vedby Kirke.31

Oldeforældre8. Niels Pedersen

Niels blev gift med Sara Hermansdatter {p.G.10}. Sara blev født cirka 1738.

Børn af dette ægteskab:

4         i.  Peder Nielsen {p.F.05} (født omkring 1766 - døde i 1831). Peder blev gift med Frederikke Larsdatter {p.F.06a}. Frederikke blev født omkring 1766 og døde i 1814 i en alder af ca. 48 år. Peder blev derefter gift med Ane Margrethe Nielsdatter {p.F.06b} den 23 Jun. 1815 i Reerslev Kirke, Reerslev sogn. Ane Margrethe blev født omkring 1785, døde den 12 Feb. 1851 i Herrestrup, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK i en alder af ca. 66 år, og blev begravet den 21 Feb. 1851 i Skellebjerg kirke, Skellebjerg sogn, Løve Herred, Holbæk amt, DK.

         ii.  Anne Cathrine Nielsdatter (født i Feb. 1768 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk)

        iii.  Niels Nielsen (født i Feb. 1771 i Buerup by, Sæby sogn, Løve herred, Holbæk amt, DK)

         iv.  Bodil Nielsdatter (født i Jun. 1775 i Sæby Sogn, , Løve Herred, Holbæk Amt, Dk)


9. Død {p.G.10} blev født cirka 1738.

Forskningsnotater: Børn af ægteskabet i 1767.

Niels Pedersen får i hvert fald 3 børn.

Ane Catrine Nielsdatter f. 1768
Niels Nielsen f. 1771
Bodil Nielsdatter f. 1775

Men da moderen navn ikke nævnes ved almindelige ægteskaber så kan vi ikke være helt sikre på at Sara Hermansdatter er deres moder.

Et andet problem er at den ane Peder Nielsen vi søger efter må være født året inden hun bliver gift med Niels Pedersen. Derfor har han sikkert/måske en anden far. Har søgt under fødte men der er ingen Peder som kan passe.

Men det må være sikkert at oplysningerne i FT 1801 om at det er han mor. De må være rigtige.

Sara blev gift med Niels Pedersen {p.G.09}.